Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inteligentní dům

Inteligentní dům

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Matuška
Šetření:10. 01. 2018 - 31. 01. 2018
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o pravdivé vyplnění dotazníku, tento dotazník bude sloužit ke školní práci. A hlavně mě zajímá, jak tento dotazník dopadne.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž, či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11650,43 %50,66 %  
Muž11449,57 %49,78 %  

Graf

2. Kolik Vám je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308838,26 %38,43 %  
15-207030,43 %30,57 %  
40 a více4117,83 %17,9 %  
30-402611,3 %11,35 %  
510,43 %0,44 %  
7310,43 %0,44 %  
3010,43 %0,44 %  
7610,43 %0,44 %  
6610,43 %0,44 %  

Graf

3. Město/vesnice, v které bydlíte, má počet obyvatel:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 001 a více8738,5 %37,99 %  
1 001 až 5 0004620,35 %20,09 %  
do 1 0003013,27 %13,1 %  
5 001 až 10 0002310,18 %10,04 %  
20 001 až 50 000208,85 %8,73 %  
10 001 až 20 000208,85 %8,73 %  

Graf

4. Bydlíte v rodinném domě, či bytě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt11951,97 %51,97 %  
Rodinný dům11048,03 %48,03 %  

Graf

5. Máte některý prvek z technologie inteligentního domu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17578,48 %76,42 %  
Ano4821,52 %20,96 %  

Graf

6. Zajímáte se o moderní technologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8938,7 %38,86 %  
Ano8336,09 %36,24 %  
Spíše ne4419,13 %19,21 %  
Ne146,09 %6,11 %  

Graf

7. Odkud jste slyšeli o inteligentním domě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu16474,89 %71,62 %  
Z televize4922,37 %21,4 %  
Ze sociálních sítí4520,55 %19,65 %  
Od známých3515,98 %15,28 %  
Z novin198,68 %8,3 %  
Ze školy52,28 %2,18 %  
Škola31,37 %1,31 %  
Ve škole31,37 %1,31 %  
neslyšel20,91 %0,87 %  
František Palacký10,46 %0,44 %  
Z časopisu10,46 %0,44 %  
čádek 10,46 %0,44 %  
v práci10,46 %0,44 %  
z práce10,46 %0,44 %  
neznam10,46 %0,44 %  
YouTube 10,46 %0,44 %  
neslyšela jsem10,46 %0,44 %  
ani ne10,46 %0,44 %  
Vůbec neznam10,46 %0,44 %  
Pelech10,46 %0,44 %  
nevím10,46 %0,44 %  
pracuji u developera10,46 %0,44 %  
nevím přesně, co to je10,46 %0,44 %  
Na univerzite10,46 %0,44 %  
přednášky od školy10,46 %0,44 %  
v zaměstnání10,46 %0,44 %  
nikde10,46 %0,44 %  
Neslyseli10,46 %0,44 %  
od přítele, když jsem se k němu nastěhovala10,46 %0,44 %  

Graf

8. Oslovil Vás tento typ domu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7433,33 %32,31 %  
Ano6428,83 %27,95 %  
Spíše ne5725,68 %24,89 %  
Ne2712,16 %11,79 %  

Graf

9. Myslíte si, že tento typ domu má budoucnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10044,84 %43,67 %  
Spíše ano9341,7 %40,61 %  
Spíše ne208,97 %8,73 %  
Ne104,48 %4,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Bydlíte v rodinném domě, či bytě?

  • odpověď Rodinný dům:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1 000 na otázku 3. Město/vesnice, v které bydlíte, má počet obyvatel:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž, či žena?

2. Kolik Vám je?

3. Město/vesnice, v které bydlíte, má počet obyvatel:

4. Bydlíte v rodinném domě, či bytě?

5. Máte některý prvek z technologie inteligentního domu?

6. Zajímáte se o moderní technologie?

7. Odkud jste slyšeli o inteligentním domě?

8. Oslovil Vás tento typ domu?

9. Myslíte si, že tento typ domu má budoucnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž, či žena?

2. Kolik Vám je?

3. Město/vesnice, v které bydlíte, má počet obyvatel:

4. Bydlíte v rodinném domě, či bytě?

5. Máte některý prvek z technologie inteligentního domu?

6. Zajímáte se o moderní technologie?

7. Odkud jste slyšeli o inteligentním domě?

8. Oslovil Vás tento typ domu?

9. Myslíte si, že tento typ domu má budoucnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Matuška, M.Inteligentní dům (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://inteligentni-dum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.