Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internet a práva spotřebitele

Internet a práva spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Zámorský
Šetření:28. 12. 2011 - 04. 01. 2012
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je prováděn v rámci předmětu Statistické metody v marketingu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a jeho cílem je ověřit úroveň povědomí a spokojenosti kupujících s právy spotřebitele, která jim vznikají při nákupu zboží prostřednictvím internetu.

Dotazník je anonymní a zabere pouze několik minut.

Odpovědi respondentů

1. Jaká by měla být lhůta na vrácení zboží, které jste neměl(a) možnost si vyzkoušet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14-ti denní lhůta je dostačující.5761,96 %61,96 %  
Měla by být delší.2426,09 %26,09 %  
Nedokážu posoudit.88,7 %8,7 %  
Měla by být kratší.33,26 %3,26 %  

Graf

2. Vznikly Vám někdy potíže při vrácení zboží bez originálního obalu a příslušenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zatím jsem žádné zboží nevracel(a).4953,26 %53,26 %  
Ne, vrácení proběhlo bez problémů.2223,91 %23,91 %  
Ano, prodejce mi odmítl vrátit peníze.1415,22 %15,22 %  
Ano, prodejce mi vrátil peníze, ale naúčtoval si storno poplatek.77,61 %7,61 %  

Graf

3. Jaká je Vaše zkušenost s rychlostí vyřízení reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamace byla vyřízená do 30 dnů.3942,39 %42,39 %  
Nemám zkušenost s reklamacemi.3234,78 %34,78 %  
Nespokojenost.88,7 %8,7 %  
Reklamace byla vyřízená do 14 dnů.77,61 %7,61 %  
Spokojenost.66,52 %6,52 %  

Graf

4. Byl(a) jste vždy prodejcem řádně informován(a) o vlastnostech, charakteru a způsobu použití nabízeného zboží přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace byly dostačující.3841,3 %41,3 %  
Informace byly neúplné.2325 %25 %  
Nedokážu posoudit.1617,39 %17,39 %  
Nenakupuji přes internet.1111,96 %11,96 %  
Informace byly zavádějící.44,35 %4,35 %  

Graf

5. Byly Vám při odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet vždy vráceny peníze v plné výši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem neodstupoval(a) od takovéto smlouvy.4852,17 %52,17 %  
Ne, nebylo nám vráceno poštovné.2325 %25 %  
Nevím.88,7 %8,7 %  
Ano, i včetně poštovného.77,61 %7,61 %  
Ne, byl nám naúčtován poplatek za použití zboží.66,52 %6,52 %  

Graf

6. Byl(a) jste někdy dotčen(a) na právech spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy.3942,39 %42,39 %  
Nedokážu posoudit.2628,26 %28,26 %  
Více než jednou.1415,22 %15,22 %  
Jednou.1314,13 %14,13 %  

Graf

7. Jakou máte zkušenost se sdružením pro ochranu práv spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zkušenost, ale znám jejich služby.5458,7 %58,7 %  
Neznám toto sdružení, nevím na koho se obrátit.2527,17 %27,17 %  
Dobrou, využívám jejich poradenství.1010,87 %10,87 %  
Špatnou, nevyužívám jejich služeb.33,26 %3,26 %  

Graf

8. Jak hodnotíte riziko, ve vztahu k ochraně práv spotřebitele, při nakupování přes internet ve srovnání s klasickým prodejem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Riziko je větší.4447,83 %47,83 %  
Riziko je totožné.2628,26 %28,26 %  
Nikdy jsem nad tím neuvažoval(a).2021,74 %21,74 %  
Riziko je menší.22,17 %2,17 %  

Graf

9. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.5559,78 %59,78 %  
Muž.3740,22 %40,22 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 30.3841,3 %41,3 %  
31 – 40.2931,52 %31,52 %  
41 – 50.1314,13 %14,13 %  
Do 18-ti.77,61 %7,61 %  
51 a více.55,43 %5,43 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou.5660,87 %60,87 %  
Vysokoškolské.1819,57 %19,57 %  
Základní.77,61 %7,61 %  
Vyšší odborné.66,52 %6,52 %  
Středoškolské.55,43 %5,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vznikly Vám někdy potíže při vrácení zboží bez originálního obalu a příslušenství?

  • odpověď Zatím jsem žádné zboží nevracel(a).:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenakupuji přes internet. na otázku 4. Byl(a) jste vždy prodejcem řádně informován(a) o vlastnostech, charakteru a způsobu použití nabízeného zboží přes internet?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zkušenost s reklamacemi. na otázku 3. Jaká je Vaše zkušenost s rychlostí vyřízení reklamace?

8. Jak hodnotíte riziko, ve vztahu k ochraně práv spotřebitele, při nakupování přes internet ve srovnání s klasickým prodejem?

  • odpověď Riziko je větší.:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou. na otázku 6. Byl(a) jste někdy dotčen(a) na právech spotřebitele?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká by měla být lhůta na vrácení zboží, které jste neměl(a) možnost si vyzkoušet?

2. Vznikly Vám někdy potíže při vrácení zboží bez originálního obalu a příslušenství?

3. Jaká je Vaše zkušenost s rychlostí vyřízení reklamace?

4. Byl(a) jste vždy prodejcem řádně informován(a) o vlastnostech, charakteru a způsobu použití nabízeného zboží přes internet?

5. Byly Vám při odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet vždy vráceny peníze v plné výši?

6. Byl(a) jste někdy dotčen(a) na právech spotřebitele?

7. Jakou máte zkušenost se sdružením pro ochranu práv spotřebitelů?

8. Jak hodnotíte riziko, ve vztahu k ochraně práv spotřebitele, při nakupování přes internet ve srovnání s klasickým prodejem?

9. Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká by měla být lhůta na vrácení zboží, které jste neměl(a) možnost si vyzkoušet?

2. Vznikly Vám někdy potíže při vrácení zboží bez originálního obalu a příslušenství?

3. Jaká je Vaše zkušenost s rychlostí vyřízení reklamace?

4. Byl(a) jste vždy prodejcem řádně informován(a) o vlastnostech, charakteru a způsobu použití nabízeného zboží přes internet?

5. Byly Vám při odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet vždy vráceny peníze v plné výši?

6. Byl(a) jste někdy dotčen(a) na právech spotřebitele?

7. Jakou máte zkušenost se sdružením pro ochranu práv spotřebitelů?

8. Jak hodnotíte riziko, ve vztahu k ochraně práv spotřebitele, při nakupování přes internet ve srovnání s klasickým prodejem?

9. Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zámorský, M.Internet a práva spotřebitele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://internet-a-prava-spotrebitel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.