Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inteligence prostředí a chytré bydlení

Inteligence prostředí a chytré bydlení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kopas
Šetření:24. 03. 2014 - 31. 03. 2014
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zabývající se ambientní inteligencí (inteligence prosředí) a smart homes.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.2873,68 %73,68 %  
Muž.1026,32 %26,32 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302463,16 %63,16 %  
31-551026,32 %26,32 %  
15-20410,53 %10,53 %  

Graf

3. Pozice

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2052,63 %52,63 %  
Pracující a nezaměstnaní1847,37 %47,37 %  

Graf

4. Jste zastánci moderních technologií a modernizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano (podle toho jak co)2052,63 %52,63 %  
Ano1436,84 %36,84 %  
Spíše ne37,89 %7,89 %  
Ne (nemám rád novoty)12,63 %2,63 %  

Graf

5. Znáte pojem Ambientní Intelligence (AmI), všudypřítomná inteligence či inteligence prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic mě to neříká2360,53 %60,53 %  
Někde jsem o tom již slyšel, ale více detailů nevím821,05 %21,05 %  
Ano, ale je základní znalosti513,16 %13,16 %  
Ano25,26 %5,26 %  

Graf

6. Znáte pojem Inteligentní budova (anglicky Smart home)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ano, ale je základní znalostiotázka č. 7, Někde jsem o tom již slyšel, ale více detailů nevímotázka č. 9, Nic mě to neříkáotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale je základní znalosti1231,58 %31,58 %  
Nic mě to neříká1026,32 %26,32 %  
Někde jsem o tom již slyšel, ale více detailů nevím923,68 %23,68 %  
Ano718,42 %18,42 %  

Graf

7. Vlastníte či obýváte inteligentní dům/byt, nebo alespoň dům/byt, který má pouze některé jeho prvky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Pouze některé částiotázka č. 8, Nikoli, máme pouze obyčejný dům/byt.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikoli, máme pouze obyčejný dům/byt.1368,42 %34,21 %  
Pouze některé části526,32 %13,16 %  
Ano15,26 %2,63 %  

Graf

8. Pokud byste měl k tomu dostatek finančních prostředků, chtěl byste svůj dům/byt zmodernizovat na inteligentní domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano947,37 %23,68 %  
Pouze bych nechal do upravit některé části736,84 %18,42 %  
Nikoli315,79 %7,89 %  

Graf

9. Prosím udejte svůj názor na stupnici od 1 (ano) do 5 (ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Jaký typ ovládání preferujete nejvíce (max. 2 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dálkové ovládání2771,05 %71,05 %  
Mobil2565,79 %65,79 %  
PDA, tablet718,42 %18,42 %  
Hlasové ovládání (ovládání zařízení pomocí hlasových příkazů)615,79 %15,79 %  
Polohové senzory37,89 %7,89 %  

Graf

11. Co byste očekávali, aby inteligentní prostředí umělo (prosím buďte realističtí)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc handikapovaným112,5 %2,63 %  
radši nic, člověk není beztak schopen stvořit inteligenci...112,5 %2,63 %  
monitorovat a dát zprávu při pohybu cizích osob v domě, regulace topení, zavlažování květin, automatický úklid podlahy po odchu z domu112,5 %2,63 %  
ovladanie svetelnosti a tepla, chladnicka ma rpehlad o nakupenych veciach112,5 %2,63 %  
Zefektivnit chod domácnosti, ušetřit za energii, poskytovat detailní informace a statistiky.112,5 %2,63 %  
On line správa webovou aplikací v reálném čase a dle časového programu s možností priority ručně, zálohované, teplota, osvětlení, vlhkost, spínání spotřebičů, obraz, zvuk, záznam, ezs,eps, zalévání, přístupy, sklad, monitoring těla spánek zdraví112,5 %2,63 %  
Automatické buzení, napuštění vany, ...112,5 %2,63 %  
uklidit112,5 %2,63 %  

Graf

12. Máte jakékoli poznámky týkající se ambientního prostředí a inteligentních domů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl bych zejména ekologické produkty133,33 %2,63 %  
Živím se jako obsluha technologického velína inteligentní budovy za několik miliard a vadí mi dlouhý reakční čas od zadání povelu po jeho provedení a zpětnou vazbu v grafice, systém je náročný na odborný servis.133,33 %2,63 %  
ne133,33 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopas, J.Inteligence prostředí a chytré bydlení (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://inteligence-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.