Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace Vietnamců v ČR

Integrace Vietnamců v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Semrád
Šetření:17. 03. 2012 - 25. 03. 2012
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

tento dotazník se týká integrace Vietnamců v České republice a poslouží mi k doplnění mé závěrečné bakalářské práce. Tento dotazník je určen pro všechny osoby s českou nebo moravskou národností. Dotazník má 13 otázek a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut.

 

Předem Vám velmi děkuji

JS

Odpovědi respondentů

1. Znáte osobně někoho, kdo se hlásí k vietnamské národnosti a žije v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4654,12 %54,12 %  
Ne3945,88 %45,88 %  

Graf

2. Jaký je váš vztah k němu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný510,87 %5,88 %  
pozitivní48,7 %4,71 %  
Známý36,52 %3,53 %  
bývalý spolužák24,35 %2,35 %  
Přátelský24,35 %2,35 %  
normální24,35 %2,35 %  
kamarádka24,35 %2,35 %  
Výborný24,35 %2,35 %  
kamarád24,35 %2,35 %  
známe se přes společného kamaráda, nepovažuji přímo za kamarádku, spíše známou12,17 %1,18 %  
ostatní odpovědi dobrý
spolužačka
spolužačka - kamarádský
spolužáci
kamarád, společný sport
kamarádský
nijak blízký
zaměstnavatel mé sestry
neutrální
Dobrý.
bývalá spolužačka
velmi kladný
Především neutrální, ale občas i lehce negativní...
negativní
pratelsky
obchodní
dobrý, nijak neovlivněný odlišnou národností
pracovní
Skoro žádný, známe se jen tak zběžně..
je to namachrovaný kokot
pozitiví
2145,65 %24,71 % 

Graf

3. Kolik let tu žije?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10919,57 %10,59 %  
20613,04 %7,06 %  
12613,04 %7,06 %  
1848,7 %4,71 %  
1536,52 %3,53 %  
536,52 %3,53 %  
836,52 %3,53 %  
1736,52 %3,53 %  
2324,35 %2,35 %  
2124,35 %2,35 %  
ostatní odpovědi 22
4
55
14
510,87 %5,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.45
Minimum:5
Maximum:23
Variační rozpětí:18
Rozptyl:25.52
Směrodatná odchylka:5.05
Medián:14.5
Modus:10

Graf

4. Žije tu od narození?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3473,91 %40 %  
ano1226,09 %14,12 %  

Graf

5. Pokud blíže znáte nějaké Vietnamce, ovlivnili jste se navzájem nějakým způsobem (kultura, zvyky, pokrmy, atd.)? Pokud ano, uveďte prosím příklady a krátké vysvětlení.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1532,61 %17,65 %  
Neovlivnili24,35 %2,35 %  
neznám je tak dobře, aby mě nějakým způsobem ovlivnili12,17 %1,18 %  
předávání nějakých receptů na vaření12,17 %1,18 %  
pokrmy - doporučili jsme si národní speciality12,17 %1,18 %  
oslavy Vánoc, Silvestra, naučila mě pár slov vietnamsky12,17 %1,18 %  
bavíme se o kulturních rozdílech, pomáhala jsem jí s češtinou, jinak se moc neovlivňujeme12,17 %1,18 %  
kultura, zvyky, vztah k rodině, jídla, jednání s lidmi12,17 %1,18 %  
asi ne-e12,17 %1,18 %  
neovlivnilo mě nic, maximálně jsem se přiučila něčemu novému12,17 %1,18 %  
ostatní odpovědi pokrmy
Jídlo
Já zatím ne. Bratr v Praze při studiu chodil na večeře domů k rodičů vietnamského kamaráda.
nijak
Pouze mi byly vysvětleny některé základní kulturní a kulinářské praktiky. On se o naši kulturu příliš nezajímal.
asi ne
Ano, kultura.
ano - pokrmy , kultura
Oni se postupně asimilují. Češi jejich zvyky rozhodně nepřebírají.
nejsme tak často v kontaktu a známe se jen zběžně, takže jsme neměli možnost se ovlivnit
zájmem o asijskou kulturu(jazyky, výtvarné umění, ..), asijská jídla,
ano, pravidelně využívám jejich kosmetických služeb - gelové nehty, kadeřnictví
jejich tradicni jidlo
neuvědomuji si
vaření - naučila jsem se pravé jarní závitky, ona zase bramborový salát, hudba, literatura
zajímavé poznatky z kultury (ale jen okrajově)
nevybavuji si
Nemají zájem být ovlivnění.
kultura, pokrmy, zvyky
pracovní návyky, volnočasové aktivity
pracovní kázeň
2145,65 %24,71 % 

Graf

6. Kdybyste měli možnost, poznali byste rádi vietnamskou kulturu, jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6171,76 %71,76 %  
ne2428,24 %28,24 %  

Graf

7. Přijdou Vám příslušníci této národnosti otevření nebo spíše uzavření okolní společnosti? Odůvodněte, prosím, Vaši odpověď:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uzavření1011,76 %11,76 %  
otevření67,06 %7,06 %  
Spíše uzavření. 22,35 %2,35 %  
uzavření, nepřijímají rádi do bližšího okruhu známých lidi jiných národností (ale myslím, že je to spíš problém starší generace)11,18 %1,18 %  
starší generace, která se v ČR nenarodila mi přijde spíše uzavřenější, mladší generace, která už navštěvoval ZŠ v ČR mi přijde otevřenější, v okolím vidím, že mají mnoho kamarádů Čechů11,18 %1,18 %  
Přátelští, zdvořilí, uzavření11,18 %1,18 %  
spíše uzavření, raději se přátelí s ostatními Vietnamci a Čechy si k tělu tolik nepustí11,18 %1,18 %  
ne11,18 %1,18 %  
spíše uzavření, myslím, že proto, že mají zcela jinou kulturu - například bezkontaktní styk oproti evropanům11,18 %1,18 %  
Uzavření; dle mého názoru sice pochází z kolektivistické společnosti, ale v ČR se spíše drží své komunity, než že by se "drali" mezi majoritní společnost11,18 %1,18 %  
ostatní odpovědi uzavření - nejsou extrovertní, mají jiný způsob vnímání a jednání, soustředí se především na práci a rodinu
myslím si že jsou uzavřená společnost, protože o ně nikdo neprojevuje zájem, ale pokud by byli do společnosti více integrovaní jako komunita by se určitě otevřeli
spíše uzavření, myslim si, že mnoho vietnamců neumí česky
otevření-v obchodech se usmívají a rádi si povídají
nevím, spíše uzavření vůči čechům, asi odlišná kultura
Otevření. Snaží se komunikovat, ale ne všichni samozřejmě
drží si odstup, hlavně ohledně rodiny - respektuji to
1. generace spíš uzavřená, neumí jazyk 2. generace otevřenější, mluví výborně česky a často jsou spíš na půl češi
Otevření, chtějí se přiměřeně začlenit do majoritní skupiny.
Uzavření - žije jich sto v jedny mistnosti
SPÍŠE UZAVŘENÍ, UŽ JSTE NĚKDY VIDĚL TŘEBA PRACOVAT VIETNAMCE S ČECHY NA JEDNOM PRACOVIŠTI?
jak kdo, nejsou stejní
otevření, souvisí to s jejich způsobem obživy (obchod, fast foody)
uzavření ke společnosti, jelikož to mají v povaze
jsou otevření- rychle se přizpůsobují naší mentalitě
uzavření. pořád se smějí, ale jinak jsou uzavření
Myslím si, že jsou spíš otevření. Vídávám je stát např. před jejich obchodem bavit se s jinými lidmi (Čechy).
uzavření - asi to bude výchovou
Spíše uzavřeni. Člověk si je musí "otevřít" až na pár výjimek.
ano, jsou celkem dost komunikativní
Přijdou mi spíše uzavření. Podobně jako jiná etnika, zřejmě je to trochu i strachem, zkrátka cítí, že je jich méně. Ještě jsem neviděl partičku lidí, kde by byli Češi i Vietnamci, asi to bude vzácnost.
spíše uzavření, protože se bojí. Je to díky našemu přístupu k nim. Jedná se především o policejní razie. Jsou potom nedůvěřiví i k ostatním.
Jak kteří, většina otevření
otevření, v pohodě
Příjdou mi otevření asi jako všichni ostatní
spíše uzavřená komunita
Semi spíše otevření...
uzavření do sebe
spíše uzavření,myslím.že mají špatnou zkušenost s xenofobií v Čechách
Uzavření - sice přejímají české zvyky, ale sdružují se hodně mezi sebou navzájem.
Je to uzavřená komunita, příliš o sobě nedávají veřejně nic znát.
myslím, že spíš uzavření a drží se hodně při sobě
uzavřená komunita
uzavření - nechtějí prozradit svou ilegální činnost
otevření, přijdou mi jako přátelští lidé, a pokud někdy vypadají uzavřeně, tak to proto, že je společnost nechce přijmout
spíše otevření, myslím si, že se nezdržují jen ve vlastní komunitě, ale naopak se snaží celkově se začlenit do širší společnosti.
Myslím si, že jsou spíše uzavření, vytvářejí si vlastní komunity. Domnívám se, že je to zejména proto, že vietnamská kultura se od české hodně liší a také proto, že mají obavy z nepřijetí majoritou.
liší se to od lokality, délky pobytu, osobnosti i sociálních vztazích...
otevření, jsou komunikativní, snaží se chovat přátelsky
nevim
uzavření z důvodu jazykové bariery
Uzavření, jsou takový tišší.
spíše uzavření, mají svou komunitu kde uržují zvyky a jazyk
uzavreni, tissi
Uzavření, vypadá to, že si vystačí s životem ve své komunitě a nemají zapotřebí se integrovat mezi Čechy. Mají svoje podniky, kam chodí na jídlo, svoje nonstopy, kadeřnictví. Takže z těchto důvodů se ani nemusí snažit integrovat.
nevím, nedokážu posoudit.
uzavření, ikdyž žijí v jiné zemi, drží pohromadě a udržují mezi sebou pevné svazky, většina vienamských rodičů nesouhlasí s tím, aby jejich děti chodily s někým ne-vietnamským, dodržují své zvyky a baví se mezi sebou svým rodným jazykem
otevření v rámci možností, hodně semknutá komunita, ale mladší generace už se znatelněji integruje do české společnosti
pokud něco potřebují otevření, kdykoliv jindy uzavření a to hodně
uzavření, stehujou se po více lidech
Otevření. Vyplývá to už z jejich přístupu, asimilují se prakticky v každé kultuře.
uzavření, opovrhujeme jimi, nerozumí nám (jazyková bariéra)
uzavření, pouze z pozorování
Spíše uzavření, jen tak si někoho k sobě nepřipustí
Příjdou mi uzavření. Ve většině případů se totiž jen sdružují s příslušníky své národnosti.
Uzavření do sebe a nemají důvod
určitě uzavření. Ačkoliv jich mezi námi žije spousta, málokdy je na ulici jen tak potkáme. Nevíme o nich vůbec nic, neznáme způsob jejich života, jejich hodnoty, zvyklosti, tradice...
uzavření, nedůvěřiví
nvm
otevření, snaha začlenit se, učit se jazyk, pozitivní vztah k práci
6070,59 %70,59 % 

Graf

8. Myslíte si, že jsou Vietnamci již plně začleněni do většinové společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5969,41 %69,41 %  
Ano2630,59 %30,59 %  

Graf

9. Napište, prosím, co jim podle Vás chybí k úplné integraci:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší otevřenost12,13 %1,18 %  
tato mešnina je v ČR ve větší míře teprve dvě desítky let, což je malá doba na to aby si zvykli na život v ČR, dalším důvodem je jejich velmi odlišná kultura, jazyk a také vzhled(myslím že evropské národy se integrují v ČR mnohem lépe)12,13 %1,18 %  
vzájemné poznání obou národů, větší akceptace, častější přátelské vztahy i mezi Vietnamci a Čechy12,13 %1,18 %  
-12,13 %1,18 %  
naučit se jazyk12,13 %1,18 %  
český jazyk12,13 %1,18 %  
české zvyky a česká kultura12,13 %1,18 %  
Doufam ze vsechno a ze brzo vypadnou12,13 %1,18 %  
zapomenout "neumím česky"12,13 %1,18 %  
přístup majoritní společnosti, zákony12,13 %1,18 %  
ostatní odpovědi integrace starších generací vietnamců, neodsouvat vietnamce na okraj společnosti
znalost jazyka, musí chtít, přizpůsobivost
Myslím, že Češi je nedokáži úplně mezi sebe přijat. Není to u nás jako např. v Americe, která je multinárodní a baví se dohromady černoši s bělochy. Myslím si, že v ČR Češi nevyhledávají jejich kontakt a spíš se jim vyhýbají.
přijmutí od majority
přizpůsobivost okolí
česká národnost
Jejich mentalita je odlišná, stará generace mluví Vietnamsky a Česky pořádně neumí...
otevřenost
porozumět naší řeči
těžko říct :-)
Ti mladí začlněni budou, starším chybí znalost jazyka..
lidé je odhrnují
Jim asi nic, nám čechům chybí
lepší vzdělání a standardní práce - ne vietnamské "podnikání"
český jazyk, tradiční uzavřenost této komunity
přijetí ze strany většinové společnosti a z jejich strany větší snaha o asimilaci
řádné podnikání/zaměstnání a řádné placení daní, tak, jak je platí ostatní občané
nevidím důvod, proč by se někdo měl úplně integovat, a i kdyby měl, tak se to stejně nikdy nevydaří, protože dané etnikum bude mít vždy jiný charakter a kulturu
Myslím si, že by bylo vhodné, aby měli větší možnosti např. v politické oblasti.
Kladnější vztah ze strany Čechů
rasismus ze strany čechů
dobré zvládnutí jazyka, začlenění do všech druhů profesí, smíšená manželství
Viz předchozí odpověď, jejich natural/kultura/zvyklosti neodpovídají těm českým. Nikdy se úplně neitegrují, protože kulturní odlišnosti jsou obrovské.
podle mě ani nemají potřebu se plně integrovat, nehledě na to, že česká společnost těžko přijímá cizí kultury, k plné integraci hned tak nedojde, jestli vlbec
jejich ochota, ale myslím, že jim to vyhovuje
dodržování zákonů, anonymita - nejsou k rozeznání od sebe, umožňuje to pobyt načerno
jejich soužití ve skupinách
naučit se česky
chuť se integrovat
Tolerance k naší zemi!
kulturní odlišnost
Neví, jak je to ve větších městech. Ale v menších městech jim chybí pořádné začlenění do chodu města a snad částečně i tolerance okolí.
Zájem zejména o kulturní integraci
Nevím, zda oni sami chtějí být plně integrováni.
větší otevřenost ve vztazích a otevírání domácností
přestanou se bavit jen ve svých komunitách, shlukování do vietnamských skupin
Zlepšení jazyka
3778,72 %43,53 % 

Graf

10. Jak se Vy konkrétně díváte na tuto národnostní menšinu a jaký máte na ni názor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální22,35 %2,35 %  
negativní22,35 %2,35 %  
pozitivní22,35 %2,35 %  
nevim22,35 %2,35 %  
nemám s ní nejmenší problém, respektuje pravidla země, ve které žije a zároveň si dokáží udržet ducha kultury, ze které pochází11,18 %1,18 %  
Jako u všech menšin mi jejich přítomnost v ČR v podstatě nevadí, pokud se chovají slušně, dodržují zákony atd., 11,18 %1,18 %  
nevadí mi11,18 %1,18 %  
Považuji je za nedílnou součást majoritní společnosti. 11,18 %1,18 %  
jsou všude11,18 %1,18 %  
pozitivní, zajímá mě především jejich kuchyně, myslím, že jsou pro nás přínosem11,18 %1,18 %  
ostatní odpovědi -
pozitivně, myslím, že jsou velmi pracovití a schopní, dokázali se rychle přizpůsobit podmínkám v ČR
neutrálně, nevadí mi
Nevím, o tomto jsem nepřemýšlel. Beru je jako součást společnosti. Spíše jako úslužné a ochotné.
tato menšina nechodí každý měsíc pro sociální dávky, ale povětšinou tvrdě pracuje
pracovití, snaživí, chtějí se stát součástí naší společnosti, zachovávají si svou kulturu a zvyky - neprosazují je však jako požadavek vůči obyvatelům jiných národností
Nemám na ni vyhraněný názor, nevadí mi. Nepovažuji jejich přítomnost jako negativum ani v ní nevidím velký přínos.
většina jsou trhovci prodávající nekvalitní zboží
nevadí mi, jsou to příjemní, pracující lidé snažící se mluvit česky a integrovat se tak mezi nás
mají restaurace, obchody a chovají se slušně, pracují, osobně jsem s nimi neměl problém a mám na ně kladný názor
Kladně pokud se jedná o jejich charakter ale záporně pokud se jedná o jejich pracovní místa
úplně v pohodě. zajdu k nim na jídlo, do krámu, se spolužáky se bavím, obdivuju jejich pracovitost
snaživí, pracovití, milí lidé, rodiny drží při sobě
Nevadí mi, migrace obyvatel celého světa se zvyšuje, je třeba si na to zvyknout.
Mam je za sousedy, takze velmi spatny
NEMÁM JE RÁD
mám názor na konkrétní osoby, ale nesnáším zevšeobecňování, to dělají jen hlupáci
nedůvěra, ale příliš mi nevadí, některé mám opravdu rád
jsou nekonfliktní, pracovití, jejich práce je levná ale málo kvalitní, jsou přizpůsobivý a učenlivý
vadí mi jejich kopírování oblečení
dobří obchodníci
Podle mého názoru jsou to slušní lidé a nijak mi nevadí, i když sama od sebe bych se s nima asi bavit nezačala.
nevadí mi, někdy s ní i sympatizuji
Myslím si, že je to povětšinou bezproblémová národnostní menšina, pokud zrovna někteří její jedinci nejedou v drogových kontraktech, což není pouze vietnamský případ. Myslí si, že oproti jiným Menšinám jsou o hodně daleko a bezproblémově žijí jako 1 z nás
jako na každého občana naší země, nevadí mi
Určitě jsou pracovitější, zřejmě i poctivější k sobě i k ostatním příslušníkům etnika. Mají obvyklé asijské vlastnosti (ctižádostivost, píle, vytrvalost,...), ale tím nás mohou také ohrozit.
podled na tuto menšinu je pro mě vždy pozitivní
jsou pracovití narozdíl od Romů, ale také nedodržují některé zákony. V menších městech už se zabydleli i v kamenných obchodech. Tím pádem zde nemá český obchodník šanci. To mi celkem vadí.
MOc se tu zabydlují, , jsou uplně všude
dobrý.
Je to menšina od které bychom se mohli učit.
vietnamci mi nevadí jen už jich tu je celkem hodně
pracovití, držející odstup (u starších)
mám na ně dobrý názor - nic proti nim nemám
myslím,že to jsou to vesměs slušní a pracovití lidé,kteří vedou své děti ke vzdělání
Vnímám je uplne normálne jako jiné lidi.
Obírají stát o daně a zaplavují nás nekvalitními výrobky a nekvalitním jídlem. Kdyby nepodváděli, neuchytili by se tady vůbec.
Neutrální názor, nevadí mi.
nemám s ní žádný problém, myslím si, že jsou velmi pracovití a schopní
pozitivně
nijak mi nevadí ani nepobuřují
Vnímám ji již podobně jako slovenskou menšinu, nevadí mi, ani ji zvlášť nevyhledávám. Chovají se slušně, mají práci, jsou bystří a chytří, i přes velkou jazykovou diferenciaci většina z nich češtinu ovládá...nevidím důvod mít na ně špatný názor
Mám k této menšině kladný vztah, nijak mi nevadí, nepřekáží mi.
Nevadí mně, jsou pracovití a slušní.
jsou to velmi pracocvití, ochotní, schopní lidé...
Nerada je v naší republice vidím, nemusela bych je tu mít. Dá se říct, je přehlížím. Bohužel stát pro ně nemá žádná významná omezení, tak si tu budou v pohodě obchodovat dál.
podle mě jsou snaživí a pracovití
nemám s nimi sebemenší problém. Líbí se mi jejich pracovitost
Nevadí mi, jsou pracující, nedělají problémy jako například romská menšina.
Nevadí mi, namám s ní problémy.
nejsem moc nadšená z toho, jaké je tu množství jejich restaurací, zatímco drobní živnostníci nemají na nájem a krachují, dost mi také vadí uzavřená komunita v SAPĚ
moc je nemusím
neoddeluju jich od cechu
Nevadí mi, je to uzavřená komunita, která se navenek moc neprojevuje. Nedělá problémy a pracuje. Názor, že bere práci Čechům neuznávám. Pracoval by nějaký Čech od rána do večera ve večerce? Svátek/nesvátek? Pochybuju.
jsem ráda, že se jim tu daří kvůli skvělým sushi bistrům, ale mrzí mě, že berou pozice místních menších obchodníků
nemám vyhraněný názor.
nevadí mi, jsou pracovití, snaživí a na nic si nestěžují
oceňuji jejich píli, pozitivní přístup
pokud není problém jsou OK, jakmile se vyskytne problém - reklamace, tak dokáží být hodně nepříjemní. Stále žijí jen ve své komunitě a myslím, že se to nikdy nezmění - důvod jejich pobytu zde je obchod (obživa), který není ale korektní.
Nevadí mi. Na rozdíl od jiných nár. menšin jsou pilní, učenliví, pracovití. Nesnaží se vysávat sociální systém jako jiné problémové skupiny.
Vadí mi jejich nekvalitní výrobky a to že jsou důvodem proč u nás spousta textilií a jiných českých obchodů krachuje, na druhou stranu ale je mi jich líto, přijeli sem z krutých podmínek a teď se snaží začlenit se, nechají si od nás líbit šlapání po hlavě
kladný
Nemám na ni záporný názor.. jsme přeci jen všichni lidé, ale vadí mi vietnamské obchody, které již pomalu převyšují ty naše.
pracovitá, podnikavá, ekonomicky prospěšná pro ČR, mladí vietnamci většinou dobří studenti
Aktuálně se mi nelíbí, že nám tato národnost bere možnosti na pracovním trhu. Ale jinak s touto menšinou nemám nejmenší problém..
Jsou v pohodě jen kdyby meli zájem se s námi družit..
Jsou pro mě stejnými občany jako občané České republiky
Dívám se stejně jako na všechny ostatní menšiny. Respektuji je, ráda se o nich něco dozvím a myslím, že je dobře, že mezi námi žijí.
nevadí mi v ničem, šikovní, snaží se. problémy řeší v rámci komunity, kriminalita tu je, ale obyčejné lidi tolik nezasahuje
nvm
Jsou pracovití, ale jejich většinou levné zboží nebo služby vytlačují české produkty.
7183,53 %83,53 % 

Graf

11. Jak se podle Vás dívají na Vietnamce Vaši známí a společnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím33,53 %3,53 %  
nevadí jim33,53 %3,53 %  
stejně jako já33,53 %3,53 %  
Neutrálně22,35 %2,35 %  
STEJNĚ22,35 %2,35 %  
netuším22,35 %2,35 %  
tolerují je11,18 %1,18 %  
jsou různé pohledy na tuto menšinu, myslím, že většině společnosti vadí mnohem méně než např. romové11,18 %1,18 %  
Jako na dobré podnikatele11,18 %1,18 %  
nevím, ale myslím, že nás vidí celkem pozitivně, mají tu možnost vydělat si nějaké peníze a část z nich posílat svým příbuzným do Vietnamu11,18 %1,18 %  
ostatní odpovědi -
pozitivně, například oproti romské menšině
dívají se na ně pořád líp, než na cigány
Nevím.
společnost je na ně zlá, ale chodí k nim nakupovat
kladně
Domnívá se, že pozitivně
lidé kolem mě stejně pozitivně, společnost možná trochu negativně-vadí jim tržnice apod.
myslím, že také pozitivně, protože se snaží a chovají se slušně
starší lidé mají trochu předsudky - protože osobně se s Vn moc neznají, jen poslouchají v TV o tržnicích a konopí
moji známí pozitivně, společnost spíš pozitivně, ale jsou slyšet názory, jakože "nám za chvíli tu zem vezmou"
Známým nevadí, ostatním dle jejich míry tolerance (dost souvisí se vzděláním).
Stejne jako ja - spatne
jak to mám vědět ?
vcelku oblíbení, v porovnání s jinými menšinami
přistěhovalci, kteří berou práci českým občanům, levná pracovní síla
dobří obchodníci, jednostranně zaměření
neutrální
Myslím, že většina je považuje za ty, co přišli do naší země a snaží se prodat co nejvíce svého ne moc kvalitního oblečení.
Myslím, že vcelku podobně jako já, a mnozí s nimi bydlí v jednom domě.
negativně
Často s odporem a s nepochopením. Neuvědomují si, že z mladých generací zřejmě už nebudou prodavači oděvů, že z většiny vyrostou vysokoškoláci. Vždy mě irituje, jak si je pletou s Číňany, ba dokonce Japonci a nemám rád přezdívky typu ťinkťonk, ťaman, ...
jak kdy, spíše je většinou berou "jen" jako obchodníci s textilem.
Asi ne špatně. Především sociálně slabší lidé si u nich vždy něco koupí.
nemají je rádi
ostýchavě
Uplně normálně nic proti nim nemají.
neuznávají je
mnohdy přes prsty a dělají si z nich legraci...
dívají se kladně ,ale některé děti je moc v lásce nemají
myslím, že obecně lidem nevadí
nekteri negativně (většinoun jim vadí že neumí česky - ve službách) , ale většina neutrálně,
Myslím, že podobně jako já, maximálně neutrálně.
Neutrálně nebo lehce skepticky.
myslím, že se na Vietnamce dívají lépe než třeba na Romy, takže to snad není tak špatné
docela pozitivně
pozitivně,lépe než na romy
zpravidla pozitivně či neutrálně
Nevšimla jsem si, že by někomu z mých známých vadili. Společnost není moc nadšená z jejich zboží, ale myslím si, že proti samotným Vietnamcům většinová společnost nic závažného nemá.
Mé okolí se na Vietnamce dívá podobně jako já, prostě jsou to plnohodnotní obyvatelé ČR jako všichni ostatní.
Často dochází k diskriminaci, jsou vnímání jako minorita, která Čechům ,,přebírá práci".
podobně
Spíše negativně.
Možná trochu skrze prsty, kvůli jejich počtu u nás
negativní
je to individuální, myslím ale, že o mnoho kladněji než na jinou menšinu
Většině nevadí, dívají se na ně neutrálně.
Vidí je jako stánkaře s levnějším zbožím.
nevidí je tu rádi
nektery pozitivne jiny negativne
Nejsou úplně znepokojeni. Ale pořád je to cizí etnikum, které sem kulturně nepatří. Ale etnikum přizpůsobivé a pracovité, proto není trnem v oku jako například Romové.
Myslím, že je mají automaticky za "kšeftaře".
myslím, že většina lidí s nimi nemá problém, ale přesto si z nich někteří dělají legraci
jako na menšinu, často je přehlíží nebo naopak nadávají
Jak kteří. Určitě jsou ale vnímáni lépe než např. Romové či Ukrajinci...
části jsou ukradený, spousta lidí je nesnáší, někomu jich je líto, ale mě moc nevadí (jsou o hodně lepší než cikáni)
záporně
Spíše je odsuzují.
někteří i špatně
Většina známých dle mého názoru touto národnostní menšinou opovrhuje.
Nemají názor.
Záleží na tom, co o nich všechno ví a jakou povahu člověk má. Otevřený člověk rád přijímá nové informace a zkušenosti a přijme je. Stereotypní člověk se sklony etnocentrismu tak otevřený asi nebude...
někdy jako já, někdy spíše odsuzují pro uzavřenost a kradení práce čechům
nvm
rozdílné názory
Levna pracovní sila
6677,65 %77,65 % 

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6272,94 %72,94 %  
muž2327,06 %27,06 %  

Graf

13. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 255463,53 %63,53 %  
15 - 201618,82 %18,82 %  
31 a více89,41 %9,41 %  
26 - 3078,24 %8,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte osobně někoho, kdo se hlásí k vietnamské národnosti a žije v ČR?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 17 - 20 > na otázku 3. Kolik let tu žije?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pokud blíže znáte nějaké Vietnamce, ovlivnili jste se navzájem nějakým způsobem (kultura, zvyky, pokrmy, atd.)? Pokud ano, uveďte prosím příklady a krátké vysvětlení.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Žije tu od narození?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Žije tu od narození?

3. Kolik let tu žije?

 • odpověď < 4 - 10 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Znáte osobně někoho, kdo se hlásí k vietnamské národnosti a žije v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte osobně někoho, kdo se hlásí k vietnamské národnosti a žije v ČR?

3. Kolik let tu žije?

4. Žije tu od narození?

5. Pokud blíže znáte nějaké Vietnamce, ovlivnili jste se navzájem nějakým způsobem (kultura, zvyky, pokrmy, atd.)? Pokud ano, uveďte prosím příklady a krátké vysvětlení.

6. Kdybyste měli možnost, poznali byste rádi vietnamskou kulturu, jazyk?

7. Přijdou Vám příslušníci této národnosti otevření nebo spíše uzavření okolní společnosti? Odůvodněte, prosím, Vaši odpověď:

8. Myslíte si, že jsou Vietnamci již plně začleněni do většinové společnosti?

12. Vaše pohlaví:

13. Vaše věková skupina:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte osobně někoho, kdo se hlásí k vietnamské národnosti a žije v ČR?

3. Kolik let tu žije?

4. Žije tu od narození?

5. Pokud blíže znáte nějaké Vietnamce, ovlivnili jste se navzájem nějakým způsobem (kultura, zvyky, pokrmy, atd.)? Pokud ano, uveďte prosím příklady a krátké vysvětlení.

6. Kdybyste měli možnost, poznali byste rádi vietnamskou kulturu, jazyk?

7. Přijdou Vám příslušníci této národnosti otevření nebo spíše uzavření okolní společnosti? Odůvodněte, prosím, Vaši odpověď:

8. Myslíte si, že jsou Vietnamci již plně začleněni do většinové společnosti?

12. Vaše pohlaví:

13. Vaše věková skupina:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Semrád, J.Integrace Vietnamců v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://integrace-vietnamcu-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.