Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace žadetelů o azyl

Integrace žadetelů o azyl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Jurášková
Šetření:22. 02. 2012 - 09. 03. 2012
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):24 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VŠ a již několik let se věnuji integraci žadatelů o azyl v České republice.

Tento dotazník slouží ke sběru dat k mé diplomové práci.

 

Dotazník je určen především občanům a pracujícím ve městě Kostelec nad Orlicí a jeho okolí.

Vyplněním tohoto dotazníku pomůžete nashromáždit potřebná data a přispějete tak také k lepší orientaci situace ve městě.

 

Děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %62,5 %  
muž337,5 %37,5 %  

Graf

2. Rok narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1968112,5 %12,5 %  
1960112,5 %12,5 %  
1977112,5 %12,5 %  
1986112,5 %12,5 %  
1987112,5 %12,5 %  
1988112,5 %12,5 %  
1990112,5 %12,5 %  
1989112,5 %12,5 %  

Graf

3. Bydlíte v Kostelci nad Orlicí? (pokud ne, uveďte prosím jméno města Vašeho bydliště)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha225 %25 %  
kousek vedle112,5 %12,5 %  
Neratovice112,5 %12,5 %  
ano112,5 %12,5 %  
Brno112,5 %12,5 %  
Zlín112,5 %12,5 %  
Třinec112,5 %12,5 %  

Graf

4. Víte, kde se v Kostelci nad Orlicí nachází areál pobytového střediska pro žadatele o azyl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %62,5 %  
ano337,5 %37,5 %  

Graf

5. Víte, kdy bylo pobytové středisko pro žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí zřízeno? (pokud ano, uveďte prosím rok)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8100 %100 %  

Graf

6. Víte, pro koho je pobytové středisko ve městě Kostelec nad Orlicí určeno? (pokud ano, uveďte prosím)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %87,5 %  
běženci112,5 %12,5 %  

Graf

7. Potkáváte se s žadateli o azyl? (pokud ano, uveďte prosím kde)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %87,5 %  
občas v Kostelci na ulici a v obchodech112,5 %12,5 %  

Graf

8. Podle čeho usoudíte, že se jedná o žadatele o azyl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle řeči450 %50 %  
podle vzhledu337,5 %37,5 %  
Je vidět, že jsou odjinud, ale nevypadají jako turiské112,5 %12,5 %  
zatím jsem se nesnažila zjistit, zda dotyčný/á je žadatel o azyl112,5 %12,5 %  

Graf

9. Víte, jaké národnosti žadatelé o azyl nejčastěji jsou? (pokud ano, uveďte prosím)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
Irán/k, bývalý Sovětský svaz112,5 %12,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

10. Víte, jak dlouho žadatelé o azyl průměrně pobývají v pobytovém středisku? (pokud ano, uveďte prosím)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %87,5 %  
cca 6 měsíců112,5 %12,5 %  

Graf

11. Navštívil/a jste někdy areál pobytového střediska pro žadatele o azyl? (pokud ano, uveďte prosím přibližný počet návštěv)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8100 %100 %  

Graf

12. Znáte osobně někoho z žadatelů o azyl? (pokud ano, uveďte prosím přibližný počet)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %87,5 %  
1112,5 %12,5 %  

Graf

13. Máte s žadateli o azyl "vlastní zkušenosti"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám s nimi žádné zkušenosti675 %75 %  
mám neutrální zkušenosti225 %25 %  

Graf

14. Víte, že pobytové středisko pro žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí pořádá každoročně den otevřených dveří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám o tom ponětí337,5 %37,5 %  
nevím, ale je to zajímavá informace337,5 %37,5 %  
nevím a nezajímá mne to225 %25 %  
To je přímo ohavnost a není to žádné ZOO a oni nejsou zvířata k prohlížení112,5 %12,5 %  

Graf

15. Vzpomenete si na nějaké akce, které pobytové středisko ve Vašem městě pořádá-lo nebo se jich žadatelé o azyl zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzpomenu a žádné jsem se nezúčastnil/a787,5 %87,5 %  
vzpomenu, ale žádná jsem se nezúčastnil/a112,5 %12,5 %  

Graf

16. Z jakého důvodu podle Vás lidé žádají v České republice o azyl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dle mého je to přechodné řešení na cestě do dalších států západní Evropy.

lepší podmínky pro život

možná proto, že v jiných zemích je odmítají, tak to zkouší u nás, evidentně jim to u nás prochází

Nemají kde bydlet, z důvodu peněz

Politické a náboženské

Protože to považují za rozumné a výhodné

Strach z pronásledování z důvodu rasy

Vidina lepší společnosti, pracovní příležitosti

17. Jak byste byli ochotni žadatelům o azyl pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
materiální podpora (například šatstvo)675 %75 %  
dobrovolnická práce225 %25 %  
Zaměstnal bych je112,5 %12,5 %  

Graf

18. Myslíte si, že by se žadatelé o azyl měli co nejvíce přizpůsobit české kultuře a českým zvykům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano225 %25 %  
částečně by měli akceptovat zvyklosti společnosti, jejíž součástí se dobrovolně rozhodli stát, ale neměli by se vzdávat vlastní integrity a kultury112,5 %12,5 %  
Přiměřeně, v každém případě by měli ctít a plně respektovat zdejší zákony a zvyklosti112,5 %12,5 %  
Žadatelé by se měli přizpůsobit co nejvíce, co se týče jazyka, ale svoji kulturu by si měli samozřejmě zachovat s tím, že jsou na území jiného státu, kde jsou některé věci nepřijatelné.112,5 %12,5 %  
do určité míry ano112,5 %12,5 %  
ne112,5 %12,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  

Graf

19. Vadilo by Vám, kdyby se lidé, kterým je poskytnut v České republice azyl, trvale usadili v Kostelci nad Orlicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím562,5 %62,5 %  
ne, nevadilo225 %25 %  
Všichni a v Kostelci? To je nesmysl, co by tam dělali, navíc by se začala vytvářet nepřijatelná gheta.112,5 %12,5 %  

Graf

20. Vadilo by Vám, kdyby se někdo z Vaší rodiny oženil/provdala za žadatele o azyl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevadilo337,5 %37,5 %  
nevím337,5 %37,5 %  
ano, vadilo225 %25 %  

Graf

21. Myslíte si, že by si žadatelé o azyl měli zachovat také něco ze své kultury? (zvyky, tradice, náboženství…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
záleželo by na tom, o jaké kulturní „tradice“ by se jednalo337,5 %37,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

22. Slovo uprchlík na mě působí jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní nebo pejorativní pojem562,5 %62,5 %  
spíše pozitivní nebo neutrální pojem225 %25 %  
Pozor! Mohou být problémy112,5 %12,5 %  

Graf

23. Vadí Vám přítomnost žadatelů o azyl a Pobytové středisko pro žadatele o azyl ve městě Kostelec nad Orlicí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
nevím225 %25 %  

Graf

24. Pokud máte jakékoliv postřehy či připomínky k dané situaci či tématu, neváhejte mi je sdělit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (82,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jurášková, M.Integrace žadetelů o azyl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://integrace-zadetu-o-azyl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.