Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace postižených dětí do MŠ

Integrace postižených dětí do MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kulhánková
Šetření:20. 11. 2014 - 20. 12. 2014
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

jsem studentka VOŠ a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku zaměřeného na zařazení dětí s postižením do běžné MŠ. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity k zápočtové práci. 

Dotazník je určen pro rodiče, které mají děti navštěvující MŠ.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6580,25 %80,25 %  
Muž1619,75 %19,75 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2935,8 %35,8 %  
26-33 let2834,57 %34,57 %  
34-41 let1923,46 %23,46 %  
42 a více let56,17 %6,17 %  

Graf

3. Věk Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky3745,68 %45,68 %  
4-5 let3138,27 %38,27 %  
6-8 let1316,05 %16,05 %  

Graf

4. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5770,37 %70,37 %  
Ne2429,63 %29,63 %  

Graf

5. Máte Vy nebo někdo ve Vašem okolí dítě s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3459,65 %41,98 %  
Ne2340,35 %28,4 %  

Graf

6. Navštěvuje toto dítě běžnou či speciální mateřskou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální MŠ1750 %20,99 %  
běžná MŠ1750 %20,99 %  

Graf

7. Vadilo by Vám, kdyby do kolektivu k vašemu dítěti byl zařazen spolužák s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4985,96 %60,49 %  
Ano814,04 %9,88 %  

Graf

8. Myslíte si, že je správné zařazovat děti s postižením do kolektivu zdravých dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4595,74 %55,56 %  
Ne24,26 %2,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že je integrace něčím prospěšná i pro zdravé děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4795,92 %58,02 %  
Ne24,08 %2,47 %  

Graf

10. Čím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naučí se vnímat postiženého člověka v "normálních" souvislostech13,03 %1,23 %  
už jen tím, že zjistí, že takoví lidé mezi námi existují. A pak také tím, že když s ním bude trávit čas, naučí se, že se k němu třeba musí chovat trochu "lépe" než k ostatním zdravým dětem.13,03 %1,23 %  
děti se od raného věku učí toleranci a pochopení, byla bych ráda, kdyby v naší školce byli i děti s postižením..13,03 %1,23 %  
vidí že odlišnost neznamená špatnost, zlepší se empatie a tolerance13,03 %1,23 %  
naučí se, že nejsou višchni zcela stejní13,03 %1,23 %  
učí se ohleduplnosti a toleranci, berou postiženého jako sobě rovného, nemají zatím předsudky - to je velké plus do života.13,03 %1,23 %  
berou to jako přirozené,nepošklebují se ale naopak jsou poté více solidární13,03 %1,23 %  
Trpělivostí, ohleduplností a učení se odlišnosti, že ať už jsme zdraví/postižení, každý jsme jiný vlastnostmi. 13,03 %1,23 %  
učí se spolu žít a respektovat odlišnost, naučí se pomáhat, případně eliminovat (bránit se) vhodným způsobem extrémnímu chování.13,03 %1,23 %  
Tolerance. Nejsme všichni stejní. Co je "normální"?13,03 %1,23 %  
ostatní odpovědi Uvede obě strany do určité situace
když je mezi zdravé děti zařazeno dítě s postižením děti se pak k těmto osobam o to lépe chovají v živote protože se s tím setkají i z jinných stránek
uci se byt tolerantni, chapavejsi..
Nauci se ohleduplnosti, toleranci a mozna empatii
Rozšiřuje to obzory, zdravé děti poznají i děti s postižením a naučí se s nimi vycházet. Postižení pak pro ně není "ta divná věc". Dle mého to podporuje i empatii u dětí.
poznají,že nejsou jen zdravé děti,mohou jim pomoci,hrát si s nimi
děti to budou brát tak jako, že to k životu patří a ne se koukat na postižené děti (lidi) přes prsty nebo je nějakým způsobem litovat
sžíváním, získáváním zkušeností,tolerancí,ohleduplností,kamarádstvím
uci pomahat, uci tolerovat
poznají postižené děti zblízka, nebudou se jich obávat
Aby to od malička braly jako normální věc
Začlenění jedince do kolektivu - kolektiv se naučí k jedincům chovat a zařadí je do běžného života.
soužití zdravých dětí s handicapovanými dětmi, vzájemná pomoc
není dobré postižené děti integrovat
spolupráce, dítě přijímá "postiženého" jako sobě rovného - ne jako něco míň
zvyknou si na odlišnost
naučí se být tolerantní a ohleduplní
jsou součástí nás všech.............
Uvedomia si odlišnosť ľudí a naučia sa vzájomne rešpektovať
naučí se být tolerantnější a pomáhat ostaním, vidí, že i postižené dítě je stejně člověk jako ony
moje dítě má ve třídě postižené dítě s autizmem a dětí to berou hezky
nauci se toleranci, uvedomi si rozdilnosti, nauci se postizene deti a lidi chapat
Děti se lépe naučí vnímat ve svém okolí u postižení jedince a lépe je přijmou do společnosti.
2369,7 %28,4 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte Vy nebo někdo ve Vašem okolí dítě s postižením?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi běžná MŠ na otázku 6. Navštěvuje toto dítě běžnou či speciální mateřskou školu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi speciální MŠ na otázku 6. Navštěvuje toto dítě běžnou či speciální mateřskou školu?

7. Vadilo by Vám, kdyby do kolektivu k vašemu dítěti byl zařazen spolužák s postižením?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Myslíte si, že je správné zařazovat děti s postižením do kolektivu zdravých dětí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Myslíte si, že je integrace něčím prospěšná i pro zdravé děti?

8. Myslíte si, že je správné zařazovat děti s postižením do kolektivu zdravých dětí?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Myslíte si, že je integrace něčím prospěšná i pro zdravé děti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Vadilo by Vám, kdyby do kolektivu k vašemu dítěti byl zařazen spolužák s postižením?

9. Myslíte si, že je integrace něčím prospěšná i pro zdravé děti?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Myslíte si, že je správné zařazovat děti s postižením do kolektivu zdravých dětí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Vadilo by Vám, kdyby do kolektivu k vašemu dítěti byl zařazen spolužák s postižením?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Jaký je Váš věk?

3. Věk Vašeho dítěte?

4. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

5. Máte Vy nebo někdo ve Vašem okolí dítě s postižením?

6. Navštěvuje toto dítě běžnou či speciální mateřskou školu?

7. Vadilo by Vám, kdyby do kolektivu k vašemu dítěti byl zařazen spolužák s postižením?

8. Myslíte si, že je správné zařazovat děti s postižením do kolektivu zdravých dětí?

9. Myslíte si, že je integrace něčím prospěšná i pro zdravé děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Jaký je Váš věk?

3. Věk Vašeho dítěte?

4. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?

5. Máte Vy nebo někdo ve Vašem okolí dítě s postižením?

6. Navštěvuje toto dítě běžnou či speciální mateřskou školu?

7. Vadilo by Vám, kdyby do kolektivu k vašemu dítěti byl zařazen spolužák s postižením?

8. Myslíte si, že je správné zařazovat děti s postižením do kolektivu zdravých dětí?

9. Myslíte si, že je integrace něčím prospěšná i pro zdravé děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kulhánková, P.Integrace postižených dětí do MŠ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://integrace-postizenych-deti-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.