Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita na internetu

Kriminalita na internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Kosek
Šetření:11. 05. 2012 - 17. 05. 2012
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

rád bych Vás poprosil o vyplnění anomymního dotazníku k mé bakalářské práci.

 

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jak byste klasikoval(a) svoji schopnost pracovat s počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušený (schopnost přeinstalace systému, základy programování)6040,82 %40,82 %  
Pokročilý (obsluha kancelářských programů]5839,46 %39,46 %  
Profesionál (počítač je zdroj mé obživy)2517,01 %17,01 %  
Začátečník (základní používání internetu)42,72 %2,72 %  

Graf

2. Používáte internet pro práci s choulostivými daty (internetové bankovnictví, tajné komunikace, intimní fotky.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často, ale vždy postupuji s maximální obezřetností8155,1 %55,1 %  
Pouze v těch nejnutnějších případech3825,85 %25,85 %  
Ano, zcela důvěřuji všem využívaným službám1610,88 %10,88 %  
Ne, nikdy bych přes internet neposílal choulostivé údaje128,16 %8,16 %  

Graf

3. Zaškrtněte, které z následujících zabezpečení využíváte ve svém počítači:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Antivirový program12786,39 %86,39 %  
Firewall11376,87 %76,87 %  
Zaheslování počítače9564,63 %64,63 %  
Antispyware5638,1 %38,1 %  
Šifrování důležitých dat3221,77 %21,77 %  
Nevím42,72 %2,72 %  

Graf

4. Jaký typ licence mají tyto programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Freeware (zdarma)11376,87 %76,87 %  
Integrované funkce OS (např. Microsoft Firewall)8557,82 %57,82 %  
Komerční programy4228,57 %28,57 %  
Nevím106,8 %6,8 %  

Graf

5. Jak velké množství SPAMU dostáváte do vaší e-mailové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé množství (6-20 měsíčně)7148,3 %48,3 %  
Zanedbatelné množství (0-5 spamů měsíčně)3825,85 %25,85 %  
Vysoké množství (22 – 50 měsíčně)3221,77 %21,77 %  
Moje emailová schránka je spamem zahlcena64,08 %4,08 %  

Graf

6. Prohlížíte si nevyžádané přílohy u příchozí elektronické pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy.9564,63 %64,63 %  
Jen pokud odesilateli stoprocentně věřím.4228,57 %28,57 %  
Ano, když mě příloha zaujme.106,8 %6,8 %  

Graf

7. Stahujete z internetu filmy nebo hudbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12887,07 %87,07 %  
Ne1912,93 %12,93 %  

Graf

8. Jaký způsobem hudbu a filmy stahujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomocí filehostingových serverů (rapidshare, uložto)11291,06 %76,19 %  
Pomocí P2P sítí (Torrenty, DC+)4839,02 %32,65 %  
Od přátel a známých3226,02 %21,77 %  
Kupuji ho (po zaplacení ceny či autorských poplatků z oficiálních serverů)1613,01 %10,88 %  
Jiný způsob1310,57 %8,84 %  

Graf

9. Používáte ve svém počítači nelegální software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, většina mého většina mého softwaru je nelegálníotázka č. 10, Ano, zhruba polovina mého softwaru je nelegálníotázka č. 10, Ano, ale pokud se mi software líbí, zakoupím si originální verziotázka č. 10, Ne, nelegální software nepoužívámotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nelegální software nepoužívám5940,14 %40,14 %  
Ano, zhruba polovina mého softwaru je nelegální4228,57 %28,57 %  
Ano, většina mého většina mého softwaru je nelegální2617,69 %17,69 %  
Ano, ale pokud se mi software líbí, zakoupím si originální verzi2013,61 %13,61 %  

Graf

10. Jakým způsobem si nelegální software opatřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomocí filehostingových serverů (rapidshare, uložto)7281,82 %48,98 %  
Od přátel a známých4551,14 %30,61 %  
Pomocí P2P sítí (Torrenty, DC+)4045,45 %27,21 %  
Jiným způsobem66,82 %4,08 %  

Graf

11. Vnímáte používání nelegálního softwaru jako krádež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pokud bych neměl přístup k nelegálnímu SW, stejně bych si ho nekoupil5537,41 %37,41 %  
Ano, ale nelze to srovnávat s odcizením věci movité5134,69 %34,69 %  
Ano, je to krádež jako každá jiná3020,41 %20,41 %  
Nevím117,48 %7,48 %  

Graf

12. Už jste se někdy stali terčem některé z následujících událostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spam (nevyžádaný reklamní email)14095,24 %95,24 %  
Počítačový vir12081,63 %81,63 %  
Phishing (podvodný email, maskující se jako obchodní zpráva z důvěryhodné instituce)6342,86 %42,86 %  
Vyhrožování, vydírání či urážky1510,2 %10,2 %  
Odcizení či poškození soukromých dat117,48 %7,48 %  
Průnik do Vaší emailové schránky85,44 %5,44 %  
Dialer (program, který přesměruje vytáčení čísla pro internetové připojení na linky s vysokými sazbami)64,08 %4,08 %  
Jiný druh kriminální činnosti namířený proti Vaší osobě53,4 %3,4 %  
Nic z výše uvedeného32,04 %2,04 %  

Graf

13. Ohodnoťte jednotlivé druhy kriminality podle toho, jak myslíte, že jsou nebezpečné (1-nepředstavuje žádné nebezpečí, 5 - představuje největší nebezpečí)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Hacking (útoky na data, na webové stránky, emailové schránky atd…)4.0071.19
Počítačové viry a jiný škodlivý software3.7351.147
Propagace rasismu a xenofobie3.2992.169
Dětská pornografie4.0751.688
Porušování autorských práv2.7621.256
Spam (nevyžádaná reklamní pošta)2.3811.052
Internetové podvody (sociální inženýrství, phishing, nigerijské dopisy…)3.851.134

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Vnímáte používání nelegálního softwaru jako krádež?

  • odpověď Ne, pokud bych neměl přístup k nelegálnímu SW, stejně bych si ho nekoupil:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětská pornografie=1 na otázku 13. Ohodnoťte jednotlivé druhy kriminality podle toho, jak myslíte, že jsou nebezpečné (1-nepředstavuje žádné nebezpečí, 5 - představuje největší nebezpečí)

13. Ohodnoťte jednotlivé druhy kriminality podle toho, jak myslíte, že jsou nebezpečné (1-nepředstavuje žádné nebezpečí, 5 - představuje největší nebezpečí)

  • odpověď Dětská pornografie=5:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagace rasismu a xenofobie=5 na otázku 13. Ohodnoťte jednotlivé druhy kriminality podle toho, jak myslíte, že jsou nebezpečné (1-nepředstavuje žádné nebezpečí, 5 - představuje největší nebezpečí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste klasikoval(a) svoji schopnost pracovat s počítači?

2. Používáte internet pro práci s choulostivými daty (internetové bankovnictví, tajné komunikace, intimní fotky.)?

3. Zaškrtněte, které z následujících zabezpečení využíváte ve svém počítači:

4. Jaký typ licence mají tyto programy?

5. Jak velké množství SPAMU dostáváte do vaší e-mailové schránky?

6. Prohlížíte si nevyžádané přílohy u příchozí elektronické pošty?

7. Stahujete z internetu filmy nebo hudbu?

8. Jaký způsobem hudbu a filmy stahujete?

9. Používáte ve svém počítači nelegální software?

10. Jakým způsobem si nelegální software opatřujete?

11. Vnímáte používání nelegálního softwaru jako krádež?

12. Už jste se někdy stali terčem některé z následujících událostí?

13. Ohodnoťte jednotlivé druhy kriminality podle toho, jak myslíte, že jsou nebezpečné (1-nepředstavuje žádné nebezpečí, 5 - představuje největší nebezpečí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste klasikoval(a) svoji schopnost pracovat s počítači?

2. Používáte internet pro práci s choulostivými daty (internetové bankovnictví, tajné komunikace, intimní fotky.)?

3. Zaškrtněte, které z následujících zabezpečení využíváte ve svém počítači:

4. Jaký typ licence mají tyto programy?

5. Jak velké množství SPAMU dostáváte do vaší e-mailové schránky?

6. Prohlížíte si nevyžádané přílohy u příchozí elektronické pošty?

7. Stahujete z internetu filmy nebo hudbu?

8. Jaký způsobem hudbu a filmy stahujete?

9. Používáte ve svém počítači nelegální software?

10. Jakým způsobem si nelegální software opatřujete?

11. Vnímáte používání nelegálního softwaru jako krádež?

12. Už jste se někdy stali terčem některé z následujících událostí?

13. Ohodnoťte jednotlivé druhy kriminality podle toho, jak myslíte, že jsou nebezpečné (1-nepředstavuje žádné nebezpečí, 5 - představuje největší nebezpečí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kosek, L.Kriminalita na internetu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://interkrim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.