Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetová komunikace a její využití ve vzdělávání

Internetová komunikace a její využití ve vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Zemanová
Šetření:10. 02. 2010 - 02. 03. 2010
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení studenti,

ráda bych vás poprosila o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, který zjišťuje využití internetové komunikace ve vzdělávání. Tento dotazník je určen pro studenty nebo čerstvé absolventy (rok ukončení studia před méně než třemi roky) vysokých škol. Pokud jste čerstvý absolvent, vyplňte prosím dotazník podle Vašich zkušeností při studiu na vysoké škole.

Dotazník je samozřejmě anonymní – nemusíte se bát odpovídat pravdivě! Vaše odpovědi budou statisticky zpracovány a dále použity pro výzkum.
 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte prosím u každé otázky pouze jednu odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10876,06 %76,06 %  
muž3423,94 %23,94 %  

Graf

2. Status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11480,28 %80,28 %  
pracující2215,49 %15,49 %  
nezaměstnaný64,23 %4,23 %  

Graf

3. Stát, kde studuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika13897,18 %97,18 %  
Jiné21,41 %1,41 %  
Finsko21,41 %1,41 %  

Graf

4. Škola, kterou studuji:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČZU3826,76 %26,76 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze85,63 %5,63 %  
CZU53,52 %3,52 %  
Univerzita Pardubice42,82 %2,82 %  
UHK42,82 %2,82 %  
Univerzita Hradec Králové32,11 %2,11 %  
ČZU v Praze32,11 %2,11 %  
UPOL21,41 %1,41 %  
Univerzita Palackého Olomouc21,41 %1,41 %  
Česká zemědělská univerzita21,41 %1,41 %  
ostatní odpovědi Ceská zemědělská univerzita
ČZU praha
ČVUT
VŠB
FSV UK
VŠE
Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Ćeská zemědělská univerzita v Praze
FF MU
UPCE
ČZU, Pef, PaE
ČVUT v Praze
VŠO
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Metropolitní univerzita Praha, středisko HK
Právnická Fakulta University Palackého v Olomouci
FUD UJEP
PEF, ČZU
UJEP
žádná, čekam na příjmačky
ČVUT v Praze, Fakulta elektronická
Masarykova univerzita
Technická univerzita v Liberci
Czu pef
SU v Opave
UJEP Ústí nad Labem
Univerzita Karlova vPraze Farmaceutická fakulta HK
univerzita karlova v praze, prirodovedna fakulta
na mateřské dovolené
ČZU - PEF
ČZU PEF
Slezská univerzita v Opavě
pef czu
Medzinarodny obchod
Univerzita Palackého v Olomouci
UJAK
Vysoká škola finanční a správní
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
absolvent ČZU
Ability Collage Sydney
Střední Průmyslová Škola Stavební České Budějovice
VŠ Pedf UK
CZU v Praze, Provozne ekonomická fakulta, Info
Gymnázium Brno-Řečkovice
gymnázium
Střední Zdravotnická škola Plzeň
Obchodní akademie
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
FSV ČVUT
Fakulta informatiky a managementu, UHK
BIVŠ
Filozofická fakulta UHK
FF UK
už nestuduji, ale studovala jsem ČZU
UTB Zlín
OA
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
SPgŠ Beroun
FIM, UHK
SOU a SOS susice
ZDravotnická
KIAMK
Ekonomické lyceum
UTB IMS Brno
Pedf UK
7150 %50 % 

Graf

5. Jaké používáte prostředí ke komunikaci na internetu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail12990,85 %90,85 %  
instant messaging (QIP, ICQ, Miranda, Skype apod.)11681,69 %81,69 %  
diskusní fóra3323,24 %23,24 %  
veřejné chaty2014,08 %14,08 %  

Graf

6. Internet ke studiu využívám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den8459,15 %59,15 %  
1-6 krát týdně5337,32 %37,32 %  
2-4 krát za měsíc42,82 %2,82 %  
méně než 2 krát za měsíc10,7 %0,7 %  

Graf

7. Už jsem někdy zkusil e-learning:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7854,93 %54,93 %  
ano6445,07 %45,07 %  

Graf

8. Při řešení studijních záležitostí (domluva s profesory, se studijním oddělením apod.) dávám přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímému kontaktu9063,38 %63,38 %  
elektronické komunikaci5236,62 %36,62 %  

Graf

9. Informace na internetu vyhledávám také na stránkách v cizím jazyce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5337,32 %37,32 %  
ano4934,51 %34,51 %  
spíše ano2618,31 %18,31 %  
ne149,86 %9,86 %  

Graf

10. Při zpracování školních projektů dávám přednost internetu před knihami:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6142,96 %42,96 %  
ano5337,32 %37,32 %  
spíše ne2517,61 %17,61 %  
ne32,11 %2,11 %  

Graf

11. Pro zpracování školních projektů využívám informací z Wikipedie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5538,73 %38,73 %  
ano3826,76 %26,76 %  
spíše ano3323,24 %23,24 %  
ne1611,27 %11,27 %  

Graf

12. Chaty a diskusní fóra považuji v rámci studia za důvěryhodný zdroj informací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6445,07 %45,07 %  
ne4934,51 %34,51 %  
spíše ano2416,9 %16,9 %  
ano53,52 %3,52 %  

Graf

13. Na školním projektu nejraději pracuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve skupině 2-3 lidí8459,15 %59,15 %  
samostatně5135,92 %35,92 %  
ve skupině 4-5 lidí53,52 %3,52 %  
ve skupině 5 a více lidí21,41 %1,41 %  

Graf

14. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám přes internet:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6243,66 %43,66 %  
spíše ano4531,69 %31,69 %  
ano2215,49 %15,49 %  
ne139,15 %9,15 %  

Graf

15. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám osobně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6142,96 %42,96 %  
ano4733,1 %33,1 %  
spíše ne3121,83 %21,83 %  
ne32,11 %2,11 %  

Graf

16. Skupinový projekt si rozdělíme na části a každý člen týmu zpracuje jednu část samostatně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6747,18 %47,18 %  
ano 5538,73 %38,73 %  
spíše ne1913,38 %13,38 %  
ne10,7 %0,7 %  

Graf

17. Skupinové projekty zpracováváme se člený týmu společně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7754,23 %54,23 %  
spíše ano4229,58 %29,58 %  
ano128,45 %8,45 %  
ne117,75 %7,75 %  

Graf

18. Při domluvě s ostatními členy týmu používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail12487,32 %87,32 %  
instant messaging (ICQ,QIP, Miranda, Skype apod.)10473,24 %73,24 %  
osobní setkání9365,49 %65,49 %  
veřejné chaty74,93 %4,93 %  

Graf

19. Škola, kterou studuji použivá internetový portál Moodle ke komunikaci se studenty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8761,27 %61,27 %  
ne5538,73 %38,73 %  

Graf

20. Na Moodlu se dozvím informace potřebné ke studiu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ano3439,08 %23,94 %  
ano2933,33 %20,42 %  
spíše ne2124,14 %14,79 %  
ne33,45 %2,11 %  

Graf

21. Každý předmět, který absolvuji v daném semestru má odpovídající kurz na Moodlu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3034,48 %21,13 %  
spíše ne2629,89 %18,31 %  
ne2528,74 %17,61 %  
ano66,9 %4,23 %  

Graf

22. Komunikace učitelů se studenty na Moodlu je aktivní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4450,57 %30,99 %  
spíše ano2731,03 %19,01 %  
ne1011,49 %7,04 %  
ano66,9 %4,23 %  

Graf

23. Jaké jiné internetové prostředí používá Vaše škola ke komunikaci se studenty:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

asi žádné

badis, hroch

Badis, Hroch

Badis, Hroch

badis, student

badis.czu.cz , hroch.czu.cz ,

badis.czu.cz, student.czu.cz ,hroch.cz

Bakaláři

common

czuborec.cz mail

další mě nenapadá; Moodle má jen Katedra informatiky (ta ho používá, byla jsem spokojená); Moodle znám jen z výuky počítačů, moje obory Moodle nepoužívají

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail, Facebook

e-mail, moodle

e-mail, stag

e-student

email

email

email

Email, mobil

email, systém edison, www stránky

Email, webové stránky školy

FIS

have no idea :)

Hroch

hroch

Hroch, Badis ...

hroch, student

hroch, student

Hroch, studenti.czu.cz, badis

Hroch, webové stránky ČZU, Student

hroch, webové stránky, student

hroch...?

hroch.czu.cz

hroch.czu.cz

Informační systém MUNI

Informační systém STAG na TU v Liberci

informativní stránky, studentský portál, studentský e-mail, přihlašování na zkoušky jako by to nešlo udělat dohromady :(

internetové portály

intranetove a internetove stranky, datove uloziste (common), skolni e-mailove schranky

is

IS

IS studium hroch.czu.cz

isis

len email vsetky podklady sa daju stiahnut len ked je clovek v skole zo servra officu

mail

mailová komunikace

maily, vypisuje pdf soubory ulozene na badisu, ci hrochovi.

Moodle

moodle

moodle, teda doufam, ja uz si to nepamatuju:-D preju hooooooodne stesti pri zpracovani, zdravi JB:-)

mozna jeste HROCH -www.hroch.czu.cz

n

Nepoužívá

nepoužívá

nestuduji

netuším

netuším

Netuším :))) email ... asi

nevím

nevim

NEVÍM

nevím

nevim

nevim

Nevím

Nevim

nevím

nevím, nestuduji :D

Nevím.

nevzpomínám si

nic

o žádném jiném nevím

OLIVA

oliva

portál používá, ale nevím jaký, u nás se jmenuje STAG, jinak na naší fakultě CMTF máme vzdělávací portál, kde jsou aktuality, odpadlé hodiny apod.

portál student

portál Student, Hroch

portal, stag

portal.upce.cz

Pouze Moodle

SIS

SIS

SIS, extranet

STAG

Stag

STAG

Stag

stag :)

STAG, Intranet

stag?

stránky školy a fakulty

student.czu.cz badis.czu.cz

student.czu.cz moodle.czu.cz

student.czu.cz hroch.czu.cz

student.czu.cz

student.czu.cz

STUDENT.CZU.CZ HROCH.CZU.CZ

student.czu.cz, hroch.czu.cz

student.czu.cz, studentský mail, hroch.czu.cz

studentský email

Studentský email atd.

Studijni informacni system (hroch.czu.cz), intranet (omezene)

studijní informační systém

studijní informační systém

školní e-mail

Školní e-mail.

školní pošta

telefon

vlastní informační systém

vlastní IS školy

Vývěsky na webových stránkách fakulty.

WebCT

WebCT

WebCT

WebCT Campus Edition

WebCT, FIS

webová stránka

webové stránky

webové stránky, email

WEBSITE

www.student.czu.cz

zadne

znám pouze moodle, kteý je používám spíše mladšími pedagogy.

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné jiné

Žádné. Ale to snad Terko víš ne? Michal :)

Žádné.Osobní kontakt je k domluvě nejlepší a pokud to není možné, tak po telefonu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám osobně:

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám přes internet:

16. Skupinový projekt si rozdělíme na části a každý člen týmu zpracuje jednu část samostatně:

 • odpověď ano :
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Skupinové projekty zpracováváme se člený týmu společně:

19. Škola, kterou studuji použivá internetový portál Moodle ke komunikaci se studenty:

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Na Moodlu se dozvím informace potřebné ke studiu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíš ano na otázku 20. Na Moodlu se dozvím informace potřebné ke studiu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 20. Na Moodlu se dozvím informace potřebné ke studiu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Každý předmět, který absolvuji v daném semestru má odpovídající kurz na Moodlu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 21. Každý předmět, který absolvuji v daném semestru má odpovídající kurz na Moodlu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 21. Každý předmět, který absolvuji v daném semestru má odpovídající kurz na Moodlu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Komunikace učitelů se studenty na Moodlu je aktivní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 22. Komunikace učitelů se studenty na Moodlu je aktivní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 22. Komunikace učitelů se studenty na Moodlu je aktivní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČZU na otázku 4. Škola, kterou studuji:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Status:

3. Stát, kde studuji:

4. Škola, kterou studuji:

5. Jaké používáte prostředí ke komunikaci na internetu:

6. Internet ke studiu využívám:

7. Už jsem někdy zkusil e-learning:

8. Při řešení studijních záležitostí (domluva s profesory, se studijním oddělením apod.) dávám přednost:

9. Informace na internetu vyhledávám také na stránkách v cizím jazyce:

10. Při zpracování školních projektů dávám přednost internetu před knihami:

11. Pro zpracování školních projektů využívám informací z Wikipedie:

12. Chaty a diskusní fóra považuji v rámci studia za důvěryhodný zdroj informací:

13. Na školním projektu nejraději pracuji:

14. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám přes internet:

15. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám osobně:

16. Skupinový projekt si rozdělíme na části a každý člen týmu zpracuje jednu část samostatně:

17. Skupinové projekty zpracováváme se člený týmu společně:

18. Při domluvě s ostatními členy týmu používám:

19. Škola, kterou studuji použivá internetový portál Moodle ke komunikaci se studenty:

20. Na Moodlu se dozvím informace potřebné ke studiu:

21. Každý předmět, který absolvuji v daném semestru má odpovídající kurz na Moodlu:

22. Komunikace učitelů se studenty na Moodlu je aktivní:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Status:

3. Stát, kde studuji:

4. Škola, kterou studuji:

5. Jaké používáte prostředí ke komunikaci na internetu:

6. Internet ke studiu využívám:

7. Už jsem někdy zkusil e-learning:

8. Při řešení studijních záležitostí (domluva s profesory, se studijním oddělením apod.) dávám přednost:

9. Informace na internetu vyhledávám také na stránkách v cizím jazyce:

10. Při zpracování školních projektů dávám přednost internetu před knihami:

11. Pro zpracování školních projektů využívám informací z Wikipedie:

12. Chaty a diskusní fóra považuji v rámci studia za důvěryhodný zdroj informací:

13. Na školním projektu nejraději pracuji:

14. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám přes internet:

15. Na zpracování skupinového projektu se raději se členy týmu domlouvám osobně:

16. Skupinový projekt si rozdělíme na části a každý člen týmu zpracuje jednu část samostatně:

17. Skupinové projekty zpracováváme se člený týmu společně:

18. Při domluvě s ostatními členy týmu používám:

19. Škola, kterou studuji použivá internetový portál Moodle ke komunikaci se studenty:

20. Na Moodlu se dozvím informace potřebné ke studiu:

21. Každý předmět, který absolvuji v daném semestru má odpovídající kurz na Moodlu:

22. Komunikace učitelů se studenty na Moodlu je aktivní:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zemanová, T.Internetová komunikace a její využití ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://internetova-komunikace-a-jeji-vyuziti-ve-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.