Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj

Interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Koutná
Šetření:06. 05. 2010 - 13. 05. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkumem na téma interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj se snažíme zkoumat rozdílné přístupy k dalšímu vzdělávání zaměstnanců v německých a českých firmách. Děkujeme Vám za Váš zájem a podporu v tomto projektu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pojmem koučink rozumíme profesionální podporu při řešení problémů formou inspirativních rozhovorů. Jedním z hlavních úkolů kouče je pomoci klientům zharmonizovat profesní dráhu, cíle, výkonnost s osobním rozvojem.

Odpovědi respondentů

1. Působnost firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika (Praha)16100 %106,67 %  

Graf

2. Velikost firmy (podle počtu zaměstnanců):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-500531,25 %33,33 %  
11-50531,25 %33,33 %  
51- 100318,75 %20 %  
501 a více212,5 %13,33 %  
do 1016,25 %6,67 %  

Graf

3. Počet zaměstnanců přicházejících do kontaktu se zahraničím (kteří jednají se zahraničními partnery, spolupracují se zahraničními spolupracovníky apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25%1168,75 %73,33 %  
26 - 50%318,75 %20 %  
51 – 75%212,5 %13,33 %  

Graf

4. Struktura zaměstnanců (zaškrtněte volbu, která se nejvíce blíží realitě):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Češi1168,75 %73,33 %  
spíše Češi531,25 %33,33 %  

Graf

5. Slyšeli jste již v minulosti o koučinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1487,5 %93,33 %  
Ne212,5 %13,33 %  

Graf

6. Jak jste se o koučinku či firemních trénincích dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet- ekonomicky zaměřené portály, články750 %46,67 %  
Internet- běžné vyhledávače- google, seznam apod.535,71 %33,33 %  
tisk428,57 %26,67 %  
reference ostatních firem428,57 %26,67 %  
z vlastní zkušenosti17,14 %6,67 %  
v osmdesátých letech 20. století pod hlavičkou SSM17,14 %6,67 %  
asociace sdružující kouče (např. Česká asociace koučů)17,14 %6,67 %  
obchodní komora17,14 %6,67 %  

Graf

7. Máte zkušenost s koučinkem či firemními tréninky ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne964,29 %60 %  
Ano535,71 %33,33 %  

Graf

8. Máte zkušenost s koučinkem či firemními tréninky se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %26,67 %  
ano120 %6,67 %  

Graf

9. Kde byste hledali kontakt na firmy, které nabízí koučink či firemními tréninky se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reference jiné firmy2100 %13,33 %  
Internet- běžné vyhledávače- google, seznam apod.150 %6,67 %  

Graf

10. Domníváte se, že koučink či firemní tréninky by mohly zlepšit fungování Vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano850 %53,33 %  
ano425 %26,67 %  
spíše ne212,5 %13,33 %  
ne16,25 %6,67 %  
nevím16,25 %6,67 %  

Graf

11. Ohodnoťte následující typy firemních tréninků dle Vámi očekávaného přínosu Vaší firmě (5 nejpřínosnější 1 nejméně přínosné):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zlepšování komunikačních schopností3.1251.859
Zlepšování komunikačních schopností v cizím jazyce2.9381.684
Interkulturní rozdíly2.251.438
Koučování (rozvoj schopností v podnikání, řešení aktuálních problémů)3.3131.465

Graf

12. V jaké oblasti by mohlo školení či koučink Vaší firmě pomoci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s obchodními partnery1280 %80 %  
Podpora vedoucích pracovníků (zvýšení efektivity, zvládání stresu, inovace v podniku apod.)960 %60 %  
Zlepšení komunikace na pracovišti746,67 %46,67 %  
Příprava zaměstnanců na vyslání do zahraničí 320 %20 %  
Spolupráce v interkulturních týmech 213,33 %13,33 %  

Graf

13. Kolik byste byli ochotni investovat do koučinku či firemních tréninků? (v tisících za rok)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 20642,86 %40 %  
1- 5321,43 %20 %  
21 - 50321,43 %20 %  
51 - 100214,29 %13,33 %  

Graf

14. Která kritéria byste při výběru kouče zohlednili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reference ostatních firem1381,25 %86,67 %  
Zkušenosti z praxe1275 %80 %  
Nabídka prvního setkání zdarma956,25 %60 %  
Certifikace 637,5 %40 %  
Vlastní kritéria: osobní sympatie, pocit důvěry 637,5 %40 %  
Vzdělání kouče531,25 %33,33 %  
Cena (nižší cena výhodou)425 %26,67 %  

Graf

15. Vzbuzuje ve Vás v rámci nabídky koučinku či firemních tréninků se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí) větší důvěryhodnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká firma956,25 %60 %  
Německá firma 743,75 %46,67 %  

Graf

16. Pokud byste volili firmu, která má zajistit koučink či firemní tréninky se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí), vybrali byste si firmu, která působí na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na českém i německém trhu zároveň1062,5 %66,67 %  
Českém trhu637,5 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Koutná, Z.Interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://interkulturni-coaching-osobni-a-pracovni-rozvoj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.