Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetová úložiště (Internetové pirátství)

Internetová úložiště (Internetové pirátství)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Vlach
Šetření:26. 02. 2015 - 06. 03. 2015
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jmenuji se Michal Vlach a jsem studentem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku jehož výsledky budou sloužit ke zpracování bakalářské práce na téma "Internetová úložiště a jejich (proti)právní režim (Internetové pirátství). Tento dotazník je určen respondentům jakéhokoliv věku. Dotazník je anonymní.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb neoficiálních internetových úložišť (uloz.to, webshare.cz, sdilej.cz apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13482,21 %82,21 %  
ne2917,79 %17,79 %  

Graf

2. Považujete provoz internetových úložišť za legální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jen některých7042,94 %42,94 %  
ano, všech5433,13 %33,13 %  
ne2213,5 %13,5 %  
nevím1710,43 %10,43 %  

Graf

3. K jakému účelu používáte internetová úložiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K ukládání i stahování dat6841,72 %41,72 %  
Pouze ke stahování dat6640,49 %40,49 %  
Nepoužívám2615,95 %15,95 %  
Pouze k ukládání dat31,84 %1,84 %  

Graf

4. Považujete internetová úložiště za bezpečná pro uložení svých dat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, částečně6942,33 %42,33 %  
ne5533,74 %33,74 %  
nevím2817,18 %17,18 %  
ano, naprosto116,75 %6,75 %  

Graf

5. Ukládáte na internetová úložiště obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15896,93 %96,93 %  
ano53,07 %3,07 %  

Graf

6. Stahujete z internetových úložišť obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13079,75 %79,75 %  
ne3320,25 %20,25 %  

Graf

7. Jak často tento obsah stahujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou týdně5231,9 %31,9 %  
alespoň jednou měsíčně4728,83 %28,83 %  
několikrát za rok3219,63 %19,63 %  
nestahuji2213,5 %13,5 %  
denně106,13 %6,13 %  

Graf

8. Jaký druh obsahu nejčastěji stahujete?

Prosím označte nejčastější možnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filmy, seriály10161,96 %61,96 %  
nestahuji2414,72 %14,72 %  
hudbu2012,27 %12,27 %  
knihy, či jiné dokumenty169,82 %9,82 %  
software, hry21,23 %1,23 %  

Graf

9. Jste si vědom, že stahováním příp. sdílením tohoto obsahu můžete porušovat autorské právo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13482,21 %82,21 %  
ne1710,43 %10,43 %  
nevím127,36 %7,36 %  

Graf

10. Myslíte si, že internetové pirátství (stahování nebo sdílení obsahu porušujícího autorská práva) je závažné porušení zákona, či nějak nemorální?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7847,85 %47,85 %  
ano5634,36 %34,36 %  
nevím2917,79 %17,79 %  

Graf

11. Znáte možné postihy hrozící za porušení autorského zákona?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, přibližně9256,44 %56,44 %  
ne6539,88 %39,88 %  
ano, přesně63,68 %3,68 %  

Graf

12. Přijde Vám ochrana autorských děl dostatečná z hlediska legislativy (zejména Autorského zákona)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7546,01 %46,01 %  
ne4628,22 %28,22 %  
ano4225,77 %25,77 %  

Graf

13. Z jakého důvodu si pořizujete pirátské kopie nelegální kopie filmů, hudby apod. či nelegální software?

Zaškrtněte prosím nejčastější důvody.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snadnější dostupnost9759,51 %59,51 %  
finanční důvody8250,31 %50,31 %  
absence daného obsahu na českém trhu legální cestou4225,77 %25,77 %  
nepořizuji si3420,86 %20,86 %  
osobní přesvědčení (životní styl)42,45 %2,45 %  

Graf

14. Pokud by byla možnost pořídit si tento obsah stejně jednoduše, ale legálně za poplatek. Využil/a byste ji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6539,88 %39,88 %  
ano5433,13 %33,13 %  
ne4426,99 %26,99 %  

Graf

15. Jaká je úroveň vaší znalosti informačních technologií?

Prosím odpovězte tuto otázku zodpovědně a nenavyšujte uměle svoji znalost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná (běžný uživatel)9558,28 %58,28 %  
nadprůměrná (nadprůměrný uživatel)4125,15 %25,15 %  
profesionální (student IT či pracovník v IT)2314,11 %14,11 %  
nízká (laik s minimální znalostí práce na počítači)42,45 %2,45 %  

Graf

16. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9155,83 %55,83 %  
muž7244,17 %44,17 %  

Graf

17. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2610363,19 %63,19 %  
27 - 453219,63 %19,63 %  
46 - 602414,72 %14,72 %  
61 a více21,23 %1,23 %  
méně než 1821,23 %1,23 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou8552,15 %52,15 %  
vysokoškolské6741,1 %41,1 %  
základní42,45 %2,45 %  
vyučený/á42,45 %2,45 %  
vyšší odborné31,84 %1,84 %  

Graf

19. Současný ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8853,99 %53,99 %  
zaměstnanec6137,42 %37,42 %  
nezaměstnaný63,68 %3,68 %  
podnikatel / OSVČ63,68 %3,68 %  
jiný21,23 %1,23 %  

Graf

20. Průměrná výše měsíčních příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 15 000 Kč7546,01 %46,01 %  
35 001 Kč a více2716,56 %16,56 %  
nemám pravidelný měsíční příjem2615,95 %15,95 %  
15 001 - 25 000 Kč2012,27 %12,27 %  
25 001 - 35 000 Kč159,2 %9,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte služeb neoficiálních internetových úložišť (uloz.to, webshare.cz, sdilej.cz apod.)?

 • odpověď ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám na otázku 3. K jakému účelu používáte internetová úložiště?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestahuji na otázku 7. Jak často tento obsah stahujete?

6. Stahujete z internetových úložišť obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestahuji na otázku 7. Jak často tento obsah stahujete?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestahuji na otázku 8. Jaký druh obsahu nejčastěji stahujete?

8. Jaký druh obsahu nejčastěji stahujete?

 • odpověď nestahuji:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestahuji na otázku 7. Jak často tento obsah stahujete?

13. Z jakého důvodu si pořizujete pirátské kopie nelegální kopie filmů, hudby apod. či nelegální software?

 • odpověď nepořizuji si:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestahuji na otázku 8. Jaký druh obsahu nejčastěji stahujete?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestahuji na otázku 7. Jak často tento obsah stahujete?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Stahujete z internetových úložišť obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

17. Váš věk?

 • odpověď 18 - 26:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 19. Současný ekonomický status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb neoficiálních internetových úložišť (uloz.to, webshare.cz, sdilej.cz apod.)?

2. Považujete provoz internetových úložišť za legální?

3. K jakému účelu používáte internetová úložiště?

4. Považujete internetová úložiště za bezpečná pro uložení svých dat?

5. Ukládáte na internetová úložiště obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

6. Stahujete z internetových úložišť obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

7. Jak často tento obsah stahujete?

8. Jaký druh obsahu nejčastěji stahujete?

9. Jste si vědom, že stahováním příp. sdílením tohoto obsahu můžete porušovat autorské právo?

10. Myslíte si, že internetové pirátství (stahování nebo sdílení obsahu porušujícího autorská práva) je závažné porušení zákona, či nějak nemorální?

11. Znáte možné postihy hrozící za porušení autorského zákona?

12. Přijde Vám ochrana autorských děl dostatečná z hlediska legislativy (zejména Autorského zákona)?

13. Z jakého důvodu si pořizujete pirátské kopie nelegální kopie filmů, hudby apod. či nelegální software?

14. Pokud by byla možnost pořídit si tento obsah stejně jednoduše, ale legálně za poplatek. Využil/a byste ji?

15. Jaká je úroveň vaší znalosti informačních technologií?

16. Vaše pohlaví?

17. Váš věk?

18. Nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Současný ekonomický status?

20. Průměrná výše měsíčních příjmů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb neoficiálních internetových úložišť (uloz.to, webshare.cz, sdilej.cz apod.)?

2. Považujete provoz internetových úložišť za legální?

3. K jakému účelu používáte internetová úložiště?

4. Považujete internetová úložiště za bezpečná pro uložení svých dat?

5. Ukládáte na internetová úložiště obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

6. Stahujete z internetových úložišť obsah chráněný autorským zákonem (např.: kopie filmů či hudby, nebo softwaru)?

7. Jak často tento obsah stahujete?

8. Jaký druh obsahu nejčastěji stahujete?

9. Jste si vědom, že stahováním příp. sdílením tohoto obsahu můžete porušovat autorské právo?

10. Myslíte si, že internetové pirátství (stahování nebo sdílení obsahu porušujícího autorská práva) je závažné porušení zákona, či nějak nemorální?

11. Znáte možné postihy hrozící za porušení autorského zákona?

12. Přijde Vám ochrana autorských děl dostatečná z hlediska legislativy (zejména Autorského zákona)?

13. Z jakého důvodu si pořizujete pirátské kopie nelegální kopie filmů, hudby apod. či nelegální software?

14. Pokud by byla možnost pořídit si tento obsah stejně jednoduše, ale legálně za poplatek. Využil/a byste ji?

15. Jaká je úroveň vaší znalosti informačních technologií?

16. Vaše pohlaví?

17. Váš věk?

18. Nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Současný ekonomický status?

20. Průměrná výše měsíčních příjmů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlach, M.Internetová úložiště (Internetové pirátství) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://internetova-uloziste-interne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.