Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace jedince s vývojovými vadami do společnosti

Integrace jedince s vývojovými vadami do společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kučera
Šetření:18. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):13 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ve svém výzkumu se chci zabývat otázkami jaký postoj má veřejnost vůči zařazení tělesně postižených do společnosti pomocí dotazníkového šetření. Zda se setkávají s pozitivní či negativní odezvou okolí. Zjistit zda občané přispívají k začlenění těchto postižených jedinců. Zda mají podvědomí, jak mohou pomoc handicapovaným s integrací. Předmětem mého výzkumu je široká veřejnost ,  nebo rodiče kteří se starají o tyto postižené děti.

Odpovědi respondentů

1. V jakém vztahu jste k dítěti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem matka2472,73 %72,73 %  
jsem otec824,24 %24,24 %  
jsem pěstoun13,03 %3,03 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-49 let1339,39 %39,39 %  
30-39 let927,27 %27,27 %  
20 – 29 let824,24 %24,24 %  
50-59 let39,09 %9,09 %  

Graf

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2369,7 %69,7 %  
SOU bez maturity (vyučen)515,15 %15,15 %  
vysokoškolské (VOŠ)39,09 %9,09 %  
středoškolské s maturitoz13,03 %3,03 %  
základní13,03 %3,03 %  

Graf

4. Jaké je pohlaví vašeho dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1751,52 %51,52 %  
žena1648,48 %48,48 %  

Graf

5. Jste rodič handicapovaného dítěte, nebo máte ve svém okolí svého bydliště rodinu s takto handicapovaným jedincem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale znám se s rodinou HD osobně1133,33 %33,33 %  
ano, mám povědomí o takové rodině927,27 %27,27 %  
ne nejsem824,24 %24,24 %  
ano, jsem rodič handicapovaného dítěte39,09 %9,09 %  
ne , žádnou takouvou rodinu neznám26,06 %6,06 %  

Graf

6. Máte osobní zkušenost s integrací dítěte do běžných škol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zkušenosti1133,33 %33,33 %  
slyšel jsem jen něco z doslechu927,27 %27,27 %  
ano , do školy kam chodí naše dítě je integrované dítě s handicapem927,27 %27,27 %  
ano, jsem rodičem, příbuzným, známým takového dítěte412,12 %12,12 %  

Graf

7. Co si myslíte o integraci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím - nejsem si jist1545,45 %45,45 %  
je to dobrá myšlenka -věc1236,36 %36,36 %  
pro děti s handicapem by měli být zbudovány speciální instituce618,18 %18,18 %  

Graf

8. Vadilo by vám, kdyby s vaším zdravým dítětem chodilo do školy i takové dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi ne, nejsem si jist (a)1442,42 %42,42 %  
v žádném případě, naopak1236,36 %36,36 %  
nebyl (a) bychom příliš nadšen(a)618,18 %18,18 %  
určitě vadilo , přeřadil (a) bych dítě jinam13,03 %3,03 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou u nás pro integraci vytvořeny podmínky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen částečně -není dost financí a specialistů2060,61 %60,61 %  
nejspíš ne927,27 %27,27 %  
určitě ano39,09 %9,09 %  
ne - je to okrajová záležitost13,03 %3,03 %  

Graf

10. Pokud jste rodič dítěte s handicapem, jaké postižení vašeho dítěte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná660 %18,18 %  
autizmus220 %6,06 %  
Downův syndrom110 %3,03 %  
lehká mentální retardace ( IQ 69-50 )110 %3,03 %  

Graf

11. Jaké instituce navštěvuje vaše postižené dítě:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústav sociální péče (denní pobyt -stacionář)337,5 %9,09 %  
žádnou , je v domácí péči225 %6,06 %  
školu225 %6,06 %  
ústav sociální péče (týdenní pobyt)112,5 %3,03 %  

Graf

12. Setkali jste se někdy ve společnosti s netaktním chováním vůči vašemu postiženému dítěti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %15,15 %  
ne337,5 %9,09 %  

Graf

13. Jak se většinou chovají neznámí lidé k Vašemu dítěti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
normálně342,86 %9,09 %  
nevšímavě342,86 %9,09 %  
kamarádsky114,29 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, P.Integrace jedince s vývojovými vadami do společnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://integrace-jedince-s-vyvojovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.