Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > integrace osob s mentálním postižením

integrace osob s mentálním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kernalová
Šetření:29. 02. 2012 - 07. 03. 2012
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


Prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Integrace mentálně postižených osob do společnosti. Tento průzkum je praktickou součástí mé bakalářské práce.

Výsledky jsou veřejné, tudíž si je v případě zájmu můžete od 7.3. sami prostudovat :)


Děkuji za ochotu a krásný den!

Odpovědi respondentů

1. Víte co si představit pod pojmem mentální postižení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12098,36 %98,36 %  
nevím21,64 %1,64 %  

Graf

2. Máte ve svém okolí (škola, zaměstnání, bydliště, apod.) člověka mentálně postiženého?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6553,28 %53,28 %  
ne5746,72 %46,72 %  

Graf

3. Znáte osobně člověka s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6956,56 %56,56 %  
ne5343,44 %43,44 %  

Graf

4. Jaké pocity ve Vás vyvolává kontakt s osobou mentálně postiženou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lítost, soucit5242,62 %42,62 %  
rozpaky4940,16 %40,16 %  
nijak vyjímečné od pocitů ze zdravých jedinců3629,51 %29,51 %  
nepříjemné nepopsatelné pocity2016,39 %16,39 %  
smutek119,02 %9,02 %  
jiné86,56 %6,56 %  
radost32,46 %2,46 %  
odpor21,64 %1,64 %  

Graf

5. Myslíte si, že je náš systém začleňování osob s mentálním postižením do společnosti úspěšný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6855,74 %55,74 %  
ne4436,07 %36,07 %  
ano108,2 %8,2 %  

Graf

6. Pokud ano v čem vidíte výhody a přednosti této integrace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Člověk s mentálním postižením pro začlenění do společnosti udělá i nemožné. Snaží se získat pocitu, že při provádění jakékoli práce nebo výpomoci pro společnost, je jejím právoplatným a užitečným členem a má cíl pokračovat dále a nevzdávat to.

Dochází k tomu, že se lidé mentálně postižení necítí pak tak na kraji společnosti, ale dokáží se mnohem lépe začlenit do společnosti.

Ještě to není dokonalé, ale snaha integrovat lidi s MP tu rozhodně je - vznikají chráněná bydlení, je snaha omezovat ústavní péči či alespoň tuto péči dělat lidštější. Např. v Brně dnes už není tak těžké potkat člověka s MP třeba v MHD nebo v obchodech a myslím, že strach intaktní společnosti z této skupiny lidí klesá, ačkoliv stále některé negativní pocity vůči nim přetrvávají.

Mentálně postižení nezůstávají stranou

Mohou pracovat ve firmách a tím neodčleňovat se od společnosti, která je ráda zaměstnaná díky zvýhodněným odvodům za práci.

Nevím

omezení pocitů izolace a odstrčení od společnosti

Pokud se integrují děti s mentálním postižením mezi zdravé děti už od útlého věku, pak je zdravé děti berou jako sobě rovné a v budoucnu se takto vychová generace bez předsudků, bez odporu a bez soucitu a lítosti, protože budou vědět, že mentálně postižení jsou stejní jako my a a chtějí dělat to co my. Pro mentálně postiženého má integrace také pozitivní vliv, určitě to ovlivňuje jeho chuť do života a vytvoří si tak kamarády a nestane se tak, že je odtržen od světa bez kamarádů a zavřený doma s rodiči či pečovateli.

splývání s obyvatelstvem

v ničem

7. Pokud ne, čím je to podle vás způsobeno? Napadá vás nějaké usnadnění integrace těchto osob do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Bohužel mně nic nenapadá.

hodně papírování

chráněné dílny

chtělo by to změnit myšlení lidí a to nepůjde snadno

Izolací postižených od zdravých dětí. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se zdravé děti častěji stýkají s dětmi postiženými, mají na ně jiný náhled, než děti, které jsou styku s postiženýmu uchráněny.

Je mi jedno, čím je to způsobeno, protože tihle lidé nemají ve společnosti co pohledávat..

Je několik druhů mentálních postižení a každý vyžaduje individuální péči. Pokud člověk neví o jaký problém se jedná je těžké určit, co daného člověka rozruší, potěší..... Integrace těchto osob do společnosti je a vždycky bude svízelná, protože nejsme jednotný národ a každý z nás není schopen se do nich vžít, či je podpořit, natož jim hlavně neubližovat.

Jelikož s pracuji s mentálně i tělesně postiženými dětmi a mám mentálně i fyzicky postiženého bratra, tak vidím vývoj těchto dětí, později dospělých. Mnoho z nich se v životě i po velkém usilí do života začlenit 100% nemůže. Nejsou za sebe zodpovědní. Byla bych proto ráda, kdyby se změnil zákon v jejich ,,studiu'' v pomocných školách. Aby tam mohli býti více let.

lidé "nejsou zvyklí" na to, aby postižení žili mezi nimi

lidska hloupost

Málo bezbariérových přístupů v obchodních domech, špatné zákony,....

malo informaci o lidech s mentalnim postizenim, neznalost a nezajem okoli

málo pracovních příležitostí pro mentálně postižené

Mnoho osob vůbec netuší kdo je mentálně postižený a kdo ne a společnost vůbec netuší jak se k těmto lidem chovat.

myslím, že je to způsobeno nedostatečnou informovaností veřejnosti o všech postiženích, a zkreslenými názory. Myslím, že k usnadnění by stačily nějaké přednášky už na Zš nebo nějaké propagace.

ne

Nedostatečná podpora od státu.

nepochopení,předsudky

Nepremýšlel jsem nad tím, ale tato skupina lidí je natolik diferenciovaná, že v dnešní kapitalisticé a neosobní společnosti je taková integrace velmi obtížnou, ne-li nemožnou záležitostí.

Nepřístupností lidí, zapojení lidí do integrovacích procesů, lepší seznámení s problematikou, a chuť lidí odprostit se od segregace těch to lidí, změnit jejich názor, a ukázat, že i tito lidé mají právo na život.

nevím a nenapadá

nikdy jsem nepřemýšlel o jejich integraci(úspěšnější), myslím, že je to způsobeno, hloupostí a lhostejností

osoby s mentalnim postižení jsou odsouvany do izolace

Osoby s mentálním postižení,je třeba začleňovat co nejdřív,10 let jsem pracovala v Usp a z 80 svěřenců si myslim,že by se začlenit dokázalo tak 5 ,neznají hodnotu peněz a tim,že podle unie mají skoro samá práva a žádné povinnosti se podle toho i chovají.

podle mého názoru chybí spolky sdružující tyto osoby se mentálně zdravými

podle schopností jedince zaměstnat prací, koníčky apod.

předsudky

příliš rychlý nástup inkluze, nedostatečná připravenost společnosti, špatná informovanost, negativní působení reklam na city společnosti, ...

Rozhodně to nejde, když jsou zavření v ústavech.. Usnadnění mě nenapadá, když si samo ale nedokáží ve většině případů ani nakoupit.

Složitostí problému, normální člověk se vždy bude radši bavit a spolupracovat s jiným normálním člověkem.

Spolecnost je vnima jako nepotrebne. Zatim existuje malo firem,ktere zamestnavaji lidi s mentalnim postizenym

Společnost není ochotna přijímat mezi sebe mentálně postižené lidi, všichni sice o integraci mluví, ale když má dojít na praxi, každý couvá. Lidé nevědí, jak se k takovým lidem chovat, ve školách se o ničem takovém nemluví, řada lidí si myslí, že by tito lidé měli být v ústavech.

spousty lidí je nechce vidět mezi sebou, bere je jako jiný

stát nemá peníze na to aby podporoval osoby, které by mohly pomoc ze začleňováním

Špatnou mentalitou společnosti obecně.

Této otázce se nevěnuje ve státu přílišná pozornost. Žádné usnadnění mě nenapadá. Možná jen pořádání nějakých besed, které by byly zaměřeny na zdravé občany, kde by se dozvěděli více informací o mentálním postižení nebo i besedy přímo s postiženými lidmi

těžko říct, ale okolí tyto osoby moc nepřijimá a navíc je jejich přibuzní neberou přiliš často do společnosti a bude to asi i tím

To opravdu nevím ,myslím že je pro mne tato otázka trochen složitější .Neměla by být spíše otázka > Je schopna tato společnost a její system začlenit osoby z mentálním postižením a jak ? znám akorát chráněné dílny a podobné a zdá se mi to málo ,škoda že sem nikde neviděl a nebo nepotkal třebas ve fabrice jako pomocníka ,myslím si že by kontakt lidí z mentálně postiženým člověkem dost pomohl já osobně nikoho roky nepotkávám kromě sousedovic maliho kluka ale s nimi sem nikdy moc nekomunikoval

Tolerance

Typickou lidskou povahou. Ti aktivní se můžou snažit jak chtěj , ale když se budou ostatní chovat tak sobecky jako doposud tak integrace těchto lidí do společnosti opravdu nehrozí. Musí se začít výchovou : Lidi se už od dětství musí naučit porozumět problémům těchto lidí a způsobů je několik př. ve školách častější návštěvy ústávů s těmito lidmi , postupné začlěňování těchto lidí do společnosti ( častější vycházky mentálně postižených do společnosti ) atd . lidi je prostě musí přijmout jako součást společnosti a života.

větší informovatnost laické veřejnosti vyšší propojenost s ostatnímii vrámci např. kroužků apod. již od dětství

víc kvalitních mediálních kampaní a fungujících příkladů

Zlepšení zákonů

8. Znáte nějakou instituci pro mentálně postižené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9073,77 %73,77 %  
ne3226,23 %26,23 %  

Graf

9. Je ve Vašem okolí nějaká škola pro mentálně postižené osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4637,7 %37,7 %  
nevím3831,15 %31,15 %  
ne3831,15 %31,15 %  

Graf

10. Víte jak se jmenuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Arpida ČB

Autistická škola ZŠ Štolcova

Bazalka, Arpida, ...

Horní Česká, Znojmo, název nevím

Integrační centrum Zahrada

Je to školka, vím kde přesně je, ale jméno si momentálně nevybavuji.

jedličkův ústav

Jedličkův ústav

Kaňka, o.s.

Kaňka, Rolnička

Kociánka

Kociánka v Brně

mateřská škola a základní škola praktická,

Modrý klíč - hostivice

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím přesně. Sídlí v obci Záluží u Tábora

nevím, je na Stochově

nevím, jedná se o speciální základní školu

neznám přesný název

Plánkova Svatopluka čech strakonice

Praktická škola, Speciální škola

Přímo ve vesnici jsme pro ně měli blbškolu, ale ta se přestěhovala do sousední vesnice a tam název nevím.

Speciální škola

speciální škola topolany

Svítání

Svítání

Škola Svítání

V České Lípě Pod Holým Vrchem. Adresu a přesný název neznám.

Základní škola praktická a speciální

základní škola speciální

Základní škola speciální a praktická škola Jihlava

ZŠ Máj I a II (speciální třídy) České Budějovice MŠ, ZŠ a praktická škola Štítného České Budějovice

ZŠ speciální a praktická Jihlava

Zvláštní škola

11. Funguje va Vašem okolí nějaká organizace sdružující nebo pečující o mentálně postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13, nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5545,08 %45,08 %  
nevím5444,26 %44,26 %  
ne1310,66 %10,66 %  

Graf

12. Jak se tato organizace jmenuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ADRA

Arpida

ARPIDA

Arpida

Arpida

Arpida,Empatie

denní a týdení stacionář

Denní stacionář Kobzáňova

Domek

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pohoda Javorník

Domov svaté rodiny

Duha

Duha, SPMP

Effeta

Emin zámek, Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace Zámek Břežany, příspěvková organizace

Empatie, Arpida, Bazalka, ...

fokus vysočina

chráněná dílna

ICSS Odlochovice

Jitro, Spolu Olomouc

Kamínek

Kaňka, o.s.

Liga vozíčkářů - cílovou skupinou jsou ale jen klienti, kteří mají lehčí mentální postižení a jsou schopni si hledat práci.

Městská charita České Budějovice

Modrý klíč - hostivice

motýlek

Myslím že jméno Krteček ,a fungující jako chráněná dílna nebo tak nějak

např. Máme otevřeno?, Rytmus, Prosaz, Dětské centrum Paprsek

ne

nepamatuji si

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím přesně.

nevím, ale měla by být u Prachatic

Nevím. Sídlo má v Hrabicích.

nevzpomenu si

Osek u Strakonic

Psychiatrická léčebna Bohnice

Ráby

Rolnička

Rolnička

Rolnička Soběslav

RÚ Javorník

Sdružení "Pojďte dál"

SK Vodomílek

stacionář Úsměv Třebíč

Stejná odpověď jako u otázky č. 10

Ústav sociální péče Javorník

Už si nepamatuju název, nějak od F, ve Strakonicích

viz. 10

13. Co se Vám vybaví ve spojení - zapojení lidí s mentálním postižením do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chráněné dílny6654,1 %54,1 %  
speciální pomůcky5847,54 %47,54 %  
bezbariérový přístup4738,52 %38,52 %  
zvláštní škola3226,23 %26,23 %  
veřejné sbírky2520,49 %20,49 %  
zákony1814,75 %14,75 %  
psovod1814,75 %14,75 %  
jiné1411,48 %11,48 %  

Graf

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8065,57 %65,57 %  
muž4234,43 %34,43 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let8267,21 %67,21 %  
10 - 20 let1512,3 %12,3 %  
40 - 50 let1411,48 %11,48 %  
30 - 40 let119,02 %9,02 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučen s maturitou, Středoškolské6756,78 %54,92 %  
Vysoká škola2420,34 %19,67 %  
Vyučen1512,71 %12,3 %  
Základní97,63 %7,38 %  
Vyšší odborné32,54 %2,46 %  

Graf

17. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj5647,46 %45,9 %  
Praha1714,41 %13,93 %  
Středočeský kraj1311,02 %10,66 %  
Jihomoravský kraj86,78 %6,56 %  
Vysočina75,93 %5,74 %  
Pardubický kraj43,39 %3,28 %  
Zlínský kraj43,39 %3,28 %  
Olomoucký kraj32,54 %2,46 %  
Liberecký kraj21,69 %1,64 %  
Moravskoslezský kraj21,69 %1,64 %  
Karlovarský kraj10,85 %0,82 %  
Plzeňský kraj10,85 %0,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co si představit pod pojmem mentální postižení?

2. Máte ve svém okolí (škola, zaměstnání, bydliště, apod.) člověka mentálně postiženého?

3. Znáte osobně člověka s mentálním postižením?

4. Jaké pocity ve Vás vyvolává kontakt s osobou mentálně postiženou?

5. Myslíte si, že je náš systém začleňování osob s mentálním postižením do společnosti úspěšný?

8. Znáte nějakou instituci pro mentálně postižené?

9. Je ve Vašem okolí nějaká škola pro mentálně postižené osoby?

11. Funguje va Vašem okolí nějaká organizace sdružující nebo pečující o mentálně postižené?

13. Co se Vám vybaví ve spojení - zapojení lidí s mentálním postižením do společnosti?

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

17. V jakém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co si představit pod pojmem mentální postižení?

2. Máte ve svém okolí (škola, zaměstnání, bydliště, apod.) člověka mentálně postiženého?

3. Znáte osobně člověka s mentálním postižením?

4. Jaké pocity ve Vás vyvolává kontakt s osobou mentálně postiženou?

5. Myslíte si, že je náš systém začleňování osob s mentálním postižením do společnosti úspěšný?

8. Znáte nějakou instituci pro mentálně postižené?

9. Je ve Vašem okolí nějaká škola pro mentálně postižené osoby?

11. Funguje va Vašem okolí nějaká organizace sdružující nebo pečující o mentálně postižené?

13. Co se Vám vybaví ve spojení - zapojení lidí s mentálním postižením do společnosti?

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

17. V jakém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kernalová, L.integrace osob s mentálním postižením (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://integrace-osob-s-mentalnim-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.