Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Business English

Business English

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Kubalova
Šetření:28. 04. 2014 - 12. 05. 2014
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):29 / 14.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

This questionnaire is for Business English teachers and students attending  group courses offered by language schools in Czech Republic.

The aim of this questionare is to find out if the Internet and its resources are used for teaching Business English.

The questionnaire consists of sixteen questions for teachers and thirteen questions for students.


Thank you very much for your help.

Pavla Kubalová

Odpovědi respondentů

1. I am a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Business English teacherotázka č. 2, Business English studentotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Business English student2066,67 %66,67 %  
Business English teacher930 %30 %  
učitel obchodní angličtiny13,33 %3,33 %  

Graf

2. My students are:

within one group

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
both (job-exp. and pre-exp.)327,27 %10 %  
job-experienced students327,27 %10 %  
pre-experienced students218,18 %6,67 %  
I have more groups of mixed students218,18 %6,67 %  
kombinované (job-exp. i pre-exp.)19,09 %3,33 %  

Graf

3. There is an online support available for the course book:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes763,64 %23,33 %  
No327,27 %10 %  
ne19,09 %3,33 %  

Graf

4. I am satisfied with the course book:

from 1 to 5 (5 for the best)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2654,55 %20 %  
1218,18 %6,67 %  
chvalitebný19,09 %3,33 %  
419,09 %3,33 %  
319,09 %3,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.22
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:2
Modus:2

Graf

5. I use materials from the Internet (videos, audios, texts, etc.) for my lessons:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes, often545,45 %16,67 %  
Yes, sometimes327,27 %10 %  
Yes, rarely218,18 %6,67 %  
Ano, občas19,09 %3,33 %  

Graf

6. I do not use materials from the Internet (or use it rarely) because:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I´m not an IT expert220 %6,67 %  
students prefer only the course book or CD/DVD220 %6,67 %  
Jsou náročnější na čas (z hlediska výběru vhodné aktivity, slovní zásoby..)110 %3,33 %  
students prefer only course book or CD/DVD110 %3,33 %  
it takes more time to find the proper ones or adapt them110 %3,33 %  
I use it!110 %3,33 %  
I use materials110 %3,33 %  
the classroom IT equipment is poor110 %3,33 %  
the course book and CD/DVD are good enough110 %3,33 %  

Graf

7. I use materials from the Internet mainly because:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to make the class activities more attractive660 %20 %  
some topics are not covered in course book(accordong to students' needs550 %16,67 %  
online support of the course book provides extra exercises440 %13,33 %  
k zatraktivnění /zefektivnění výuky110 %3,33 %  
students need to practise more (grammar, etc.)110 %3,33 %  

Graf

8. I use these materials mainly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online and offline440 %13,33 %  
offline440 %13,33 %  
online i offline110 %3,33 %  
online110 %3,33 %  

Graf

9. My favourite websites for Business English materials are:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oxford University Press770 %23,33 %  
BBC Learning English440 %13,33 %  
British Council440 %13,33 %  
Youtube330 %10 %  
newspaper (BBC, The Times, etc.)220 %6,67 %  
noviny (BBC, The Times, atd.)110 %3,33 %  
Cambridge University Press110 %3,33 %  

Graf

10. I use these websites mainly to get:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
audios660 %20 %  
lesson plans660 %20 %  
videos440 %13,33 %  
worksheets440 %13,33 %  
text330 %10 %  
videa110 %3,33 %  
games, warm-ups, etc,110 %3,33 %  

Graf

11. I use the Internet for practising students´........ skills

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
listening660 %20 %  
speaking440 %13,33 %  
reading220 %6,67 %  
writing220 %6,67 %  
vocabulary220 %6,67 %  
poslechu110 %3,33 %  
čtení110 %3,33 %  

Graf

12. I prefer........among activities in the classroom

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
role plays770 %23,33 %  
role plays (studenti nehrají sami sebe)110 %3,33 %  
simulations110 %3,33 %  
case studies110 %3,33 %  

Graf

13. I recommend useful websites to my students:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes770 %23,33 %  
No220 %6,67 %  
ano110 %3,33 %  

Graf

14. Which websites are they?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

helpforenglish, atd.

فيدو

15. I am a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
female660 %20 %  
male330 %10 %  
žena110 %3,33 %  

Graf

16. My age range is:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39440 %13,33 %  
20-29330 %10 %  
40-49220 %6,67 %  
60 and over110 %3,33 %  

Graf

17. What kind of activities do you like in the classroom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
case studies945 %30 %  
role plays (students are given a certaion role840 %26,67 %  
simulations (students play themselves)210 %6,67 %  
None15 %3,33 %  

Graf

18. Does your teacher give you supplementary materials (not only couse book or CD/DVD)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes, sometimes1155 %36,67 %  
Yes, often840 %26,67 %  
No15 %3,33 %  

Graf

19. Teacher tells us who is the author of these materials (or where are they from)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes1680 %53,33 %  
No420 %13,33 %  

Graf

20. We are doing some exercises online:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No1050 %33,33 %  
the combination of both420 %13,33 %  
Yes, each student works on his computer315 %10 %  
Yes, teacher uses projector or white board315 %10 %  

Graf

21. I develop my language skills also outside the classroom:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes1680 %53,33 %  
No420 %13,33 %  

Graf

22. I use......for improving my knowledges.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
the Internet – videos or audios1260 %40 %  
the Internet – reading articles945 %30 %  
another course book or exercise book420 %13,33 %  
CD/ DVD designed for the course book420 %13,33 %  
PC games15 %3,33 %  

Graf

23. Teacher recommends me websites for improving my language knowledges:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes1365 %43,33 %  
No735 %23,33 %  

Graf

24. I am attending this Business English course:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to develop my knowledges1155 %36,67 %  
to pass the exam (BEC, etc.)945 %30 %  
to get better job735 %23,33 %  
I am motivated from my employer (benefit)15 %3,33 %  
for pleasure15 %3,33 %  

Graf

25. What was the main reason for choosing the course in this language school?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
friends´ recommendations630 %20 %  
gain a certain certificate420 %13,33 %  
the distance from my work/ home315 %10 %  
price (group course is less expensive than one-to-one)315 %10 %  
course book210 %6,67 %  
the image of the language school210 %6,67 %  

Graf

26. My colleagues in this course are:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
both (job-exp. and pre-exp.)1575 %50 %  
job-experienced (previous business experiences)315 %10 %  
pre-experienced210 %6,67 %  

Graf

27. I am:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pre-experienced student945 %30 %  
job-experienced student840 %26,67 %  
job- experienced student315 %10 %  

Graf

28. I am:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
female1470 %46,67 %  
male630 %20 %  

Graf

29. My age range is:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-291260 %40 %  
30-39630 %20 %  
40-4915 %3,33 %  
50-5915 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubalova, P.Business English (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://internet-obch-anglictina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.