Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inventář duševních prožitků

Inventář duševních prožitků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Keřková
Šetření:08. 09. 2016 - 30. 09. 2016
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):116 / 86.42
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte a děkujeme za zájem o účast ve studii Inventář duševních prožitků; Validizace české verze.

 

Studie se skládá z několika dotazníkových částí. V některých Vás požádáme o základní demografická a klinická data, která později poslouží ke kontrolovanému zpracování Vašich odpovědí. Pamatujte, že Vaši osobu nebude možno identifikovat.

 

Ve druhé části studie Vám bude předložena zkrácená verze Beckovy sebeposuzující škály depresy. 

 

Konečně Vás čeká Inventář duševních prožitků, tedy překlad sebeposuzovacího dotazníku CAPE-42. Inventář se skládá z několika otázek určených k přeměření některých typů pocitů, myšlenek či zážitků, které se mohou vyskytovat v běžné populaci. Předmětem této studie je ocenit, zda se výsledky do češtiny přeložené verze shodují s originálem, tedy zda je možné Inventář doporučit i českým výzkumným pracovníkům.

 

Studie je vhodná pro účastníky starší 18 let. Vyplnění Vám zabere minimálně 15, maximálně 25 minut. V průběhu studie si samozřejmě smíte dělat krátké přestávky. Prosíme Vás však o svědomité vyplnění. 

 

Studie probíhá v rámci projektu <psychohudba.cz> a pod záštitou programu Lékařské psychologie a psychopatologie při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se prosím obraťte na Barboru Keřkovou na mailové adrese Kerkova@gmail.com.

Odpovědi respondentů

1. Jsem obeznámen(a) s obsahem a cílem této studie, jsem starší 18 let a souhlasím se svou účastí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.177100 %100 %  

Graf

Část 1: Demografická data

2. Vítejte v první sekci dotazníku. Ke kontrolovanému zpracování dotazníku je nejdříve nutné Vás zběžně poznat. Pamatujte, že Vás nebude možno identifikovat.

Nemáte-li žádný komentář, pokračujte kliknutím na tlačítko "pokračovat“.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uvědomujete si, že u první otázky žádné tlačítko zpět není?125 %0,56 %  
ok125 %0,56 %  
Omlouvám se, že vyplňuji dotazník, přestože mi není 18 let a že jsem u předchozího prohlášení potvrdila, že mi 18 je. Ve skutečnosti mám 16 let 11 měsíců a 7 dní. Nešlo to jinak. Pokud bych potvrzení nezaškrtla, nemohla bych v dotazníku pokračovat. Ráda bych tento průzkum vyplnila, přestože mi není 18 let. Myslím, že věk mého fyzického těla je pouhé číslo, a že mé duševní schopnosti jsou naprosto odpovídající k tomu, abych mohla dotazník správně vyplnit. Pokud vám však bude vadit můj věk, nemusíte mnou vyplněný průzkum započítávat do celkových výsledků.125 %0,56 %  
Pardubický kraj125 %0,56 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23169,04 %9,04 %  
21158,47 %8,47 %  
28137,34 %7,34 %  
30126,78 %6,78 %  
24116,21 %6,21 %  
22105,65 %5,65 %  
26105,65 %5,65 %  
3195,08 %5,08 %  
2595,08 %5,08 %  
2784,52 %4,52 %  
ostatní odpovědi 18
19
29
20
45
42
44
38
46
39
49
34
37
35
11100
33
15
55
57
36
16
61
51
72
50
32
6436,16 %36,16 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.73
Minimum:18
Maximum:49
Variační rozpětí:31
Rozptyl:49.76
Směrodatná odchylka:7.05
Medián:26
Modus:23

Graf

4. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13676,84 %76,84 %  
Muž4123,16 %23,16 %  

Graf

5. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou9151,41 %51,41 %  
Magisterské3519,77 %19,77 %  
Bakalářské3016,95 %16,95 %  
Základní/ střední bez výučního listu nebo maturity147,91 %7,91 %  
Střední s výučním listem63,39 %3,39 %  
Doktorské10,56 %0,56 %  

Graf

Část 2: Beckova sebeposuzující škála deprese

6. V následující sekci Vám bude předložena Beckova sebeposuzující škála deprese. Dotazník obsahuje skupiny tvrzení. Nejdříve přečtěte všechna tvrzení v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje v tento den. Pokud Vám vyhovuje vícero tvrzení, zvolte to, které Vás charakterizuje nejlépe.

Nemáte-li žádný komentář, pokračujte kliknutím na tlačítko "pokračovat ".

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ta devátá otázka je ale divná - mám neúspěch, docela zásadní, takže první možnost ne, ale že bych měl smůly více než je běžné, to ne, jen je to v jedné z nejdůležitějších oblastí života, takže zbylé možnosti také nepřipadají v úvahu.; U 16 také nemám co vybrat - skončil jsem s tréninky a přibral 20% hmotnosti, takže stejně jako dřív nevypadám, ale že bych vypadal až tak hrozně, jak nabízí třetí možnost, to také ne.150 %0,56 %  
ok150 %0,56 %  

Graf

7. Nálada

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám smutnou náladu.9453,11 %53,11 %  
Cítím se poněkud posmutnělý, sklíčený.6436,16 %36,16 %  
Jsem stále smutný nebo sklíčený a nemohu se z toho dostat.158,47 %8,47 %  
Jsem tak smutný nebo nešťastný, že už to nemohu snést.42,26 %2,26 %  

Graf

8. Pesimismus

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poněkud se obávám budoucnosti.8145,76 %45,76 %  
Do budoucnosti nepohlížím nijak pesimisticky nebo beznadějně.7642,94 %42,94 %  
Vidím, že se už nemám na co těšit.147,91 %7,91 %  
Vidím, že budoucnost je zcela beznadějná a nemůže se zlepšit.63,39 %3,39 %  

Graf

9. Pocit neúspěchu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám pocit nějakého životního neúspěchu.12671,19 %71,19 %  
Mám pocit, že jsem měl v životě více smůly a neúspěchu než obvykle lidé mívají.3318,64 %18,64 %  
Podívám-li se zpět na svůj život, vidím, že je to jen řada neúspěchů.126,78 %6,78 %  
Vidím, že jsem jako člověk (otec, manžel apod.) v životě zcela zklamal.63,39 %3,39 %  

Graf

10. Neuspokojení z činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem nijak zvlášť nespokojený.10760,45 %60,45 %  
Nemám z věcí takové potěšení, jako jsem míval.4827,12 %27,12 %  
Už mne netěší skoro vůbec nic.169,04 %9,04 %  
Ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mně sebemenší potěšení.63,39 %3,39 %  

Graf

11. Vina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím se nijak provinile.9754,8 %54,8 %  
Občas cítím, že jsem méněcenný, horší než ostatní.6335,59 %35,59 %  
Ovládá mne pocit, že jsem zcela bezcenný, zlý, provinilý člověk.116,21 %6,21 %  
Mám trvalý pocit viny.63,39 %3,39 %  

Graf

12. Nenávist k sobě samému

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítím se zklamán sám sebou.12570,62 %70,62 %  
Zklamal jsem se sám v sobě.2715,25 %15,25 %  
Jsem dost znechucen sám sebou.179,6 %9,6 %  
Nenávidím se.84,52 %4,52 %  

Graf

13. Myšlenky na sebevraždu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec mi nepřijde na mysl, že bych si měl něco udělat.12168,36 %68,36 %  
Mám někdy pocit, že by bylo lépe nežít.3519,77 %19,77 %  
Často přemýšlím, jak spáchat sebevraždu.169,04 %9,04 %  
Kdybych měl příležitost, tak bych si vzal život.52,82 %2,82 %  

Graf

14. Sociální izolace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neztratil jsem zájem o lidi a okolí.8950,28 %50,28 %  
Mám poněkud menší zájem o společnost lidí než dříve.5832,77 %32,77 %  
Ztratil jsem většinu zájmu o lidi a jsou mi lhostejní.2413,56 %13,56 %  
Ztratil jsem veškerý zájem o lidi a nechci s nikým nic mít.63,39 %3,39 %  

Graf

15. Nerozhodnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy mám sklon odkládat svá rozhodnutí.7844,07 %44,07 %  
Dokážu se rozhodnout v běžných situacích.6838,42 %38,42 %  
Rozhodování v běžných věcech mi dělá obtíže.2815,82 %15,82 %  
Vůbec v ničem se nedokážu rozhodnout.31,69 %1,69 %  

Graf

16. Vlastní vzhled

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vypadám stejně jako dříve.10257,63 %57,63 %  
Mám starosti, že vyhlížím staře nebo neatraktivně.4927,68 %27,68 %  
Mám pocit, že se můj zevnějšek trvale zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně.179,6 %9,6 %  
Mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě.95,08 %5,08 %  

Graf

17. Potíže při práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce mi jde od ruky jako dříve.7844,07 %44,07 %  
Musím se nutit, když chci něco dělat.7542,37 %42,37 %  
Dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal.2212,43 %12,43 %  
Nejsem schopen jakékoliv práce.21,13 %1,13 %  

Graf

18. Únavnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Unavím se snáze než dříve.7743,5 %43,5 %  
Necítím se více unaven než obvykle.6637,29 %37,29 %  
Všechno mne unavuje.3016,95 %16,95 %  
Únava mne zabraňuje cokoli udělat.42,26 %2,26 %  

Graf

19. Nechutenství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám svou obvyklou chuť k jídlu.14179,66 %79,66 %  
Nemám takovou chuť k jídlu, jak jsem míval.2514,12 %14,12 %  
Mnohem hůře mi teď chutná jíst.105,65 %5,65 %  
Zcela jsem ztratil chuť k jídlu.10,56 %0,56 %  

Graf

Část 3: Inventář duševních prožitků

20. Následující hlavní sekce dotazníku obsahuje Inventář duševních prožitků. U lichých otázek rozhodněte, jak často míváte tázaný pocit, myšlenku či zážitek. U sudých otázek rozhodněte, do jaké míry Vás zrovna tázaný prožitek psychicky zatěžuje. Pokud si svou odpovědí nejste jisti, zatrhněte tu možnost, která Vaší zkušenosti odpovídá nejlépe. Pamatujte, že není žádná špatná ani správná odpověď.

Nemáte-li žádný komentář, pokračujte kliknutím na tlačítko "pokračovat ".

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

21. Býváte smutní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 23, Občasotázka č. 22, Častootázka č. 22, Téměř vždyotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas12268,93 %68,93 %  
Často3821,47 %21,47 %  
Nikdy95,08 %5,08 %  
Téměř vždy84,52 %4,52 %  

Graf

22. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu9053,57 %50,85 %  
Docela dost4426,19 %24,86 %  
Vůbec1911,31 %10,73 %  
Velmi158,93 %8,47 %  

Graf

23. Míváte pocit, jako by o Vás lidé cosi naznačovali či mluvili v dvojích významech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 25, Občasotázka č. 24, Častootázka č. 24, Téměř vždyotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8849,72 %49,72 %  
Občas6838,42 %38,42 %  
Často169,04 %9,04 %  
Téměř vždy52,82 %2,82 %  

Graf

24. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu4044,94 %22,6 %  
Vůbec1820,22 %10,17 %  
Docela dost1820,22 %10,17 %  
Velmi1314,61 %7,34 %  

Graf

25. Míváte pocit, že nejste moc temperamentní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 27, Občasotázka č. 26, Častootázka č. 26, Téměř vždyotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7743,5 %43,5 %  
Nikdy4827,12 %27,12 %  
Často3720,9 %20,9 %  
Téměř vždy158,47 %8,47 %  

Graf

26. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu5844,96 %32,77 %  
Vůbec4736,43 %26,55 %  
Docela dost1612,4 %9,04 %  
Velmi86,2 %4,52 %  

Graf

27. Míváte pocit, že toho moc nenamluvíte, když s druhými hovoříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 29, Občasotázka č. 28, Častootázka č. 28, Téměř vždyotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7140,11 %40,11 %  
Nikdy5430,51 %30,51 %  
Často2614,69 %14,69 %  
Téměř vždy2614,69 %14,69 %  

Graf

28. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec4536,59 %25,42 %  
Jen trochu4435,77 %24,86 %  
Docela dost2117,07 %11,86 %  
Velmi1310,57 %7,34 %  

Graf

29. Míváte pocit, jako by části časopisů a televizních pořadů byly určeny přímo Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 31, Občasotázka č. 30, Častootázka č. 30, Téměř vždyotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10961,58 %61,58 %  
Občas6235,03 %35,03 %  
Často63,39 %3,39 %  

Graf

30. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vůbecotázka č. 31, Jen trochuotázka č. 31, Docela dostotázka č. 31, Velmiotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec5377,94 %29,94 %  
Jen trochu1420,59 %7,91 %  
Docela dost11,47 %0,56 %  

Graf

31. Míváte pocit, jako by ostatní nebyli těmi, kterými se zdají být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 33, Občasotázka č. 32, Častootázka č. 32, Téměř vždyotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7844,07 %44,07 %  
Nikdy7642,94 %42,94 %  
Často169,04 %9,04 %  
Téměř vždy73,95 %3,95 %  

Graf

32. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu3736,63 %20,9 %  
Vůbec2827,72 %15,82 %  
Docela dost2322,77 %12,99 %  
Velmi1312,87 %7,34 %  

Graf

33. Míváte pocit, jako byste byli nějakým způsobem trestáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 35, Občasotázka č. 34, Častootázka č. 34, Téměř vždyotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9754,8 %54,8 %  
Občas6134,46 %34,46 %  
Často116,21 %6,21 %  
Téměř vždy84,52 %4,52 %  

Graf

34. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu4657,5 %25,99 %  
Docela dost1721,25 %9,6 %  
Velmi1113,75 %6,21 %  
Vůbec67,5 %3,39 %  

Graf

35. Míváte pocit, že Vás důležité události nechávají moc chladnými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 37, Občasotázka č. 36, Častootázka č. 36, Téměř vždyotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8447,46 %47,46 %  
Nikdy5732,2 %32,2 %  
Často2916,38 %16,38 %  
Téměř vždy73,95 %3,95 %  

Graf

36. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec5646,67 %31,64 %  
Jen trochu4436,67 %24,86 %  
Docela dost1613,33 %9,04 %  
Velmi43,33 %2,26 %  

Graf

37. Býváte ke všemu pesimističtí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 39, Občasotázka č. 38, Častootázka č. 38, Téměř vždyotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8145,76 %45,76 %  
Nikdy5229,38 %29,38 %  
Často3117,51 %17,51 %  
Téměř vždy137,34 %7,34 %  

Graf

38. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu5644,8 %31,64 %  
Vůbec3830,4 %21,47 %  
Docela dost2016 %11,3 %  
Velmi118,8 %6,21 %  

Graf

39. Míváte pocit, jako by proti Vám bylo nějaké spiknutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 41, Občasotázka č. 40, Častootázka č. 40, Téměř vždyotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12671,19 %71,19 %  
Občas3720,9 %20,9 %  
Často105,65 %5,65 %  
Téměř vždy42,26 %2,26 %  

Graf

40. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu2447,06 %13,56 %  
Docela dost1427,45 %7,91 %  
Velmi917,65 %5,08 %  
Vůbec47,84 %2,26 %  

Graf

41. Míváte pocit, jako byste byli předurčeni být někým velmi významným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 43, Občasotázka č. 42, Častootázka č. 42, Téměř vždyotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12570,62 %70,62 %  
Občas3620,34 %20,34 %  
Často95,08 %5,08 %  
Téměř vždy73,95 %3,95 %  

Graf

42. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2650 %14,69 %  
Jen trochu1630,77 %9,04 %  
Docela dost713,46 %3,95 %  
Velmi35,77 %1,69 %  

Graf

43. Míváte pocit, jako by Vás v budoucnosti nic nečekalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 45, Občasotázka č. 44, Častootázka č. 44, Téměř vždyotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10056,5 %56,5 %  
Občas4726,55 %26,55 %  
Často1810,17 %10,17 %  
Téměř vždy126,78 %6,78 %  

Graf

44. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela dost2836,36 %15,82 %  
Jen trochu2329,87 %12,99 %  
Velmi1924,68 %10,73 %  
Vůbec79,09 %3,95 %  

Graf

45. Míváte pocit, že jste osoba vyjímečná či neobyčejná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 47, Občasotázka č. 46, Častootázka č. 46, Téměř vždyotázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7844,07 %44,07 %  
Občas5933,33 %33,33 %  
Často2715,25 %15,25 %  
Téměř vždy137,34 %7,34 %  

Graf

46. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec6666,67 %37,29 %  
Jen trochu2525,25 %14,12 %  
Docela dost55,05 %2,82 %  
Velmi33,03 %1,69 %  

Graf

47. Míváte pocit, jako byste už nechtěli dál žít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 49, Občasotázka č. 48, Častootázka č. 48, Téměř vždyotázka č. 48].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11866,67 %66,67 %  
Občas3218,08 %18,08 %  
Často169,04 %9,04 %  
Téměř vždy116,21 %6,21 %  

Graf

48. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu2135,59 %11,86 %  
Velmi1830,51 %10,17 %  
Docela dost1016,95 %5,65 %  
Vůbec1016,95 %5,65 %  

Graf

49. Zdává se Vám, že ostatní dokáží komunikovat telepaticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 51, Občasotázka č. 50, Častootázka č. 50, Téměř vždyotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12369,49 %69,49 %  
Občas4525,42 %25,42 %  
Často95,08 %5,08 %  

Graf

50. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec3768,52 %20,9 %  
Jen trochu1120,37 %6,21 %  
Docela dost59,26 %2,82 %  
Velmi11,85 %0,56 %  

Graf

51. Míváte pocit, že nemáte zájem trávit čas ve společnosti druhých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 53, Občasotázka č. 52, Častootázka č. 52, Téměř vždyotázka č. 52].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas9151,41 %51,41 %  
Často3720,9 %20,9 %  
Nikdy3218,08 %18,08 %  
Téměř vždy179,6 %9,6 %  

Graf

52. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec6343,45 %35,59 %  
Jen trochu5840 %32,77 %  
Docela dost1711,72 %9,6 %  
Velmi74,83 %3,95 %  

Graf

53. Míváte pocit, jako by elektronická zařízení, například počítače, ovlivňovala Vaši mysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 55, Občasotázka č. 54, Častootázka č. 54, Téměř vždyotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14481,36 %81,36 %  
Občas2312,99 %12,99 %  
Často95,08 %5,08 %  
Téměř vždy10,56 %0,56 %  

Graf

54. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec1339,39 %7,34 %  
Jen trochu1236,36 %6,78 %  
Docela dost515,15 %2,82 %  
Velmi39,09 %1,69 %  

Graf

55. Býváte bez chuti k jakékoli činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 57, Občasotázka č. 56, Častootázka č. 56, Téměř vždyotázka č. 56].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas10760,45 %60,45 %  
Často3519,77 %19,77 %  
Nikdy2614,69 %14,69 %  
Téměř vždy95,08 %5,08 %  

Graf

56. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu6039,74 %33,9 %  
Vůbec3925,83 %22,03 %  
Docela dost3321,85 %18,64 %  
Velmi1912,58 %10,73 %  

Graf

57. Stává se Vám, že se bezdůvodně rozpláčete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 59, Občasotázka č. 58, Častootázka č. 58, Téměř vždyotázka č. 58].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11263,28 %63,28 %  
Občas4625,99 %25,99 %  
Často158,47 %8,47 %  
Téměř vždy42,26 %2,26 %  

Graf

58. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu3146,97 %17,51 %  
Docela dost1522,73 %8,47 %  
Velmi1218,18 %6,78 %  
Vůbec812,12 %4,52 %  

Graf

59. Věříte v čarodějnictví, voodoo či okultismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 61, Občasotázka č. 60, Častootázka č. 60, Téměř vždyotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9050,85 %50,85 %  
Občas5933,33 %33,33 %  
Často169,04 %9,04 %  
Téměř vždy126,78 %6,78 %  

Graf

60. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec5866,67 %32,77 %  
Jen trochu2427,59 %13,56 %  
Docela dost44,6 %2,26 %  
Velmi11,15 %0,56 %  

Graf

61. Míváte pocity nedostatku energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 63, Občasotázka č. 62, Častootázka č. 62, Téměř vždyotázka č. 62].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas9352,54 %52,54 %  
Často4726,55 %26,55 %  
Téměř vždy2011,3 %11,3 %  
Nikdy179,6 %9,6 %  

Graf

62. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu6741,88 %37,85 %  
Docela dost4930,63 %27,68 %  
Velmi2314,38 %12,99 %  
Vůbec2113,13 %11,86 %  

Graf

63. Míváte pocit, že na Vás kvůli Vašemu vzezření ostatní divně koukají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 65, Občasotázka č. 64, Častootázka č. 64, Téměř vždyotázka č. 64].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7341,24 %41,24 %  
Občas7039,55 %39,55 %  
Často2312,99 %12,99 %  
Téměř vždy116,21 %6,21 %  

Graf

64. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu3634,62 %20,34 %  
Docela dost2927,88 %16,38 %  
Vůbec2221,15 %12,43 %  
Velmi1716,35 %9,6 %  

Graf

65. Míváte pocit, že je Vaše mysl prázdná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 67, Občasotázka č. 66, Častootázka č. 66, Téměř vždyotázka č. 66].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10659,89 %59,89 %  
Občas5732,2 %32,2 %  
Často116,21 %6,21 %  
Téměř vždy31,69 %1,69 %  

Graf

66. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2636,62 %14,69 %  
Docela dost2028,17 %11,3 %  
Jen trochu1723,94 %9,6 %  
Velmi811,27 %4,52 %  

Graf

67. Míváte pocit, jako by Vám někdo/ něco bralo myšlenky přímo z hlavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 69, Občasotázka č. 68, Častootázka č. 68, Téměř vždyotázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14481,36 %81,36 %  
Občas2715,25 %15,25 %  
Téměř vždy42,26 %2,26 %  
Často21,13 %1,13 %  

Graf

68. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu1339,39 %7,34 %  
Vůbec1030,3 %5,65 %  
Velmi618,18 %3,39 %  
Docela dost412,12 %2,26 %  

Graf

69. Míváte pocit, že trávíte celé dny nicneděláním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 71, Občasotázka č. 70, Častootázka č. 70, Téměř vždyotázka č. 70].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7441,81 %41,81 %  
Nikdy5329,94 %29,94 %  
Často3318,64 %18,64 %  
Téměř vždy179,6 %9,6 %  

Graf

70. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu3326,61 %18,64 %  
Docela dost3225,81 %18,08 %  
Vůbec3125 %17,51 %  
Velmi2822,58 %15,82 %  

Graf

71. Míváte pocit, jako by Vám vlastní myšlenky nepatřily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 73, Občasotázka č. 72, Častootázka č. 72, Téměř vždyotázka č. 72].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15285,88 %85,88 %  
Občas2111,86 %11,86 %  
Často31,69 %1,69 %  
Téměř vždy10,56 %0,56 %  

Graf

72. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu936 %5,08 %  
Vůbec728 %3,95 %  
Velmi520 %2,82 %  
Docela dost416 %2,26 %  

Graf

73. Zdává se Vám, že jsou Vaše pocity nedostatečně silné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 75, Občasotázka č. 74, Častootázka č. 74, Téměř vždyotázka č. 74].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9654,24 %54,24 %  
Občas5732,2 %32,2 %  
Často2111,86 %11,86 %  
Téměř vždy31,69 %1,69 %  

Graf

74. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu3340,74 %18,64 %  
Vůbec2125,93 %11,86 %  
Docela dost1720,99 %9,6 %  
Velmi1012,35 %5,65 %  

Graf

75. Bývají Vaše myšlenky tak živé, že se obáváte, zda je ostatní také neslyší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 77, Občasotázka č. 76, Častootázka č. 76, Téměř vždyotázka č. 76].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13978,53 %78,53 %  
Občas2815,82 %15,82 %  
Často84,52 %4,52 %  
Téměř vždy21,13 %1,13 %  

Graf

76. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu1847,37 %10,17 %  
Vůbec1128,95 %6,21 %  
Velmi615,79 %3,39 %  
Docela dost37,89 %1,69 %  

Graf

77. Míváte pocit, že nejste dost spontánní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 79, Občasotázka č. 78, Častootázka č. 78, Téměř vždyotázka č. 78].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8145,76 %45,76 %  
Nikdy6436,16 %36,16 %  
Často1910,73 %10,73 %  
Téměř vždy137,34 %7,34 %  

Graf

78. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu5044,25 %28,25 %  
Vůbec3934,51 %22,03 %  
Docela dost1513,27 %8,47 %  
Velmi97,96 %5,08 %  

Graf

79. Slýcháváte, jak se k Vám myšlenky vrací ozvěnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 81, Občasotázka č. 80, Častootázka č. 80, Téměř vždyotázka č. 80].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14783,05 %83,05 %  
Občas2815,82 %15,82 %  
Často10,56 %0,56 %  
Téměř vždy10,56 %0,56 %  

Graf

80. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec1860 %10,17 %  
Jen trochu1240 %6,78 %  

Graf

81. Míváte pocit, jako by Vás ovládaly cizí síly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 83, Občasotázka č. 82, Častootázka č. 82, Téměř vždyotázka č. 82].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15889,27 %89,27 %  
Občas169,04 %9,04 %  
Často31,69 %1,69 %  

Graf

82. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu842,11 %4,52 %  
Docela dost526,32 %2,82 %  
Vůbec315,79 %1,69 %  
Velmi315,79 %1,69 %  

Graf

83. Míváte pocit, že jsou Vaše emoce otupené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 85, Občasotázka č. 84, Častootázka č. 84, Téměř vždyotázka č. 84].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9251,98 %51,98 %  
Občas6235,03 %35,03 %  
Často147,91 %7,91 %  
Téměř vždy95,08 %5,08 %  

Graf

84. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu3945,88 %22,03 %  
Vůbec2529,41 %14,12 %  
Docela dost1517,65 %8,47 %  
Velmi67,06 %3,39 %  

Graf

85. Slýcháváte hlasy, když jste sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 87, Občasotázka č. 86, Častootázka č. 86, Téměř vždyotázka č. 86].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15989,83 %89,83 %  
Občas158,47 %8,47 %  
Často21,13 %1,13 %  
Téměř vždy10,56 %0,56 %  

Graf

86. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec736,84 %3,95 %  
Jen trochu736,84 %3,95 %  
Velmi315,79 %1,69 %  
Docela dost210,53 %1,13 %  

Graf

87. Slýcháváte cizí rozhovory, když jste sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 89, Občasotázka č. 88, Častootázka č. 88, Téměř vždyotázka č. 88].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16693,79 %93,79 %  
Občas84,52 %4,52 %  
Téměř vždy21,13 %1,13 %  
Často10,56 %0,56 %  

Graf

88. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec763,64 %3,95 %  
Docela dost218,18 %1,13 %  
Jen trochu218,18 %1,13 %  

Graf

89. Míváte pocit, že zanedbáváte svůj zevnějšek či hygienu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 91, Občasotázka č. 90, Častootázka č. 90, Téměř vždyotázka č. 90].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8648,59 %48,59 %  
Občas7240,68 %40,68 %  
Často158,47 %8,47 %  
Téměř vždy42,26 %2,26 %  

Graf

90. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu4549,45 %25,42 %  
Docela dost1920,88 %10,73 %  
Vůbec1920,88 %10,73 %  
Velmi88,79 %4,52 %  

Graf

91. Míváte pocit, že nic nezvládáte dokončit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 93, Občasotázka č. 92, Častootázka č. 92, Téměř vždyotázka č. 92].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8145,76 %45,76 %  
Nikdy6033,9 %33,9 %  
Často2715,25 %15,25 %  
Téměř vždy95,08 %5,08 %  

Graf

92. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu4437,61 %24,86 %  
Docela dost3025,64 %16,95 %  
Velmi2823,93 %15,82 %  
Vůbec1512,82 %8,47 %  

Graf

93. Míváte pocit, že máte málo zájmů či koníčků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 95, Občasotázka č. 94, Častootázka č. 94, Téměř vždyotázka č. 94].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6838,42 %38,42 %  
Občas6436,16 %36,16 %  
Často2514,12 %14,12 %  
Téměř vždy2011,3 %11,3 %  

Graf

94. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu4339,45 %24,29 %  
Docela dost3834,86 %21,47 %  
Vůbec1513,76 %8,47 %  
Velmi1311,93 %7,34 %  

Graf

95. Míváte pocity viny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 97, Občasotázka č. 96, Častootázka č. 96, Téměř vždyotázka č. 96].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas9352,54 %52,54 %  
Nikdy5832,77 %32,77 %  
Často1910,73 %10,73 %  
Téměř vždy73,95 %3,95 %  

Graf

96. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu5546,22 %31,07 %  
Docela dost3831,93 %21,47 %  
Velmi2016,81 %11,3 %  
Vůbec65,04 %3,39 %  

Graf

97. Míváte pocity selhání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 99, Občasotázka č. 98, Častootázka č. 98, Téměř vždyotázka č. 98].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8548,02 %48,02 %  
Nikdy5430,51 %30,51 %  
Často2514,12 %14,12 %  
Téměř vždy137,34 %7,34 %  

Graf

98. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela dost5242,28 %29,38 %  
Jen trochu3931,71 %22,03 %  
Velmi2520,33 %14,12 %  
Vůbec75,69 %3,95 %  

Graf

99. Býváte napjatý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 101, Občasotázka č. 100, Častootázka č. 100, Téměř vždyotázka č. 100].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas10056,5 %56,5 %  
Často3620,34 %20,34 %  
Nikdy2312,99 %12,99 %  
Téměř vždy1810,17 %10,17 %  

Graf

100. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu7850,65 %44,07 %  
Docela dost3321,43 %18,64 %  
Velmi2918,83 %16,38 %  
Vůbec149,09 %7,91 %  

Graf

101. Míváte pocit, jako by Vašeho přítele, známého či člena rodiny nahradil dvojník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 103, Občasotázka č. 102, Častootázka č. 102, Téměř vždyotázka č. 102].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16894,92 %94,92 %  
Občas84,52 %4,52 %  
Často10,56 %0,56 %  

Graf

102. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela dost444,44 %2,26 %  
Velmi444,44 %2,26 %  
Vůbec111,11 %0,56 %  

Graf

103. Vídáváte předměty, osoby nebo zvířata, co ostatní nevidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 105, Občasotázka č. 104, Častootázka č. 104, Téměř vždyotázka č. 104].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15587,57 %87,57 %  
Občas1810,17 %10,17 %  
Často42,26 %2,26 %  

Graf

104. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec1150 %6,21 %  
Jen trochu627,27 %3,39 %  
Velmi313,64 %1,69 %  
Docela dost29,09 %1,13 %  

Graf

105. Vídáváte malinké předměty či zvířata, například myši, co ostatní nevidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 107, Občasotázka č. 106, Častootázka č. 106, Téměř vždyotázka č. 106].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16492,66 %92,66 %  
Občas105,65 %5,65 %  
Často21,13 %1,13 %  
Téměř vždy10,56 %0,56 %  

Graf

106. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec650 %3,39 %  
Jen trochu433,33 %2,26 %  
Docela dost216,67 %1,13 %  

Graf

107. Stává se Vám, že se Vaše osobnost tak promění, až se stanete někým zcela jiným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 109, Občasotázka č. 108, Častootázka č. 108, Téměř vždyotázka č. 108].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14682,49 %82,49 %  
Občas2312,99 %12,99 %  
Často63,39 %3,39 %  
Téměř vždy21,13 %1,13 %  

Graf

108. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen trochu929,03 %5,08 %  
Vůbec929,03 %5,08 %  
Velmi722,58 %3,95 %  
Docela dost619,35 %3,39 %  

Graf

109. Zdává se Vám, že jste v nitru historicky významnou osobou či celebritou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 111, Občasotázka č. 110, Častootázka č. 110, Téměř vždyotázka č. 110].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15688,14 %88,14 %  
Občas158,47 %8,47 %  
Často31,69 %1,69 %  
Téměř vždy31,69 %1,69 %  

Graf

110. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec1361,9 %7,34 %  
Jen trochu733,33 %3,95 %  
Velmi14,76 %0,56 %  

Graf

111. Míváte pocit, jako byste byli uneseni mimozemskými bytostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 113, Občasotázka č. 112, Častootázka č. 112, Téměř vždyotázka č. 112].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy17196,61 %96,61 %  
Občas52,82 %2,82 %  
Téměř vždy10,56 %0,56 %  

Graf

112. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec466,67 %2,26 %  
Jen trochu116,67 %0,56 %  
Docela dost116,67 %0,56 %  

Graf

Část 4: Klinická data

113. Gratulujeme, jste téměř hotovi! Prosíme Vás o zodpovězení posledních tří otázek týkajících se Vašeho psychiatrického stavu. Pamatujte, že Vaši osobu nebude možno identifikovat.

Nemáte-li žádný komentář, pokračujte kliknutím na tlačítko "pokračovat ".

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ja by som chcela vedieť, ako som dopadla. môj email: marekova@ttx-net.sk. ďakujem.125 %0,56 %  
Nějaká zpět... vídám šváby, ostatní je nevidí nikoliv proto, že neexistují, ale proto, že normálně spí, zatímco mě se nejlépe pracuje v noci... ale to jste pravděpodobně neměl(a) na mysli, že? U 115 vám chybí možnost nevím, že by se vyskytovaly.125 %0,56 %  
V otázce pohlaví je jen Muž a Žena. To nestačí. Pohlaví není jen dvojí. agender, multigender, bigender, intersex, genderfluid... lidi jsou různí. V dotazníku na tohle téma by rozhodně měly být všechny varianty pohlaví. 125 %0,56 %  
z těchto otázek se psychicky labilní člověk musí zhroutit :D125 %0,56 %  

Graf

114. Bylo Vám diagnostikováno, léčíte se nebo jste se v minulosti léčil(a) z onemocnění schizofrenního okruhu?

Onemocnění schizofrenního okruhu zahrnují schizofrenii, schizoafektivní poruchu a schizofreniformní či akutní psychotickou poruchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám takovou zkušenost se schizofrenním onemocněním.17297,18 %97,18 %  
Ano, mám takovou zkušenost se schizofrenním onemocněním.52,82 %2,82 %  

Graf

115. Vyskytují se onemocnění schizofrenního okruhu u Vašich prarodičů, rodičů nebo sourozenců?

Onemocnění schizofrenního okruhu zahrnují schizofrenii, schizoafektivní poruchu a schizofreniformní či akutní psychotickou poruchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyskytují.14682,49 %82,49 %  
Ano, vyskytují.169,04 %9,04 %  
Nevím.158,47 %8,47 %  

Graf

116. Trpíte v současné době jiným psychiatrickým onemocněním?

Zaškrtněte pouze ty typy onemocnění, které Vám byly profesionálně diagnostikovány či ze kterých se v současné době léčite.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebyla mi diagnostikována ani se neléčím z žádné psychiatrické poruchy.14179,66 %79,66 %  
Neurotická porucha: úzkostná porucha, fobie, obsedantně kompulzivní porucha, post-traumatická porucha, konverze a somatoformní poruchy2312,99 %12,99 %  
Porucha nálad: deprese, bipolární afektivní porucha I nebo II2011,3 %11,3 %  
Drogová závislost: závislost na alkoholu, lécích, či psychoaktivních látkách31,69 %1,69 %  
Psychotická porucha neschizofrenního typu: porucha s bludy, schizotypální porucha, toxická psychóza21,13 %1,13 %  
Vývojová porucha: autismus, Aspergerův syndrom10,56 %0,56 %  
Organická porucha: onemocnění a úrazy mozku, demence10,56 %0,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 23 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Sociální izolace

 • odpověď Neztratil jsem zájem o lidi a okolí.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 51. Míváte pocit, že nemáte zájem trávit čas ve společnosti druhých?

17. Potíže při práci

 • odpověď Práce mi jde od ruky jako dříve.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 76. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

18. Únavnost

 • odpověď Necítím se více unaven než obvykle.:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 61. Míváte pocity nedostatku energie?

23. Míváte pocit, jako by o Vás lidé cosi naznačovali či mluvili v dvojích významech?

 • odpověď Občas:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 24. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

29. Míváte pocit, jako by části časopisů a televizních pořadů byly určeny přímo Vám?

 • odpověď Občas:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 30. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

31. Míváte pocit, jako by ostatní nebyli těmi, kterými se zdají být?

 • odpověď Občas:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 66. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 32. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

33. Míváte pocit, jako byste byli nějakým způsobem trestáni?

 • odpověď Nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 62. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
 • odpověď Občas:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 34. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

47. Míváte pocit, jako byste už nechtěli dál žít?

 • odpověď Nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 99. Býváte napjatý?
 • odpověď Občas:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 48. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

49. Zdává se Vám, že ostatní dokáží komunikovat telepaticky?

 • odpověď Občas:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 50. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

53. Míváte pocit, jako by elektronická zařízení, například počítače, ovlivňovala Vaši mysl?

 • odpověď Občas:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 54. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

55. Býváte bez chuti k jakékoli činnosti?

 • odpověď Občas:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 64. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 56. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 94. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

57. Stává se Vám, že se bezdůvodně rozpláčete?

 • odpověď Nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 99. Býváte napjatý?

65. Míváte pocit, že je Vaše mysl prázdná?

 • odpověď Občas:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 66. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

67. Míváte pocit, jako by Vám někdo/ něco bralo myšlenky přímo z hlavy?

 • odpověď Občas:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 68. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 68. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

73. Zdává se Vám, že jsou Vaše pocity nedostatečně silné?

 • odpověď Občas:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 74. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

79. Slýcháváte, jak se k Vám myšlenky vrací ozvěnou?

 • odpověď Občas:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 80. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 80. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

83. Míváte pocit, že jsou Vaše emoce otupené?

 • odpověď Občas:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 84. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

91. Míváte pocit, že nic nezvládáte dokončit?

 • odpověď Občas:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 92. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 92. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

95. Míváte pocity viny?

 • odpověď Občas:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 96. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

97. Míváte pocity selhání?

 • odpověď Občas:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 98. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

98. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

 • odpověď Velmi:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Téměř vždy na otázku 97. Míváte pocity selhání?

99. Býváte napjatý?

 • odpověď Občas:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 100. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen trochu na otázku 100. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

103. Vídáváte předměty, osoby nebo zvířata, co ostatní nevidí?

 • odpověď Občas:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 104. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem obeznámen(a) s obsahem a cílem této studie, jsem starší 18 let a souhlasím se svou účastí.

3. Věk:

4. Pohlaví:

5. Dosažené vzdělání:

7. Nálada

8. Pesimismus

9. Pocit neúspěchu

10. Neuspokojení z činnosti

11. Vina

12. Nenávist k sobě samému

13. Myšlenky na sebevraždu

14. Sociální izolace

15. Nerozhodnost

16. Vlastní vzhled

17. Potíže při práci

18. Únavnost

19. Nechutenství

21. Býváte smutní?

22. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

23. Míváte pocit, jako by o Vás lidé cosi naznačovali či mluvili v dvojích významech?

24. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

25. Míváte pocit, že nejste moc temperamentní?

26. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

27. Míváte pocit, že toho moc nenamluvíte, když s druhými hovoříte?

28. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

29. Míváte pocit, jako by části časopisů a televizních pořadů byly určeny přímo Vám?

30. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

31. Míváte pocit, jako by ostatní nebyli těmi, kterými se zdají být?

32. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

33. Míváte pocit, jako byste byli nějakým způsobem trestáni?

34. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

35. Míváte pocit, že Vás důležité události nechávají moc chladnými?

36. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

37. Býváte ke všemu pesimističtí?

38. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

39. Míváte pocit, jako by proti Vám bylo nějaké spiknutí?

40. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

41. Míváte pocit, jako byste byli předurčeni být někým velmi významným?

42. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

43. Míváte pocit, jako by Vás v budoucnosti nic nečekalo?

44. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

45. Míváte pocit, že jste osoba vyjímečná či neobyčejná?

46. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

47. Míváte pocit, jako byste už nechtěli dál žít?

48. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

49. Zdává se Vám, že ostatní dokáží komunikovat telepaticky?

50. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

51. Míváte pocit, že nemáte zájem trávit čas ve společnosti druhých?

52. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

53. Míváte pocit, jako by elektronická zařízení, například počítače, ovlivňovala Vaši mysl?

54. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

55. Býváte bez chuti k jakékoli činnosti?

56. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

57. Stává se Vám, že se bezdůvodně rozpláčete?

58. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

59. Věříte v čarodějnictví, voodoo či okultismus?

60. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

61. Míváte pocity nedostatku energie?

62. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

63. Míváte pocit, že na Vás kvůli Vašemu vzezření ostatní divně koukají?

64. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

65. Míváte pocit, že je Vaše mysl prázdná?

66. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

67. Míváte pocit, jako by Vám někdo/ něco bralo myšlenky přímo z hlavy?

68. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

69. Míváte pocit, že trávíte celé dny nicneděláním?

70. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

71. Míváte pocit, jako by Vám vlastní myšlenky nepatřily?

73. Zdává se Vám, že jsou Vaše pocity nedostatečně silné?

74. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

75. Bývají Vaše myšlenky tak živé, že se obáváte, zda je ostatní také neslyší?

76. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

77. Míváte pocit, že nejste dost spontánní?

78. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

79. Slýcháváte, jak se k Vám myšlenky vrací ozvěnou?

80. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

81. Míváte pocit, jako by Vás ovládaly cizí síly?

83. Míváte pocit, že jsou Vaše emoce otupené?

84. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

85. Slýcháváte hlasy, když jste sami?

87. Slýcháváte cizí rozhovory, když jste sami?

89. Míváte pocit, že zanedbáváte svůj zevnějšek či hygienu?

90. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

91. Míváte pocit, že nic nezvládáte dokončit?

92. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

93. Míváte pocit, že máte málo zájmů či koníčků?

94. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

95. Míváte pocity viny?

96. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

97. Míváte pocity selhání?

98. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

99. Býváte napjatý?

100. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

101. Míváte pocit, jako by Vašeho přítele, známého či člena rodiny nahradil dvojník?

103. Vídáváte předměty, osoby nebo zvířata, co ostatní nevidí?

104. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

105. Vídáváte malinké předměty či zvířata, například myši, co ostatní nevidí?

107. Stává se Vám, že se Vaše osobnost tak promění, až se stanete někým zcela jiným?

109. Zdává se Vám, že jste v nitru historicky významnou osobou či celebritou?

110. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

111. Míváte pocit, jako byste byli uneseni mimozemskými bytostmi?

114. Bylo Vám diagnostikováno, léčíte se nebo jste se v minulosti léčil(a) z onemocnění schizofrenního okruhu?

115. Vyskytují se onemocnění schizofrenního okruhu u Vašich prarodičů, rodičů nebo sourozenců?

116. Trpíte v současné době jiným psychiatrickým onemocněním?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem obeznámen(a) s obsahem a cílem této studie, jsem starší 18 let a souhlasím se svou účastí.

3. Věk:

4. Pohlaví:

5. Dosažené vzdělání:

7. Nálada

8. Pesimismus

9. Pocit neúspěchu

10. Neuspokojení z činnosti

11. Vina

12. Nenávist k sobě samému

13. Myšlenky na sebevraždu

14. Sociální izolace

15. Nerozhodnost

16. Vlastní vzhled

17. Potíže při práci

18. Únavnost

19. Nechutenství

21. Býváte smutní?

22. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

23. Míváte pocit, jako by o Vás lidé cosi naznačovali či mluvili v dvojích významech?

24. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

25. Míváte pocit, že nejste moc temperamentní?

26. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

27. Míváte pocit, že toho moc nenamluvíte, když s druhými hovoříte?

28. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

29. Míváte pocit, jako by části časopisů a televizních pořadů byly určeny přímo Vám?

30. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

31. Míváte pocit, jako by ostatní nebyli těmi, kterými se zdají být?

32. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

33. Míváte pocit, jako byste byli nějakým způsobem trestáni?

34. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

35. Míváte pocit, že Vás důležité události nechávají moc chladnými?

36. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

37. Býváte ke všemu pesimističtí?

38. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

39. Míváte pocit, jako by proti Vám bylo nějaké spiknutí?

40. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

41. Míváte pocit, jako byste byli předurčeni být někým velmi významným?

42. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

43. Míváte pocit, jako by Vás v budoucnosti nic nečekalo?

44. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

45. Míváte pocit, že jste osoba vyjímečná či neobyčejná?

46. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

47. Míváte pocit, jako byste už nechtěli dál žít?

48. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

49. Zdává se Vám, že ostatní dokáží komunikovat telepaticky?

50. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

51. Míváte pocit, že nemáte zájem trávit čas ve společnosti druhých?

52. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

53. Míváte pocit, jako by elektronická zařízení, například počítače, ovlivňovala Vaši mysl?

54. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

55. Býváte bez chuti k jakékoli činnosti?

56. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

57. Stává se Vám, že se bezdůvodně rozpláčete?

58. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

59. Věříte v čarodějnictví, voodoo či okultismus?

60. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

61. Míváte pocity nedostatku energie?

62. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

63. Míváte pocit, že na Vás kvůli Vašemu vzezření ostatní divně koukají?

64. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

65. Míváte pocit, že je Vaše mysl prázdná?

66. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

67. Míváte pocit, jako by Vám někdo/ něco bralo myšlenky přímo z hlavy?

68. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

69. Míváte pocit, že trávíte celé dny nicneděláním?

70. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

71. Míváte pocit, jako by Vám vlastní myšlenky nepatřily?

73. Zdává se Vám, že jsou Vaše pocity nedostatečně silné?

74. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

75. Bývají Vaše myšlenky tak živé, že se obáváte, zda je ostatní také neslyší?

76. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

77. Míváte pocit, že nejste dost spontánní?

78. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

79. Slýcháváte, jak se k Vám myšlenky vrací ozvěnou?

80. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

81. Míváte pocit, jako by Vás ovládaly cizí síly?

83. Míváte pocit, že jsou Vaše emoce otupené?

84. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

85. Slýcháváte hlasy, když jste sami?

87. Slýcháváte cizí rozhovory, když jste sami?

89. Míváte pocit, že zanedbáváte svůj zevnějšek či hygienu?

90. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

91. Míváte pocit, že nic nezvládáte dokončit?

92. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

93. Míváte pocit, že máte málo zájmů či koníčků?

94. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

95. Míváte pocity viny?

96. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

97. Míváte pocity selhání?

98. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

99. Býváte napjatý?

100. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

101. Míváte pocit, jako by Vašeho přítele, známého či člena rodiny nahradil dvojník?

103. Vídáváte předměty, osoby nebo zvířata, co ostatní nevidí?

104. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

105. Vídáváte malinké předměty či zvířata, například myši, co ostatní nevidí?

107. Stává se Vám, že se Vaše osobnost tak promění, až se stanete někým zcela jiným?

109. Zdává se Vám, že jste v nitru historicky významnou osobou či celebritou?

110. Do jaké míry Vás tento prožitek psychicky zatěžuje?

111. Míváte pocit, jako byste byli uneseni mimozemskými bytostmi?

114. Bylo Vám diagnostikováno, léčíte se nebo jste se v minulosti léčil(a) z onemocnění schizofrenního okruhu?

115. Vyskytují se onemocnění schizofrenního okruhu u Vašich prarodičů, rodičů nebo sourozenců?

116. Trpíte v současné době jiným psychiatrickým onemocněním?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Keřková, B.Inventář duševních prožitků (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://inventar-dusevnich-prozitku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.