Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interkulturní rozdíly

Interkulturní rozdíly

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Elena Navrátilová
Šetření:16. 02. 2010 - 05. 03. 2010
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Jeho cílem je zjistit, jak vnímáte kulturní odlišnosti na pracovišti, kde je Vaším nadřízeným cizinec.
Tento dotazník je tedy určen všem občanům ČR ve věku 20 - 59 let, kteří na základě své osobní zkušenosti mohou porovnat spolupráci s nadřízeným Čechem a s nadřízeným cizincem. Dotazník můžete vyplnit víckrát, pokud máte zkušenosti s více cizinci a chcete každého hodnotit zvlášť. Prosím Vás o upřímné odpovědi.
Děkuji Vám za Váš čas a přeji Vám příjemnou zábavu s vyplňováním dotazníku!

Elena Navrátilová

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s tvrzením, že dva Češi chápou stejně obsah sdělení/ komunikace, jako když by komunikoval Čech s cizincem a oba by mluvili stejným jazykem na vyspělé úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6862,96 %62,96 %  
ano4037,04 %37,04 %  

Graf

2. Jaké problémy vnímáte v komunikaci s cizinci? (Výběr 3 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Různé chápaní kontextu sdělení8074,07 %74,07 %  
Jiné vnímání skutečností (Čech chápe věc zcela jinak, než jak ji vidí cizinec)6156,48 %56,48 %  
Malá znalost cizí řeči6055,56 %55,56 %  
Neochota naslouchat2321,3 %21,3 %  
Formálnost jednání2321,3 %21,3 %  
Nemluví k tématu, odbíhají2220,37 %20,37 %  
Nekomunikativnost1614,81 %14,81 %  
Neochota spolupracovat1110,19 %10,19 %  
Mluví k problému87,41 %7,41 %  
Neformálnost jednání87,41 %7,41 %  
ani jeden z těchto problémů32,78 %2,78 %  
zadne v techto uvedenych nevidim jako problem,10,93 %0,93 %  
nelze konretizovat10,93 %0,93 %  
.10,93 %0,93 %  
špatná výslovnost10,93 %0,93 %  
iny pristup- hladanie riesenia vs hladanie problem10,93 %0,93 %  
jiné životní reálie10,93 %0,93 %  
Komunikovana ocekavani se lisi od realnych ocekava10,93 %0,93 %  
zadny jiny10,93 %0,93 %  
nemam dalsi namitky10,93 %0,93 %  

Graf

3. Kolega z Česka mi bez problémů sděluje všechny relevantní informace a spolupracuje se mnou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8074,07 %74,07 %  
ne2825,93 %25,93 %  

Graf

4. Kolega z ciziny mi bez problémů sděluje všechny relevantní informace a spolupracuje se mnou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6862,96 %62,96 %  
ne4037,04 %37,04 %  

Graf

5. Cizinci řeší problémy příliš složitě na rozdíl od Čechů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8175 %75 %  
ano2725 %25 %  

Graf

6. Cizinci řeší problémy více strukturovaně než Češi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7064,81 %64,81 %  
ano3835,19 %35,19 %  

Graf

7. Cizinci hledají více řešení problému než Češi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5651,85 %51,85 %  
ano5248,15 %48,15 %  

Graf

8. Cizinci rádi řeší problémy společně s Čechy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6762,04 %62,04 %  
ne4137,96 %37,96 %  

Graf

9. Češi rádi řeší problémy společně s cizinci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7165,74 %65,74 %  
ano3734,26 %34,26 %  

Graf

10. Češi nejčastěji řeší pracovní problémy takto (Vyberte pouze 1 možnost.) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaběhnutým způsobem.3734,26 %34,26 %  
Konzultují daný problém s kolegy.2926,85 %26,85 %  
Improvizují.2321,3 %21,3 %  
Raději problémy vůbec neřeší.98,33 %8,33 %  
Vymyslí úplně nové řešení problému.76,48 %6,48 %  
Požádají svého nadřízeného o pomoc.32,78 %2,78 %  

Graf

11. Cizinci nejčastěji řeší pracovní problémy takto (Vyberte pouze 1 možnost.) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzultují daný problém s kolegy.4541,67 %41,67 %  
Zaběhnutým způsobem.3431,48 %31,48 %  
Improvizují.109,26 %9,26 %  
Požádají svého nadřízeného o pomoc.87,41 %7,41 %  
Raději problémy vůbec neřeší.65,56 %5,56 %  
Vymyslí úplně nové řešení problému.54,63 %4,63 %  

Graf

12. Myslím, že Čech se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šéf je sice autorita, ale podřízení si často dělají věci po svém.6358,33 %58,33 %  
Šéf je autorita. Podřízení ho plně respektují a řídí se jeho radami.2825,93 %25,93 %  
Šéf je přítel. Podřízený s ním rád řeší i své osobní záležitosti. Tráví spolu čas i mimo pracovní dobu.1110,19 %10,19 %  
Šéf nemá autoritu.65,56 %5,56 %  

Graf

13. Myslím si, že cizinec se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šéf je autorita. Podřízení ho plně respektují a řídí se jeho radami.6257,41 %57,41 %  
Šéf je přítel. Podřízený s ním rád řeší i své osobní záležitosti. Tráví spolu čas i mimo pracovní dobu.3330,56 %30,56 %  
Šéf je sice autorita, ale podřízení si často dělají věci po svém.109,26 %9,26 %  
Šéf je konkurence.21,85 %1,85 %  
Šéf nemá autoritu.10,93 %0,93 %  

Graf

14. Jako svého nadřízeného bych zvolil/a spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čecha/ Češku.6661,11 %61,11 %  
Cizince/ cizinku.4238,89 %38,89 %  

Graf

15. Kdo podle Vás umí lépe komunikovat a řešit problémy na pracovišti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čech.7973,15 %73,15 %  
Cizinec.2926,85 %26,85 %  

Graf

16. Někdy mám potíže si s nadřízeným cizincem porozumět.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7872,22 %72,22 %  
ne3027,78 %27,78 %  

Graf

17. U českého nadřízeného se mi nelíbí tyto vlastnosti (1 možnost) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopnost a neochota naslouchat, nepřístupnost argumentaci, prosazování předem stanoveného rozhodnutí.3229,63 %29,63 %  
Nedostatek sebekritiky a přesvědčení, že vedoucí má vždycky pravdu.2321,3 %21,3 %  
Nadřízený si brání vlastní osobní pozice a pravomoci.2018,52 %18,52 %  
Tendence podceňovat a ignorovat sociální atmosféru a vztahy.1312,04 %12,04 %  
Používání imperativního způsobu jednání, přikazování, vyhrožování.1211,11 %11,11 %  
Je ochoten ustoupit ze svých pozic a názorů pouze v případě, kdy si není jistý sám sebou.54,63 %4,63 %  
málo času na své podřízené10,93 %0,93 %  
očekávání takové pracovní vytíženosti jako jeho10,93 %0,93 %  
mam super sefa, nic.10,93 %0,93 %  

Graf

18. U nadřízeného cizince se mi nelíbí tyto vlastnosti (1 možnost) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek sebekritiky a přesvědčení, že vedoucí má vždycky pravdu.3128,97 %28,7 %  
Neschopnost a neochota naslouchat, nepřístupnost argumentaci, prosazování předem stanoveného rozhodnutí.1917,76 %17,59 %  
Tendence podceňovat a ignorovat sociální atmosféru a vztahy.1514,02 %13,89 %  
Používání imperativního způsobu jednání, přikazování, vyhrožování.1413,08 %12,96 %  
Nadřízený si brání vlastní osobní pozice a pravomoci.1312,15 %12,04 %  
Je ochoten ustoupit ze svých pozic a názorů pouze v případě, kdy si není jistý sám sebou.76,54 %6,48 %  
nemám vlastnosti které se mi nelíbí10,93 %0,93 %  
neprimost10,93 %0,93 %  
obycajne sa tvari nadradene10,93 %0,93 %  
neplati ani jedna odpoved nahore.10,93 %0,93 %  
nepochopení korupčního a prostredí východní evropy10,93 %0,93 %  
nic10,93 %0,93 %  
nemam zadne namitky10,93 %0,93 %  
nedokážu objektivně odpovědět10,93 %0,93 %  

Graf

19. Vyberte ty vlastnosti, které Češi podle Vás mají a které mohou přispět k lepší spolupráci, organizaci a dosahování lepších výsledků v mezinárodním prostředí? (Výběr 3 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnost improvizace6560,19 %60,19 %  
Smysl pro humor4440,74 %40,74 %  
Pracovitost3330,56 %30,56 %  
Schopnost dělat více věcí najednou3027,78 %27,78 %  
Orientace na pozitivní sociální vztahy2119,44 %19,44 %  
Smysl pro týmovou práci2119,44 %19,44 %  
Sebevědomí1412,96 %12,96 %  
Ochota riskovat1312,04 %12,04 %  
Názorová otevřenost1312,04 %12,04 %  
Snaha vyhnout se nejistotě1110,19 %10,19 %  
Orientace na věcnost a přímé jednání1110,19 %10,19 %  
Smysl pro odpovědnost109,26 %9,26 %  
Ochota dále se vzdělávat109,26 %9,26 %  
Orientace na krátkodobé cíle65,56 %5,56 %  
Názorová uzavřenost54,63 %4,63 %  
Dodržování pevného časového rozvrhu54,63 %4,63 %  
Ochota naslouchat druhým43,7 %3,7 %  
Smysl pro individuální práci43,7 %3,7 %  
Jasná přímá komunikace32,78 %2,78 %  
Orientace na dlouhodobé cíle10,93 %0,93 %  

Graf

20. Uveďte prosím Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-296560,19 %60,19 %  
30-393330,56 %30,56 %  
40-4965,56 %5,56 %  
50-5943,7 %3,7 %  

Graf

21. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6055,56 %55,56 %  
Muž4844,44 %44,44 %  

Graf

22. Místem Vašeho bydliště je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město s více než 1 miliónem obyvatel8477,78 %77,78 %  
Vesnice či městečko do 3000 obyvatel1110,19 %10,19 %  
Město s 3 000 – 50.000 obyvateli87,41 %7,41 %  
Město s 50.000 – 100.000 obyvateli32,78 %2,78 %  
Město se 100.000 – 250.000 obyvateli10,93 %0,93 %  
Město s 250.000 – 500.000 obyvateli10,93 %0,93 %  

Graf

23. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které pracujete Vy i nadřízený cizinec, podle kterého jste vyplnil/a dotazník, v České republice?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 1000 zaměstnanců5148,57 %47,22 %  
100 – 1000 zaměstnanců2927,62 %26,85 %  
20 – 100 zaměstnanců1312,38 %12,04 %  
Do 20 zaměstnanců.1211,43 %11,11 %  

Graf

24. Můj nadřízený cizinec, podle kterého jsem vyplňoval dotazník, pochází z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká Británie3027,78 %27,78 %  
Německo1816,67 %16,67 %  
USA109,26 %9,26 %  
Itálie98,33 %8,33 %  
Francie65,56 %5,56 %  
Rakousko43,7 %3,7 %  
Španělsko32,78 %2,78 %  
Švýcarsko21,85 %1,85 %  
Holandsko21,85 %1,85 %  
Pakistán21,85 %1,85 %  
belgie21,85 %1,85 %  
Rusko21,85 %1,85 %  
jižní korea10,93 %0,93 %  
Ukrajina10,93 %0,93 %  
Japonsko10,93 %0,93 %  
slovinsko10,93 %0,93 %  
nemám žádného nadřízeného10,93 %0,93 %  
Jizni Korea10,93 %0,93 %  
Afrika10,93 %0,93 %  
Iran10,93 %0,93 %  
Asie10,93 %0,93 %  
Pakistan/kanada10,93 %0,93 %  
Malajsie10,93 %0,93 %  
snazila som sa zovseobecni10,93 %0,93 %  
Indie10,93 %0,93 %  
Korejec, Velká Británie (z různých zaměstnání)10,93 %0,93 %  
Slovensko10,93 %0,93 %  
cech10,93 %0,93 %  
Kanada10,93 %0,93 %  
ŘECKO10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké problémy vnímáte v komunikaci s cizinci? (Výběr 3 možností)

  • odpověď Malá znalost cizí řeči:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota riskovat na otázku 19. Vyberte ty vlastnosti, které Češi podle Vás mají a které mohou přispět k lepší spolupráci, organizaci a dosahování lepších výsledků v mezinárodním prostředí? (Výběr 3 možností)

12. Myslím, že Čech se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

  • odpověď Šéf je sice autorita, ale podřízení si často dělají věci po svém.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 – 100 zaměstnanců na otázku 23. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které pracujete Vy i nadřízený cizinec, podle kterého jste vyplnil/a dotazník, v České republice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s tvrzením, že dva Češi chápou stejně obsah sdělení/ komunikace, jako když by komunikoval Čech s cizincem a oba by mluvili stejným jazykem na vyspělé úrovni?

2. Jaké problémy vnímáte v komunikaci s cizinci? (Výběr 3 možností)

3. Kolega z Česka mi bez problémů sděluje všechny relevantní informace a spolupracuje se mnou.

4. Kolega z ciziny mi bez problémů sděluje všechny relevantní informace a spolupracuje se mnou.

5. Cizinci řeší problémy příliš složitě na rozdíl od Čechů.

6. Cizinci řeší problémy více strukturovaně než Češi.

7. Cizinci hledají více řešení problému než Češi.

8. Cizinci rádi řeší problémy společně s Čechy.

9. Češi rádi řeší problémy společně s cizinci.

10. Češi nejčastěji řeší pracovní problémy takto (Vyberte pouze 1 možnost.) :

11. Cizinci nejčastěji řeší pracovní problémy takto (Vyberte pouze 1 možnost.) :

12. Myslím, že Čech se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

13. Myslím si, že cizinec se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

14. Jako svého nadřízeného bych zvolil/a spíše

15. Kdo podle Vás umí lépe komunikovat a řešit problémy na pracovišti v ČR?

16. Někdy mám potíže si s nadřízeným cizincem porozumět.

17. U českého nadřízeného se mi nelíbí tyto vlastnosti (1 možnost) :

18. U nadřízeného cizince se mi nelíbí tyto vlastnosti (1 možnost) :

19. Vyberte ty vlastnosti, které Češi podle Vás mají a které mohou přispět k lepší spolupráci, organizaci a dosahování lepších výsledků v mezinárodním prostředí? (Výběr 3 možností)

20. Uveďte prosím Váš věk.

21. Jakého jste pohlaví?

22. Místem Vašeho bydliště je:

23. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které pracujete Vy i nadřízený cizinec, podle kterého jste vyplnil/a dotazník, v České republice?

24. Můj nadřízený cizinec, podle kterého jsem vyplňoval dotazník, pochází z:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s tvrzením, že dva Češi chápou stejně obsah sdělení/ komunikace, jako když by komunikoval Čech s cizincem a oba by mluvili stejným jazykem na vyspělé úrovni?

2. Jaké problémy vnímáte v komunikaci s cizinci? (Výběr 3 možností)

3. Kolega z Česka mi bez problémů sděluje všechny relevantní informace a spolupracuje se mnou.

4. Kolega z ciziny mi bez problémů sděluje všechny relevantní informace a spolupracuje se mnou.

5. Cizinci řeší problémy příliš složitě na rozdíl od Čechů.

6. Cizinci řeší problémy více strukturovaně než Češi.

7. Cizinci hledají více řešení problému než Češi.

8. Cizinci rádi řeší problémy společně s Čechy.

9. Češi rádi řeší problémy společně s cizinci.

10. Češi nejčastěji řeší pracovní problémy takto (Vyberte pouze 1 možnost.) :

11. Cizinci nejčastěji řeší pracovní problémy takto (Vyberte pouze 1 možnost.) :

12. Myslím, že Čech se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

13. Myslím si, že cizinec se ke svému nadřízenému chová především jedním z následujících způsobů (Vyberte 1 možnost.):

14. Jako svého nadřízeného bych zvolil/a spíše

15. Kdo podle Vás umí lépe komunikovat a řešit problémy na pracovišti v ČR?

16. Někdy mám potíže si s nadřízeným cizincem porozumět.

17. U českého nadřízeného se mi nelíbí tyto vlastnosti (1 možnost) :

18. U nadřízeného cizince se mi nelíbí tyto vlastnosti (1 možnost) :

19. Vyberte ty vlastnosti, které Češi podle Vás mají a které mohou přispět k lepší spolupráci, organizaci a dosahování lepších výsledků v mezinárodním prostředí? (Výběr 3 možností)

20. Uveďte prosím Váš věk.

21. Jakého jste pohlaví?

22. Místem Vašeho bydliště je:

23. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které pracujete Vy i nadřízený cizinec, podle kterého jste vyplnil/a dotazník, v České republice?

24. Můj nadřízený cizinec, podle kterého jsem vyplňoval dotazník, pochází z:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Navrátilová, E.Interkulturní rozdíly (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://interkulturni-rozdily.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.