Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Investice domácností

Investice domácností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivo Smoleňák
Šetření:03. 10. 2009 - 20. 10. 2009
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě dotazníku bych chtěl definovat chování průměrné české domácnosti v oblasti zhodnocování peněz. Výsledky dotazníku budou použity v mé diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let včetně5573,33 %73,33 %  
31 - 40 let1114,67 %14,67 %  
41- 50 let56,67 %6,67 %  
51 let a výše45,33 %5,33 %  

Graf

2. nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4661,33 %61,33 %  
2432 %32 %  
VOŠ56,67 %6,67 %  

Graf

3. Jaké jsou zdroje Vašich rodinných příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzda 6992 %92 %  
příjmy z podnikání 2330,67 %30,67 %  
příjmy z pronájmu nemovitostí 912 %12 %  
jiné 68 %8 %  
příjmy z kapitálu (dividendy, úroky apod.)68 %8 %  

Graf

4. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ušetříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 20%2026,67 %26,67 %  
do 5%1621,33 %21,33 %  
vice než 20%1418,67 %18,67 %  
utratím vše co vydělám1216 %16 %  
6 - 10%1114,67 %14,67 %  
žijeme na dluh22,67 %2,67 %  

Graf

5. Kdo se stará o Vaše rodinné finance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o své finance se starám sám a sleduji aktuální trendy 5573,33 %73,33 %  
partner 1317,33 %17,33 %  
využívám služeb finančního poradce810,67 %10,67 %  
nikdo56,67 %6,67 %  
někdo jiný 45,33 %5,33 %  
dám na rady od známých a příbuzných34 %4 %  

Graf

6. Jaký je obvyklý horizont Vašich investic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na období do jednoho roku 3344 %44 %  
na období od jednoho roku do pěti let 2837,33 %37,33 %  
na období delší než pět let 1418,67 %18,67 %  

Graf

7. Jakým způsobem své peníze zhodnocujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavebním spořením 5066,67 %66,67 %  
na běžném účtu 4256 %56 %  
penzijními fondy 2533,33 %33,33 %  
nemovitostmi 2026,67 %26,67 %  
kapitálovým životním pojištěním1824 %24 %  
na termínovaném účtu1722,67 %22,67 %  
akciemi 810,67 %10,67 %  
podílovými či investičními fondy68 %8 %  
jinak56,67 %6,67 %  
žádným34 %4 %  
dluhopisy 22,67 %2,67 %  
penzijní mi fondy 11,33 %1,33 %  

Graf

8. Utrpěl jste již někdy ztráty z investic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5269,33 %69,33 %  
ano2330,67 %30,67 %  

Graf

9. Ovlivnila finanční krize vaše investiční chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4458,67 %58,67 %  
investuji teď mnohem konzervativněji1317,33 %17,33 %  
jinak 1114,67 %14,67 %  
již nedůvěřuji žádné finanční instituci56,67 %6,67 %  
pokles trhů vytvořil vhodné podmínky pro investice do akcií, čehož jsem využil22,67 %2,67 %  

Graf

10. Jaký je Váš osobní vztah k riziku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechci podstupovat žádné riziko. Chci mít jistotu návratnosti minimálně ve výši investované částky 4661,33 %61,33 %  
jsem ochoten podstoupit riziko částečné ztráty investovaných prostředků2736 %36 %  
jsem ochoten akceptovat riziko i 100% ztráty investovaných prostředků22,67 %2,67 %  

Graf

11. Jaký je účel Vaší investice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dočasné uložení volných finančních prostředků, které mají charakter peněžní rezervy na předem známý účel (důchod, školné, účelové podnikové fondy apod.)3749,33 %49,33 %  
zhodnocení volných finančních prostředků, které nemají předem určené využití, ale je pravděpodobné, že je budu v budoucnu alespoň zčásti využívat jinak, než k investování3242,67 %42,67 %  
uložení finančních prostředků do takových investičních nástrojů, které mohou generovat nadprůměrný výnos a pro něž do budoucna nezamýšlím konkrétní použití68 %8 %  

Graf

12. Z čeho máte největší strach při finančních investicích ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z poklesu akciového kurzu a ztráty peněz2432 %32 %  
nerozumím tomu1925,33 %25,33 %  
nemám strach1418,67 %18,67 %  
jiný důvod 1013,33 %13,33 %  
aby se neopakovaly špatné zkušenosti z kupónové privatizace810,67 %10,67 %  

Graf

13. využíváte k financování svých rodinných potřeb cizího kapitálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám3141,33 %41,33 %  
hypotéku2229,33 %29,33 %  
úvěr ze stavebního spoření1216 %16 %  
kontokorent1216 %16 %  
spotřebitelský úvěr1114,67 %14,67 %  
jiný22,67 %2,67 %  
leasing11,33 %1,33 %  

Graf

14. jakým způsobem jste kryti proti neschopnosti splácet Vaše půjčky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem zadlužen2837,33 %37,33 %  
pojištění 2229,33 %29,33 %  
finanční rezervy či likvidní aktiva ve výši alespoň 6ti měsíčních platů1925,33 %25,33 %  
nijak1722,67 %22,67 %  
jinak 11,33 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

  • odpověď :
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vice než 20% na otázku 4. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ušetříte?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám strach na otázku 12. Z čeho máte největší strach při finančních investicích ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

3. Jaké jsou zdroje Vašich rodinných příjmů?

4. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ušetříte?

5. Kdo se stará o Vaše rodinné finance?

6. Jaký je obvyklý horizont Vašich investic?

7. Jakým způsobem své peníze zhodnocujete?

8. Utrpěl jste již někdy ztráty z investic?

9. Ovlivnila finanční krize vaše investiční chování?

10. Jaký je Váš osobní vztah k riziku?

11. Jaký je účel Vaší investice?

12. Z čeho máte největší strach při finančních investicích ?

13. využíváte k financování svých rodinných potřeb cizího kapitálu?

14. jakým způsobem jste kryti proti neschopnosti splácet Vaše půjčky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. nejvyšší dosažené vzdělání ve Vaší domácnosti

3. Jaké jsou zdroje Vašich rodinných příjmů?

4. Kolik procent z rodinného příjmu v průměru ušetříte?

5. Kdo se stará o Vaše rodinné finance?

6. Jaký je obvyklý horizont Vašich investic?

7. Jakým způsobem své peníze zhodnocujete?

8. Utrpěl jste již někdy ztráty z investic?

9. Ovlivnila finanční krize vaše investiční chování?

10. Jaký je Váš osobní vztah k riziku?

11. Jaký je účel Vaší investice?

12. Z čeho máte největší strach při finančních investicích ?

13. využíváte k financování svých rodinných potřeb cizího kapitálu?

14. jakým způsobem jste kryti proti neschopnosti splácet Vaše půjčky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smoleňák, I.Investice domácností (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://investice-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.