Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj

Interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Koutná
Šetření:06. 05. 2010 - 13. 05. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkumem na téma interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj se snažíme zkoumat rozdílné přístupy k dalšímu vzdělávání zaměstnanců v německých a českých firmách. Děkujeme Vám za Váš zájem a podporu v tomto projektu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pojmem koučink rozumíme profesionální podporu při řešení problémů formou inspirativních rozhovorů. Jedním z hlavních úkolů kouče je pomoci klientům zharmonizovat profesní dráhu, cíle, výkonnost s osobním rozvojem.

Odpovědi respondentů

1. Působnost firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika (Praha)16100 %106,67 %  

Graf

2. Velikost firmy (podle počtu zaměstnanců):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-500531,25 %33,33 %  
11-50531,25 %33,33 %  
51- 100318,75 %20 %  
501 a více212,5 %13,33 %  
do 1016,25 %6,67 %  

Graf

3. Počet zaměstnanců přicházejících do kontaktu se zahraničím (kteří jednají se zahraničními partnery, spolupracují se zahraničními spolupracovníky apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25%1168,75 %73,33 %  
26 - 50%318,75 %20 %  
51 – 75%212,5 %13,33 %  

Graf

4. Struktura zaměstnanců (zaškrtněte volbu, která se nejvíce blíží realitě):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Češi1168,75 %73,33 %  
spíše Češi531,25 %33,33 %  

Graf

5. Slyšeli jste již v minulosti o koučinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1487,5 %93,33 %  
Ne212,5 %13,33 %  

Graf

6. Jak jste se o koučinku či firemních trénincích dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet- ekonomicky zaměřené portály, články750 %46,67 %  
Internet- běžné vyhledávače- google, seznam apod.535,71 %33,33 %  
tisk428,57 %26,67 %  
reference ostatních firem428,57 %26,67 %  
z vlastní zkušenosti17,14 %6,67 %  
v osmdesátých letech 20. století pod hlavičkou SSM17,14 %6,67 %  
asociace sdružující kouče (např. Česká asociace koučů)17,14 %6,67 %  
obchodní komora17,14 %6,67 %  

Graf

7. Máte zkušenost s koučinkem či firemními tréninky ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne964,29 %60 %  
Ano535,71 %33,33 %  

Graf

8. Máte zkušenost s koučinkem či firemními tréninky se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %26,67 %  
ano120 %6,67 %  

Graf

9. Kde byste hledali kontakt na firmy, které nabízí koučink či firemními tréninky se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reference jiné firmy2100 %13,33 %  
Internet- běžné vyhledávače- google, seznam apod.150 %6,67 %  

Graf

10. Domníváte se, že koučink či firemní tréninky by mohly zlepšit fungování Vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano850 %53,33 %  
ano425 %26,67 %  
spíše ne212,5 %13,33 %  
ne16,25 %6,67 %  
nevím16,25 %6,67 %  

Graf

11. Ohodnoťte následující typy firemních tréninků dle Vámi očekávaného přínosu Vaší firmě (5 nejpřínosnější 1 nejméně přínosné):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zlepšování komunikačních schopností3.1251.859
Zlepšování komunikačních schopností v cizím jazyce2.9381.684
Interkulturní rozdíly2.251.438
Koučování (rozvoj schopností v podnikání, řešení aktuálních problémů)3.3131.465

Graf

12. V jaké oblasti by mohlo školení či koučink Vaší firmě pomoci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s obchodními partnery1280 %80 %  
Podpora vedoucích pracovníků (zvýšení efektivity, zvládání stresu, inovace v podniku apod.)960 %60 %  
Zlepšení komunikace na pracovišti746,67 %46,67 %  
Příprava zaměstnanců na vyslání do zahraničí 320 %20 %  
Spolupráce v interkulturních týmech 213,33 %13,33 %  

Graf

13. Kolik byste byli ochotni investovat do koučinku či firemních tréninků? (v tisících za rok)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 20642,86 %40 %  
1- 5321,43 %20 %  
21 - 50321,43 %20 %  
51 - 100214,29 %13,33 %  

Graf

14. Která kritéria byste při výběru kouče zohlednili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reference ostatních firem1381,25 %86,67 %  
Zkušenosti z praxe1275 %80 %  
Nabídka prvního setkání zdarma956,25 %60 %  
Certifikace 637,5 %40 %  
Vlastní kritéria: osobní sympatie, pocit důvěry 637,5 %40 %  
Vzdělání kouče531,25 %33,33 %  
Cena (nižší cena výhodou)425 %26,67 %  

Graf

15. Vzbuzuje ve Vás v rámci nabídky koučinku či firemních tréninků se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí) větší důvěryhodnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká firma956,25 %60 %  
Německá firma 743,75 %46,67 %  

Graf

16. Pokud byste volili firmu, která má zajistit koučink či firemní tréninky se zaměřením na interkulturní problematiku (hlavně v česko-německém prostředí), vybrali byste si firmu, která působí na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na českém i německém trhu zároveň1062,5 %66,67 %  
Českém trhu637,5 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koutná, Z.Interkulturní koučink, osobní a pracovní rozvoj (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://interkulturni-coaching-osobni-a-pracovni-rozvoj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.