Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internet a cestovní ruch

Internet a cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zbyněk Verner
Šetření:04. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Zbyněk Verner, student VŠE, a tímto Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží pro mou bakalářskou práci. Vyplnění nebude trvat déle než 5 minut.

 

Děkuji:-)

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15179,47 %79,47 %  
muž3920,53 %20,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 2515581,58 %81,58 %  
25 - 30136,84 %6,84 %  
18 - 20126,32 %6,32 %  
31 - 4052,63 %2,63 %  
méně než 1831,58 %1,58 %  
41 - 5010,53 %0,53 %  
více než 6010,53 %0,53 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou9550 %50 %  
vysokoškolské8544,74 %44,74 %  
základní84,21 %4,21 %  
výuční list21,05 %1,05 %  

Graf

4. Máte trvale dostupné připojení k internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18798,42 %98,42 %  
ne31,58 %1,58 %  

Graf

5. Získáváte informace o destinaci či službě cestovního ruchu z internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pouze z internetuotázka č. 6, ano, ale využívám i jiné zdrojeotázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale využívám i jiné zdroje11158,42 %58,42 %  
ano, pouze z internetu7338,42 %38,42 %  
ne63,16 %3,16 %  

Graf

6. Získáváte informace o produktech cestovního ruchu také ze sociálních sítí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9350,54 %48,95 %  
ne9149,46 %47,89 %  

Graf

7. Považujete informace o destinacích či službách v cestovním ruchu, jež jste získali z internetu za dostatečné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15182,07 %79,47 %  
ne3317,93 %17,37 %  

Graf

8. Zakoupil(a) jste službu cestovního ruchu na internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13370 %70 %  
ne5730 %30 %  

Graf

9. Využíváte srovnávací portály (např. sdovolena.cz) před zakoupením služby v cestovním ruchu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7153,38 %37,37 %  
ano6246,62 %32,63 %  

Graf

10. Nakoupil(a) jste už někdy službu cestovního ruchu na slevovém portálu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9369,92 %48,95 %  
ano4030,08 %21,05 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jaký je Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyše dosažené vzdělání

4. Máte trvale dostupné připojení k internetu

5. Získáváte informace o destinaci či službě cestovního ruchu z internetu

6. Získáváte informace o produktech cestovního ruchu také ze sociálních sítí

7. Považujete informace o destinacích či službách v cestovním ruchu, jež jste získali z internetu za dostatečné

8. Zakoupil(a) jste službu cestovního ruchu na internetu

9. Využíváte srovnávací portály (např. sdovolena.cz) před zakoupením služby v cestovním ruchu

10. Nakoupil(a) jste už někdy službu cestovního ruchu na slevovém portálu

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jaký je Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyše dosažené vzdělání

4. Máte trvale dostupné připojení k internetu

5. Získáváte informace o destinaci či službě cestovního ruchu z internetu

6. Získáváte informace o produktech cestovního ruchu také ze sociálních sítí

7. Považujete informace o destinacích či službách v cestovním ruchu, jež jste získali z internetu za dostatečné

8. Zakoupil(a) jste službu cestovního ruchu na internetu

9. Využíváte srovnávací portály (např. sdovolena.cz) před zakoupením služby v cestovním ruchu

10. Nakoupil(a) jste už někdy službu cestovního ruchu na slevovém portálu

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Verner, Z.Internet a cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://internet-a-cestovni-ruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.