Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetové psychologické poradenství

Internetové psychologické poradenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Helebrantová
Šetření:12. 07. 2012 - 18. 07. 2012
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na jednotlivé formy psychologické pomoci. Dotazník je určen jak pro osoby, kteří mají zkušenost s psychologickou pomocí, tak ale také pro ty, kteří se s ní vůbec nesetkali.

Psychologickou pomoc lze klientům poskytovat osobně (osobním setkáváním klienta s psychologem), telefonicky (např. zavoláním na Linku důvěry) či přes internet (využitím chatu, emailu, Skypu, videokonference apod.). Tento dotazník mapuje zájem populace o jednotlivé formy psychologických služeb. Označte, prosím, možnost, která nejvíce vystihuje Vaše pocity – v dotazníku neexistují správné ani špatné odpovědi. Dotazník by neměl zabrat víc než deset minut.
Děkuji Vám za ochotu a spolupráci!
Mgr. Petra Helebrantová

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3272,73 %72,73 %  
muž1227,27 %27,27 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26511,36 %11,36 %  
2049,09 %9,09 %  
2249,09 %9,09 %  
2549,09 %9,09 %  
4036,82 %6,82 %  
1836,82 %6,82 %  
2336,82 %6,82 %  
2424,55 %4,55 %  
2824,55 %4,55 %  
2124,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 27
16
50
19
30
39
49
32
42
31
33
1227,27 %27,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.23
Minimum:18
Maximum:42
Variační rozpětí:24
Rozptyl:41.56
Směrodatná odchylka:6.45
Medián:25
Modus:26

Graf

3. Využil/a jste již někdy psychologické poradenství/terapii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2761,36 %61,36 %  
několikrát jsem ho již využil/a1636,36 %36,36 %  
využívám ho pravidelně12,27 %2,27 %  

Graf

4. Pakliže jste psychologické poradenství/terapii využil/a, jednalo se o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologické poradenství/terapii jsem nikdy nevyužil/a2556,82 %56,82 %  
osobní návštěvu/y u psychologa1636,36 %36,36 %  
internetovou psychologickou pomoc511,36 %11,36 %  
telefonickou psychologickou pomoc12,27 %2,27 %  

Graf

5. V případě potřeby bych pravděpodobně využil/a psychologickou pomoc:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobním docházením za psychologem2965,91 %65,91 %  
záleželo by na konkrétní situaci2045,45 %45,45 %  
využil/a bych internetovou pomoc (email, chat, Skype apod.) s psychologem1227,27 %27,27 %  
raději psychiatra než psychologa12,27 %2,27 %  
telefonickým hovorem s psychologem12,27 %2,27 %  

Graf

6. V případě internetového psychologického poradenství by mi nejvíce vyhovovala komunikace s psychologem prostřednictvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
emailu1840,91 %40,91 %  
textového chatu1636,36 %36,36 %  
zadání otázky přímo na web pomáhající organizace1329,55 %29,55 %  
nikdy bych internetovou pomoc nevyužil/a818,18 %18,18 %  
videokonference – komunikace s odborníkem za pomoci obrazu i zvuku přes internet49,09 %9,09 %  
internetového telefonování - Skype49,09 %9,09 %  
nejspíš žádná, je to neosobní12,27 %2,27 %  
je mi to jedno12,27 %2,27 %  

Graf

7. Internetové poradenství bych volil/a z tohoto/těchto důvodů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji internetové poradenství z osobních důvodů (jsem plachý, introvertní, mám osobní zábrany ze setkání s psychologem apod.)1943,18 %43,18 %  
důležitá je pro mě potřeba anonymity1329,55 %29,55 %  
jsem časově či pracovně velmi vytížen/a1227,27 %27,27 %  
nikdy bych internetové poradenství nevolil/a920,45 %20,45 %  
v blízkosti mého bydliště není žádný psycholog nebo jich je zde velmi málo818,18 %18,18 %  
můj problém si nežádá vyloženě pomoc psychologa, cítím pouze momentální potřebu ho někam napsat a dostat jakoukoliv odpověď12,27 %2,27 %  
jsem těžce zdravotně postižený/á (TP, ZTP, ZTP/P či invalidita 1., 2, či 3. stupně)12,27 %2,27 %  
pečuji o postiženého, starého člověka či o malé dítě12,27 %2,27 %  
často cestuji12,27 %2,27 %  

Graf

8. Myslíte si, že internetové psychologické poradenství může plně nahradit tradiční osobní poradenství s psychologem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2250 %50 %  
určitě ne1329,55 %29,55 %  
spíše ano920,45 %20,45 %  

Graf

9. V prostředí internetu by se mi lépe hovořilo o citlivých tématech, o svých emocích, obavách, přáních, než při osobním setkání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2045,45 %45,45 %  
spíše ne920,45 %20,45 %  
určitě ano920,45 %20,45 %  
určitě ne613,64 %13,64 %  

Graf

10. Radši bych hovořil/a o svých problémech ze svého pohodlného a známého prostředí domova.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2556,82 %56,82 %  
spíše ne1431,82 %31,82 %  
určitě ano36,82 %6,82 %  
určitě ne24,55 %4,55 %  

Graf

11. Internetové poradenství by pro mě mohlo být prvním místem, kde bych se poradil/a o svém problému a podle reakce poradce bych pak vyhledal/a či nevyhledal/a osobní setkání s psychologem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2556,82 %56,82 %  
spíše ne920,45 %20,45 %  
určitě ano818,18 %18,18 %  
určitě ne24,55 %4,55 %  

Graf

12. Při textové komunikaci (email, chat) by mi vadilo, že nemůžu vnímat hlas poradce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1534,09 %34,09 %  
spíše ne1534,09 %34,09 %  
spíše ano818,18 %18,18 %  
určitě ne613,64 %13,64 %  

Graf

13. Domnívám se, že zachování důvěrnosti poskytnutých informací je v internetovém poradenství oproti osobním návštěvám psychologa:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejné2147,73 %47,73 %  
nižší1840,91 %40,91 %  
vyšší49,09 %9,09 %  
kdyby ty informace chtěl někdo zneužít, myslím, že pro něj bude snazší "nabourat se" do počítače než se vloupat v ordinaci do kartotéky 12,27 %2,27 %  

Graf

14. Bylo by mi nepříjemné sdělovat svůj problém a informace neznámému psychologovi a to hlavně při našem prvním osobním setkání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2045,45 %45,45 %  
spíše ne1534,09 %34,09 %  
určitě ano818,18 %18,18 %  
určitě ne12,27 %2,27 %  

Graf

15. Bylo by mi nepříjemné, že mě někdo známý může vidět v okolí pracovny psychologa.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1534,09 %34,09 %  
spíše ne1227,27 %27,27 %  
spíše ano1125 %25 %  
určitě ano613,64 %13,64 %  

Graf

16. Myslím si, že internetové poradenství je vhodné jako doplněk k tradičnímu osobnímu poradenství s psychologem (např. prostřednictvím emailu).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2454,55 %54,55 %  
určitě ano1431,82 %31,82 %  
spíše ne511,36 %11,36 %  
určitě ne12,27 %2,27 %  

Graf

17. Výhodou internetového poradenství je, že člověk nemusí sdělovat své osobní informace, dokonce může měnit svoji identitu např. tím, že změní svůj věk, pohlaví apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1431,82 %31,82 %  
určitě ne1329,55 %29,55 %  
spíše ano1022,73 %22,73 %  
určitě ano715,91 %15,91 %  

Graf

18. Bylo by mi nepříjemné, že v internetovém poradenství většinou nemůžu vidět obličej poradce, jeho gesta a emoce, nemůžu s ním navazovat oční kontakt apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1636,36 %36,36 %  
spíše ano1431,82 %31,82 %  
spíše ne818,18 %18,18 %  
určitě ne613,64 %13,64 %  

Graf

19. Je pro mě jednodušší svůj problém popsat písemně, než o něm verbálně hovořit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2045,45 %45,45 %  
spíše ano1329,55 %29,55 %  
určitě ne613,64 %13,64 %  
určitě ano511,36 %11,36 %  

Graf

20. Při vycestování do zahraničí/dlouhodobé nemoci je dobré být nadále v kontaktu se svým osobním psychologem, avšak pomocí internetu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3170,45 %70,45 %  
určitě ano613,64 %13,64 %  
spíše ne511,36 %11,36 %  
určitě ne24,55 %4,55 %  

Graf

21. Myslím si, že v krizových situacích je nejvhodnější kontaktovat psychologa:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně3170,45 %70,45 %  
telefonicky1738,64 %38,64 %  
po internetu818,18 %18,18 %  
v krizové situaci až tak nezáleží na formě prvního kontaktu, podstatné je, že ke kontaktu došlo12,27 %2,27 %  

Graf

22. Zde můžete napsat jakékoli připomínky k dotazníku a jeho jednotlivým položkám či své zkušenosti s psychologickým poradenstvím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

děkuji

Je nutné vyplnit otázku č.4 i v případě, že jsem tuto možnost nevyužila. Bylo by dobré připojit možnost "jiné" nebo "nevyužil/a jsem".

Otázky 17 mi nepřipadá v případě internetového poradenství na místě - když bych chtěla poradit, měla bych popsat přece svou oosobu co nejpřesněji, kdybych si změnila pohlaví, věk, počet dětí, rodinný stav - co by mi pak mohl psycholog radit... Změna identity mi připadá v tomto případě směšná. Kdo chce opravdu poradit, odhalí o sobě všechny informace.

Pěkný večer, shodou okolností jsem spolumajitelem softwarové společnosti, která podobně rozsáhlé portály realizuje. Pokud budete mít v budoucnu zájem o realizaci internetové psychologické poradny, rád Vám s tím pomohu. Můžete mne kontaktovat na emailu michal.slama@implayo.cz, nebo na telefonu 774-656-178. S přáním pěkného víkendu a mnoha úspěchů ve Vaší práci, Michal Sláma

Vždy by měl člověk spíše volit psychiatra než psychologa.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využil/a jste již někdy psychologické poradenství/terapii?

 • odpověď několikrát jsem ho již využil/a:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní návštěvu/y u psychologa na otázku 4. Pakliže jste psychologické poradenství/terapii využil/a, jednalo se o:
 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychologické poradenství/terapii jsem nikdy nevyužil/a na otázku 4. Pakliže jste psychologické poradenství/terapii využil/a, jednalo se o:

4. Pakliže jste psychologické poradenství/terapii využil/a, jednalo se o:

 • odpověď osobní návštěvu/y u psychologa:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát jsem ho již využil/a na otázku 3. Využil/a jste již někdy psychologické poradenství/terapii?
 • odpověď psychologické poradenství/terapii jsem nikdy nevyužil/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Využil/a jste již někdy psychologické poradenství/terapii?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 1. Jste muž nebo žena?

5. V případě potřeby bych pravděpodobně využil/a psychologickou pomoc:

 • odpověď osobním docházením za psychologem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 15. Bylo by mi nepříjemné, že mě někdo známý může vidět v okolí pracovny psychologa.

11. Internetové poradenství by pro mě mohlo být prvním místem, kde bych se poradil/a o svém problému a podle reakce poradce bych pak vyhledal/a či nevyhledal/a osobní setkání s psychologem.

 • odpověď spíše ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem časově či pracovně velmi vytížen/a na otázku 7. Internetové poradenství bych volil/a z tohoto/těchto důvodů:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaký je Váš věk?

3. Využil/a jste již někdy psychologické poradenství/terapii?

4. Pakliže jste psychologické poradenství/terapii využil/a, jednalo se o:

5. V případě potřeby bych pravděpodobně využil/a psychologickou pomoc:

6. V případě internetového psychologického poradenství by mi nejvíce vyhovovala komunikace s psychologem prostřednictvím:

7. Internetové poradenství bych volil/a z tohoto/těchto důvodů:

8. Myslíte si, že internetové psychologické poradenství může plně nahradit tradiční osobní poradenství s psychologem?

9. V prostředí internetu by se mi lépe hovořilo o citlivých tématech, o svých emocích, obavách, přáních, než při osobním setkání.

10. Radši bych hovořil/a o svých problémech ze svého pohodlného a známého prostředí domova.

11. Internetové poradenství by pro mě mohlo být prvním místem, kde bych se poradil/a o svém problému a podle reakce poradce bych pak vyhledal/a či nevyhledal/a osobní setkání s psychologem.

12. Při textové komunikaci (email, chat) by mi vadilo, že nemůžu vnímat hlas poradce.

13. Domnívám se, že zachování důvěrnosti poskytnutých informací je v internetovém poradenství oproti osobním návštěvám psychologa:

14. Bylo by mi nepříjemné sdělovat svůj problém a informace neznámému psychologovi a to hlavně při našem prvním osobním setkání.

15. Bylo by mi nepříjemné, že mě někdo známý může vidět v okolí pracovny psychologa.

16. Myslím si, že internetové poradenství je vhodné jako doplněk k tradičnímu osobnímu poradenství s psychologem (např. prostřednictvím emailu).

17. Výhodou internetového poradenství je, že člověk nemusí sdělovat své osobní informace, dokonce může měnit svoji identitu např. tím, že změní svůj věk, pohlaví apod.

18. Bylo by mi nepříjemné, že v internetovém poradenství většinou nemůžu vidět obličej poradce, jeho gesta a emoce, nemůžu s ním navazovat oční kontakt apod.

19. Je pro mě jednodušší svůj problém popsat písemně, než o něm verbálně hovořit.

20. Při vycestování do zahraničí/dlouhodobé nemoci je dobré být nadále v kontaktu se svým osobním psychologem, avšak pomocí internetu.

21. Myslím si, že v krizových situacích je nejvhodnější kontaktovat psychologa:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaký je Váš věk?

3. Využil/a jste již někdy psychologické poradenství/terapii?

4. Pakliže jste psychologické poradenství/terapii využil/a, jednalo se o:

5. V případě potřeby bych pravděpodobně využil/a psychologickou pomoc:

6. V případě internetového psychologického poradenství by mi nejvíce vyhovovala komunikace s psychologem prostřednictvím:

7. Internetové poradenství bych volil/a z tohoto/těchto důvodů:

8. Myslíte si, že internetové psychologické poradenství může plně nahradit tradiční osobní poradenství s psychologem?

9. V prostředí internetu by se mi lépe hovořilo o citlivých tématech, o svých emocích, obavách, přáních, než při osobním setkání.

10. Radši bych hovořil/a o svých problémech ze svého pohodlného a známého prostředí domova.

11. Internetové poradenství by pro mě mohlo být prvním místem, kde bych se poradil/a o svém problému a podle reakce poradce bych pak vyhledal/a či nevyhledal/a osobní setkání s psychologem.

12. Při textové komunikaci (email, chat) by mi vadilo, že nemůžu vnímat hlas poradce.

13. Domnívám se, že zachování důvěrnosti poskytnutých informací je v internetovém poradenství oproti osobním návštěvám psychologa:

14. Bylo by mi nepříjemné sdělovat svůj problém a informace neznámému psychologovi a to hlavně při našem prvním osobním setkání.

15. Bylo by mi nepříjemné, že mě někdo známý může vidět v okolí pracovny psychologa.

16. Myslím si, že internetové poradenství je vhodné jako doplněk k tradičnímu osobnímu poradenství s psychologem (např. prostřednictvím emailu).

17. Výhodou internetového poradenství je, že člověk nemusí sdělovat své osobní informace, dokonce může měnit svoji identitu např. tím, že změní svůj věk, pohlaví apod.

18. Bylo by mi nepříjemné, že v internetovém poradenství většinou nemůžu vidět obličej poradce, jeho gesta a emoce, nemůžu s ním navazovat oční kontakt apod.

19. Je pro mě jednodušší svůj problém popsat písemně, než o něm verbálně hovořit.

20. Při vycestování do zahraničí/dlouhodobé nemoci je dobré být nadále v kontaktu se svým osobním psychologem, avšak pomocí internetu.

21. Myslím si, že v krizových situacích je nejvhodnější kontaktovat psychologa:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Helebrantová, P.Internetové psychologické poradenství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://internetove-psychologicke-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.