Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace muslimů do evropské společnosti

Integrace muslimů do evropské společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Stašková
Šetření:05. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Počet respondentů:440
Počet otázek (max/průměr):24 / 20.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

následující dotazník se týká problematiky integrace muslimů do naší (evropské) společnosti. Na základě tohoto průzkumu chci zjistit, jaký máte názor na islám a jak byste si tuto integraci představovali, zda je dle Vás vůbec možná.

Výsledky použiji ve své bakalářské práci, která se zabývá právě integrací muslimů.

Po skončení šetření si budete moci zjištěné výsledky prohlédnout.

U otevřených otázek Vás žádám o absolutní upřímnost.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Jitka Stašková, studentka 3. ročníku Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo.

 

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám vybaví pod pojmem ,,islám"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víra16036,36 %36,36 %  
Náboženský fanatismus11526,14 %26,14 %  
Zahalené ženy6514,77 %14,77 %  
Korán5011,36 %11,36 %  
Terorismus368,18 %8,18 %  
Všechny předešlé odpovědi10,23 %0,23 %  
pokrytci a lháři (stejně jako u křesťanství)10,23 %0,23 %  
náboženství10,23 %0,23 %  
náboženství a specifická kultura10,23 %0,23 %  
Všechno z uvedených10,23 %0,23 %  
muslimové10,23 %0,23 %  
nerovnoprávnost10,23 %0,23 %  
otrokářství10,23 %0,23 %  
všechny uvedené možnosti10,23 %0,23 %  
fanatismus, nerovnost,nesvoboda, týrání žen, vraždy, přepadávání ..10,23 %0,23 %  
jina kultura mentalita atd10,23 %0,23 %  
příroda10,23 %0,23 %  
šaría10,23 %0,23 %  
všechno10,23 %0,23 %  

Graf

2. Co vše víte o islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svatá kniha islámu se nazývá Korán39990,68 %90,68 %  
Muslim by měl alespoň jednou za život podniknout pout' do Mekky36282,27 %82,27 %  
Stoupenec islámu se nazývá muslim33977,05 %77,05 %  
Prorok se nazývá Muhammad32974,77 %74,77 %  

Graf

3. Víte ještě nějaká další fakta o islámu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

muslimský svátek Ramadám, dovoluje mužům mít více manželek, zakazuje ženám žít dle libosti, zakazuje jíst vepřové maso, nutnost modlit se 5krát denně

-

- mají mešity, kde se modlí pouze muži několikrát denně, drží 1x ročně ramadán, kdy nesmí během dne jíst a pít, mohou mít více manželek, atd. - bylo by toho hodně

-ne každý muslim je terorista, ale skoro každý terorista je muslim -rostoucí počet muslimů v Evropě...migrace plus porodnost -malá schopnost i ochota přijmout evropské hodnoty -snaha zavádět v Evropě své představy a normy - nízká kulturní a vzdělanostní úroveň v domovských zemích a tudíž i zde

"Muž by měl doma pověsit bič na takové místo, aby na něj žena stále viděla."

5 denně se modlí

5 pilířů islámu, chodí se modlit bosí, totální odevzdanost v boha, korán 114 súr

5x denne modlitba smerem k mekce, siite a sunnite, 5 piliru islamu, 144 sur, odlisne nazory na interpretaci koranu, ...

5x denně motlitba

ano

ano

ano

ano :-) ...pár drobností, nechce se mi je vypisovat

Ano, například: Věří v jednoho Boha. Kořeny islámu jsou stejné jako u židovství a křesťanství. V islámských zemích svolává 5x denně k modlitbě z minaretů muezin. Neměli by pít alkohol, a jíst vepřové maso. Islám a opravdově věřící muslimové neschvalují terorismus! Jsou různé odnože islámu. Atd. atd.

Ano.

Bohem je Alláh.

Často se v islámských zemích využívá náboženské právo šaríja, muslimové dodržují měsíc půstu - Ramadán

četl jsem Korán a je mi absolutně nesympatický

četla jsem Korán, a dělala celou seminární práci na postavení žen v islámu,takže si troufám říct, že ano, jak moc je zde mám rozepisovat netuším, takže promiň

Dávná žena prohlásila Až Muslimové v Evropě žít budou nastane zánik našeho světa tak jak ho známe,všude bude zlost..

Drtivá většina stoupenců islámu neuznává žádné jiné náboženství a všechny, kteří vyznávají jiné náboženství považují za prašivé psy. Nikdy by také nedopustili, aby v jejich městech byly postaveny kostely a nebo aby někdo hanil jejich víru, nebo nedodržoval jejich pravidla.

Držení půstu, 5x denně se modlit, atd. - dodržovat pravidla Koránu

Držení půstů, košer strava, specifika odívání žen a jejich pokora kmužům,abstinence alkoholu a vepřového masa

Drží 40tidenní půst zvaný ramadán, během kterého smějí jíst až po západu slunce. Věří, že když zabijí vyznavače jiné víry půjdou rovnou do nebe. Představa nebe je "mužský" svět plný pozemských slastí (krásné dívky atd.)

drží se přísný půst

džihád-svatá válka

Džihád, Hadždž

existují různé frakce, různé výklady, sunnité, šííté, zákaz požívání alkoholu a vepřového masa (tedy pokud dotyčný je ortodoxnějšího typu¨)

fatva, mešit, imám

Hlavní šef je Aláh.

Hlavní větve islámu jsou sunna a šía, sunna se dále dělí podle právních škol, mazhabů.

hodně

hovězí maso nejí, kráva je posvátné zvíře

chtějí žít v Evropě, ale křesťan nemůže jen tak žít např. ve SAE.

islám je monoteistické náboženství stejně jako křesťanství a židovství. Uznává některé osobnosti stejně jako křesťanství a židovství.

Islám je sice postaven na víře, nicméně peníze jsou v případě Islámu mnohokrát silnější než na západě. Dům matky Muhammada byl srovnám se zemí jen proto, že byl kousek od Mekky a místo něj se postavil luxusní hotel.. Celkově přes 90% cca 1000let starých památek o vzniku Islámu bylo zničeno jen kvůli "penězům". A mnoho dalších těchto příkladů...

Islám má dvě hlavní větvě - sunnity a šíity. Muslimové nepovažují Ježíše Krista za Syna Božího. Terorismus a fanatické pojetí islámu vzniká z důvodu špatného vyložení koránu nebo výmyslů a nevzdělanosti. Islám se opírá o pět hlavních pilířů, které musí správný muslim dodržovat: 1) Modlitba 5x denně směrem k Mekce 2) Almužna chudým neboli "zakát" (je to něco jako daň) 3) Alespoň jednou za život podniknout pouť do Mekky neboli hadždž 4) Dodržování půstu během Ramadánu - svatý měsíc. 5) Víra v Alláha Svolávání do mešit provádějí muezzinové. Důležitou autoritou pro muslimy jsou immámové.

Islám staví na 5 pilířích - Pouť do Mekky, Udílení almužny chudým, Půst, Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda, Modlitba

islámské právo (šaría), Ramadán

islámské právo se nazývá šária v měsíci Ramadán se drží půst

Je velmi rozšířeným náboženstvím, ale bohužel je spojováno s množstvím násilných a teroristických činů i činů proti osobní svobodě. Na druhou stranu křesťanství na tom v minulosti v souvislosti inkvizicí a křížovými výpravami nebylo o mnoho lépe.

Jeho stoupenci: -nejedí vepřové. -slaví ramadán, kdy nejedí od slunce východu do slunce západu. -ve většině muslimských zemí musí žena chodit několik metrů za mužem. -mají pravidlo, že kde již jednou islám/muslimové byli, tak tam jim to patří a zaberou to zpět. -nesnášejí křesťany a Židy, podklady pro to mají v Koránu. -svou víru vtloukají dětem odmalička, včetně nenávisti ke křesťanům, Židům a Západu, proto jsou jejich děti vůči těmto agresivní již v útlém věku. - několikrát denně se vleže modlí směrem k Mecce, svolává je k tomu zpěv z věže u mešity. -věří, že Ježíš byl jedním z proroků. -chtějí zabrat celý Izrael a Židy nahnat do moře. -pokud je vdaná žena nevěrná, zabijí ji; někdy dokonce i tehdy, pokud je znásilněna. - ženy nemají v této kultuře žádnou hodnotu. -muslimové se nesmějí opíjet. -jsou mezi nimi různé skupiny, např. sunnité a šíité, kteří proti sobě bojují. -věří, že za své teroristické nebo jiné činy ve prospěch islámu se dostanou do nebe.

Jejich kalendar zacina roku 622 n.l.

Jsou dvě "odnože" islámu, šiíté a sunnité, jedna z větví je ortodoxnější než druhá, pro ženy platí právo šaría, které po podrobném prostudování a pochopení souvislostí islámského světa je podle mě logické, i když od některých věcí by se mohlo upustit.

jsou fanatičští

Jsou netolerantní vůči ostatním náboženstvím, pokud muslim přestoupí na jinou víru, hrozí mu trest smrti. Uplatňují právo šaríja, které je v naprostém kontrastu s etickými zásadami evropské společnosti. Člověk zde není jako svobodně myslící a rozhodující se bytost, ale jako součást systému, kterému se musí podřídit, a pokud ne, je krutě fyzicky potrestán nebo zabit. Muslimové se mohou oženit s více ženami. Práva žen jsou podstatně menší než práva mužů, ženy jsou v domácnostech často krutě týrány, obzvlášť když se vzepřou příkazu svého muže. Připadá mi, že muslim svou ženu vnímá spíš jako věc nebo svůj majetek než jako člověka, natož rovnoprávného člověka či partnera. Muslimská rodina má průměrně 8 dětí. Povinné zahalování žen je pro mě zcela nepřípustné, obzvláště na veřejných místech. Islám mi připadá jako fanatické náboženství, kdy hodnota života člověka má jen malou hodnotu a člověk musí spíše sloužit náboženské teologii na úkor svého osobního života. Téměř všechny teroristické útoky jsou podnikány stoupenci islámu. Expanze a celosvětový vliv islámu stále stoupá, samozřejmě i s počtem muslimů, který roste zejména kvůli vysoké porodnosti muslimů. Pokud někdo vyjádří svůj negativní názor na islám, muslimy, Mohhameda či Alláha, hrozí nejen jemu, ale celé společnosti trest smrti ve formě teroristických útoků. Islám je fanatické, kruté a zotročující náboženství.

k modlitbám se svolávají hudbou z mešity, modlí se pětkrát denně, když mají období půstu, přes den nesmějí nic jen vodu a v noci mohou hodovat, nejí jeden druh masa, nepijí alkohol

každý den se modlí v mešitě ve 12 hodin

korán povoluje mnohoženství, ale zakazuje mnohomužství. islámisté usilují o džihád - rozšíření a obranu islámu ve světě

koran predpisuje sirenie islamu aj cestou nasilia

Mají omezení v tom co jíst, ženy nemají rovné právo, polygamie...

měli by dávat almužnu, ženy nesmí podvézt muže (může vést až k ukamenování), velmi si potrpí na vzdělání, vznikl okolo 7.stol. n.l., modlí se v mešitách a svolávají je k modlitbám z minaretu, Aláh je Bůh

mešita - místo - chrám určený k společným modlidbám, modlidby několikrát během dne, džihát - svatá válka, muslimské právo šaria,

mešity, ramadán,zákaz alkoholu,sharrí,mnohoženství

mezi další posvátná místa patří např. Medína či Jeruzalém, muslimové se obecně dělí na 2 velké skupiny- sunnity a šiity, Korán není souvislým vyprávěním a muslimové neuznávají jeho překlady atd.

mnohoženství, diskriminace žen v jejich právech

Modli se 5 nebo 6 krat denne vzdy smerem na Mekku

Modlí se v mešitě, k modlitbě svolává z minaretu muezín, modlí se 5x denně. Ortodoxní forma islámu je bahhábismus v Saudské Arábii.

modlí se vždy obráceni na Mekku a to v praidelní denní době, ženy mohlou být ošetřovány pouze ženou

MUHAMED BYL PEDOFIL

musí se modlit několikrát za den, vždy směrem k Mekce

muslimové nesmí jíst vepřové a pít alkoholické nápoje

Muslimové nesmí pít alkohol. Nejí vepřové maso, naopak nejčastěji jí skopové maso.

Muslimové se musí pětkrát denně modlit směrem k Mekce, mají přísná pravidla ohledně stravování, alkoholu, odhalování těla, ženy mají výrazně méně práv a nižší postavení...

Muslimské ženy musí chodit zahalené,muslimové se modlí v mešitě, do které vstupují bosí. Muslim může mít víc jak jednu manželku.

Muslimský právní systém (šária), žena má poloviční práva než muž

muži jsou obřezáni minimum práv pro ženy

Náboženství je jim zároveň zákonem

Nadřazenost mužů nad ženy, nespravedlivé soudy pro ženy,mnohoženství, tolerovaná pedofilie.

Nástupce Muhammeda se nazývá Chalífa, muslimové mají silná rodinná a sousedská pouta

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne nějak mě to nezajímá

něco málo ano

Nejedí vepřové maso

Nejí vepřové - nečisté zvíře

Několikrát denně se modlí a chodí do mešit. Žena je pro muslimi věc. Jsou i radikální muslimové. Každý muslim si korán vykládá jinak.

nemají rádi jiná náboženství, viz korán

Neměli by jíst vepřové maso. V době Rammadánu by neměli pít alkohol, kouřit. Muži mohou mít tolik žen, kolik zvládnou uživit.

Neodsuzují Bibli ani Ježíše, jen pro ně nejsou tak důležití.

Nerovnost

nerovnost postavení žen vůči mužům velké majetkové rozdíly mezi lidmi prosazování náboženství i přes násilí - uvedeno přímo v Koránu

Nesmějí jíst hovězí

nesmí jíst vepřové, alkohol

neuvědomuji si je

neuznává ženu jako rovnou muži

nie

O tom, jak se chovají k manželkám, nemají k nim úctu jako celkově k ženě

o zahalování žen o diskriminaci žen výchova muže k tomu, aby byl "pánem"

odlišné stravovací návyky, abstinence alkoholu,

pět pilířů islámu (víra v Mohameda, pětkrát denně se modlit, půst, aspoň jednou za život vykonat pouť do Mekky, almužna z osobního platu chudým),

pětkrát denně se musí modlit. ramaddán-myslím, že měsíční půst. nerovnost pohlaví.

po rozvodu zůstávají děti u otce,pokud žijí v muslimské zemi

Polygynie

Pouze vyhrocená a do absurdna dovedená víra (a nejen ta) plodí zlo. Viz křesťanství a procesy s čarodějnicemi apod... Muži rozhodují o ženách, které nemají vlastně žádné právo se rozhodovat ...

Povinný půst

pozice žen je velmi těžká; Ježíš je pro ně prorok; když někdo věří jinému náboženství, je pronásledován

právo šaría, speciální policie hlídající přestupky proti koránu, velká diskriminace žen, ropný průmysl, zákaz alkoholu, velký důraz kladený na čest rodiny

právo šarija, muži mohou mít čtyři ženy, diskriminace žen, kamenování satana v Mekkce, svatá válka

přísná morální pravidla, nerovnost žen

Ramadán - půst pak právo šaria a bohové Višna, šinu nebo tak nějak

Ramadán, nejí vepřové maso, děti jsou na prvním místě, žena je skoro bezcenná.

sakralni stavby - mesita, minaret (hlasna vez). tradicni obleceni žen - niqab, burka. Vyznamne mista - Mekka a Medina.

Stoupenci islámu se musí modlit několikrát denně. Ženy nosí hidžáb. Sňatky jsou většinou dopředu domluvené. Snoubenci se scházejí ve společnosti ostatních, nemohou být sami.

Svatyně se nazývá mešita, ženy mají zahalenou tvář, mají dvě hlavní skupiny: šíté(nevim přesně, jak se to píše) a sunnité, muslimové nesmí pít alkohol.

Šaria nebo jak se to píše to jejich blbé právo...

Šaríja

teď si nevzpomenu.

terorismus,ženy chodí zahalené,mnohoženství

Totalitní ideologie

Tusim, ze nejedi kravy, bo je to posvatne zvire a s tim zrejme souvisi zakaz konzumace cerveneho masa.. Vira v reinkarnaci?

v koránu je kapitola kde se přesně popisuje jak uhodit ženu nebo ji udělat zlomeniny bez viditelných následných znaků na těle .... no comment

V tomto druhu náboženství se udržuje tzv, RAMADÁN, začína většinou v srpnu a tvrá celých 30 dní. Začátek se řídí podle jejich modlitebního kalendáře. Muslimové při tomto období nesmí přes den jíst ani pít. Jíst mohou až po večerní modlitbě. Tato doba je zakončena velkými oslavami. Lidé si rozdávají darky atd. Konec RAMADÁNU je pro ně něco , jak pro nás Vánoce.

v základu se dělí na šíitský a sunnitský směr, je to státní náboženství, neexistuje odluka státu od církve, Korán je slovo Boží - tudíž je nereformovatelný, využívý vlastní právní systém - šáriu, umožňuje v zájmu islámu lhát "bezvěrcům" - takíja, povinnost vést džihád - svatou válku, svět dělí na svět islámu - míru a svět války - mimo islám...atd.

velmi omezují ženy

velmi rozšířené náboženství

Věří ve svatou válku.

vím

Vím,že bohatí muslimové musejí přispívat na sirotky a vdovy.Vracejí tím prý požehnání,které se jim dostalo.I když jim to víra vícemeně přikazuje,tak to dělají rádi. Také jsou velice pracovití.Většina z nich (mužu) je rozjetá po celém světě a vždy kolem května se vracejí domu ke svým rodinám a tak v unoru zase odjíždějí zpět za prací.Posílají celkem dost peněz rodinám,které bydlí vždy blízko sebe. Nedávají své rodiče do domova duchodcu!!!Jednoduše toto naše jednání nechápou.Také se nerozvádějí.Rodina je pro ně základ života.Rozhodně není pravda,že muslimky chodí zahalené a jsou v područí svých manželu.Konkrétně lidé o kterých mluvím,tak jsou fajn a podnikají.Ta žena má Albánii butik a téměř o nic se nestará.Nepijí alkohol a to je mi simpatické.Žijí však dvojí život a to už tak dobré není.Doma jsou svým ženám věrní,ale jakmile jedou do své,většinou stálé práce za hranicemi domova,tak věrnost rozhodně není to,čím by se mohli pyšnit.Jsou také vzdělaní.Aby si však na vzdělání vydělali...nebo svým dětem,tak musejí za hranice.Nejvíce albánských muslimu je rozjeto do Francie a Italie a pak německa.Žijí tam většinou v hezkých bytech a dělají tam např.na farmách,nebo ve stavebních firmách.Mohou mít i lepší pozici nebot umějí většinou dobře jazyk země,ve které se rozhodly pracovat.

vznikl počátkem 7. stol v Arábii, Alláh= bůh, Kába=božiště, má 5 pilířů (hadždž,šaháda,5xdenně modlitba, almužny, ramadán (trvá měsíc), džihát(sv. válka)), hlavními směry islámu jsou sunnité a šijité

vznikl později než křesťanství (tuším 7.století), dělí se na ortodoxní sunity a méně ortodoxní šíty, svatý měsíc ramadán, musilim by se měl 5x denně pomodlit, vznávají boha alláha (monoteistické náboženství), v mnoha arabských státech je státním náboženstvím, právo šaría, věří, že všichni lidé se rodí muslimy, ale špatnou výchovou toto náboženství někteří nepraktikují, svatá válka atd.

vždy když se modlí měli by se modlit směrem na východ

za zabití křesťana má jistotu "nebe"

zahalené ženy, mešity, minarety, náboženský fanatismus, terorismus, nesmí pít alkohol, jíst vepřové maso

Zahalené ženy, muž může ženu podvést, žena je za podvedení muže kamenována a tak vůbec to mají muslimky docela těžké.

zákaz pití alkoholu, mnohoženství, půst, modlitba několikrát denně...

Znamená v překladu odevzdání se bohu, islám se zkládá z 5 pilířů..

žena si není rovna s mužem- nemají stejná práva.

ženská obřízka, žena má nulovou hodnotu, cenu má mužský potomek

ženy chodí zahaleny, muži mají více žen, musí k ním být spravedliví, ženy nemají téměř žádná práva

ženy jsou podřízené muži muž smí mít několik žen, avšak se o všechny musí umět postarat ženy musí chodit zahalené (vlasy), popřípadě sám muž jim nakáže, jak moc mají být zahalené muslimové dle koránu mají vybít všechna jiná náboženství na světě - určuje korán atd.....

ženy jsou ve společnosti znevýhodňovány, v manželství je povolena polygamie

Ženy musí chodit zahalené do burky. Myslím, že muslimové nesmí pít alkohol.

Ženy to nemají v těchto zemích jednoduché.

4. Zajímáte se o existenci muslimů a o problematiku s nimi spojenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19644,55 %44,55 %  
Částečně ano19243,64 %43,64 %  
Ano5211,82 %11,82 %  

Graf

5. Odkud se dozvídáte nejčastěji informace o islámu a muslimech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet17640 %40 %  
Televize14332,5 %32,5 %  
Tisk5011,36 %11,36 %  
Z blízkého okolí (přátelé, rodina, zaměstnání)368,18 %8,18 %  
škola61,36 %1,36 %  
knihy61,36 %1,36 %  
media20,45 %0,45 %  
studium10,23 %0,23 %  
internet, škola10,23 %0,23 %  
škola, spolužáci jsou muslimové10,23 %0,23 %  
Nejvíce jsem se dozvěděla při pobytu v Izraeli a od přátel z Turecka.10,23 %0,23 %  
příprava na práci ke studiu10,23 %0,23 %  
knihy - Korán, dokumenty10,23 %0,23 %  
Osobně, od přátel, z médií - včetně odborné literatury10,23 %0,23 %  
od muslimů10,23 %0,23 %  
ve škole10,23 %0,23 %  
takřka ze všech médií10,23 %0,23 %  
od křesťanských misionářů10,23 %0,23 %  
internet, tisk, tv, okolí, škola10,23 %0,23 %  
ze seriozní vědecké literatury10,23 %0,23 %  
cestování10,23 %0,23 %  
hlavně převážně studie a knihy10,23 %0,23 %  
internet, televize i blízké okolí10,23 %0,23 %  
Český rozhlas a tisk10,23 %0,23 %  
historická fakta, knihy + internet10,23 %0,23 %  
Z mých cest po muslimských zemích10,23 %0,23 %  
nedozvídám se informace10,23 %0,23 %  
kniha10,23 %0,23 %  

Graf

6. Věříte těmto informacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano29967,95 %67,95 %  
Ano9621,82 %21,82 %  
Spíše ne409,09 %9,09 %  
Ne51,14 %1,14 %  

Graf

7. Tyto informace jsou převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní32874,55 %74,55 %  
Neutrální9621,82 %21,82 %  
Pozitivní163,64 %3,64 %  

Graf

8. Jak na Vás muslimové působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně21649,09 %49,09 %  
Nepřizpůsobivě19143,41 %43,41 %  
Tajemně11927,05 %27,05 %  
Exoticky6013,64 %13,64 %  
Spíše pozitivně4410 %10 %  

Graf

9. S muslimy se dostáváte do kontaktu nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V zaměstnáníotázka č. 10, Ve školeotázka č. 10, V místě svého bydlištěotázka č. 10, Nedostávám se s muslimy do kontaktuotázka č. 11, Na jiném místěotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostávám se s muslimy do kontaktu28464,55 %64,55 %  
Na jiném místě8318,86 %18,86 %  
V zaměstnání347,73 %7,73 %  
V místě svého bydliště214,77 %4,77 %  
Ve škole184,09 %4,09 %  

Graf

10. Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti z těchto setkání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální5333,97 %12,05 %  
Spíše pozitivní3522,44 %7,95 %  
Spíše negativní2817,95 %6,36 %  
Pozitivní2214,1 %5 %  
Negativní1811,54 %4,09 %  

Graf

11. Souhlasíte s některým z následujících tvrzení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postavení muslimské ženy je zcela nevyhovující32974,77 %74,77 %  
Muslimové porušují základní lidská práva18141,14 %41,14 %  
Muslimové jsou velmi soudržní12728,86 %28,86 %  
Rodina je pro muslima v žebříčku hodnot na prvním místě12628,64 %28,64 %  
Nesouhlasím s žádným tvrzením163,64 %3,64 %  

Graf

12. Mohli byste vyjmenovat alespoň jednu kladnou stránku islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu si vzpomenout23553,41 %53,41 %  
Dle mého názoru žádná kladná stránka neexistuje8920,23 %20,23 %  
soudržnost40,91 %0,91 %  
víra30,68 %0,68 %  
historie20,45 %0,45 %  
soudržnost rodiny20,45 %0,45 %  
považuji za pozitivní původní myšlenku, že muslim má svou ženu chránit a opatrovat za každou cenu, která se bohužel často prezentuje a chápe úplně jinak. Bohužel se často zneužívá10,23 %0,23 %  
U Islámu neexistuje rasismus, nezáleží na barvě kůže. Islám je pro všechny lidi a pro všechny místa na Zemi. Jako každé náboženství spojuje lidi se stejnou vírou.10,23 %0,23 %  
dodržení muslimských pravidel, co se týče zahalování10,23 %0,23 %  
Žena je zajištěna finančně, im při větším počtu žen musí být o všechny stejně postaráno im z materiálního hlediska.10,23 %0,23 %  
je to náboženství jako každé jiné10,23 %0,23 %  
rodinné vztahy10,23 %0,23 %  
Moc nepijou alkohol10,23 %0,23 %  
mají svoji víru, za kterou si jdou, jsou velice ctižádostiví10,23 %0,23 %  
Drží rodinu pohromadě10,23 %0,23 %  
terorizmus nemá nic společného s islámskou vírou. To je podle mě základní omyl západního světa.10,23 %0,23 %  
dlouholetá tradice10,23 %0,23 %  
nenapadají mě ani kladné, ani zápotné vlastnosti, islám vidím prostě jen jako náboženství10,23 %0,23 %  
NEVÍM10,23 %0,23 %  
drží při sobě10,23 %0,23 %  
velmi pevná víra - je součástí muslimů10,23 %0,23 %  
spousta lidí dnes nevěří v nic, muslimové si i v dnešní době zachovávají víru ve svého Boha, v podstatě je to mírumilovné náboženství (extrémisty nepočítám)10,23 %0,23 %  
RODINA10,23 %0,23 %  
soudružnost rodiny10,23 %0,23 %  
i mezi nimi jsou dobří lidé10,23 %0,23 %  
Víra, oddanost, vztah k národu a rodině10,23 %0,23 %  
Soudržnost rodin10,23 %0,23 %  
rodina je základ10,23 %0,23 %  
jdou pevně za svým přesvědčením10,23 %0,23 %  
Vyznamne prispeli ke vzdelanosti, hlavne v historii a behem stredoveku10,23 %0,23 %  
Islám podněcuje k dobru, podporuje rodinu, ale nezáleží na náboženství, ale na lidech jak si ho vyloží, jak ho praktikují a jak se pak chovají k ostatním (ateisté, příslušníci jiných náboženství) lidem.10,23 %0,23 %  
mají nastavený nějaký řád, který většina pravděpodobně uznává a dodržuje.10,23 %0,23 %  
hluboká úcta k duchovním (ve smyslu islamismu) hodnotám10,23 %0,23 %  
Náboženství nemají kladnou stránku, vzhledem k jejich neustálým střetům nestojí za to je mít.10,23 %0,23 %  
jako každé jiné náboženství chce od člověka, aby se choval podle určitých pravidel, v souladu s vírou, čestně atd.10,23 %0,23 %  
úcta ke starším10,23 %0,23 %  
díky tvrdým postihům omezuje kriminalitu10,23 %0,23 %  
v rámci své komunity jsou velmi družní, pohostiní, věnují péči rodinným a sousedským vztahům10,23 %0,23 %  
soudržnost, důraz na rodinu10,23 %0,23 %  
zdrženlivost10,23 %0,23 %  
propagace své víry10,23 %0,23 %  
podpora nemajetných10,23 %0,23 %  
kulturní přínos, což ale skončilo ve středověku10,23 %0,23 %  
víra a oddanost 10,23 %0,23 %  
poctivost a uctívání tradic10,23 %0,23 %  
nestydí se za svou víru10,23 %0,23 %  
láska k rodině10,23 %0,23 %  
Mají pevnou víru10,23 %0,23 %  
Pokud nedochází k porušování koránu, tak se jedná v podstatě o nenásilné náboženství.10,23 %0,23 %  
netusim10,23 %0,23 %  
nevzpomenu si ani na žádnou dobrou stránku Judajismu nebo Křesťanství10,23 %0,23 %  
alternativa Křesťanství10,23 %0,23 %  
Důraz na rodinu.10,23 %0,23 %  
vzdělání10,23 %0,23 %  
Oddanost vůči rodině a přátelům10,23 %0,23 %  
žijí si po svém, nenechají si do toho mluvit10,23 %0,23 %  
Tolerance, pochopeni. Spatny obraz Islamu tvori extremiste - drtiva vetsina muslimu jsou zcela normalni a hodni lide, kteri se tak jako my neztotoznuji s extremistickym chovanim.10,23 %0,23 %  
jsou věrni své víře10,23 %0,23 %  
Rodina je pro muslima v žebříčku hodnot na prvním místě!10,23 %0,23 %  
víra hory přenáší10,23 %0,23 %  
pevná víra10,23 %0,23 %  
muslimům dává naději v něco lepšího10,23 %0,23 %  
korán sám o sobě je mírumilovný a ctí rodinné tradice10,23 %0,23 %  
Nenechají si srat od amiku ana hlavu,což o nás se řict nedá.10,23 %0,23 %  
Lidé vědí co chtějí.10,23 %0,23 %  
Pevnou viru10,23 %0,23 %  
Jako rodina drží pohromadě10,23 %0,23 %  
Dle jejich víry by neměli požívat alkohol. To jediné se mi zdá prospěšné, ale dnes to dodržuje již malé procento muslimů.10,23 %0,23 %  
ucta k lidem10,23 %0,23 %  
jestli je první a druhé tvrzení u ot. 11 pravdivé, pak to10,23 %0,23 %  
jeden z moznych smeru. Prinasi zebricek hodnot. Duchovni ocista podobne jako budhismus ci krestanstvi.10,23 %0,23 %  
Jsou proslaveni skutečně pevnou vírou narozdíl od ostatních náboženství.10,23 %0,23 %  
smysl pro disciplínu10,23 %0,23 %  
soudržná víra, mírumilovné náboženství, překvapivě nadčasový text Koránu10,23 %0,23 %  
dle mého negativní dojem překrývá pozitiva10,23 %0,23 %  
pohostinost10,23 %0,23 %  
velmi drží pohromadě 10,23 %0,23 %  
Myslím si, že toto já nemohu posoudit, protože jsem vychovaná v jiné víře. Snad se tam určitě nějaký klad najde, ale asi jich bude opravdu málo.10,23 %0,23 %  
soudružnost, v určitých případech jsou přátelští10,23 %0,23 %  
spojuje lidi a vede k udržování tradic10,23 %0,23 %  
soudržnost široké rodiny10,23 %0,23 %  
smysl pro rodinu10,23 %0,23 %  
obecný vzorec chování na základě víry10,23 %0,23 %  
Je to víra jako každá jiná.10,23 %0,23 %  
starost o druhé a pomoc 10,23 %0,23 %  
víra je pro ně základ 10,23 %0,23 %  
ucta k hodnotam, jednotne paradigmatu atd10,23 %0,23 %  
spojuje lidi10,23 %0,23 %  
živá víra10,23 %0,23 %  
Žádnou vyloženě kladnou stránku nemá stejně jako jiná náboženství.10,23 %0,23 %  
Pevná víra, která sdružuje své stoupence10,23 %0,23 %  
Historicky nejtolerantnější náboženství, od kterého jsme se mnohé učili.10,23 %0,23 %  
stejná víra jako každá jiná10,23 %0,23 %  
víra pomáhá lidem překonávat utrpení10,23 %0,23 %  
víra v jejich přesvědčení10,23 %0,23 %  
silná víra 10,23 %0,23 %  
soudržnost rodiny a víra v něco10,23 %0,23 %  
silně zavádějící odpovědi, to je stejné, jako kterákoliv jiná náboženství10,23 %0,23 %  
fanatická soudržnost10,23 %0,23 %  
RODINNA SOUDRZNOST10,23 %0,23 %  
památky10,23 %0,23 %  
existují frakce, které vykládají islám veskrze pozitivně, ale zřejmě jich není dostatečné množství.10,23 %0,23 %  
Banky neberou úroky10,23 %0,23 %  
velký důraz na čest, rodinu, přátelství a osobní vztahy10,23 %0,23 %  
disciplína, úcta, nepijí alkohol10,23 %0,23 %  
ne10,23 %0,23 %  
Skromnost10,23 %0,23 %  
důraz na čistotu10,23 %0,23 %  
víra není vždyna škodu- mají vlastní styl ! Líbí se mi i architektura jejich staveb.10,23 %0,23 %  
Fakt se o ně nezajímám-nevím10,23 %0,23 %  
jsou vůči sobě štědří (viz almužny)10,23 %0,23 %  

Graf

13. Je podle Vás možná integrace muslimů do naší (evropské) společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22450,91 %50,91 %  
nevím11526,14 %26,14 %  
ano10122,95 %22,95 %  

Graf

14. Z jistého průzkumu bylo zjištěno, že během několika let budou muslimové tvořit většinu imigrantů v Evropě. Integrace bude tedy nezbytně nutná. Jak byste si tuto integraci muslimů do naší společnosti představovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muslimové si mohou ponechat svoji víru a její prvky, ale zároveň musí dodržovat zákony a lidská práva stanovená v zemi, do které migrovali38487,27 %87,27 %  
Muslimové se musí vzdát své víry a plně se přizpůsobit kultuře hostitelské země5312,05 %12,05 %  
Muslimové si mohou ponechat svoji víru a všechny prvky s ní spojené bez omezení30,68 %0,68 %  

Graf

15. Jestliže je patrné, že se muslimové stanou našimi spoluobčany, změnili byste svůj zájem o islám, abyste se dozvěděli více informací o tomto náboženství v zájmu úspěšnější integrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 18, Nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17439,55 %39,55 %  
Ano13430,45 %30,45 %  
Nevím13230 %30 %  

Graf

16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud by byly zdarma, pak bych se zúčastnil(a)4332,09 %9,77 %  
Ano3526,12 %7,95 %  
Nevím2720,15 %6,14 %  
Ne2014,93 %4,55 %  
I kdyby byly zdarma, tak bych neměl(a) zájem96,72 %2,05 %  

Graf

17. Jak byste si tyto přednášky či besedy představovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo by vhodné, kdyby přednášeli jak muslimové, tak i Češi9570,9 %21,59 %  
Více besed či přednášek a každou z nich by vedl jiný přednášející, abych získal pohled na problematiku z více stran6447,76 %14,55 %  
Přednášející budou pouze muslimové75,22 %1,59 %  
Přednášející budou pouze Češi21,49 %0,45 %  
nepředtavili10,75 %0,23 %  
přednášky ani besedy bych nevolila10,75 %0,23 %  
nechodil bych na ně, preferuji spíše tištěné informace10,75 %0,23 %  
nebudu se besed účastnit, pokud mě bude něco ohledně této problematiky zajímat, budu zjišťovat jinde10,75 %0,23 %  
ziadne besedy10,75 %0,23 %  
co přednášky pro ně? integrují se oni k nám..10,75 %0,23 %  
nemám zájem10,75 %0,23 %  

Graf

18. Zaměstnali byste muslima či muslimku ve svém podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15134,32 %34,32 %  
Na doporučení ano, jinak ne12327,95 %27,95 %  
Nevím10423,64 %23,64 %  
Ne6214,09 %14,09 %  

Graf

19. Umístili byste své dítě do školky či školy, kde jsou i muslimské děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na počtu muslimských dětí v tomto zařízení16737,95 %37,95 %  
Ano15735,68 %35,68 %  
Nevím5813,18 %13,18 %  
Ne5813,18 %13,18 %  

Graf

20. Jaký je Váš osobní názor na muslimy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pokud mi nebudou bránit v mém myšlení a žití,tak mi nevadí

- pokud mi nijak nezasahují do života a k ničemu mě nenutí (např. dodržovat jejich pravidla), nemám problém a ráda se s nimi budu stýkat - může to být prospěšné pro vlastní informovanost

bohužel je jim od dětství vtloukán korán do hlavy, korán, který je plný nenávistných tvrzení vůči ostatním náboženstvím, vůči ženám, to zanáší do hlavy nenávistné myšlenky o jiných lidech než muslimech

bojím se jejich vlivu na společnost ohledně víry i zvyklostí; myslím si, že mohou být nepřízpusobiví a možná i konfliktní

Bojím se jich

Díky osobnímu kontaktu s jedním z muslimů je můj osobní názor převážně pozitivní. Mají mnoho společného s naší společností, což však naše společnost nevidí, neboť je islám většinou stavěn jen jako kořeny terorismu.

Díky špatným zkušenostem s nimi, velmi negativní...

Dle mého názoru jejich náboženství je velmi negativně ovlivňuje a podle nastudované literatury o nich jsou pro společnost velkým nebezpečím a představují zlo.

Dle zkušeností ze zaměstnání jsou muslimové arogantní

dokud mi necpou svoji víru (a nechtějí ovlivňovat podle ní zákony, veřejné akce) nemám s nimi problém

evangelium je pro každého člověka, muslim je stejně jako nemuslim bez Pána Ježíše na cestě do pekla

Fanatici jsou i křesťané, není muslim jako muslim.

Immigranti mají projevit vstřícnost ke společnosti do které se přistěhovávají, dodržování zákonů a společenských norem v EU je základ. Vadí mi pokrytecká politika "obhájců lidských práv a menšin", kterým jde jenom o vlastí politickou karieru a ne skutečný zájem něco řešit. Vadí mi to, že jakýkoliv jiný názor než obdivování multikulturalismu je špatně a demokratická diskuze neexistuje.

Islám je velmi podobné náboženství tomu našemu. Není na něm nic špatného. Zvyky jako zahalení žen, jejich utiskování a podobně nepřikazuje Korán, ale tradice a kultura v dané Zemi. Nemají tedy se samotným náboženstvím a vírou nic společného. Myslím, že spousta lidí toto neví a tím pádem Islám odsuzuje a následně muslimy diskriminuje. K tomu samozřejmě přispívá islamismus, což je vlastně zneužitý Islám...Myslím, že lidé by se měli více informovat, než něco zavrhnou...Integrace by byla potom mnohem snazší.

islam vnimam ako zlo (z osobnej skusenosti)

Jakákoli zaslepená víra je svinstvo at jde o křesťanství nebo islám.

jako všude a vždy-někteří jsou "dobří", někteří "špatní", čeho se nejvíce obávám je silná náboženská víra, kterou mají zakořeněnou, ta v případě integrace může způsobit silné problémy, nakonec může "silná menšina" způsobit v místě velké problémy a jejich nároky na "svobodu" a neomezování budou uplatňovat násilím, viz. Francie a jiné

jde o velmi vážné téma z pohledu blízké i vzdálenější budoucosti Evropy, které je zapotřebí zavčasu řešit

jde z nich strach

Je důležité, jak tento onen muslim chápe svoji víru, může to být věřící muslim, který ale nikomu neubližuje, neporušuje ničí práva, tak potom, proč by v to nemohl věřit. Jiné je t v případech, kdy si mysli, že podle Koránu může potrestat svoji ženu a začně ji týrat, s jejich zákonem o znásilnění také nemůžu souhlasit i systém rozvodů mi přijde uhozený. Asi bych to shrnula tak, že ona víra jako samotná není špatné, jen je důležité, abys se v daném státě, rodině, a ostatních společenských jednotkách dodržovali zákony dané země, práv občanů,... před jednotlivými fanatickými představami

Je mi jich líto, že jsou tak zfanatizovaní a zmanipulovaní. Jsou pro naši společnost nebezpeční.

Je mi jich líto, že neznají pravdu o Bohu a přitom si myslí, že ano.

je to člověk jako každý jiný

je to nenávistná rasa, která absolutně nerespektuje druhé, rozhodně nerespektuje odlišnou víru než je jejich

jednou nás při našem přístupu smetou

Jejich náboženství je moc přísné, až fanatické, ženám jsou upírána základní lidská práva.

Jejich výra je agresivní a jsou v ní silní - podle mě je to víra která by v Evropě mohla způsobit spousty zlý věcí.

Jelikož jsou muslimové součástí mé rodiny, jsem velice ráda za to, že jsem je mohla poznat. Je fakt, že jejich mentalita je trochu rozdílná, ale nazývat je všechny teroristma, je dost odvážná věc.

jiná nátura,mrav,kteří se nehodí do naší společnosti

jsem hodně ovlivněna spíš negativními zkušenostmi,ale jen z doslechu.nechci proto soudit.

jsou agresivní a vztahovační, pokud dostanou šanci-budeme vzývat Alláha všichni

jsou hrozbou pro naši společnost a když chtějí být našimi spoluobčany musí se oni nám přizpůsobit.

Jsou mi šumák. Lidé jako kteříkoli jiní.

Jsou rizikem pro naši společnost.

jsou to extrémisti

jsou to lidé, jako ostatní, pokud se chovají lidsky, tak s nimi nemám problém

Jsou to lidé, kteří uvěřili lži a jsou v ní vychovávané i děti. Mají ale příležitost poznat pravdu a podle ní se zachovat.

jsou to normální lidé a záleží na každém z nich, jak čestně přistupuje ke své víře a zda hledá její podstatu nebo si z ní účelově bere jen ty věci, které se mu hodí

jsou velice milí, když jim o něco jde a záleží njim na tom, ale také dokáží být velice nepříjemní, otravní a dotěrní, obdivuji je

Jsou zaostalí. Takové zákony, jako zahalování žen a svatba s protějškem, kterého mají určené již od narození, je opravdu omezování svobdy.

Každý člověk se musí posuzovat individualně, ale pokud někdo neuznává ženu jako lidskou bytost ale jen jako vlastní majetek ..... toto je věc která mě velmi znepokojuje.

každý má názor na svou víru. Na Islámu odsuzuji potlačování základních lidských práv a demagogie ohledně západní kultury

Každý má žít tam, kde se narodil. Neexistuje žádné univerzální právo usadit se kdelkoli na světě a vysávat tamní sociální systém a zároveň ho neuznávat, podkopávat a chtít ho ovládnout a zničit, byť se nám to aktuální levičácké a sionistické "studie" snaží vnutit něco jiného (paradoxně v Izraeli se nemůže tvale usadit "nežid"... Jinak má samozřejmě každý právo cestovat, studovat (pokud nestuduje na úkol původního obyvatelstva) či pracovat (a po skončení pracovní smlouvy se vrátit) v jiné zemi, pokud dodržuje tamní právní řád a systém.

Když neberu v úvahu jejich extremistické skupiny a různé překroucené výklady Koránu, jež někteří zastávají, tak na mě nepůsobí nějak špatně. Jsou oddaní, cilevědomí, řídí se přesnými zásadami. Naopak tyto vlastnosti v nich vyvolávají aroganci a jistý nacionalismus, což zřejmě většině lidí i mně vadí.

Když vynechám teroristy a sebeatentátníky, tak vcelku pozitivní.

Kladný. Hodně jsem se s některými z nich zkamarádila, byli milí, nikdy o mně neřkeli nic nevhodného ani spíše naopak. Možná jsem měla jen štěstí na dobré lidi, ale nedám na ně dopustit :)

Kladný. Každý jedinec je originál - bez ohledu na víru. Nelze posuzovat společnost podle chování jedné skupiny (např. teroristů).

Kladný. Ne všichni jsou teroristi, jak naše média krasné hlásají a ovlivňují tak spoustu lidí, aby si to mysleli taky. Zajímalo by mě, kolik lidí z těch, co o nich toto tvrdí, nějakého muslima zná. Já sama jich znám pár a islám je jejich soukromá věc. Na mě to nemá nijaký vliv. Teroristi a zlí lidé se můžou vyskytovat v každém náboženství, ne pouze v islámu.

Klidně ať se tu roztahuji, hlavně ať dodržují zákony a u žen ty šátky bych zakázal. Prostě aby se přizpůsobili jako například Židé. Ti také nosí jarmulku jen v sinagoze a nebo do ale ne venku.

Konkrétně s těmi, které znám, nemám žádný problém.

kradou nám naši kulturu a zemi,každý člověk by měl zůstat tam,odkud pochází,češi v čechách,ukrajinci na ukrajině a muslimové na východě.

Krásní, hrdí a pohostinní lidé, ale v NĚKTERÝCH terorismus dříme.

Lidé jako všichni ostatní.

Lidé s odlišným náboženským vyznáním.

lidé u nichž fanatismus převažuje nad zdravým rozumem

lidi jako my

Mají svou víru několik staletí a to nemění.Což je z jedné stránky dobré ale z té druhé blbé.A proč blbé?Proto, protože do toho zatahují neviné lidi.Čím?Tím,že je vraždí.Bojujíli za svou svobodu,tak ať bojují s vojáky a né s civilsty.

Mají svou víru, které se pevně drží a to je posiluje a sjednocuje. Bohužel jsou dost fanatičtí v prosazování této víry a pokud se k nim ostatní nechtějí přidat dobrovolně, volí agresivní cesty, jak toho dosáhnout - viz. sebevražedné atentáty. Nevadí mi, že mají svou víru, které se nechtějí vzdát, ale vadí mi, že jí ostatním agresivně vnucují, to je největší problém. Také nesouhlasím s postavením žen v jejich společnosti.

mám z nich hrůzu už jen když slyším slovo MUSLIM

mam z nich trochu strach

měli by brát větší ohled na práva a postavení žen a dívek

Měli by si zůstat tam kde jsou ... neměli by své zvyky zavádět k nám...

Měli by své náboženství modernizovat.

Mělo by se změnit postavení žen v jijich společnosti, jinak ať si žijí, jak se jim líbí, ale za hranicemi svých států

můj názor je, že je skoro vůbec neznáme a informace o nich čerpáme jenom z bulváru.

Muj vztah k muslimum je zatím velmi pozitivní.

Muslim muž může být hlavně v turistických destinacích hrozně úchylný, někdy se nedokáží odpoutat od nepravdivých dogmat..ale jinak je toleruji

Muslim nikdy nemůže být pravý evropan, kulturní bariéra je obrovská. Většina z nich se nedokáže přizpůsobit, důvodem je úplně jiná mentalita, jiný pohled na svět. Ačkoli nerad soudím člověka podle jeho víry, musím říct, že například tradiční muslimské ,,oko za oko" je mi hodně proti srsti, je to jen původ dalšího zla. Mám známé v Anglii či Belgii, kteří tvrdí, že muslimové jsou v jejich zemi velký problém, ve školách dokonce musí každé ráno procházet detektory kovu aby u sebe nenosili nože a podobné předměty. Doufám, že něčeho takového se u nás nedožiji.

MUSLIM VE FRANCOUZKU JE JINÝ NEŽ V AFGANISTÁNU.ALE KORÁN JE STEJNÝ.PÍŠE SE TA. ŽE MUSLIM MUSÍ BOJOVAT PROTI VŠEM,KTEŘÍ NEJSOU KTEŘÍ NEJSOU VĚŘÍCI V KORÁM.

Muslimové jsou lidé stejné jako my, co jsme vychováni v jiné víře. Ovšem najdou se ti zlí lidé, co zabíjejí a ubližují, ale nesmíme brát jen to negativní. Pokud někdo nemá rád muslimy, tak si myslím, že se jedná o rasistu.

Muslimové jsou lidé, jako všichni ostatní.

Muslimové jsou stejní,nikdy se nepřizpůsobí modernímu světu

Muslimové mi nějakým způsobem nevadí, ale nesouhlasím s tím, že ženy jsou poměrně utlačovány.

Muslimové se nikdy v nepřízbůsobí. Chtějí ovládnout Evropu, typický příklad je západní Evropa, kde jsou s nimi obrovské problémy.

Myslím si, že jsou hodně sví a proto jsou vzdáleni naší kultuře. Dokážou se přizpůsobit běžným věcem jen když je to nutné, držíte si je od těla, trváte na svém. Naše mentalita je jemnější. Menší množství muslimů může být pro nás obohacující, ale ve větším množství nás mohou převálcovat.

Myslím si, že muslimové jsou nevyzpytatelní, protože v zájmu svého fanatického přesvědčení jsou schopni udělat cokoli, doslova cokoli. Nestojím o teroristické útoky a vraždění lidí a osobní tragédie jejich blízkých. Nestojím o postavení ženy na úroveň majetku nebo zvířete, toto patří spíše do otrokářského systému, ne do svobodné společnosti. Nechci, aby naše společnost byla ovlivněna muslimskou kulturou, která je ve své podstatě násilná, i když se to na povrchu snaží skrýt. Nechci každý den pětkrát slyšet hlasité vyzývání muezíny ke klanění se krutému Alláhovi, který neexistuje, nechci se dívat na fanatické zotročování lidí. Nechci, aby moje děti, vnoučata a další generace se nakonec musely pizpůsobovat muslimům a byly v ohrožení života, pokud se také nestanou muslimy.

Myslím si, že ti 'špatní' muslimové jsou ti ortodoxní. Všeobecně proti muslimům nic nemám, pár jich i znám a nemyslím, že jsou to teroristé nebo tak něco. Myslím, že agrese není vinou jen náboženství, ale je na každém jedinci, jak si vyloží slova Koránu.

myslím že jim chybí nadhled nad náboženstvím

Myslím,že jejich náboženství je rafinované a plíživě nebezpečné.Nechtějí se určitě ničemu přizpůsobit,jen plíživě a nenápadně ovládnout co největší počet lidí.A pokud k tomu dojde,tak pak nastolí jejich tvrdá náboženská pravidla.Jejich postoj a chování k ženám je děsivé.Jsou opravdovou hrozbou.

Na fanatické muslimy je můj názor negativní, na muslimy žijící v ČR a jsou li přispůsobeni zákonům, nemám nejmenší problém

Na muslimské teroristy špatný, na normální muslimy normální.

NAMYŠLENÍ NA SVOU VÍRU, VESMĚS CO SE TÝKÁ HIGIENY NIC MOC, ALKOHOL JIM PŘI NÁVŠTĚVĚ TEPLICKÝCH LÁZNÍ CHUTNÁ NORMÁLNĚ, DĚVKY SE JIM TAKY LÍBĚJ NORMÁLNĚ, ŘÍKAJ ŽE SEM ALÁH NEVIDÍ- NÁZOR? HOVADA!

Naši předci bojovali za čistou Evropu a dokázali ji se zbraní v ruce uhájit. Dnešní politici a tzv. multikulturialisté svými otevřenými náručemi zaplavili Evropu lidmi, kteří k naší kultuře nemají žádný vztah a pohrdají jí a taktéž pohrdají našimi hodnotami a tímto pošlapali a poplivali hroby našich předků a zneuctili jejich památku a čest s jakou položili svůj život na obranu Evropy. Nechápu, proč se vůbec v naší společnosti uvažuje o stavbě mešit v našich městech a dovoluje, aby muslimové beztrestně hanili v našich městech naši víru, pálili bibli a naše státní symboly. Toto bychom si my u nich nedovolili, protože bychom neodešli z náměstí živí, byli bychom okamžitě ukamenováni a rozsekáni. Nejsem rasista ani xenofobní, ale pokud někomu naše zákony umožní, aby se do naší země přistěhoval a žil v ní, ať si vyznává jakou víru chce, ale ať tedy tyto naše zákony dodržuje, ctí naši kulturu a hodnoty a chová se tak, jak je zde zvykem. Pokud se mu to nelíbí, ať táhne tam, odkud přišel, my se tu obejdem i bez něj. Mám toho na srdci i na jazyku mnohem víc, ale to by bylo na další bakalařskou práci :-D

né moc kladný

Nebyl by žádný problém, kdyby zůstali ve svých domovech. Jejich přítomnost v Evropě je destruktivní pro naše národy...

nedůvěřuji jim a silně mi vadí jejich postoj k hostitelské zemi, tj. "všechny výhody západní kultury chci, ale nebudu respektovat vaše pravidla, zákony a zvyky, naopak vy jste povinni přijmout MOJE zvyky"

negativní

negativní

negativní

negativní

negativní. nerovnost pohlaví, zahalenost žen nechápu... ať si zůstanou tam, kde jsou, sem nepatří

Nechápu jejich náboženství a nesouhlasím s jejich postupy.

nechci je v Evropě, kterou chtějí evidentně ovládnout s vnutit islám všem

nejsem extremista, ale přizpůsobit by se měli oni naší kultuře, když chtějí žít v evropě..

některé způsoby jejich života jsou převrácené

Nelíbí se mi jejich způsob života a jejich víra. To je ale asi vše. Jinak jsou to pro mě lidé jako všichni ostatní.

Nelze házet do jednoho pytle všechny jedince, jsou i vrazi mezi ostatním obyvatelstvem, jde o jednotlivce, jak on působí a chová se k okolí a rodině apod.

nelze házet všechny do jednoho pytle (stejně jako nelze házet do jednoho pytle křesťany s tzv. "křesťany") - vím z vlastní zkušenosti, mám kamaráda z muslimského prostředí, který je naprosto nekonfliktní a velmi kamarádský a kolegiální

Nemaj v evropě co dělat!

Nemám dosud osobní negativní zkušenost. Nelíbí se mi jejich chování ve Francii, jestliže imigrují do jiného státu, měli by se podřídit, a ne, aby se ostatní podřizovali jim.

Nemám je rád, hnusí se mi

Nemám je rád, nemám rád jejich zvyky(popravy, mučení žen...) Jsou to zvířata.

nemám je rád.... jsou nebezbeční

Nemám je ráda dokonce víc než "naše" rómské spoluobčany . Nemám nejmenší zájem na tom, aby se tu usidlovali, stavěli si tu mešity a rozšiřovali zde svoje zvyky a kulturu. Jsem s nimi denně ve styku v zaměstnání (na univerzitě) a celkový názor na jejich chování a jednání je zde poměrně negativní. Opravdu zde nejsou vítáni - pouze si platí studium, což přináší peníze univerzitě... Můj osobní a možná rasistický názor je: Ať si sbalí svoje šátky a víru a táhnou odkud přišli! Jsme v Česku! Pradědové legionáři by se obraceli v hrobě, kdyby viděli, jak se vzdáváme všeho co je naše a necháme ostatní aby se zde roztahovali a dělali si nároky na to, co naši předci po léta budovali a za co byli ochotni položit i svůj život. Jednou tu naši malou zem naprosto zaprodáme!

Nemám negativní zkušenosti, ale opravdu nevím co si myslet, nssouhlasím jak se chovají k ženám apod.

Nemam osobni zkusenost, ale vnimam je spise negativne. Nejhorsi je, ze mi pripada, ze je jejich nabozenstvi nuti delat utoky (nejen fyzicke) na ostatni lidi, kteri v islam neveri.

Nemám rád žádnou víru, o které vím, tudíž i na muslimy je můj názor spíše negativní. Ale ať si každý věří čemu chce a dělá co chce, dokud mě neomezuje.

Nemám s muslimy žádné osobní zkušenosti

nemám s nimi problém

Nemám s nimi problém, do chvíle, kdy by mohli narušit moji osobu.

nemám s nimi problém... často cestuji do zemí, kde je islám hlavním náboženstvím.

Nemám s nimi příliš mnoho osobních zkušeností, ale jsou mnohdy nebezpeční svému okolí. Jejich kultura je poměrně dost odlišná od té "evropské", takže jejich integrace by byla asi velmi obtížná.

Nemám s nimi žádnou negativní zkušenost. Při návštěvách v muslimských zemích musím řísct. že jsou muslimové poměrně uctiví

nemám s tím problém, nevadí mi komunikace s nimi

nemám vyhraněný názor, pokud nepůsobí problémy jsou jako každý jiný

nemusim je jsou mi lhostejni

Nemusím jiné rasy než bílé.

není

není negativní, ale je to něco co nedokážu pochopit vadí mi zacházení s ženami (to že jsou podřízeny mužům, že nemohou svobodně studovat a podobně)

Nepotkávám je, nezajímám se o ně. Nemám na ně názor. Jsou to lidé jako my, odlišnost není nic špatného, žijí si ve svém světě.

nepřemýšlela jsem o tom

nesetkala jsem se osobně s žádným extrémním vyznavačem islámu, vesměs s turisty a mladými lidmi. Nelíbilo se mi, když na mě okolo jdoucí muslimky nevraživě koukaly, když jsem kojila dítě v parku (přitom jsem se nijak neodhalovala).

Nesnáším je.

Nesouhlasim s intergraci, nicmene to nelze ovlivnit. Cetla jsem myslenku, kde bylo psano: Evropu dobudeme delohami nasich zen. Je to, bohuzel, smutna pravda.

neutrální

neutrální

neutrální

neutrální

neutrální

Neutralni spis negativni

neutrální, jako ke všem ostatním lidem z jiných států

Nevadí mi

nevadí mi

nevadí mi, každá kultura má své náboženství, respektuji je

Nevadí mi, zatím s nimi mám spíše kladné osobní zkušenosti, ale z informačních prostředků se dozvídáme spíše opak.

Nevadí mi. Mám s nimy dobré zkušenosti .

nevím

nevím

nevím přesně, ale obávám se jich, přijdou mi fanatičně nebezpeční,ale asi jen Ti zatvrzelý - ne všichni

nevyhledávám je, vadí mi, že ženy jsou podřízeny mužům a nemají žádná práva. Exoticky krásné ženy musí být zahaleny!

Nevyhledávám jejich společnost, ale neopovrhuji jimi. Jejich víra mi přijde jaksi tajemná a velmi vzdálená české kultuře.

Neznám mentalitu. Jen jsem viděla na internetu zohavené dívky a ženy. Může to být zavádějící,ale člověk je tím určitě ovlivněný!

nic mi neudělali(zatím) tak to nijak neřeším

Nic proti nim nemám, ale nemám s nimi žádné osobní zkušenosti.

Nic proti nim nemám, ať si uznávají svoji víru, ale nevím proč, nějak se jich bojím a svým způsobem mám před nimi respekt.

nikdy nelze " házet všechny do jednoho pytle"..

obava-fanatismus

obecně cítím nedůvěru, osobně žádného neznám

Obtížně přizpůsobiví lidé z jiné kultury, s jiným a pro nás velmi problematickým světonázorem a právním smýšlením.

Osobně k nim mám spíše negativní přístup, ale pravděpodobně je ovlivněn médii a tím, že žádného muslima osobně neznám.

Osobně proti nim nic nemám, netvořím si názor na většinu z činů menšiny.

Osobně znám pouze jednu mladou muslimskou dívku, která byla moc milá. Nechci si dělat názor na něco, čemu nerozumím.

osobně žádného neznám, ale stačí mi číst knížky o ženách co prožili nebo jak se chovají k sobě navzájem a je mi z nich zle...myslím že pokud se nepřizpůsobí zákonům dané země, do které emigrovali, neměli by tam vůbec líst a zůstat si tam kde jsou....

podleham obecnemu nazoru na jejich mentalitu, jako partnera bych muslima nechtela. Pokud jsou v zemi imigranty/turisty, meli by respektovat pravidla a zvyky te dane zeme, stejne jako by tato pravidla meli respektovat ne-muslimove v muslimskch zemich.

Podobný jak na Romy. Nevadí mi, pokud se budou chovat v rámci mezí zákona a morálky, ale v případě, že budou nějak omezovat svobody, práva a obyčeje hostitelské země, mohou se odstěhovat. Oni tu chtějí být a podle toho se mají chovat. Je nepřípustné, aby se snažili jakýmkoliv způsobem domáhat práva běžného v jejich domovinách, a už vůbec, aby se jejich zvyková práva infiltrovala do naší (evropské) legislativy (viz snahy o zavedení práva šaría v UK nebo Francii). Rovněž by se tu eměly stavět mešity- ani v muslimských zemích by nedovolili stavbu kostela. Je to pouze jejich volba, jestli tu chtějí být a podvolit se anšim zvykům, nebo se vrátit do svých domovin.

pokud chtějí žít v naší společnosti měli by se jí přizpůsobit našim zákonům a morálním hodnotám

pokud mi neškodí, nevadí mi.

Pokud nejsou příliš extrémní, nijak mi nevadí. Pouze postavení žen je nepřípustné !

Pokud se snaží začlenit a nesnaží se konvertovat lidi na svoji víru a nevnucují svoji víru, pak proti nim nic nemám.

Pokud žijí na svém území, ať si dělají co uznají za vhodné. Pokud příjdou do našich krajin, měli by se zcela přízpůsobit ("oni jsou tady cizí"). Pokud se nepřízpusobí zacházel bych s nimi stejně jako oni zachází s Evropany pokud se nepřízpusobí v jejich krajině.

Ponekud rozporuplny, jelikoz radoby mirumilovne nabozenstvi je nechvalne proslule vice ci mene teroristickymi akty, "svate valky" nevyjimaje. Je velkou otazkou, ja by tito lide byli schopni ve vetsim poctu existovat v zemi, kde je funkcni policie a pravo.

Povětšinou pohostinní lidé

Pri osobnim kontaktu nemam problemy. Problem mam s fanatiky a s jejich vykladem koranu.

Problémem je to, že v islámských zemích je státní právo a právo náboženské jedno a to samé, tzn. situace, která panovala v Evropě ve středověku, tehdy kanonické a světské právo. Proto muslim nebude nikdy jako imigrant respektovat zákony nové země - jeho náboženství, v mnoha ohledech popírající zásady demokratické Evropy, není jednoduše slučitelné s naší morálkou a přesvědčením.

Proti muslimům nic nemám. Maji svoji víru a své tradice, které sice občas nechápu a s některými nesouhlasím, ale pro ně je to jejich život. Tak proč je odsuzovat nebo ponižovat, oni s naším způsobem života taky nemusí souhlasit a přesto ho berou takový jaký je.

přijdou mi nebezpeční, ale ne všichni. Musíme se naučit je "neházet do jednoho pytle."

Příliš fanatičtí muslimové mo připadají velmi nebezpeční.

Přímo osobní zkušenosti s nimi nemám, znám je v podstatě jen z pozorování. Nepůsobí na mě pozitivně, spíše nepřizpůsobivě. Zastávám názor, že by se jim nemělo vycházet ve všem vstříc. Jednou se svobodně rozhodli usadit se se svými rodinami v ČR, tak ať tu klidně bydlí. Ale my přece kvůli nim nebudeme stavět u nás mešity. Pokud chtějí v ČR bydlet, musí se zkrátka přizpůsobit místním podmínkám, kultuře. To, že jejich víra u nás není preferována, s tím se musí sami vypořádat. Představte si občany ze severní Koree kdyby se k nám začali ve velkém stěhovat a začali by zde prosazovat své zájmy. Jak by to tu za chvíli vypadalo? Jenže problém je ve vedení státu. Snaží se vyjít takovýmto vstříc, aby sami neměli problémy a měli zajištěn přísun finančních prostředků pro sebe. Je to na dlouhé debatování....

Respektuji je, ale pro mě osobně jejich víra, zvyky, chování k ženám je naprosto nepřístupné.

Rozpačitý

Rozpačitý, člověk nemůže háze všechny do jednoho pytle, ale podle mě je ta víra až moc svazuje. Což může mít za následek právě fanatismus jako ,,plnění přání Boha", kterým jim něco poručí, a s tím spojené teroristické útoky.

S několika z nich jsem měla možnost se potkat blíže a ti byli velmi přátelští a pohostinní, mohu říci, že se z několika z nich stali mí přátelé. Na druhou stranu nemám nejlepší zkušenosti s muslimy v zahraničí (obtěžování na ulici apod.)

Silně negativní

spíše kladný

Spíše kladný.

Spíše negativní, dle mého názoru jsou nepřizpůsobiví, fanatičtí a v jednání s lidmi velmi nespolehliví - vlastní zkušenost.

spíše neutrální, nepřijdu s nimi do kontaktu když se zamyslím nad tím, že bych se s nimi denně setkávala já nebo moje děti, tak bych z nich měla trochu strach - asi jsou to předsudky, ale spojuji s nimi agresivitu, fanatismus, velkou kulturní odlišnost, jiné myšlení a chápání (např. chování k ženám apod.)

spíše záporný

Stejný jako na jiné menšiny, většina z nich je nepřizpůsobivá evropským zákonům a jiným hodnotám, domnívám se ale, že ne všichni jsou stejní a jsou mezi nimi i lidé družní, ochotní pracovat a komunikovat

strach z nich

Svoji integrací do Evropy ji dělají mnohem více multikulturní, což se mi nelíbí. Především by měli respektovat víru a zvyky země, do které se přestěhovali.

Tak trochu blázni.

Těžko se podřizují stylu života v jiné zemi.

udržují svá pravidla násilím, krutým násilím, udržují děti a ženy v nevzdělanosti, priorita je hodně velká autorita muže

V kazdem narode jsou lidi inteligentni i blbi.

V naší zemi jsou nepřizpůsobiví,svým vystupováním z nich jde v určitém směru strach,muži působí příliž sebejistě,ženy naopak velice utiskovaně

Vadí mi, že kvůli náboženství zbrojí a že ženy mají menší práva než muži. Mají jinou povahu a kulturu, která se sem do Evropy nehodí.

Vadí mi, že téměř všechny věci řeší násilím.

Vadí mi, že v naší zemi přibývjí mešity. My jim v jejich zemi také nestavíme kostel na "každém rohu".

Velmi negativní - náboženství, kultura, nerovnoprávnost žen a terorismus!!

Velmi negativní osobní zkušennost - "bezvěrce" (což jsou všichni krom vyznavačů islámu) považují za pouhý nástroj k dosažení svých zájmů.

Velmi negativní, takovéto spoluobčany nechci! Jejich mentalita je rozdílná a nám se nikdy nepřizpůsobí, takový lidi u nás nemají, co dělat. My se taky hromadně do muslimských zemí nestěhujeme!

Velmi odtažitý, měla jsem možnost je poznat v jejich prostředí a opravdu bych s nimi nežila.

velmi záporný je to jiná kultura, neslučitelná s evropskou

Většina muslimů jen zneužívá pokřiveného náboženství k ospravedlnění svých nelidských činů.

Většinou jsou milí. Myslím, že u většiny otázek v tomto dotazníku záleží o jaké muslimy se jedná. Osobně třeba neznám muslimy evropany, takže píšu spíše o arabských národech, které jsou velmi temperamentní. přátelské a pohostinné. Také velmi záleží na prostředí z jakého muslimové vycházejí. Mám přátele v Turecku, kteří jsou muslimové, ale jejich víra není rozhodně nějak fanatická. Když jedou do Evropy, tak se nemodlí 5x denně klečíc na zemi, ale pomodlí se třeba jen v duchu nebo o něco později. Stejně tak postavení žen v Islámu. Vím, že jsou rodiny, kde je žena velice milována a ctěna a že jsou rodiny, kde se k ženě chovají hůře než k psovi. Velmi záleží na lidech a prostředí ve kterém vyrůstají. Myslím, že v silně muslimských zemích je vše více fanatizováno, ale i tam se najdou světlé vyjímky.

Vůbec se mi jejich "vnik" do Evropy nelíbí. Pokud se cizinec někam přestěhuje s úmyslem tam trvale žít, měl by se také přizpůsobit prostředí. A ne si vynucovat změny podle sebe a svého, s prominutím, hloupého náboženství.

Vygumované mozky, nula empatie, nadřazenost, otrokářství, tmářství, totalita, nesvoboda, středověk

Výchova jejich dětí často vede k různým fanatickým sklonům, jako terorismus a podobné...

vystěhovat

Vzhledem k tomu, že přítel je voják z povolání a již byl několikrát na misy v Afganistánu, tak vím, čeho všeho jsou muslimové schopní. Vnímám je jako nepřizpůsobivé fanatiky, kteří za každou cenu chtějí válčit se světem a jsou proto schopni obětovat vše - své děti, své rodiče, atd..

Zatím nemohu soudit, protože jsem se s žádným nesetkal(a). Víru jako takovou, ikdyž je docela odlišná od našeho způsobu života, jim nijak nechci brát ani nutit je, se jí vzdát. V každé společnosti se najde nějaký ten ,,blb,, ale také hodní, slušní a pracovití lidé. Jejich imigrace mi spíše vadit nebude. Je tu ovšem problém, kdy je v ČR velká nezaměstnanost a předností by mělo být zajištění práce našim občanům, a pak popřípradě imigrantům.

Zaujímám neutrální postoj. Dotyčného musím nejdříve poznat. Blbci jsou všude.

Zcela negativní.

ziaden ani negativny ani pozitivny, tazko hodnotit ked nemam moc s nimi docinenia a co pisu na nete tiez nemusi byt pravda

Znám mnoho muslimů, pracovně i soukromě. Soukromě mám přátelský vztah s muslimem i jeho rodinou 20 let, ale i přes přátelství vím, že v případě hanobení islámu by můj kamarád zřejmě nadřadil islám nad přátelství a přes relativně vysoký stupeň jeho evropanizace a dosaženém postgraduálním vzdělání v ČR by seriozně hrozilo i zabití. Je zoufalý z toho, že jsem bezvěrec a přímo kdysi i řekl, že kdybych hanobil islám, nemohl by to nechat bez potrestání, i když jsem pro něj jako bratr. Islám je radikálně fanatický a je nadřazen skutečně nade vše. Integrace do evropské společnosti je zhola nemožná.

zrave pozitivni. Mala skupina muslimu - Radikalove, ortodoxni muslimove zapricinuji negativni pohled na celou muslimskou komunitu.

Žádnou negativní zkušenost s nimi nemám. Řekla bych, že na mě působí příliš tajemně, až se jich bojím. Myslím, že je to způsobeno především neznalostí této víry a mediálního překrucování a dobarvování teroristických útoků, které s touto vírou nemusejí mít nic společného. Moje kamarádka se rozhodla stát se muslimkou, kvůli příteli. Abych byla upřímná, tak jsem se o ni začala bát, protože v jejich společnosti je žena spíše podřadná a myslím, že pro evropanku je tento fakt po opadnutí zamilování, nepřijatelný.

Žijí v omylu a schází jím kritické myšlení a jsou naivní/důvěřiví - stejně jako křesťané a většina ostatních náboženství.

21. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3427562,5 %62,5 %  
35-5410122,95 %22,95 %  
0-205312,05 %12,05 %  
55 a více 112,5 %2,5 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita28464,55 %64,55 %  
Vysokoškolské11025 %25 %  
Výuční list184,09 %4,09 %  
Základní153,41 %3,41 %  
Vyšší odborné132,95 %2,95 %  

Graf

23. Náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez náboženského vyznání27161,59 %61,59 %  
Křest'anství14031,82 %31,82 %  
Buddhismus40,91 %0,91 %  
agnostik20,45 %0,45 %  
Islám20,45 %0,45 %  
Jsem bezváhradný ateista, až se bojím, že mě pán bůh potrestá :-)10,23 %0,23 %  
nevim10,23 %0,23 %  
Vyrost pod vlivem křeťanství jako každý čech, ale jsem ateista.10,23 %0,23 %  
Hinduismus10,23 %0,23 %  
pohan, přírodní náboženství, láska a úcta k Zemi10,23 %0,23 %  
nevím.. ale náhoda to určitě není10,23 %0,23 %  
Explicitní (pozitivní) ateismus10,23 %0,23 %  
věřící, žádná specifická víra10,23 %0,23 %  
bez náboženského vyznání které je vnucované ale věřím že něco existuje10,23 %0,23 %  
Šamanismus10,23 %0,23 %  
Křesťanství- neaktivně10,23 %0,23 %  
pravoslaví10,23 %0,23 %  
vlažný křesťan10,23 %0,23 %  
věřím po svém 10,23 %0,23 %  
Jediismus10,23 %0,23 %  
Věřím v sám sebe10,23 %0,23 %  
Věřící nehlásící se k žádné církvi10,23 %0,23 %  
má víra nepodléhá žádné organizované církvi10,23 %0,23 %  
Nemodlím se ale v Stvořitele asi věřím.10,23 %0,23 %  
křesťanství / buddhismus / wicca10,23 %0,23 %  
Věřím,že něco mezi nebem a zemí je...10,23 %0,23 %  

Graf

24. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský18742,5 %42,5 %  
Vysočina7917,95 %17,95 %  
Hlavní město Praha378,41 %8,41 %  
Středočeský225 %5 %  
Olomoucký214,77 %4,77 %  
Pardubický173,86 %3,86 %  
Zlínský173,86 %3,86 %  
Jihočeský132,95 %2,95 %  
Moravskoslezský132,95 %2,95 %  
Královéhradecký112,5 %2,5 %  
Plzeňský81,82 %1,82 %  
Karlovarský51,14 %1,14 %  
Ústecký51,14 %1,14 %  
Liberecký51,14 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Je podle Vás možná integrace muslimů do naší (evropské) společnosti?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 10. Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti z těchto setkání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muslimové se musí vzdát své víry a plně se přizpůsobit kultuře hostitelské země na otázku 14. Z jistého průzkumu bylo zjištěno, že během několika let budou muslimové tvořit většinu imigrantů v Evropě. Integrace bude tedy nezbytně nutná. Jak byste si tuto integraci muslimů do naší společnosti představovali?

15. Jestliže je patrné, že se muslimové stanou našimi spoluobčany, změnili byste svůj zájem o islám, abyste se dozvěděli více informací o tomto náboženství v zájmu úspěšnější integrace?

 • odpověď Ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylo by vhodné, kdyby přednášeli jak muslimové, tak i Češi na otázku 17. Jak byste si tyto přednášky či besedy představovali?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více besed či přednášek a každou z nich by vedl jiný přednášející, abych získal pohled na problematiku z více stran na otázku 17. Jak byste si tyto přednášky či besedy představovali?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud by byly zdarma, pak bych se zúčastnil(a) na otázku 16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem ,,islám"?

2. Co vše víte o islámu?

3. Víte ještě nějaká další fakta o islámu?

4. Zajímáte se o existenci muslimů a o problematiku s nimi spojenou?

5. Odkud se dozvídáte nejčastěji informace o islámu a muslimech?

6. Věříte těmto informacích?

7. Tyto informace jsou převážně:

8. Jak na Vás muslimové působí?

9. S muslimy se dostáváte do kontaktu nejčastěji:

10. Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti z těchto setkání?

11. Souhlasíte s některým z následujících tvrzení?

12. Mohli byste vyjmenovat alespoň jednu kladnou stránku islámu?

13. Je podle Vás možná integrace muslimů do naší (evropské) společnosti?

14. Z jistého průzkumu bylo zjištěno, že během několika let budou muslimové tvořit většinu imigrantů v Evropě. Integrace bude tedy nezbytně nutná. Jak byste si tuto integraci muslimů do naší společnosti představovali?

15. Jestliže je patrné, že se muslimové stanou našimi spoluobčany, změnili byste svůj zájem o islám, abyste se dozvěděli více informací o tomto náboženství v zájmu úspěšnější integrace?

16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?

17. Jak byste si tyto přednášky či besedy představovali?

18. Zaměstnali byste muslima či muslimku ve svém podniku?

19. Umístili byste své dítě do školky či školy, kde jsou i muslimské děti?

21. Věk:

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Náboženské vyznání:

24. Kraj:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem ,,islám"?

2. Co vše víte o islámu?

3. Víte ještě nějaká další fakta o islámu?

4. Zajímáte se o existenci muslimů a o problematiku s nimi spojenou?

5. Odkud se dozvídáte nejčastěji informace o islámu a muslimech?

6. Věříte těmto informacích?

7. Tyto informace jsou převážně:

8. Jak na Vás muslimové působí?

9. S muslimy se dostáváte do kontaktu nejčastěji:

10. Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti z těchto setkání?

11. Souhlasíte s některým z následujících tvrzení?

12. Mohli byste vyjmenovat alespoň jednu kladnou stránku islámu?

13. Je podle Vás možná integrace muslimů do naší (evropské) společnosti?

14. Z jistého průzkumu bylo zjištěno, že během několika let budou muslimové tvořit většinu imigrantů v Evropě. Integrace bude tedy nezbytně nutná. Jak byste si tuto integraci muslimů do naší společnosti představovali?

15. Jestliže je patrné, že se muslimové stanou našimi spoluobčany, změnili byste svůj zájem o islám, abyste se dozvěděli více informací o tomto náboženství v zájmu úspěšnější integrace?

16. Uvítali byste besedy či přednášky, v blízkosti Vašeho bydliště, zaměřené na islám, kde byste získali více informací o muslimech?

17. Jak byste si tyto přednášky či besedy představovali?

18. Zaměstnali byste muslima či muslimku ve svém podniku?

19. Umístili byste své dítě do školky či školy, kde jsou i muslimské děti?

21. Věk:

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Náboženské vyznání:

24. Kraj:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stašková, J.Integrace muslimů do evropské společnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://integrace-muslimu-do-evropsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.