Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace jedince se sluchovým postižením do sociokulturního prostředí

Integrace jedince se sluchovým postižením do sociokulturního prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Dvořáková
Šetření:05. 01. 2017 - 25. 01. 2017
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:46,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká téma, jaké jsou možnosti integrace jedince se sluchovým postižením do společnosti.

Děkuji za pomoc. :)

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4074,07 %74,07 %  
muž1425,93 %25,93 %  

Graf

2. Váš věk je v rozmezí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
66+2240,74 %40,74 %  
31-501935,19 %35,19 %  
18-301120,37 %20,37 %  
51-6523,7 %3,7 %  

Graf

3. Jste zaměstnaná(ý)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2546,3 %46,3 %  
důchodce2037,04 %37,04 %  
ne611,11 %11,11 %  
student35,56 %5,56 %  

Graf

4. Typ sluchového postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedoslýchavý(á)3768,52 %68,52 %  
neslyšící1120,37 %20,37 %  
uživatel(ka) kochleárního implantátu59,26 %9,26 %  
ohluchlý(á)11,85 %1,85 %  

Graf

5. Kdy se u vás začalo projevovat postižení sluchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vada je vrozená1629,63 %29,63 %  
v důchodovém věku1425,93 %25,93 %  
v dospělosti1018,52 %18,52 %  
během dětství1018,52 %18,52 %  
v době adolescentního věku47,41 %7,41 %  

Graf

6. Jakou konkrétní pomoc Vám poskytla rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychická podopora3361,11 %61,11 %  
sociální1324,07 %24,07 %  
finanční pomoc916,67 %16,67 %  
jiná, jaká?35,56 %5,56 %  
žádná23,7 %3,7 %  
Sami11,85 %1,85 %  
Psychickou, emoční, finanční, morální... Slovem sociální myslíte vztahy k lidem? Pokud ano, tak ty taky. Mně rodina poskytla hodně dobrý základ. :-) 11,85 %1,85 %  
žádnou11,85 %1,85 %  
nepomohla11,85 %1,85 %  

Graf

7. Jak a kde jste hledali pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u lékaře foniatra3157,41 %57,41 %  
v rodině2648,15 %48,15 %  
centra pro nedoslýchavé a neslyšící1527,78 %27,78 %  
u přátel, známých1527,78 %27,78 %  
konzultace u psychologa611,11 %11,11 %  
kurz znakového jazyka59,26 %9,26 %  
odborné přednášky59,26 %9,26 %  
kurz odezírání47,41 %7,41 %  
internetová poradna35,56 %5,56 %  
jiné, jaké?23,7 %3,7 %  
Pomoc k čemu? To není jasné. Myslíte s integrací do sociokulturního prostředí? I tak je to stále velmi široké pojetí otázky... Nicméně odpovídám jako kdybyste myslela toto vymezení. JIné , jaké: setkávání s osobami se SP, poznávání světa neslyšících. 11,85 %1,85 %  
matka hledala pomoc11,85 %1,85 %  

Graf

8. Stýkáte se s lidmi stejného postižení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3055,56 %55,56 %  
ne2444,44 %44,44 %  

Graf

9. Využíváte kompenzační pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1935,19 %35,19 %  
ano, jaké?1425,93 %25,93 %  
Sluchadlo712,96 %12,96 %  
naslouchadlo23,7 %3,7 %  
Windes23,7 %3,7 %  
naslouchátka11,85 %1,85 %  
Zvonek světelná11,85 %1,85 %  
Sluchadla 11,85 %1,85 %  
sluchadlo, KI, Phone Clip na KI, Mini mikrofon na KI, vibrační budík. 11,85 %1,85 %  
sluchadlo,zvonek,budik11,85 %1,85 %  
naslouchadla11,85 %1,85 %  
sluchadlo, magnetoterapie11,85 %1,85 %  
sluchadla na obě uši11,85 %1,85 %  
indukční smyčka11,85 %1,85 %  
naslouchátko11,85 %1,85 %  

Graf

10. Je v místě Vašeho bydliště svaz neslyšících nebo poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3157,41 %57,41 %  
ne1222,22 %22,22 %  
nevím1120,37 %20,37 %  

Graf

11. Navštěvujete v místě Vašeho bydliště svaz neslyšících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3972,22 %72,22 %  
ano1527,78 %27,78 %  

Graf

12. Jakou zájmovou činnost vyste uvítal(a), kdyby byla nabízena poradenským centrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohybové cvičení1527,78 %27,78 %  
ruční práce1222,22 %22,22 %  
sportovní hry1120,37 %20,37 %  
kurzy tance1120,37 %20,37 %  
dramatická tvorba814,81 %14,81 %  
jiné, jaké?712,96 %12,96 %  
cyklistika, horolezectví, rafting611,11 %11,11 %  
nic35,56 %5,56 %  
žádnou23,7 %3,7 %  
informace o pomůckách a cenách pomůcek11,85 %1,85 %  
nevím11,85 %1,85 %  
Přednáška11,85 %1,85 %  
Kurzy na vzdělávání 11,85 %1,85 %  
výuka AJ 11,85 %1,85 %  
žádné11,85 %1,85 %  
zahrádkaření11,85 %1,85 %  
žádná11,85 %1,85 %  
žádnou, špatně chodím11,85 %1,85 %  
volejbal11,85 %1,85 %  

Graf

13. V jakých situacích nejvíce pociťujete problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při komunikaci ve společnosti (divadlo, kino, přednášky, obchod)3361,11 %61,11 %  
při komunikaci v zaměstnání1833,33 %33,33 %  
při komunikaci s rodinou1629,63 %29,63 %  
při komunikaci ve škole23,7 %3,7 %  

Graf

14. Jednal s Vámi zaměstnavatel s dostatečným pochopením k Vašemu zdravotnímu postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netýká se mě1833,33 %33,33 %  
částečně1527,78 %27,78 %  
ano1425,93 %25,93 %  
ne712,96 %12,96 %  

Graf

15. Jednali s Vámi pedagogové ve vzdělávacím zařízení s dostatečným pochopením k Vašemu zdravotnímu postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1833,33 %33,33 %  
ne1527,78 %27,78 %  
netýká se mě1425,93 %25,93 %  
částečně712,96 %12,96 %  

Graf

16. Jste spokojen(a) se způsobem komunikace na úřadech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2851,85 %51,85 %  
ne2648,15 %48,15 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk je v rozmezí?

 • odpověď 66+:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 3. Jste zaměstnaná(ý)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v důchodovém věku na otázku 5. Kdy se u vás začalo projevovat postižení sluchu?

3. Jste zaměstnaná(ý)

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-50 na otázku 2. Váš věk je v rozmezí?
 • odpověď důchodce:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66+ na otázku 2. Váš věk je v rozmezí?

7. Jak a kde jste hledali pomoc?

 • odpověď v rodině:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neslyšící na otázku 4. Typ sluchového postižení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Váš věk je v rozmezí?

3. Jste zaměstnaná(ý)

4. Typ sluchového postižení?

5. Kdy se u vás začalo projevovat postižení sluchu?

6. Jakou konkrétní pomoc Vám poskytla rodina?

7. Jak a kde jste hledali pomoc?

8. Stýkáte se s lidmi stejného postižení?

9. Využíváte kompenzační pomůcky?

10. Je v místě Vašeho bydliště svaz neslyšících nebo poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé?

11. Navštěvujete v místě Vašeho bydliště svaz neslyšících?

12. Jakou zájmovou činnost vyste uvítal(a), kdyby byla nabízena poradenským centrem?

13. V jakých situacích nejvíce pociťujete problém?

14. Jednal s Vámi zaměstnavatel s dostatečným pochopením k Vašemu zdravotnímu postižení?

15. Jednali s Vámi pedagogové ve vzdělávacím zařízení s dostatečným pochopením k Vašemu zdravotnímu postižení?

16. Jste spokojen(a) se způsobem komunikace na úřadech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Váš věk je v rozmezí?

3. Jste zaměstnaná(ý)

4. Typ sluchového postižení?

5. Kdy se u vás začalo projevovat postižení sluchu?

6. Jakou konkrétní pomoc Vám poskytla rodina?

7. Jak a kde jste hledali pomoc?

8. Stýkáte se s lidmi stejného postižení?

9. Využíváte kompenzační pomůcky?

10. Je v místě Vašeho bydliště svaz neslyšících nebo poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé?

11. Navštěvujete v místě Vašeho bydliště svaz neslyšících?

12. Jakou zájmovou činnost vyste uvítal(a), kdyby byla nabízena poradenským centrem?

13. V jakých situacích nejvíce pociťujete problém?

14. Jednal s Vámi zaměstnavatel s dostatečným pochopením k Vašemu zdravotnímu postižení?

15. Jednali s Vámi pedagogové ve vzdělávacím zařízení s dostatečným pochopením k Vašemu zdravotnímu postižení?

16. Jste spokojen(a) se způsobem komunikace na úřadech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, M.Integrace jedince se sluchovým postižením do sociokulturního prostředí (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://integrace-jedince-se-sluchov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.