Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace žáka-cizince

Integrace žáka-cizince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Mohrová
Šetření:28. 02. 2012 - 16. 03. 2012
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka Pedagogické fakulty UK, Katedry francouzského jazyka a literatury. Pro potřeby mé diplomové práce, která srovnává integraci žáků-cizinců v ČR a ve Francii, bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, který se týká Vašich pedagogických zkušeností a názorů.
Tento dotazník vyplňují učitelé po celé ČR a ve Francii, jeho vyplněním mi pomůžete nashromáždit potřebná data a přispějete tak k lepší orientaci v této problematice.

Děkuji

Eliška Mohrová
Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta UK
eliska.email@gmail.com

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník má 11 otázek, u každé otázky můžete zaškrtnout více odpovědí, pokud Vám žádná odpověď nevyhovuje nebo chcete odpověď doplnit, máte vždy možnost v kolonce "jiná odpověď".

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se ve Vaší pedagogické praxi s žákem-cizincem, který nemluvil nebo mluvil jen málo česky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14367,77 %67,14 %  
ne, ale setkal/a jsem se s cizincem, který již mluvil česky4923,22 %23 %  
ne178,06 %7,98 %  
ne, ale znám někoho, kdo tuto zkušenost má52,37 %2,35 %  
nic10,47 %0,47 %  

Graf

2. Jak se tento žák /na/učil česky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštěvoval žádné kurzy češtiny, musel/a jsem si s ním poradit sám/sama9048,65 %42,25 %  
výuku češtiny zajistila rodina nebo (nezisková) organizace zajišťující integraci cizinců7641,08 %35,68 %  
během speciálních hodin češtiny pro cizince zajištěných školou2915,68 %13,62 %  
ve speciální přípravné třídě před vstupem do mojí třídy73,78 %3,29 %  
nevím42,16 %1,88 %  
nic10,54 %0,47 %  
Zvýšeným úsilím vyučujícího, jeho individuální péčí.10,54 %0,47 %  
po nějaké době začala navštěvovat kurz10,54 %0,47 %  
částečná znalost Čj z rodiny-mluvená podoba, babička 4eška žijící v Moldav.rep.10,54 %0,47 %  
nenaučil se, byl veden papírově10,54 %0,47 %  
domluvila jsem se s ním rusky10,54 %0,47 %  
nenaučil10,54 %0,47 %  
postupně mezi dětmi a komunikací ve třídě s menším počtem žáků.10,54 %0,47 %  
Měsíc navštěvoval kurz, potom se mu navíc věnovala kolegyně podle možností 2 hod. týdně, jinak normální hodiny češtiny a četba ve školní knihovně 1 hod.10,54 %0,47 %  
intenzivní práce třídního učitele10,54 %0,47 %  
Byl to studijní pobyt - pouze půl roku10,54 %0,47 %  
učím na gymnáziu, což samozřejmě předpokládá, že jazykové bariéry jsou zanedbatelné10,54 %0,47 %  
nevím, už česky celkem uměl, když jsem ho učila10,54 %0,47 %  
v základní škole10,54 %0,47 %  
nikdy10,54 %0,47 %  
Jednalo se o studenty vietnamského původu, česky hovořili již v době příchodu na střední školu.10,54 %0,47 %  
nemám přesné informace10,54 %0,47 %  
spolužáci ve třídě10,54 %0,47 %  
zpočátku rodina nepomohla, později sehnali soukromou paní učitelku, se kterou jsem dobře spolupracovala a která má výborné zkušenosti s výukou češtiny cizinců10,54 %0,47 %  
a chodil na doučování k paní učitelce, která si s ním dala hodně práce10,54 %0,47 %  
?10,54 %0,47 %  
uměl obstojně česky10,54 %0,47 %  
Nevím, asi doma, na ZŠ a mezi přátili.10,54 %0,47 %  
nevím, začala jsem ho učit v 6. třídě, z Číny přišel jako malý a postupně se česky učil na ZŠ, vietnamské děti též, ukrajinské taky. 10,54 %0,47 %  

Graf

3. Vnímáte přítomnost žáka cizince ve třídě jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nový pohled, kterého rád/a ve výuce využiji9651,34 %45,07 %  
nový impuls zvyšující dynamiku třídy5931,55 %27,7 %  
komplikaci při hodině, která mi ubírá čas, který bych mohla věnovat ostatním žákům4524,06 %21,13 %  
komplikaci, která mi kvůli přípravě speciálních materiálů pro žáka zabírá čas3820,32 %17,84 %  
komplikaci, která mi díky přípravě speciálních materiálů pro žáka zabírá čas10,53 %0,47 %  
nový impuls zvyšující dinamiku třídy10,53 %0,47 %  
přítomnost cizince ve třídě vnímám spíše neutrálně. Bez znalosti češtiny lze ale jen těžko hovořit o vzdělávání.10,53 %0,47 %  
neumím posoudit10,53 %0,47 %  
Vždy záleží na žákovi, dosud jsem se však nesetkal s tím, že by znamenal "nový impuls zvyšující dynamiku třídy". Někdy byl impulsem pro mě osobně.10,53 %0,47 %  
nový pohled, bez dalšího využití v hodinách10,53 %0,47 %  
plusy i minusy cca v rovnováze10,53 %0,47 %  
individuální přístup10,53 %0,47 %  
na učilišti to byla komplikace, na gymnáziu lze využít10,53 %0,47 %  
Artur byl snaživý a učil se velmi rychle, vyhledával ostatní děti, do všeho se zapojoval, byla radost pozorovat jeho pokroky10,53 %0,47 %  
jsem lektorka češtiny pro cizince10,53 %0,47 %  
od všeho částečně10,53 %0,47 %  
čas,který věnujimi nevadí10,53 %0,47 %  
Žáka, který přijde do třídy zcela bez znalosti jazyka lze jen velmi obtížně v podmínkách běžné základní školy jazyku naučit - zejména, jedná-li se např. o žáka čínské národnosti bez zájmu o vzdělávání.10,53 %0,47 %  
v hodině se mu speciálně nevěnuji10,53 %0,47 %  
záleží na osobnosti konkrétního žáka10,53 %0,47 %  
žák jako všichni ostatní10,53 %0,47 %  
není to žádná zvláštní situace10,53 %0,47 %  
samozřejmost10,53 %0,47 %  
jako běžného žáka10,53 %0,47 %  
záleží na osobnosti daného jedince10,53 %0,47 %  
každého jiného žáka10,53 %0,47 %  
nebezpečí pro národ10,53 %0,47 %  
ze všeho něco10,53 %0,47 %  
jednalo se již o integrovaného cizince, situace tudíž nevyžadovala žádný zvláštní přístup10,53 %0,47 %  
když umí česky, tak to není přítěž10,53 %0,47 %  
přináší s sebou větší náročnost na rozplánování zvládání učiva pro žáka - každoročně pro něj vytvářím individuální studijní plán - snažím se žáka - cizince co nejvíce zapojovat do skupinové práce s ostatními žáky10,53 %0,47 %  
žák se dobře integroval10,53 %0,47 %  
přínos; dává studentům možnost blíže poznat jinou kulturu, což je v současné době, kdy spousta zemí je multikulturních, velmi dobré10,53 %0,47 %  

Graf

4. Pokud se u Vás ve třídě objeví žák-cizinec, kde hledáte pedagogické a didakticky instruující materiály

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu10561,76 %49,3 %  
u kolegů8147,65 %38,03 %  
v knihách a pedagogických časopisech6638,82 %30,99 %  
v brožurách a materiálech vydaných /neziskovými/ 4526,47 %21,13 %  
nehledám42,35 %1,88 %  
v brožurách a materiálech od /neziskových/ organizací 10,59 %0,47 %  
individ. řešení10,59 %0,47 %  
nikde10,59 %0,47 %  
nehledám je, mám svou hlavu10,59 %0,47 %  
Prakticky nejsou! Není to dořešeno, musíme ho přijmout, ale když neumí slovo česky, tak je problém! Ve třídě, kde je 30 žáků, z toho 3 s dys ...., další 2 mají poruchy chování, je to fakt vtipné!10,59 %0,47 %  
bohužel postupuji metodou pokus - omyl10,59 %0,47 %  
snažím si poradit ze svých zkušeností 10,59 %0,47 %  
učím matematiku a ta je mezinárodní, nepotřebovala jsem nic žádný zvláštní materiál10,59 %0,47 %  
kurzy a semináře, AUCCJ10,59 %0,47 %  
neměla jsem potřebu hledat10,59 %0,47 %  
Kde to jde, protože ucelená učebnice češtiny pro děti téměř neexistuje.10,59 %0,47 %  
snažím se vyjít z momentálních zjištění10,59 %0,47 %  
většinou vyrábím a připravuji sama, v maďarštině jsem nic vhodného nenašla10,59 %0,47 %  
snažím se poradit si sama10,59 %0,47 %  
jsem učitelka cizích jazyků, potřeba ČJ je minimální.10,59 %0,47 %  
nehledám zvláštní materiály10,59 %0,47 %  
využívám zkušeností z výuky francouzštiny jako jazyka nemateřského10,59 %0,47 %  
nehledám nic10,59 %0,47 %  
nehledám, ignoruju ho10,59 %0,47 %  
viz 310,59 %0,47 %  
individuálně , každý žák potřebuje něco jiného10,59 %0,47 %  
absolvované kurzy10,59 %0,47 %  
Snažím se zvládat to sám.10,59 %0,47 %  
spoléhám se na vlastní postupy10,59 %0,47 %  
snažím se s žákem maximálně komunikovat a zajistit jeho integraci do výuky.10,59 %0,47 %  
vytvářím vlastní10,59 %0,47 %  

Graf

5. Když se setkáte s žákem, který pochází z jiné kulturní, náboženské, jazykové, Vám neznáme reality:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechám žáka-cizince samotného nebo ve skupině, aby třídu seznámil se svou kulturou11058,2 %51,64 %  
veškeré informace získávám v rámci své interakce s žákem v hodině9952,38 %46,48 %  
dohledám si encyklopedické informace o jeho kultuře9550,26 %44,6 %  
zjistím si specifika kultury žáka-cizince od kolegů4423,28 %20,66 %  
neumím posoudit10,53 %0,47 %  
NĚKTERÉ informace získám od žáka, nejen v hodině10,53 %0,47 %  
Dobrým zdrojem informací tohoto typu je webový portál neziskové organizace META.10,53 %0,47 %  
kombinace všeho popsaného10,53 %0,47 %  
všemi možnými způsoby10,53 %0,47 %  
od žáka mimo hodinu10,53 %0,47 %  
knihovna, internet,kamarádi, sbírám zkušenosti, kde se dá10,53 %0,47 %  
dám mu to sežrat, zesměšním ho kde to jen jde10,53 %0,47 %  
sám si hledám informace o jeho kultuře10,53 %0,47 %  
Informace získám i mimo vyučování.10,53 %0,47 %  
rozdílnost kultur se snažím vhodně využít v hodinách, např. téma svátky, zvyky, tradice, národní kuchyně ... 10,53 %0,47 %  

Graf

6. Komunikace s žákem-cizincem je pro mě (1 = nesouhlasí, 4 = souhlasí)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
složitá2.3720.867
jednoduchá2.4451.068
zábavná2.4941.032
vyčerpávající2.1070.864
nemožná1.320.613

Graf

7. Při komunikaci s rodičem žáka-cizince, který nemluví česky

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důvěřuji překladu žáka-cizince nebo jeho sourozence9453,71 %44,13 %  
se domluvím sám/sama díky svým vlastním jazykovým znalostem8950,86 %41,78 %  
využívám tlumočníka zajištěného školou nebo /neziskovou/ organizací zajišťující integraci cizinců3721,14 %17,37 %  
se nedorozumím84,57 %3,76 %  
neumím posoudit10,57 %0,47 %  
rodina má svého tlumočníka10,57 %0,47 %  
záleží na rodném jazyku žáka, na jeho znalosti aj10,57 %0,47 %  
využiju kolegy - jazykáře10,57 %0,47 %  
bez zkušenosti10,57 %0,47 %  
nikdy sem nekomunikoval s rodiči10,57 %0,47 %  
tlumočník, kterého si zajistí sami rodiče10,57 %0,47 %  
pakliže otec mluví pouze čínsky, tak mi řekněte, kde škola má sehnat peníze na tlumočníka, asi jste daleko od reality ... inu jako studentka máte ještě optimistické ideály ...10,57 %0,47 %  
nemám takového žáka, který vůbec nerozumí česky, pokud si nerozumíme, užíváme anglický, německý, ruský jazyk jako berličku, případně ruce, nohy, obrázky...10,57 %0,47 %  
s Číňany jsem se nedomluvila, s Ukrajinci ano10,57 %0,47 %  
nemám zkušenost10,57 %0,47 %  
ještě jsem se s nimi nesetkala, nechodí na schůzky10,57 %0,47 %  
Jelikož čínsky neumím a žák jiný jazyk neovládal, mnoho možností k dorozumění nebylo.10,57 %0,47 %  
využiji pomoc od kolegů10,57 %0,47 %  
dorozumím se i s chabými znalostmi češtiny rodičů - mají velkou snahu10,57 %0,47 %  
pomocí příbuzných10,57 %0,47 %  
nehovořil jsem ještě s rodiči, nebylo potřeba, je nejlepší ve třídě10,57 %0,47 %  
domluvím se anglicky10,57 %0,47 %  
požádám policii o asistenci10,57 %0,47 %  
neměla jsem k tomu příležitost10,57 %0,47 %  
rodič si přivedl svého tlumočníka, obvykle příbuzného10,57 %0,47 %  
u některých rodiče nejsou moc vidět (vietnamci)10,57 %0,47 %  
otec žáka - cizince rozumí česky a přiměřitelně srozumitelně se česky domluví, je však důležité, abych ho pozorně poslouchal + domlouvám se také s paní, která žáka - cizince doučuje10,57 %0,47 %  
zatím jsem nekomunikovala10,57 %0,47 %  
s rodiči jsem nekomunikoval10,57 %0,47 %  

Graf

8. Při komunikaci s žákem-cizincem jsem schopen/schopna využít:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zóna 1: některý ze slovanských jazyků (např. ruština)13464,11 %62,91 %  
angličtina12559,81 %58,69 %  
Zóna 2: některý z evropských jazyků (např. němčina, francouzština) - mimo slovanské jazyky10148,33 %47,42 %  
Zóna 3: některý z mimoevropskch jazyků (např. čínština, vietnamština)20,96 %0,94 %  
Zóna 2: některý z evropských jazyků (např. němčina, francouzština)10,48 %0,47 %  
žádný10,48 %0,47 %  
podle potřeby10,48 %0,47 %  
ruce - nohy10,48 %0,47 %  
vietnamsky neumím a zónu 2 zase neumí žák10,48 %0,47 %  
používám výhradně češtinu - tu učím 10,48 %0,47 %  
ale s Vietnamci nepoužitelná, proto čeština10,48 %0,47 %  
řeč těla a mimiku10,48 %0,47 %  
vždy už trochu rozuměli česky10,48 %0,47 %  
jen český jazyk10,48 %0,47 %  
nevidím však přínos v tom, že bych měla učivo vykládat v několika jazycích zároveň10,48 %0,47 %  
Cizí jakzyk při komunikaci s žákem - cizincem nevyužívám.10,48 %0,47 %  
student mluvil česky a dobře německy10,48 %0,47 %  

Graf

9. Vedl někdy rozdíl kultur k narušení vztahu mezi Vámi a žákem? (Např. chlapec z odlišného kulturního a náboženského prostředí odmítá apriori učitelku-ženu). Prosím, popište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, byla to obdoba situace z příkladu, nešlo ale ani tak o odmítnutí jako o obtížné pochopení toho, že žena sama může vyučovat, navíc matematiku. Chlapec (původem z Izraele) měl tendenci považovat mě za asistentku kolegů mužů.

Běhen mé praxe rozdíl kultur nikdy nenarušil vztah mezi mnou a žákem cizincem. Naopak jsem cítila takového žáka jako něco nového, co nás všechny může obohatit o další znalosti.

dosud ne

Doufám, že ne

Chlapec - Arab, muslim zpočátku odmítal se podřizovat příkazům žen, choval se nepřiměřeně i ke spolužačkám, což bylo třeba také vyřešit. Dívka z Kambodži (na naší škole vrámci výměnného programu) nebyla schopná komunikovatani v angličtině. Ani po několika měsících se nepodařil navázat kontakt, umožňující smysluplnou práci v hodinách,

k žádnému narušení vztahu nedošlo

K žádnému narušení vztahů nedošlo nikdy.

Mám ve třídě američanku s kterou není žádný problém

Muslimský chlapec mě odmítal respektovat jako ženu - učitelku. Když jsem neustoupila, začal mě postupně respektovat. Také ředitel pomohl podpořit moji autoritu.

Narušení vztahů je silné slovo, to určitě ne. Spíše v některých rodinách z jiných kultur vnímáme obrovský rozdíl v přístupu rodičů k synům a dcerám (synové jsou na piedestalu a dcerky Popelky).

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

NE, ale znám tento příklad z jiné školy, malý rumunský chlapec neuznává ženy, je vychováván mačistickým přístupem svého otce, učitelky a vychovatelky nechce vůbec poslouchat.

Ne, naopak, osvěžila jsem si své jazyk. znalosti-Rj

ne, nemám takovou zkušenost

Ne, nevedl

Ne, nikdy.

Ne, nikdy.

Ne, takovou zkušenost nemám, podtrhuji, že na středních školách, kde celý život pracuji, jsem neměl žáka-cizince, který by nedovedl obstojně komunikovat v češtině.

ne,naopak jeho snaha byla pro ostatní motivační

NE.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

NE. Naopak jsem prakticky vždy vnímal podstaně lepší vztah, než mají průměrní čeští žáci či rodiče. (Mám zkušenosti se žáky z Vietnamu, Číny, Mongolska, Jižní Koreje, Filipín, USA, Portugalska, SRN, Chorvatska, Ukrajiny, Ruska a Gruzie.)

nedošlo k narušení vztahů

Některé části výuky byly nepřijatelné (hudební výchova, výtvarná - kreslení obličeje..).

nemám takovou zkušenost

Nemám takovou zkušenost.

Nesetkala jsem se s tímto problémem.

Nesetkalůa jsem se s tím

nevedl

Nevedl

Nevedl.

Nevedl.

Nevedl.

Nevedl.

nevím o tom

Nic takového necítím.

Nikdy jsem s tím neměl problémy.

Nikdy k narušení nevedl.

Potíže nebývají ani tak z důvodu žákova původu - spíše plynou z žákovy povahy a jeho osobního lidského nastavení.

Rozdíl kultur nevedl k narušení vztahu.

Rozdílné kultury, ze kterých studenti pocházejí, vhodně využívám v hodinách ZSV i Ekonomice v rámci multikulturní výchovy.

S takovým případem jsem se zatím nesetkala.

student byl muslim a žádný problém s ním nebyl

Takový případ u nás nastal jen jednou. Poté, co jsem žákovi i jeho otci vysvětlil, že budou muset respektovat naše kulturní zvyklosti (a tedy i respektovat učitelky - ženy), abychom mohli nadále spolupracovat, situace se rychle upravila.

to víš, že jo

vcelku ne

Vztah nebyl narušen, nebyly vážné komplikace.

x

zatím ne

zatím ne

žák z Mongolska, učil se jazyk od dětí a učitelů - projevoval zájem, nybyly žádné komplikace, spíš nová motivace

10. Prosím, uveďte délku Vaší praxe:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20209,57 %9,39 %  
30125,74 %5,63 %  
25115,26 %5,16 %  
15104,78 %4,69 %  
27104,78 %4,69 %  
1094,31 %4,23 %  
3283,83 %3,76 %  
583,83 %3,76 %  
2673,35 %3,29 %  
273,35 %3,29 %  
ostatní odpovědi 22
18
7
6
1
3
40
35
24
12
8
28
33
23
29
4
16
19
14
9
17
36
2010
52
11
31
13
150
38
10751,2 %50,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.01
Minimum:2
Maximum:36
Variační rozpětí:34
Rozptyl:89.2
Směrodatná odchylka:9.44
Medián:20
Modus:20

Graf

11. Který předmět jste žáka-cizince učil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
češtinu7435,75 %34,74 %  
matematiku, fyziku, chemii, biologi,...6631,88 %30,99 %  
jazyk (anglický, francouzský, španělský, německý,...)5526,57 %25,82 %  
hudební, výtvarnou, tělesnou výchovu4521,74 %21,13 %  
zeměpis, občanskou výchovu, OSZ, ZSV4320,77 %20,19 %  
dějepis83,86 %3,76 %  
informatiku31,45 %1,41 %  
žádný31,45 %1,41 %  
angličtinu10,48 %0,47 %  
neučil10,48 %0,47 %  
žák již prošel kurzem Čj10,48 %0,47 %  
Po dobu 13 let celé spektrum předmětů na 1. stupni, posledních 6 let především VV.10,48 %0,47 %  
elektroniku a příbuzné předměty10,48 %0,47 %  
žákyně byla na 1. stupni, já učím na 2. stupni10,48 %0,47 %  
pedagogiku10,48 %0,47 %  
Vietnamce 3 latinu-zajímavá zkušenost10,48 %0,47 %  
mediální výchovu10,48 %0,47 %  
čeština pro cizince10,48 %0,47 %  
prvni stupen10,48 %0,47 %  
1.stupeň - vše mimo cizího jazyka10,48 %0,47 %  
Kromě aj všechny předměty, na 1. stupni ZŠ.10,48 %0,47 %  
předměty v rozsahu prvního stupně10,48 %0,47 %  
1. stupeň, tz. vše10,48 %0,47 %  
všechny předměty 1. stupně ZŠ10,48 %0,47 %  
všechny předměty na 1. stupni ZŠ10,48 %0,47 %  
dějepis, rodinnou výchovu10,48 %0,47 %  
Všechny předměty na 1. stupni ZŠ (mimo Aj )10,48 %0,47 %  
M,TV,Z10,48 %0,47 %  
ekonomika 10,48 %0,47 %  
jsem učitelkou prvního stupně, všechny předměty, na druhém stupni AJ10,48 %0,47 %  
ŠD10,48 %0,47 %  
všechny na 1. stupni kromě cizího jazyka10,48 %0,47 %  
všechny předměty na 1.stupni zš10,48 %0,47 %  
co kdybys si ten průzkum udělala osobně, tak by se to dělat mělo, jinak dostaneš takové odpovědi co jsi dostala ode mě - nekorektní, nepravdivé10,48 %0,47 %  
dějepis, francouzštinu10,48 %0,47 %  
Všechny předměty I. st. ZŠ10,48 %0,47 %  
žáci 1. stupně10,48 %0,47 %  
1. stupeň, tedy téměř všechny předměty10,48 %0,47 %  
žádného cizince jsem ještě neučila10,48 %0,47 %  
VT10,48 %0,47 %  
Čj - D - VOZ (občanská a rodinná výchova)10,48 %0,47 %  
programování10,48 %0,47 %  
psychologii10,48 %0,47 %  
vlastivědu a přírodovědu10,48 %0,47 %  
neučila jsem žáka-cizince10,48 %0,47 %  
francouzština10,48 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Komunikace s žákem-cizincem je pro mě (1 = nesouhlasí, 4 = souhlasí)

  • odpověď nemožná=0:
    • 11.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyčerpávající=0 na otázku 6. Komunikace s žákem-cizincem je pro mě (1 = nesouhlasí, 4 = souhlasí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se ve Vaší pedagogické praxi s žákem-cizincem, který nemluvil nebo mluvil jen málo česky?

2. Jak se tento žák /na/učil česky?

3. Vnímáte přítomnost žáka cizince ve třídě jako:

4. Pokud se u Vás ve třídě objeví žák-cizinec, kde hledáte pedagogické a didakticky instruující materiály

5. Když se setkáte s žákem, který pochází z jiné kulturní, náboženské, jazykové, Vám neznáme reality:

6. Komunikace s žákem-cizincem je pro mě (1 = nesouhlasí, 4 = souhlasí)

7. Při komunikaci s rodičem žáka-cizince, který nemluví česky

8. Při komunikaci s žákem-cizincem jsem schopen/schopna využít:

9. Vedl někdy rozdíl kultur k narušení vztahu mezi Vámi a žákem? (Např. chlapec z odlišného kulturního a náboženského prostředí odmítá apriori učitelku-ženu). Prosím, popište

10. Prosím, uveďte délku Vaší praxe:

11. Který předmět jste žáka-cizince učil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se ve Vaší pedagogické praxi s žákem-cizincem, který nemluvil nebo mluvil jen málo česky?

2. Jak se tento žák /na/učil česky?

3. Vnímáte přítomnost žáka cizince ve třídě jako:

4. Pokud se u Vás ve třídě objeví žák-cizinec, kde hledáte pedagogické a didakticky instruující materiály

5. Když se setkáte s žákem, který pochází z jiné kulturní, náboženské, jazykové, Vám neznáme reality:

6. Komunikace s žákem-cizincem je pro mě (1 = nesouhlasí, 4 = souhlasí)

7. Při komunikaci s rodičem žáka-cizince, který nemluví česky

8. Při komunikaci s žákem-cizincem jsem schopen/schopna využít:

9. Vedl někdy rozdíl kultur k narušení vztahu mezi Vámi a žákem? (Např. chlapec z odlišného kulturního a náboženského prostředí odmítá apriori učitelku-ženu). Prosím, popište

10. Prosím, uveďte délku Vaší praxe:

11. Který předmět jste žáka-cizince učil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mohrová, E.Integrace žáka-cizince (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://integrace-zaka-cizince.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.