Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interaktivní tabule v podmínkách mateřské školy

Interaktivní tabule v podmínkách mateřské školy

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Bartoňová
Šetření:24. 06. 2015 - 07. 08. 2015
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):38 / 30.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

dovoluji si obrátit se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku jehož výsledky budou využity pro zpracování mé diplomové práce na téma Interaktivní tabule v podmínkách mateřské školy. Jsem studentka kombinovaného studia Předškolní pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Dotazník je anonymní. S výsledky výzkumu budete seznámeni.

Děkuji za vás čas a ochotu.

 

S pozdravem

Bc. Kateřina Bartoňová

 

Pokyny pro vyplnění dotazníku: V rámci položek nabízím možné odpovědi, zaznačte, prosím, tu, kterou preferujete.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž-žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10793,04 %93,04 %  
muž86,96 %6,96 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4- roky5346,09 %46,09 %  
5-10 let2521,74 %21,74 %  
více jak 20 let2017,39 %17,39 %  
11-20 let1714,78 %14,78 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ pedag. směru5648,7 %48,7 %  
SPgŠ4539,13 %39,13 %  
VOŠ pedag. směru86,96 %6,96 %  
SPgŠ a VŠ jednooborová psychologie10,87 %0,87 %  
učitelka MŠ + speciální pedagog10,87 %0,87 %  
studuji VŠ, gymnazium10,87 %0,87 %  
gymnázium10,87 %0,87 %  
studuji VŠ10,87 %0,87 %  
právě studuji vš10,87 %0,87 %  

Graf

4. Kde se nachází Vaše mateřská škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město7161,74 %61,74 %  
vesnice4438,26 %38,26 %  

Graf

5. Vaše mateřská škola je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatný právní subjekt7060,87 %60,87 %  
součást ZŠ4438,26 %38,26 %  
slouičena pod jinou MŠ10,87 %0,87 %  

Graf

6. Zřizovatelem MŠ je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec9986,09 %86,09 %  
jiná právnická/fyzická osoba1210,43 %10,43 %  
církev43,48 %3,48 %  

Graf

7. jak velká je Vaše mateřská škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvoutřídní2824,35 %24,35 %  
pěti a vícetřídní2723,48 %23,48 %  
trojtřídní2219,13 %19,13 %  
jednotřídní2017,39 %17,39 %  
čtyřtřídní1815,65 %15,65 %  

Graf

8. Vybavenost didaktickými prostředky- SKUTEČNÉ PŘEDMĚTY, PŘÍRODNINY, VÝROBKY- je v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně dostačující5245,22 %45,22 %  
dostačující4640 %40 %  
nedostačující1714,78 %14,78 %  

Graf

9. Vybavenost didaktickými prostředky- MODELY DYNAMICKÉ, STATICKÉ- je ve Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně dostačující5346,09 %46,09 %  
dostačující3530,43 %30,43 %  
nedostačující2723,48 %23,48 %  

Graf

10. Vybavenost didaktickými prostředky- ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE, DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) je ve Vaší MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující5245,22 %45,22 %  
průměrně dostačující4337,39 %37,39 %  
nedostačující2017,39 %17,39 %  

Graf

11. Vybavenost didaktickými prostředky- ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 je ve Vaší MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující7060,87 %60,87 %  
průměrně dostačující3530,43 %30,43 %  
nedostačující108,7 %8,7 %  

Graf

12. Vybavenost didaktickými prostředky- DOTYKOVÉ POMŮCKY-RELIÉFNÍ OBRÁZKY,MOZAIKY- je ve Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně dostačující4640 %40 %  
dostačující4438,26 %38,26 %  
nedostačující2521,74 %21,74 %  

Graf

13. Vybavenost didaktickými prostředky-LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY...- je ve Vaší MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující6859,13 %59,13 %  
průměrně dostačující3631,3 %31,3 %  
nedostačující119,57 %9,57 %  

Graf

14. Vybavenost didaktickými prostředky- PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) je ve Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující6253,91 %53,91 %  
průměrně dostačující2723,48 %23,48 %  
dostačující2622,61 %22,61 %  

Graf

15. Co nejvíce ve Vaší mateřské škole chybí v rámci didaktických prostředků?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vše krom hudebních pomůcek,které s kolegyní kupujeme samy postupně

-

Ad otázka č. 8 a 9

Asi nic. Dobrá učitelka si dokáže poradit i s málem :-)

Atlas, reliéfní obr,

Co nejvíce ve Vaší mateřské škole chybí v rámci didaktických prostředků?

Další IT. Pro pět tříd je jedna málo. Další programy

demonstrační obrázky, encyklopedie, modely

Dětské hudební nástroje

didaktické hry a hračky

dotykové pomůcky

dotykové pomůcky

dynamická projekce

dynamická projekce a programy pro PC a IT

hudební nástroje,programy pro PC,dotykové předměty,knihy

hudební vybavení

chybí nám reálné předměty pro rozvoj smyslů, vybavení pro práci s dětmi na PC

ICT POMŮCKY

interaktivní koberec,nový počítač

Interaktivni programy, technicke stavebnice

Interaktivni tabule

interaktivní tabule

interaktivní tabule

interaktivní tabule

Interaktivní tabule

interaktivní tabule

interaktivní tabule

interaktivní tabule

Interaktivní tabule by se mi při práci jistě hodila, pak více obrazového materiálu - skutečné zobrazení věcí, spoustu věcí mám vlastnoručně a za vlastní náklady vyrobené, vytištěné..., také více hudebního materiálu - většina je osobní

interaktivní tabule,

interaktivní tabule, data projektor

interaktivní tabule, programy na počítač

interaktivní tabule, programy pro PC

internet a barevná kopírka

it prostředky, interaktivní tabulí nám slibují už 2 roky, TV máme staré které akorát dětem kazí oči..ale prý by se to do konce roku 2015 už mělo vyřešit

IT technologie

je potřebná celková obnova všech didaktických pomůcek

Klavir

knihy

knihy, atlasy, programy pro PC (a možnost projekce z PC), televize (s možností přehrávání mp3, videjí apod., např z flash disku), různé obrazy k výuce (jednotlivá témata)

knihy, cd, nástroje

Knihy, hudební nástroje., cvičební pomůcky

koutek a pomůcky pro experimenty

literatura k projektovému učení, další atlasy + encykloedie, další dřevěné stavebnice

Mame od kazdeho neco, ale pro sest trid je to malo. Minimalne jeste jednu tabuli pro predskolaky.

máme velmi dobře vybavenou školku a každou třídu, neustále se pomůcky obměňují. Spíše chybí skutečné předměty, přírodniny, nářadí apod.

Mluvení

moderní didaktické m pomůcky-programy

Moderni technologie

montessori pomůcky

mp3 přehrávač

MP3 přehrávač - přehrávač flash discu,statická projekce,modely,..

Neda se jednoznacne odpoved..potreba je obnivit cely soubor pomucek.. nejvice vyuzivame vlastni schopnosti vytvaret a vyrabet

nechybí nic

nechybí nic

Nechybí nic, máme dostatek všeho co potřebujeme

nepociťujeme nedostatek ničeho

neschází nám nic

nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

Nic mě nenapadá

nic mne nenapadá

obrázky, didaktické hry

obrázky, hudební nástroje

Pc

PC

PC

Pc a programy pro Pc

PC a vhodné programy

PC programy

pc programy,pc, tabule inteaktvní

PC, CD , obrazkove materialy, stavebnice, knihy pro deti

Peníze na výplaty

plně funkční počítač, interaktivní tabule by byla taky super, více obrazového materiálu

pomůcky na experimenty

potrebovali bychom vice interaktivbich tabuli- nejlepe do kazde tridy jednu, mame pouze jednu.

právě interaktivní tabule, kterou si s kolegyněmi přejeme

Prirodniny

programy a CD

Programy pre PC a IT

Programy pro IT

Programy pro PC, literární pomůcky...

průběžně jsou doplňovány

raději nic

Reálné předměty

reliéfní pomůcky

rozumní rodiče

sady pro pohybové činnosti, badatelské sety, názorné didaktické pomůcky podporující logické myšlení, programy na interaktivní tabuli,

Skoro nic

skoro vše, nejvíce mi v dnešní době chybí asi interaktivní tabule, které by měli být na třech třídách, když máme devět tříd MŠ

skutečné předměty, přírodniny, dynamické a statické modely

skutečné předměty, přírodniny, výrobky, dynamická projekce, programy pro PC a IT, reliéfní obrázky

skutečné předměty, výrobky, přírodniny, statické a dynamické modely

snad vše co bylo výše vypsané, kromě knih a CD

statické a dynamické modely

tématický didaktický a metodický materiál- průběžně pořizujeme

V podstatě vše, fungujeme teprve druhým rokem a bohužel nám i vhybí i některé základní vybavení - lupy, atlasy...

vhodné programy na IT

Viac priestoru na ich umiestnenie

více elektronických pomůcek

Více interaktivních tabulí- pouze 1 na 7tříd, televize také pouze v 1třídě.. nejlépe aby každá třída měla svoji... bohužel finance

více literatury

více programů na interaktivní tabuli - i když není nad vlastní "výrobu"

Více stavebnic - molitanové, dřevěné, lego

viz odpověď č.14

Vsechno

VŠE MÁME V POTŘEBNÉM MNOŽSTVÍ

Vše máme.

Vybavení naší mš je dostačující.

Za necelých 10 let, co jsme samostatný právní subjekt nemáme s didaktickými prostředky žádný problém. Nic mě nenapadá.

16. Didaktické prostředky SKUTEČNÉ PŘEDMĚTY, PŘÍRODNINY, VÝROBKY- využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často7867,83 %67,83 %  
méně často3328,7 %28,7 %  
vůbec43,48 %3,48 %  

Graf

17. Didaktické prostředky MODELY STATICKÉ A DYNAMICKÉ využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často6758,26 %58,26 %  
často3732,17 %32,17 %  
vůbec119,57 %9,57 %  

Graf

18. Didaktické prostředky ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE (DIAPROJEKCE), DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často5951,3 %51,3 %  
často4337,39 %37,39 %  
vůbec1311,3 %11,3 %  

Graf

19. Didaktické prostředky ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často10086,96 %86,96 %  
méně často108,7 %8,7 %  
vůbec54,35 %4,35 %  

Graf

20. Didaktické prostředky DOTYKOVÉ POMŮCKY, RELIÉFNÍ OBRÁZKY, MOZAIKY využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často5346,09 %46,09 %  
často5245,22 %45,22 %  
vůbec108,7 %8,7 %  

Graf

21. Didaktické prostředky LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často9683,48 %83,48 %  
méně často119,57 %9,57 %  
vůbec86,96 %6,96 %  

Graf

22. Didaktické prostředky PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) využívám v MŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec5850,43 %50,43 %  
méně často3530,43 %30,43 %  
často2219,13 %19,13 %  

Graf

23. Kde jste se poprvé setkal/a s interaktivní tabulí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Při návštěvě ZŠ - nevlastníme interaktivní tabuli v Mš

u nás na Zš - v mš ji nemáme

.

Během praxe na VŠ

co to je?

interaktivní tabuli nemáme

jen na školeních

ještě jsem s ní nepracovala

ještě nesetkala

ještě nesetkala

jiná mš

Kde jste se poprvé setkal/a s interaktivní tabulí?

Na gymnaziu

na internetu

Na návštěvě v jiné MŠ

na praxi

Na praxi v druzine

Na prvom pracovisku

na přednášce

Na semináři

na semináři

na semináři

na SŠ

Na stredni skole

Na stredni skole

na školení

Na školení.

na veletrhu

na veltrhu

Na Vš

Na VŠ

na VŠ

Na vysoke skole

na vysoké škole

na základní škole

na základní škole

Na ZS

Na ZŠ

na zš

Na ZŠ

na ZŠ

na ZŠ

Na ZŠ

na ZŠ

návštěva v ZŠ

NEMÁME

nemáme ji

nesetkala

nesetkala

nesetkala

nesetkala

nesetkala

nesetkala

nesetkala jsem se s ní

nikde

Poprvé jsem se setkala s interaktivní tabulí až v rámci zaměstnání v mateřské škole. Dříve jsem měla pouze informace o IT bez využití v praxi.

pořídili jsme do naší mš, třídy se ve využívání střídají

Pri studiu na gymnaziu.

Před rokem

před třemi roky v rámci multimediálního projektu

předváděcí akce

při návštěvě zš

při návštěvě ZŠ s předškoláky, kteří se byli podívat kam půjdou do první třídy

při práci na základní škole

při studiích - na SŠ i VŠ

při studiích na VŠ

Při studiu na gymnáziu

při studiu na VŠ

S IT jsem se setkala pouze při povinné praxi na VŠ

Studium VŠ

TV, Internet

u dětí v ZŠ

u svých dětí na ZŠ

u svých dětí v ZŠ

V jine MS

V jine mš

v mateřské škole

v místní ZŚ

V MÍSTNÍ ZŠ

V ms. Bohuzel ji nemam ve tride.

V MŠ

v MŠ

v MŠ

V Mš nesetkala

V nasej MS

V naší mateřské školce

V naší mateřské škole

v naší MŠ

v naší ZŠ

v naší ZŠ

V odbor. časopisech, na "živo" pak při koupení do naší mš

v předchozím zaměstnání na ZŠ, vybavená každá třída tabulí i programy

V rámci studia na střední škole, na vysoké škole, poté v zaměstnání před 4 lety.

v rámci studia na VŠ

V ředitelně

v této MŠ

V základní škole

v základní škole

V základní škole.

v ZŠ

v ZŠ u dětí

v ZŠ Želátovice

ve své práci, jsou to tři roky

Ve školce.

Ve škole

ve škole

Ve škole

ve škole

ve škole při mém studiu

ve škole u syna

vzdělávání

za gymnaziu, kde jsem studovala, pote na vysoke skole a nyni v ms kde jsem ucitelkou

za studií na VOŠ

zatím jen z internetu

zatím nikde

24. Vlastní mateřská škola, kde pracujete, interaktivní tabuli? při odpovědi ANO pokračujte dále od otázky č. 25 k otázce č. 33 , v případě odpovědi NE přejděte, prosím k otázce č. 34.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7163,96 %61,74 %  
ano4036,04 %34,78 %  

Graf

25. Jakou interaktivní tabuli využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMART Board2666,67 %22,61 %  
Active Board820,51 %6,96 %  
žádnou12,56 %0,87 %  
Magic Box (v jedné třídě je interaktivní tabule, typ neznám)12,56 %0,87 %  
Nevim12,56 %0,87 %  
netuším12,56 %0,87 %  
jinou než prodáváš12,56 %0,87 %  

Graf

26. Kolik interaktivních tabulí je ve vaší mateřské škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12253,66 %19,13 %  
2819,51 %6,96 %  
jedna37,32 %2,61 %  
337,32 %2,61 %  
žádná12,44 %0,87 %  
štyri12,44 %0,87 %  
2812,44 %0,87 %  
812,44 %0,87 %  
6012,44 %0,87 %  

Graf

27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní práce s dětmi3380,49 %28,7 %  
prezentace dětem, rodičům2970,73 %25,22 %  
pouštění filmů, pohádek, videoklipů2560,98 %21,74 %  
nepoužívám, je v jiné třídě..problém s přesuny12,44 %0,87 %  
vlastně vůbec12,44 %0,87 %  
vzdelavaci programy12,44 %0,87 %  
V MŠ NE12,44 %0,87 %  
TV pro ředitele12,44 %0,87 %  
obrázky (zvířátka, předměty, kreslení, grafomotorická cvičení, omalovánky12,44 %0,87 %  

Graf

28. Jak často s interaktovní tabulí pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3x týdně2050 %17,39 %  
3-4x týdně1025 %8,7 %  
denně512,5 %4,35 %  
vůbec25 %1,74 %  
nepracuji25 %1,74 %  
1x za 14 dní12,5 %0,87 %  

Graf

29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25min1641,03 %13,91 %  
30min a více1128,21 %9,57 %  
10-15min717,95 %6,09 %  
cíleně 15-25 minut. Ve volných hrách mají děti k tabuli přístup12,56 %0,87 %  
012,56 %0,87 %  
jak kdy - nelze obecně říci12,56 %0,87 %  
nepracuji12,56 %0,87 %  
vůbec12,56 %0,87 %  

Graf

30. Kolik pedagogických pracovníků ve vašem zařízení bylo proškoleno pro práci s interaktivní tabulí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4615,38 %5,22 %  
3512,82 %4,35 %  
6410,26 %3,48 %  
2410,26 %3,48 %  
137,69 %2,61 %  
037,69 %2,61 %  
nikdo12,56 %0,87 %  
dva12,56 %0,87 %  
512,56 %0,87 %  
14 pedagogů12,56 %0,87 %  
ostatní odpovědi 15
všichni teda 10
Vsichni
Všicni pedagogičtí pracovníci
14
12
že stávajících tři pracovníci
šest
16
všichni (8)
1025,64 %8,7 % 

Graf

31. Kolik pracovníků s interaktivní tabulí opravdu pracuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41128,95 %9,57 %  
2718,42 %6,09 %  
3410,53 %3,48 %  
1410,53 %3,48 %  
525,26 %1,74 %  
825,26 %1,74 %  
725,26 %1,74 %  
nikdo12,63 %0,87 %  
dva12,63 %0,87 %  
3-412,63 %0,87 %  
ostatní odpovědi jeden
deset
16
37,89 %2,61 % 

Graf

32. Vyjmenujte, prosím, přínos interaktivních tabulí pro výchovně vzdělávací práci v MŠ.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- zábavnější metoda učení pro děti, větší motivace - možnost prohlížení obrázků, prezentací, poslouchání zvuků dle reality. Děti si lépe osvojují znalosti - zajímavé vzdělávací programy pro děti

-nový rozměr práce s využitím chytré technologie -rozvíjí tvořivé myšlení, posiluje zvídavost a radost z poznávání -děti se více soustředí, zaujmou a udrží pozornost při jednotlivých činnostech

aktivita dětí

aktivizuje deti k činnosti, umožňuje kooperáciu detí, uľahčuje prípravu učiteľov na výchovno-vzdelávaciu činnosť,

děti se moderními vzdělávacími metodami a formami učí, rozšiřuje se schopnost kolektivní práce, prosociální chování, individuální vzdělávání talentovaných dětí, děti ze slabších sociálních rodin mají možnost seznámit s pc, jeho využitím, manipulací

děti se naučí zacházet s takovými věcmi

Grafomotorika

grafomotorika,rozumová výchova,matematické představy,jazyková výchova

Minimum. Jak už jsem psala, mnohem více záleží na šikovnosti a osobnosti učitelky.

motivace, práce ve skupince i individuální přístup, internet- dostupnost materiálu

nahrazuje pracovní listy, nahrazuje demostrační obrázky ukážete dětem, co jinak nelze - např. na youtube vývoj žáby.... využívání jednoduchých prezentací na rvp.dum jsou mraky edukačního materiálu tematicky zaměřeného......

NEMÁME ZKUŠENOST

Netuším

oživení pro opakování vědomostí, spolupráce dětí při plnění úkolů, práce s IT

pro děti je to poutavá a zajímavá možnost přísunu nových informací a aktivit, děti se na práci s tabulí těší a aktivně se zapojují

procvičování grafomotoriky, uplatnění zásady názornosti, počítačová gramotnost, logické mylení, představivost, dokončení započatí práce pozdějí-grafomtorika, obrázek,...

Programy se kterými mohou děti pracovat, hledání informací, zdokonalování v technice, prezentace na dané téma

rozmanitá a pro děti zajímavá forma práce

Samostatnost. Konkrétnost. Názornost.

seznámení s moderními technologiemi, možnost samostatné práce + dítě je upozorněno na chyby (úkoly nastaveny tak, aby dítě vidělo chybu), výborná věc na grafomotoriku, možnost okamžitého vyhledání aktuálních věcí k tématu na netu a zřístupnění skupině dětí, různorodost programů - možnost individuáně sestavit "úkol" podle toho, co u daného dítěte potřebuji procvičit

Vacsi priestor a moznost pre pracu s detmi.

Veľké množstvo zdrojov, Pútavé pre deti

Velmi to děti baví. Zábavnnou formou si procvičí danou tématiku

Větší možnost názorné ukázky a propojení souvislostí s danými tématy při vzdělávacích činnostech.

vhodná pomůcka pro učitele

Vsestranny rozvoj ditete (grafomotorika, logicke mysleni...)

Vzdělávací programy i pro nejmenší děti

zajimave hry, ukoly obrazky prostrednictvim kterych se dite uci, je mozne detem ukazat videa na kterych jsou zvirata a sledovat jak ve skutecnosti vypadaji a jak se pohybuji

zajímavé pro děti

Zdokonalování jemné motoriky.

Znalost novodobých technologií, široký záběr - předmatematické dovednosti,rozvoj zrakového,sluchového vnímání,logopedie, angličtina, tanecm,,, motivace, názorný příklad , poutavější vzdělávání,...

Žádná

žádný

33. Nacházíte při práci s interaktivní tabulí nějaké nedostatky či nevýhody?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Zevsedneni práce s tabulí

-

-stín, nevyužívání k výchovné práci ale jen k promítání, hraní, "zabavení" dětí, nebezpečí využívání frontální výuky ve větší míře

ani ne

děti se na ni příliš upínají

Hodne deti na1 tabuli. Dele to trva pri takovem poctu. Deti se nevystridaji tolikrat.

chýbajú školenia pre učiteľov na tvorbu učebných zdrojov na interaktívnu tabuľu,

máme pojezd - a ikdyž dám tabuli úplně dolu, stejně některé děti nedosáhnou...

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Nefunkčnost zařízení. Pouze individuální činnosti.

neochotu nadřízeného financovat další vzdělávání v oblasti IT

nevěnování se ostatním činnostem, opomíjemní všestranného rozvoje,

nevýhodou je, že "toho mají doma dost", veškerých počítačů, tabletů, proto bych raději pracovala bez interaktivní tabule

Nie je v triede priamo

Pokud je tabule umístěna na špatném místě ve třídě je práce složitější a méně účinná.

Pracovat může v danou chvíli jen 1, je zapotřebí tmavé prostředí,jinak není vidět na tabuli

Pri každém spustenií se musí znova kalibrovat

reakce tabule na dotyky

Velke mnozstvi deti ve tride, neda se pracovat s celou skupinou.

vysoká cena, není všem dostupná

vysoký počet dětí ve třídě znesnadňuje skupinovou a individuální práce s IT

zatím ne

Zatim se ucime, co vsechno tabule umi, mame ji kratce.

Žádné

34. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5767,86 %49,57 %  
ne1011,9 %8,7 %  
nesetkala11,19 %0,87 %  
Ano, na praxi v jiné MŠ11,19 %0,87 %  
ano v mš11,19 %0,87 %  
Ano ve vedlejší budově ZŠ a na návštěvě jiné MŠ11,19 %0,87 %  
jednou jsem ji viděla11,19 %0,87 %  
Ano, ve škole11,19 %0,87 %  
ano na semináři11,19 %0,87 %  
Ano, v ZŠ11,19 %0,87 %  
ostatní odpovědi ano,na stredni i vysoke skole
v mš ne
poze na seminářích okrajově
Pouze při výuce na SŠ a VŠ
ano u nás na zš
ano na ZŠ
okrajově v zš, na školení
mnohokrát
jen na internetu-video
910,71 %7,83 % 

Graf

35. Měli jste možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4957,65 %42,61 %  
NE2934,12 %25,22 %  
Ano - program pro poznávání geometrických tvarů11,18 %0,87 %  
ano, ale ne s programy pro předškolní vzdělávání, pouze ji využívali jako velkou televizi11,18 %0,87 %  
Bohužel ne11,18 %0,87 %  
ano,tvorili jsme programy pro deti11,18 %0,87 %  
ne, viděla jsem jen ukazy práce se žáky ZŠ11,18 %0,87 %  
Ano, při studiu na SŠ11,18 %0,87 %  
mnohokrát11,18 %0,87 %  

Graf

36. Měli jste možnost v rámci dalšího vzdělávání seznámit se blíže s interaktivní tabulí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ANo

Ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano - a na základě tohoto jsem se stala i SMART lektorem

ano- školení

ano, na konferenci, kde byly představeny interaktivní cd programy - Barevné kamínky

jen při DVPP a při studiu na VOŠ

Ne

NE

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne a nechci

nezjišťovala jsem

nie

nr

Trochu

Zatím ne

37. Je pro Vás zajímavá možnost mít interaktivní tabuli v mateřské škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

absolutně ne

Ani ne

ANO

ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

áno

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ANO

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano velice, v dnešní době je to myslím nepostradatelný pomocník ke vzdělávání dětí, dnešní děti nerady pracují s pracovními listy a s knihami, ale práce s počítačem - tabulí, je pro ně, dobrodružství, pomáhá to rozšiřovat jejich obzory. Osobně preferuji programy z dílny Barevné kamínky.

Ano.

anou

Jak na co, ale že bychom po ní toužili to ne.

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Nemala by tvorit zaklad prace s detmi.....stale treba tlacit do popredia zazitkovu formu prace a to tabula nedokaze ....

nemáme, ale chtěli bychom

Neni

nevím

nevím

nevím

Rozhodně!

samozřejmě

určitě ano

určitě ano

Určitě ano!

zcela určitě ano

znám jen z časopisů a článků

38. Uveďte, prosím, Váš osobní názor na interaktivní tabule v mateřskách školách. Pokud možno, několika slovy jej odůvodněte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano velice, v dnešní době je to myslím nepostradatelný pomocník ke vzdělávání dětí, dnešní děti nerady pracují s pracovními listy a s knihami, ale práce s počítačem - tabulí, je pro ně, dobrodružství, pomáhá to rozšiřovat jejich obzory. Osobně preferuji programy z dílny Barevné kamínky.

ATRAKTIVNOST V DOBĚ POSMODERNÍ

Děti by si mohly vyzkoušet práci s tabulí,obohacení didak.činnosti

děti se hravou a zábavnou formou učí mnohým dovednostem, umožňuje individuální i skupinové činnosti

Děti se učí s technikou, ale podle mě, je více důležitá např. kniha, s kterou děti stále méně pracují.

Dle meho nazoru nema v materske skole co delat.deti si maji hrat ci se zabavit jinak,nez hledenim do obrazovky.

Dnešní děti mají blízko k informačním a komunikačním technologiím, proto jsem zastánecm toho, aby byly technologie užívány v rámci preprimárního vzdělávání, děti na tyto podměty reagují velmi dobře, jsou pro ně atraktivní, působí motivačně. Vše za předpokladu vyváženosti mezi užíváním těchto technologií a klasickými způsoby vzdělávání-knihy, texty, obrazy, společné čeinnosti, apod.

Dobry zpusob rozsireni poznatku, ruzna cviceni, ukoly...navic se deti i v ms seznamuji s modernimi technologiemi. Kdyby nam chteli tabuli poridit,nevahala bych!

domnívám se, že není až tak potřebná. Dávám přednost skutečným věcem, děti i bez IT mají kolem sebe dost techniky.

fajn pomůcka-prezentace, programy pro děti

interaktivní tabule do MŠ určitě patří, nicméně je třeba s nízacházet tak, jako s každou další pomůckou - brát ji jako doplněk a myslet na to, že všeho moc škodí

Interaktivní tabule je výhodou pro bližší ukázku dětem. Děti práce s tabulí baví. Nevýhodou je, že je málo neplacených výukových programu. Nevýhodou je také práce ve větší skupině.

interaktivní tabule není nezbytně potřebná pro realizaci výuky v mš. předškolní děti si potřebují vše zažít, osahat, vyzkoušet, ne se jen dívat nebo manipulovat s obrázky na tabuli. děti mají techniky v domácím prostředí nadmíru, proto by do mš neměla patřit, nebo by měla být využívána jen jako doplněk(1 měsíčně), a to by však pořízení tabule nemělo smysl

Interaktivní tabuli bychom v MŠ chtěli, hledáme cestu, jak tuto tabuli pro naši MŠ získat formou sponzoringu nebo nějakého grantu apod. V ZŠ je takováto tabule standardem a bylo by vhodné - především u nejstarších dětí v MŠ - je s tabulí seznámit a naučit pracovat. Nejsem zastáncem PC v MŠ, ale interaktivní tabuli vidím jako jednoznačně vzdělávací pomůcku.

interaktní tabule je bezvadný doplněk výuky, ne však hlavní

IntTabule do MŠ celkem nepatří. Jen zvyšuje nezdravou závislost dětí na IT (informačních technologiích, Interaktivní technice...). Důležitější je rozvíjet vztahy

IT je jiste prinos. Zajmena v grafomotorice (velka plocha, drzeni tuzky, psani bez podlozeni loktu), interaktivni vyucovani pomoci Dumu, pro deti zabavne.

jako doplněk výuky, ale ne rozhodující

Jan Amos je nepotřeboval viz Kšaft školy mateřské

Je dobré ji mít, prezentace můžou být zábavné, děti si to "osahají", vyzkoušejí, je to i průprava na ZŠ, něco nového, co může udržet pozornost, dobré na motoriku

Je dobre mit v ms tabuli, ale musi se nadale zarazovat i jine metody prace.

je to dobrá pomůcka pro všeobecné vzdělávání předškolních dětí, dá se s ní různě pracovat a byla by přínosem do každé MŠ, nejlepší volbou pořízení do MŠ je dotyková tabule, kdy se rozvíjí i grafomotorika dětí, ne jen vizuální podoba učení

Je to zabavna forma uceni. Deti jsou nadsene, ale je treba k tomu pristupovat rozumne.

je to zajímavá pomůcka nejen pro učitelku,ale i pro děti.Určitě bych tabulí školky vybavila.

Je-li IT správně používána (různé programy) věřím, že se s ní děti budou rády vzdělávat. Využívat ji ovšem pouze na pouštění pohádek dětem (např. není-li vhodné počasí na pobyt venku, apod.) se mi zdá velmi nevhodné.

jsem pro vyuziti interaktivni tabule jako dalsi moznosti pro praci s detmi, da se vyuzit velmi vhodne a ukazat detem, ze pocitac neni jen na hrani pomoci ruznych pocitacovych programu atd.

jsou vhodné ,pokud se s nimi pracuje vhodně .dle mého názoru spíše v malých skupinách či indivduálně. Pozitivum spatřuj v možnostech při práci s dětmi se specfickými potřebami, např. děti s poruchami řeči

moderní pomůcka motivující děti k učení se novým věcem

moderní pomůcka pro MŠ, která je pro děti atraktivní a motivující

Myslím si, že je to dobrá pomůcka pro rozvoj dětí, jen je významně dražší a menší školky si je nemohou dovolit

myslím si, že v dnešní době je důležitější, aby se děti setkávaly se skutečnými předměty, věcmi a vše si zkoušely reálně nikoliv ve virtuálním světě...

Myslím že IT jsou pro děti velkým přínosem. Seznámí se, velmi hravou a poutavou formou, s moderni technologii, kterou potkávají na kazdem kroku. Velmi jednoduše se ovládaji. IT jsou bajecnym prostredkem jak detem obohatit den v MŠ.

Myslim, ze vyuziti interaktivni tabule je zajimava forma uceni hrou. Dle kolegyn, ktere s tabuli pracuji, deti toto uceni moc bavi.

Myslím, že by to nebyla zas taková nutnost, mít jí ve školce, raději dětem ukazujeme skutečné a přírodní pomůcky, co si s dětmi vyrobíme

myslím, že interaktivní tabule by byla prospěšná pro mou práci, děti více motivuje (jsou více obklopeni elektronikou), možnost rozvoje grafomotoriky, orientace na ploše apod.

Myslím, že interaktivní tabule je to, co většině dnešních mateřských školek chybí. Podporuje jak psychický tak psychomotorický vývoj dítěte a má blahodárný vliv na kognitivní myšlení.

myslím, že je to dobrá věc, ale je potřeba s ní správně zacházet a mít ty správné programy

Myslím, že je to skvělá věc pro oživení výuky, zapojení dětí a tudíž i lepší udržení pozornosti.

Nabízí to další zajímavou aktivitu pro děti. Seznámení s technikou. Zajímavost pro děti, protože tuto pomůcku doma asi těžko budou mít.

nabízí zajímavé aktivity pro děti. Děti tíhnou k technice a k hrám na PC, tabletech, mobilních telefonech, je však třeba sledovat, jakými hrami děti tento čas tráví. Interaktivní tabule v MŠ může nabídnout vzdělávací programy. Využíváme i k plnění pracovních listů, oproti papírové podobě nejsou slabší děti "stresovány", že se jim to nepovede. Na IT to mohou zkoušet stále dokola a zlešovat se.

nemám zatím s IT zkušenost ani žádné rozhodující informace

nemám žádnou zkušenost

nemohu odpovědět, protože práci s ní neznám

Nevidím v nich nijak zvláštní přínos. Většinu věcí dokáži dětem přiblížit i bez tabule. Zastávám názor, že se dnešním dětem dostává techniky a moc.

O ohledem na nároky na vzdělávání, které se v současné době stále zvyšují si myslím, že by měly mít interaktivní tabule v mateřských školách své místo.

Podle meho nazoru nejsou tolik potreba. Ve MS pracuji kratce,ale ani na praxi jsem se s ni nesetkala a nechybela mi. Vzdy detem ruzne pomucky (obrazky, pracovni listy, cviceni) pripravuji sama aprijde mi to praktictejsi, deti si to predstavi ve skutecnosti.

Poměrně drahá zbytečnost, ušetřené peníze dát na výplaty.

pomůcka pro učitele

pouze jako doplňková aktivita

používáme vzdělávací aplikace na tabletech a rozhodně je to dětem ku prospěchu, s tabulí to bude podobné, navíc je zde větší možnost práce se skupinou a spolupráce mezi dětmi

prínos pre učiteľa pri tvorbe učebných zdrojov, aktívny prístup deti v edukačnej situácii,

pro děti motivující a přínosné

pro děti velmi atraktivní, nevědomky se při používání tabule učí stále něčemu novému

pro rozvoj dětí výborné... Děti se aktivně zapojují

před několika lety se mi zdála tabule zbytečná, ale s vývojem doby, techniky, kterou děti mají, je zřejmě nedílnou součástí i předškolního vzdělávání, i když já osobně, bych byla raději bez PC, tabulí, televizí, doma si děti užijí techniky až moc

přínosné, názorné předvedení vyučovaného

Raději jen do ZŠ.

rozvoj jemné i hrubé motoriky, dnes děti běžně využívají tablety, i tříleté děti. Didaktické programy jsou ku prospěchu a pro děti je to zajímavé, motivační

S IT pracuji celkem často a děti na práci s ní těší.U IT je výhoda oproti pracovním listům během práce věci obměňovat,mazat,reagovat ihned na nějaký nedostatek či náladu a požadavky dětí.

slyšela jsem o interaktivním koberci pro Mš,který je bohužel pro vysokou cenu pro nás nedostupný,který je velmi chválen

Tabule je určitě přínosem v MŠ, zpestří výuku, děti mají možnost se seznámit s novou technikou výuky

Tabule je výborný moderní vzdělávací prostředek. V mš bych jej ale nepreferovala.

Technologie je nedílnou součástí naší současné doby. Jak tedy máme připravovat děti na život v ní, když nemáme možnost jim představit ani ty nejzákladnější věci? Interaktivní tabule je skvělá věc, rozhodně by neměla chybět v žádném školním zařízení.

upřednostňují přímou práci s dětmi, povídání, kontakt

určitě bych ji v MŠ přivítala, pro děti je to něco nového, poutavéhho a zajímavého

usnadnění práce učitele, dobrá pomůcka

Už si nedovedu představit, že bychom ji neměli, můžu dětem ukázat tolik zajímavých věcí, na které v přírodě jen tak nenarazíte. Děti mohou sami s interaktivní tabulí pracovat, rozvíjet se. Je to pro ně něco jiného, baví je to a zajímá. Nepoužívám interaktivku denně ať je to dětem stále vzácné a láká je s tabulí pracovat. Zapnu ji minimálně jednou týdně, průměrně však dvakrát. Rozhodně se na ni u nás nepráší. Tabule je bezvadná věc, která vám i usnadní práci. Už nemusím /pokud nemám v plánu nějaké třídění) běhat po celé školce a hledat konkrétní demonstrační obrázky (ačkoli máme 2 sady, stále se něco hledá, pokud pracujete ve školce, znáte to). Přála bych si, aby každá třída mohla mít tuhle bezvadnou věc!

v mš se děti setkávají se spoustou moderní techniky, it bych nechala až do školních lavic :)

v případě správného používání dobrá pomůcka pro práci s dětmi

v případě, že se ji člověk naučí dobře a efektivně používat a zvolí rovnováhu mezi interaktivní tabulí a dalšími činnostmi, ji shledávám jako přínos do mš

V současné době jsou přínosem pro práci s dětmi, práce s IT je jim blízká, budou připraveny používat IT při nástupu do ZŠ, kde se tabule v současnosti vyskytují a využívají častěji než v MŠ. Do budoucnosti bude důležité pracovat s technickými pomůckami, zde mohou děti získávat základy těchto dovedností:) Je nutné s IT opravdu pracovat a ne ji využívat pouze na pouštění CD a DVD.

v tomto věku si mají děti hrát, zpívat, malovat, hledat si své místo v kolektivu, poznávat přírodu,.......

velký význam v oblastti přípravy na školu, logopedie apod.

vhodná didaktická pomůcka pro učitele

vhodná pomůcka pro učitele, ale jen jako doplňková, ne hlavní

Viz. 32 Znalost novodobých technologií, široký záběr - předmatematické dovednosti,rozvoj zrakového,sluchového vnímání,logopedie, angličtina, tanecm,,, motivace, názorný příklad , poutavější vzdělávání,...

Z žádném případně nechci inter. tabuli ve školce. V dnešní době mají děti až moc snadný přístup k pc, tv, tabletům, pc hrám atd... V mš mají rozvíjet svou fantazii, mozek. Technika je fajn, ale v dnešní době je to spíš záhuba.

zajímavá a názorná pomůcka pro děti

zajímavé a poutavé učení pro děti

Záleží na schopnosti a zájmu pedagoga, jak a zda vůbec chce touto metodou pracovat a využívat ji

zatím nemám žádnou zkušenost

zatím pro menší školky finančně nedostupná pomůcka, která se dá využívat v mnoha oblastech vzdělávání

zpestření vzdělávání, doplnění didaktických pomůcek, různorodé využití

Způsob moderního vzdělávání (rychlé, názorné, propracované)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kde se nachází Vaše mateřská škola?

 • odpověď město:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtyřtřídní na otázku 7. jak velká je Vaše mateřská škola?

9. Vybavenost didaktickými prostředky- MODELY DYNAMICKÉ, STATICKÉ- je ve Vaší MŠ?

 • odpověď nedostačující:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostačující na otázku 13. Vybavenost didaktickými prostředky-LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY...- je ve Vaší MŠ

11. Vybavenost didaktickými prostředky- ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 je ve Vaší MŠ

 • odpověď dostačující:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostačující na otázku 14. Vybavenost didaktickými prostředky- PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) je ve Vaší MŠ?

13. Vybavenost didaktickými prostředky-LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY...- je ve Vaší MŠ

 • odpověď dostačující:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostačující na otázku 12. Vybavenost didaktickými prostředky- DOTYKOVÉ POMŮCKY-RELIÉFNÍ OBRÁZKY,MOZAIKY- je ve Vaší MŠ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná právnická/fyzická osoba na otázku 6. Zřizovatelem MŠ je?

22. Didaktické prostředky PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) využívám v MŠ

 • odpověď vůbec:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 18. Didaktické prostředky ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE (DIAPROJEKCE), DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) využívám v MŠ

24. Vlastní mateřská škola, kde pracujete, interaktivní tabuli? při odpovědi ANO pokračujte dále od otázky č. 25 k otázce č. 33 , v případě odpovědi NE přejděte, prosím k otázce č. 34.

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouštění filmů, pohádek, videoklipů na otázku 27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4x týdně na otázku 28. Jak často s interaktovní tabulí pracujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30min a více na otázku 29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivní práce s dětmi na otázku 27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMART Board na otázku 25. Jakou interaktivní tabuli využíváte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 26. Kolik interaktivních tabulí je ve vaší mateřské škole?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 3x týdně na otázku 28. Jak často s interaktovní tabulí pracujete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-25min na otázku 29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentace dětem, rodičům na otázku 27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 31. Kolik pracovníků s interaktivní tabulí opravdu pracuje?

27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.

 • odpověď aktivní práce s dětmi:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30min a více na otázku 29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouštění filmů, pohádek, videoklipů na otázku 27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 3x týdně na otázku 28. Jak často s interaktovní tabulí pracujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-25min na otázku 29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 22. Didaktické prostředky PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) využívám v MŠ
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 31. Kolik pracovníků s interaktivní tabulí opravdu pracuje?

34. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 36. Měli jste možnost v rámci dalšího vzdělávání seznámit se blíže s interaktivní tabulí?

35. Měli jste možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí?

 • odpověď NE:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

36. Měli jste možnost v rámci dalšího vzdělávání seznámit se blíže s interaktivní tabulí?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž-žena?

2. Jak dlouho pracujete v mateřské škole?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Kde se nachází Vaše mateřská škola?

5. Vaše mateřská škola je

6. Zřizovatelem MŠ je?

7. jak velká je Vaše mateřská škola?

8. Vybavenost didaktickými prostředky- SKUTEČNÉ PŘEDMĚTY, PŘÍRODNINY, VÝROBKY- je v MŠ

9. Vybavenost didaktickými prostředky- MODELY DYNAMICKÉ, STATICKÉ- je ve Vaší MŠ?

10. Vybavenost didaktickými prostředky- ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE, DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) je ve Vaší MŠ

11. Vybavenost didaktickými prostředky- ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 je ve Vaší MŠ

12. Vybavenost didaktickými prostředky- DOTYKOVÉ POMŮCKY-RELIÉFNÍ OBRÁZKY,MOZAIKY- je ve Vaší MŠ?

13. Vybavenost didaktickými prostředky-LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY...- je ve Vaší MŠ

14. Vybavenost didaktickými prostředky- PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) je ve Vaší MŠ?

16. Didaktické prostředky SKUTEČNÉ PŘEDMĚTY, PŘÍRODNINY, VÝROBKY- využívám v MŠ

17. Didaktické prostředky MODELY STATICKÉ A DYNAMICKÉ využívám v MŠ

18. Didaktické prostředky ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE (DIAPROJEKCE), DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) využívám v MŠ

19. Didaktické prostředky ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 využívám v MŠ

20. Didaktické prostředky DOTYKOVÉ POMŮCKY, RELIÉFNÍ OBRÁZKY, MOZAIKY využívám v MŠ

21. Didaktické prostředky LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY využívám v MŠ

22. Didaktické prostředky PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) využívám v MŠ

24. Vlastní mateřská škola, kde pracujete, interaktivní tabuli? při odpovědi ANO pokračujte dále od otázky č. 25 k otázce č. 33 , v případě odpovědi NE přejděte, prosím k otázce č. 34.

25. Jakou interaktivní tabuli využíváte?

26. Kolik interaktivních tabulí je ve vaší mateřské škole?

27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.

28. Jak často s interaktovní tabulí pracujete?

29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?

31. Kolik pracovníků s interaktivní tabulí opravdu pracuje?

34. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

35. Měli jste možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí?

36. Měli jste možnost v rámci dalšího vzdělávání seznámit se blíže s interaktivní tabulí?

37. Je pro Vás zajímavá možnost mít interaktivní tabuli v mateřské škole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž-žena?

2. Jak dlouho pracujete v mateřské škole?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Kde se nachází Vaše mateřská škola?

5. Vaše mateřská škola je

6. Zřizovatelem MŠ je?

7. jak velká je Vaše mateřská škola?

8. Vybavenost didaktickými prostředky- SKUTEČNÉ PŘEDMĚTY, PŘÍRODNINY, VÝROBKY- je v MŠ

9. Vybavenost didaktickými prostředky- MODELY DYNAMICKÉ, STATICKÉ- je ve Vaší MŠ?

10. Vybavenost didaktickými prostředky- ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE, DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) je ve Vaší MŠ

11. Vybavenost didaktickými prostředky- ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 je ve Vaší MŠ

12. Vybavenost didaktickými prostředky- DOTYKOVÉ POMŮCKY-RELIÉFNÍ OBRÁZKY,MOZAIKY- je ve Vaší MŠ?

13. Vybavenost didaktickými prostředky-LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY...- je ve Vaší MŠ

14. Vybavenost didaktickými prostředky- PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) je ve Vaší MŠ?

16. Didaktické prostředky SKUTEČNÉ PŘEDMĚTY, PŘÍRODNINY, VÝROBKY- využívám v MŠ

17. Didaktické prostředky MODELY STATICKÉ A DYNAMICKÉ využívám v MŠ

18. Didaktické prostředky ZOBRAZENÍ, OBRAZY, SYMBOLY, STATICKÁ PROJEKCE (DIAPROJEKCE), DYNAMICKÁ PROJEKCE (FILM, VIDEO, TELEVIZE) využívám v MŠ

19. Didaktické prostředky ZVUKOVÉ POMŮCKY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, CD, MP3 využívám v MŠ

20. Didaktické prostředky DOTYKOVÉ POMŮCKY, RELIÉFNÍ OBRÁZKY, MOZAIKY využívám v MŠ

21. Didaktické prostředky LITERÁRNÍ POMŮCKY-KNIHY, ČASOPISY, ATLASY využívám v MŠ

22. Didaktické prostředky PROGRAMY PRO PC A IT (interaktivní tabule) využívám v MŠ

24. Vlastní mateřská škola, kde pracujete, interaktivní tabuli? při odpovědi ANO pokračujte dále od otázky č. 25 k otázce č. 33 , v případě odpovědi NE přejděte, prosím k otázce č. 34.

25. Jakou interaktivní tabuli využíváte?

26. Kolik interaktivních tabulí je ve vaší mateřské škole?

27. K ajkému účelu interaktivní tabuli využíváte? Lze zaznačit více odpovědí.

28. Jak často s interaktovní tabulí pracujete?

29. Jak dlouho v průměru s interaktivní tabulí pracujete?

31. Kolik pracovníků s interaktivní tabulí opravdu pracuje?

34. Setkali jste se již s interaktivní tabulí?

35. Měli jste možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí?

36. Měli jste možnost v rámci dalšího vzdělávání seznámit se blíže s interaktivní tabulí?

37. Je pro Vás zajímavá možnost mít interaktivní tabuli v mateřské škole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartoňová, K.Interaktivní tabule v podmínkách mateřské školy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://interaktivni-tabule-v-podmin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.