Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interaktivní tabule ve výuce českého jazyka

Interaktivní tabule ve výuce českého jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Chvatíková
Šetření:02. 06. 2013 - 09. 06. 2013
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):18 / 9.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení učitelé,
jmenuji se Bc. Petra Chvatíková a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho cílem je zjistit, jak učitelé českého jazyka ve svých hodinách využívají interaktivních tabulí i učebnic a jak se jim s nimi pracuje. Dotazník je anonymní, je určen ke statistickému zpracování. Z hlediska objektivnosti je velmi důležité, abyste dotazník vyplnili pravdivě. Jeho výsledky mi poslouží k soupisu diplomové práce, kterou završím studium na Pedagogické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci.
Za spolupráci Vám předem děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2890,32 %90,32 %  
Muž39,68 %9,68 %  

Graf

2. Kolikátým rokem učíte český jazyk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6414,29 %12,9 %  
2310,71 %9,68 %  
1427,14 %6,45 %  
127,14 %6,45 %  
927,14 %6,45 %  
1727,14 %6,45 %  
427,14 %6,45 %  
727,14 %6,45 %  
1913,57 %3,23 %  
2013,57 %3,23 %  
ostatní odpovědi 25
31
23
12
5
3
26
725 %22,58 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.23
Minimum:1
Maximum:26
Variační rozpětí:25
Rozptyl:58.66
Směrodatná odchylka:7.66
Medián:7
Modus:6

Graf

3. Máte možnost pracovat pravidelně s interaktivní tabulí ve třídě v hodinách českého jazyka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2480 %77,42 %  
Ne620 %19,35 %  

Graf

4. Používáte při výuce českého jazyka interaktivní učebnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1961,29 %61,29 %  
Ano1238,71 %38,71 %  

Graf

označte nebo dopište všechny, které používáte

5. Pokud ano, prosím vyberte nebo dopište jaké (název, nakladatelství):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Český jazyk 6, nakladatelství Fraus433,33 %12,9 %  
Český jazyk 8, nakladatelství Fraus325 %9,68 %  
Český jazyk 7, nakladatelství Fraus325 %9,68 %  
Český jazyk 9, nakladatelství Fraus325 %9,68 %  
Český jazyk 6, Nová škola18,33 %3,23 %  
vlastní materiály18,33 %3,23 %  
Český jazyk 1, Fraus18,33 %3,23 %  
ČJ 2, Fraus18,33 %3,23 %  
Český jazyk 3, nakladatelství Fraus18,33 %3,23 %  
Cesky jazyk 1 az 5, naklad. Fraus18,33 %3,23 %  
Český jazyk 1 Fraus18,33 %3,23 %  

Graf

6. Jak často využíváte v hodinách českého jazyka interaktivní učebnice (i-učebnice)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každou hodinu758,33 %22,58 %  
Alespoň jednou za týden325 %9,68 %  
Jednou do měsíce216,67 %6,45 %  

Graf

zakroužkuj hodnocení známkou jako ve škole, pokud nevyužíváte, nevyplňujte

7. Pokud využíváte interaktivní učebnici nakladatelství Fraus, jak byste hodnotily tyto vyjmenované vlastnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obtížnost textu1.7780.617
Ilustrace20.889
Otázky, problémové úlohy, testy, cvičení2.1250.359
Estetický vzhled1.50.25
Logicky uspořádané učivo2.250.938
Počet interaktivních prvků20.5
Volba adekvátních prostředků výkladu učiva2.51.25

Graf

zakroužkuj hodnocení známkou jako ve škole, pokud nevyužíváte, nevyplňujte

8. Pokud využíváte interaktivní učebnici nakladatelství Tobiáš, jak byste hodnotily tyto vyjmenované vlastnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obtížnost textu20
Ilustrace30
Otázky, problémové úlohy, testy, cvičení20
Estetický vzhled20
Logicky uspořádané učivo20
Počet interaktivních prvků20
Volba adekvátních prostředků výkladu učiva30

Graf

9. Pokud jste měli možnost vyzkoušet si práci s interaktivní učebnicí od nakladatelství Fraus i Tobiáš, které preferujete raději a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mám k dispozici pouze uč. Fraus.

Pouzivam jen nakladatelstvi Fraus.S nakladatelstvim Tobias jsem se nesetkala.

10. Práci s i-učebnicí považujete z hlediska výsledků učení žáků:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za běžnou pomůcku550 %16,13 %  
Za vynikající pomůcku550 %16,13 %  

Graf

11. Práce s i-učebnicí představuje z hlediska motivace žáků k učení:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dočasnou výraznou motivaci (žáci byli soustředěnější zpočátku (v prvních hodinách), poté už soustředěnost postupně klesala).440 %12,9 %  
Stálou výraznou motivaci (žáci jsou soustředěnější na výuku ve srovnání s klasickou učebnicí).440 %12,9 %  
Nebyl rozdíl v soustředěnosti ve srovnání s klasickou učebnicí.220 %6,45 %  

Graf

12. Doporučil (a) byste využívání interaktivní učebnice i jiným kolegům? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

Ano- usnadnění výkladu učiva

Ano, je to jednoduché a u spousty cvičení se žáci střídají u tabule a cvičení vypracovávají přímo do interakt. učebnice.

ano, kvůli efektivitě výuky

Práce s ní je rychlejší, názornější, ...

Pro pestrost vhodných doplňkových interaktivních informací.

Rozhodne ano, je zde spousta zajimavych ukolu a obrazku navic, ktere se detem libi, jako napr. ruzne poslechy a videa, odkazy na webove stranky.

13. Dělá Vám problém ovládání interaktivní tabule nebo interaktivní učebnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám problém s interaktivní tabulí i učebnicíotázka č. 14, Ano, jen s tabulíotázka č. 14, Ano, jen s učebnicíotázka č. 14, Nemám žádný problém s ovládánímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám žádný problém s ovládáním2580,65 %80,65 %  
Ano, mám problém s interaktivní tabulí i učebnicí516,13 %16,13 %  
Ano, jen s tabulí13,23 %3,23 %  

Graf

pokud nemáte problém, nevyplňujte

14. Pokud máte problém s prací s interaktivní tabulí nebo učebnicí, jaký konkrétně?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absolvovala jsem základní školení o práci s interaktivní tabulí, ale to je vše. Nemám ji ve svých hodinách k dispozici. Používáme pravidelně počítač a projektor / na pouštění prezentací, vyhledávání na internetu, na výukové programy atd./ Používám výukové CD.

Nedostatečné znalosti týkající se ovládání tabule i učebnice.

Nemám možnost pracovat s interaktivní tabulí, není v učebnách ČJ.

Neumím to a nechci se to učit.

zdlouhavé

zatrhněte možnost, která nejlépe vystihuje četnost uvedené aktivity

15. Pokud máte možnost pracovat pravidelně s interaktivní tabulí ve třídě v hodinách českého jazyka, k jakým účelům tabuli využíváte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

(můžete označit i více možností, max. 4)

16. Pokud máte možnost pracovat s i-učebnicemi, jaké prvky učebnice využíváte nejčastěji ve svých hodinách českého jazyka:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce s interaktivním cvičením1578,95 %48,39 %  
Poslech audio záznamu1578,95 %48,39 %  
Práce s textem1368,42 %41,94 %  
Videa a animace947,37 %29,03 %  
Vkládání vlastních cvičení736,84 %22,58 %  
Práce s internetem631,58 %19,35 %  
Mezipředmětové propojení631,58 %19,35 %  
Práce s obrázkem526,32 %16,13 %  
nepracuji s učebnicemi15,26 %3,23 %  

Graf

17. Uveďte na základě Vašich zkušeností 3 nejvýznamnější pozitivní stránky využití interaktivní tabule pro výuku ČJ a 3 nejvýznamnější negativa.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

+ žáci jen nesedí, ale musí se aktivně podílet + je to pro ně něco "jiného" + v dnešní době počítačů je tento způsob víc zaujme - někdy se proti vám spikne technika a je to v pytli:) - když s interaktivní tabulí pracuje jen jeden, druzí jsou neposední - nění interaktivní tabule v každé třídě

názornost, možnost rychlého procvičení učiva, motivace nemám negativa

Nevím

plus: zpestreni vyuky, posileni audovizualni pameti, upevneni uciva minus: pri castejsim ci delsim pouziti ztrata pozornosti, pocit zaku "ze se neuci"

Pozitiva - přehlednost, kreativita, názornost Negativa - převažující frontální výuka, oslabená komunikativnost žáků, spolehnutí se na techniku (může selhat, nemusí jít eletrika, internet ...)

pozitiva - udrzeni pozornosti zaku, prehlednost, motivace negativa - nevim

Pozitiva: 1. motivace žáků, 2. usnadnění přípravy učitele, 3. doplnění výuky o zajímavé prvky (videa, audionahrávky, odkazy přímo v učebnici). Negativa: 1. ne všechna cvičení z prac. sešitu se nacházejí v interakt. učebnici, navíc hledání těchto cvičení je celkem složité - nikde není seznam, na jaké stránce najdu cvičení z té a té strany PS, 2. možné selhání techniky, 3. všechno se jednou "okouká", tedy i i-učeb.

pozitiva:rozmanitost výuky,využití vlastních prezentací na dobu neurčitou,zapojení žáků negativa:pro žáky 2.st.inter.tabule již nezajímavá,spíše než plnění úkolů hledají různé možnosti k pobavení,rozptýlení

pozitivní - názornost, zajímavost, novost negativní - někdy už nudí, příprava materiálu, pracuje jeden žák

ZMĚNA, ZÁJEM ŽÁKŮ, ŘADA RŮZNÝCH POSTUPŮ V JEDNOM ZDLOUHAVÉ

žactvo se více zajímá, učitel se nezdržuje přepisováním poznámek na tabuli, je možno přehrávat dokumentární filmy, namluvené knihy, aj. Nevím negativa. nevzpomenu si.. Kromě toho, že mě občas koukání bolí hlava.

18. Uveďte, jaký je Váš osobní postoj k interaktivní tabuli a výuce s interaktivními učebnicemi. Myslíte si, že je to vhodná učební pomůcka pro dnešní generaci žáků?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, ale není dobré ji poučívat často, slovo učitele nenahradí

ano, je to vhodná pomůcka

Ano.

Já sem školu zvládla bez nových technologií, tak proč by to nezvladly dnešní děti...sem zastáncem klasiky

je to moc prima hračka, která pomáhá zvýšit motivaci žáků

Je to úžesná věc.

je to vhodná učební pomůcka

je velmi vhodná

JE VHODNÁ POMŮCKA, ALE NE JEDINÁ, NUTNO KOMBINOVAT

kladný, ano

Mám vytvořené své vlastní dumy,které pravidelně používám.S učebnicemi nepracuji.

Myslím si, že ano, ale nesmí být výuka spojena jen s ní, hodina musí být proložena i dalšími cvičeními na podporu spolupráce (skupiny), na zvýšení komunikace mezi žáky atd.

Práci s interaktivními pomůckami mám ráda a myslím si, že je to vhodná pomůcka pro dnešní generaci žáků, ovšem nesmíme zapomínat ani na ty další pomůcky a metody, a dávat prostor k ověřování a přemýšlení hlavně našim žákům.

prinos pro vyuku, zmena jednostrane cinnost(ucebnice) Pomucka je to vhodna, zvlaste pri hodinach ciziho jazyka, je treba s tabuli pracovat uvazlive, nepouzivat ji porad. Dnesni generace je bohuzel prevazne pocitacova, skola se musi tomu castecne prizpusobit.

pro dnešní generaci rozhodně ano

Rozhodne je to vhodna ucebni pomucka a vyuku bez ni si snad jiz ani nedovedu predstavit.

Urychlení práce, bližší mladé generaci, více možností, propojení mezi obory i do praxe.

Už si učení bez IT a internetu neumím představit, myslím, že jsou tyto prvky nedílnou součástí moderního vyučování. Přesto se ale domnívám, že účinnost takového vyučování je zcela srovnatelná s klasickými přístupy a děti nedosahují lepších výsledků oproti dřívějším dobám.

výborná pomůcka, doporučuji

Výukové CD je skvělá pomůcka pro učitele a oživení výuky pro žáky / poslech ukázek, obrázky, hudba, čítanka lit. textů atd./

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (80 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chvatíková, P.Interaktivní tabule ve výuce českého jazyka (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://interaktivni-tabule-ve-vyuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.