Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > integrace zdravotně handicapovaných do předškolního vzdělávání

integrace zdravotně handicapovaných do předškolního vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alice Pavelková
Šetření:30. 12. 2015 - 12. 01. 2016
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

jmenuji se Alice Pavelková a jsem studentkou dálkového studia na Vyšší odborné škole v Mostě, oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Tématem mé semestrální práce je Integrace zdravotně handicapovaných do předškolního vzdělávání. Pro zpracování tohoto tématu potřebuji znát Váš názor na problematiku integrace handicapovaných dětí do předškolního vzdělávání. Proto Vás touto cestou žádám o několik Vašich minut a upřímnost, která je pro získání objektivních informací nezbytná.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovědi z několika nabízených možností zakroužkujte, popřípadě stručně popište svůj názor či zkušenost.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4470,97 %70,97 %  
muž1829,03 %29,03 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 302337,1 %37,1 %  
31 – 401727,42 %27,42 %  
41 – 501117,74 %17,74 %  
51 a více1117,74 %17,74 %  

Graf

3. Jaký počet obyvatel má město (obec, vesnice), ve kterém se vaše MŠ nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 000 a více obyvatel2235,48 %35,48 %  
do 50 000 obyvatel1625,81 %25,81 %  
do 25 000 obyvatel914,52 %14,52 %  
do 10 000 obyvatel58,06 %8,06 %  
do 3 000 obyvatel46,45 %6,45 %  
do 500 obyvatel46,45 %6,45 %  
do 1 000 obyvatel11,61 %1,61 %  
do 5 000 obyvatel11,61 %1,61 %  

Graf

4. Žije v okolí Vašeho bydliště postižené dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4470,97 %70,97 %  
NE1829,03 %29,03 %  

Graf

5. Pokud ano, víte jaké má postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3681,82 %58,06 %  
NE818,18 %12,9 %  

Graf

6. Víte jak se chovat k postiženému dítěti, jak s ním komunikovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na druhu postižení4674,19 %74,19 %  
stejně jako ke zdravému dítěti914,52 %14,52 %  
nevím711,29 %11,29 %  

Graf

7. Máte (měli jste) začleněné dítě s postižením ve vaší MŠ nebo ve třídě s Vaším dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO – máme (měli jsme) začleněné dítě s postižením v MŠotázka č. 8, ANO – máme (měli jsme) začleněné dítě s postižením přímo v naší tříděotázka č. 8, NE – nemáme (neměli jsme) začleněné dítě s postižením v MŠotázka č. 10, NE – nemáme (neměli jsme) začleněné dítě s postižením přímo v naší třídě.otázka č. 10, v naší MŠ ani přímo ve třídě s naším dítětem nebylo postižené dítě začleněnootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE – nemáme (neměli jsme) začleněné dítě s postižením v MŠ1930,65 %30,65 %  
v naší MŠ ani přímo ve třídě s naším dítětem nebylo postižené dítě začleněno1727,42 %27,42 %  
ANO – máme (měli jsme) začleněné dítě s postižením přímo v naší třídě1219,35 %19,35 %  
NE – nemáme (neměli jsme) začleněné dítě s postižením přímo v naší třídě.711,29 %11,29 %  
ANO – máme (měli jsme) začleněné dítě s postižením v MŠ711,29 %11,29 %  

Graf

8. O jaké postižení začleněného dítěte se jedná (jednalo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mentální420 %6,45 %  
sluchové420 %6,45 %  
vývojová porucha chování315 %4,84 %  
autismus315 %4,84 %  
tělesné210 %3,23 %  
více vad15 %1,61 %  
kombinované15 %1,61 %  
vada řeči15 %1,61 %  
zrakové15 %1,61 %  

Graf

9. Přítomnost dítěte s postižením ve vaší třídě (škole) vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přínos pro dítě s postižením, ostatní děti, ale zátěž pro pedagoga525 %8,06 %  
přínos pro všechny zúčastněné525 %8,06 %  
přínos pro dítě s postižením, ale zátěž pro ostatní děti a pedagoga525 %8,06 %  
zátěž pro všechny zúčastněné315 %4,84 %  
přítomnost dítěte s postižením v naší škole (třídě) nemá nijak vliv na chod naší školy.210 %3,23 %  

Graf

10. Bráníte se přítomnosti postiženého dítěte ve třídě mateřské školy přímo s Vaším dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5385,48 %85,48 %  
ANO914,52 %14,52 %  

Graf

11. Pokud ANO, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
postižené dítě potřebuje větší péči, ochuzuje tím ostatní děti,777,78 %11,29 %  
postižené dítě narušuje výuku,111,11 %1,61 %  
měli by se vzdělávat v samostatných třídách.111,11 %1,61 %  

Graf

12. Začleňovat tedy děti s postižením do předškolního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5182,26 %82,26 %  
NE1117,74 %17,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaký počet obyvatel má město (obec, vesnice), ve kterém se vaše MŠ nachází?

4. Žije v okolí Vašeho bydliště postižené dítě?

5. Pokud ano, víte jaké má postižení?

6. Víte jak se chovat k postiženému dítěti, jak s ním komunikovat?

7. Máte (měli jste) začleněné dítě s postižením ve vaší MŠ nebo ve třídě s Vaším dítětem?

10. Bráníte se přítomnosti postiženého dítěte ve třídě mateřské školy přímo s Vaším dítětem?

12. Začleňovat tedy děti s postižením do předškolního vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaký počet obyvatel má město (obec, vesnice), ve kterém se vaše MŠ nachází?

4. Žije v okolí Vašeho bydliště postižené dítě?

5. Pokud ano, víte jaké má postižení?

6. Víte jak se chovat k postiženému dítěti, jak s ním komunikovat?

7. Máte (měli jste) začleněné dítě s postižením ve vaší MŠ nebo ve třídě s Vaším dítětem?

10. Bráníte se přítomnosti postiženého dítěte ve třídě mateřské školy přímo s Vaším dítětem?

12. Začleňovat tedy děti s postižením do předškolního vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelková, A.integrace zdravotně handicapovaných do předškolního vzdělávání (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://integrace-zdravotne-handicap.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.