Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bankovnictví

Bankovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Cempírková
Šetření:12. 04. 2013 - 13. 04. 2013
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o pravdivé vyplnění následujícího dotazníku, který má za cíl zjištění vašich preferencí v bankovnictví. Zabere cca 5 minut a je absolutně anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6751,15 %51,15 %  
muž6448,85 %48,85 %  

Graf

2. Vaše pracovní situace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 3, zaměstnanýotázka č. 3, důchodceotázka č. 3, nezaměstantnýotázka č. 3, podnikatelotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8262,6 %62,6 %  
zaměstnaný3526,72 %26,72 %  
podnikatel64,58 %4,58 %  
nezaměstantný43,05 %3,05 %  
důchodce43,05 %3,05 %  

Graf

3. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 25 letotázka č. 4, 26 - 40 letotázka č. 4, 41 - 55 letotázka č. 4, 56 a více letotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let9471,76 %71,76 %  
26 - 40 let2418,32 %18,32 %  
41 - 55 let107,63 %7,63 %  
56 a více let32,29 %2,29 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 5, vyučen(a)otázka č. 5, střední s maturitouotázka č. 5, vyšší odborbéotázka č. 5, vysokoškolskéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7758,78 %58,78 %  
vysokoškolské3526,72 %26,72 %  
základní96,87 %6,87 %  
vyučen(a)75,34 %5,34 %  
vyšší odborbé32,29 %2,29 %  

Graf

5. Jaký typ bankovnictví nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pobočkovéotázka č. 6, Telebankingotázka č. 6, Internetovéotázka č. 6, Jinéotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové10378,63 %78,63 %  
Pobočkové2619,85 %19,85 %  
Jiné10,76 %0,76 %  
Telebanking10,76 %0,76 %  

Graf

6. Jaký typ bankovnictví preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pobočkovéotázka č. 7, Telebankingotázka č. 7, Internetovéotázka č. 7, Jinéotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové10680,92 %80,92 %  
Pobočkové2418,32 %18,32 %  
Telebanking10,76 %0,76 %  

Graf

1 - Ano, 2 - Spíše ano, 3 - Nevím, 4 - Spíše ne, 5 - Ne

7. Jak hodnotíte pobočkové bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Myslíte si, že je bezpečné?1.5340.615
Myslíte si, že je pohodlné?3.6111.383
Myslíte si, že je obtížné?3.5271.532
Myslíte si, že je snadno dostupné?31.496
Myslíte si, že je časově náročné?1.710.756
Máte přehled o tom, jaké poplatky jsou spojené s používáním?32.092
Myslíte si, že je levnější než internetové bankovnictví?4.0381.09

Graf

1 - Ano, 2 - Spíše ano, 3 - Nevím, 4 - Spíše ne, 5 - Ne

8. Jak hodnotíte internetové bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Myslíte si, že je bezpečné?2.3741.165
Myslíte si, že je pohodlné?1.2140.489
Myslíte si, že je obtížné?4.1451.116
Myslíte si, že je snadno dostupné?1.3360.574
Myslíte si, že je časově náročné?4.3211.088
Máte přehled o tom, jaké poplatky jsou spojené s používáním?2.1981.808
Myslíte si, že je levnější než pobočkové bankovnictví?1.870.998

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký typ bankovnictví nejčastěji používáte?

  • odpověď Pobočkové:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobočkové na otázku 6. Jaký typ bankovnictví preferujete?

7. Jak hodnotíte pobočkové bankovnictví?

  • odpověď Myslíte si, že je bezpečné?=1:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte si, že je snadno dostupné?=1 na otázku 7. Jak hodnotíte pobočkové bankovnictví?
  • odpověď Myslíte si, že je levnější než internetové bankovnictví?=3:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslíte si, že je levnější než pobočkové bankovnictví?=3 na otázku 8. Jak hodnotíte internetové bankovnictví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím své pohlaví:

2. Vaše pracovní situace:

3. Váš věk je v rozmezí:

4. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

5. Jaký typ bankovnictví nejčastěji používáte?

6. Jaký typ bankovnictví preferujete?

7. Jak hodnotíte pobočkové bankovnictví?

8. Jak hodnotíte internetové bankovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím své pohlaví:

2. Vaše pracovní situace:

3. Váš věk je v rozmezí:

4. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

5. Jaký typ bankovnictví nejčastěji používáte?

6. Jaký typ bankovnictví preferujete?

7. Jak hodnotíte pobočkové bankovnictví?

8. Jak hodnotíte internetové bankovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cempírková, A.Bankovnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://internetove-x-pobockove-bank.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.