Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Islám a islamofobie v ČR

Islám a islamofobie v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Kimák
Šetření:22. 04. 2014 - 03. 05. 2014
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hlavním cílem dotazníku je zjistit povědomí české veřejnosti o islámu a zároveň zjistit míru obav z něj. Dotazník je anonymní a výsledky budou přístupné. Jde o školní projekt.

Podmínky pro vyplnění jsou dvě: Jste občan ČR a nejste vyznavečem islámu.

Prosím, abyste při vyplňování vypisovací otázek nic nevyhledávali. Stačí napsat, co vás napadne nebo nenapsat nic.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5177,27 %77,27 %  
muž1522,73 %22,73 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-264872,73 %72,73 %  
27-401319,7 %19,7 %  
41-5557,58 %7,58 %  

Graf

Pokud ještě studujete, vyplňtě dosavadní získané vzdělání.

3. Vzdělání - ukončené

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3248,48 %48,48 %  
2233,33 %33,33 %  
1015,15 %15,15 %  
Studuji ZŠ11,52 %1,52 %  
VOŠ11,52 %1,52 %  

Graf

4. Vzdělání - probíhající

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ2960,42 %43,94 %  
student SŠ1225 %18,18 %  
nic12,08 %1,52 %  
již neprobíhá12,08 %1,52 %  
žádné12,08 %1,52 %  
12,08 %1,52 %  
uz nestuduji12,08 %1,52 %  
pracující12,08 %1,52 %  
student VOŠ12,08 %1,52 %  

Graf

Zvolte" Ano" pouze v případě, že skutečně věříte v boha (či v jiný transcendent) a jste členem náboženské konfese/církve/hnutí či jejich sympatizant.

5. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5380,3 %80,3 %  
Ano913,64 %13,64 %  
Nechci uvést46,06 %6,06 %  

Graf

6. Kdo je považován za zakladatele islámu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohamed1631,37 %24,24 %  
prorok Mohamed713,73 %10,61 %  
mohammed611,76 %9,09 %  
muhammad59,8 %7,58 %  
nevím35,88 %4,55 %  
muhamed35,88 %4,55 %  
Muhammed23,92 %3,03 %  
Prorok Mohamed?11,96 %1,52 %  
mohamed?11,96 %1,52 %  
Mohamed.11,96 %1,52 %  
ostatní odpovědi Mohamed, většinou lidí, ale islamisté ho myslím jako zakladatele nepovažují
Bůh Alláh a jeho prorok Mohamed
jakysi alah nebo koho ti sektari uvadeji
Izraelite
prorok Mohammed
muhammad?
611,76 %9,09 % 

Graf

7. Jak se nazývá základní kniha islámské věrouky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korán6095,24 %90,91 %  
nevím23,17 %3,03 %  
šaria11,59 %1,52 %  

Graf

8. Jak muslimové nazývají boha?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alláh3465,38 %51,52 %  
aláh1426,92 %21,21 %  
nevím11,92 %1,52 %  
mohamed11,92 %1,52 %  
bůh11,92 %1,52 %  
alah akbar11,92 %1,52 %  

Graf

9. Jaké máte pocity, když se řekne sovo islám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné2436,92 %36,36 %  
špatné1929,23 %28,79 %  
žádné1624,62 %24,24 %  
spíše dobré69,23 %9,09 %  

Graf

10. Zajímáte se o problematiku islámu a muslimů v Evropě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2539,06 %37,88 %  
spíše ne1421,88 %21,21 %  
ano1218,75 %18,18 %  
spíše ano1117,19 %16,67 %  
ne23,13 %3,03 %  

Graf

max. 3 odpovědi

11. Jaké zdroje byste preferoval/a k zíkání informací o islámu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborná literatura4469,84 %66,67 %  
internet4266,67 %63,64 %  
osobní zkušenost3250,79 %48,48 %  
tisk1930,16 %28,79 %  
zkušenost známých1422,22 %21,21 %  
TV1015,87 %15,15 %  

Graf

12. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných istitucích?

např. ve školách, na úřadech apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3756,92 %56,06 %  
ano2335,38 %34,85 %  
nevím57,69 %7,58 %  

Graf

13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

Zakroužkujte jedno číslo od 1. (např. hodný) po 5. (zlý), př.: 1 2 x3 4 5 (3 = něco mezi)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
otevřený vs. uzavřený1-2-3-4-53.6510.926
přizpůsobivý vs. nepřizpůsobivý1-2-3-4-53.9371.107
klidný vs. výbušný1-2-3-4-53.3490.83
přátelský vs. nepřátelský1-2-3-4-53.271.086
zbožný vs. laxní ve víře1-2-3-4-51.7580.667
bohatý vs. chudý1-2-3-4-52.7780.586
vzdělaný vs. nevzdělaný1-2-3-4-52.8891.051
pilný vs. líný1-2-3-4-52.810.821

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní3860,32 %57,58 %  
neutrální2031,75 %30,3 %  
pozitivní57,94 %7,58 %  

Graf

15. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2944,62 %43,94 %  
spíše ne1523,08 %22,73 %  
spíše ano1218,46 %18,18 %  
ne710,77 %10,61 %  
nevím23,08 %3,03 %  

Graf

16. Imigrační politika by měla být řízena:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatně jednotlivými státy EU4877,42 %72,73 %  
na úrovni EU1422,58 %21,21 %  

Graf

17. Slovo džihád podle Vás znamená:

možnost výběru více odpovědí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Násilné šíření islámu.4266,67 %63,64 %  
Násilné ozbrojené útoky proti nevěřícím či křesťanům.3961,9 %59,09 %  
Obrana islámu vedená útokem2641,27 %39,39 %  
Ekvivalent terorismu.1828,57 %27,27 %  
Misijní činnost muslimů v neislámském světě.1422,22 %21,21 %  
Správné, zbožné chování muslima hodné následování812,7 %12,12 %  
Pomoc potřebným a charitativní činnost34,76 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vzdělání - probíhající

 • odpověď student SŠ:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Vzdělání - ukončené

12. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných istitucích?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelský [1-2-3-4-5] nepřátelský: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatné na otázku 9. Jaké máte pocity, když se řekne sovo islám?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřený [1-2-3-4-5] uzavřený: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přizpůsobivý [1-2-3-4-5] nepřizpůsobivý: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělaný [1-2-3-4-5] nevzdělaný: 4 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

 • odpověď přizpůsobivý [1-2-3-4-5] nepřizpůsobivý: 5:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelský [1-2-3-4-5] nepřátelský: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřený [1-2-3-4-5] uzavřený: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
 • odpověď zbožný [1-2-3-4-5] laxní ve víře: 1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřený [1-2-3-4-5] uzavřený: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

14. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

 • odpověď negativní:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatné na otázku 9. Jaké máte pocity, když se řekne sovo islám?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřený [1-2-3-4-5] uzavřený: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelský [1-2-3-4-5] nepřátelský: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přizpůsobivý [1-2-3-4-5] nepřizpůsobivý: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělaný [1-2-3-4-5] nevzdělaný: 4 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

15. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatné na otázku 9. Jaké máte pocity, když se řekne sovo islám?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřený [1-2-3-4-5] uzavřený: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelský [1-2-3-4-5] nepřátelský: 5 na otázku 13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

17. Slovo džihád podle Vás znamená:

 • odpověď Násilné ozbrojené útoky proti nevěřícím či křesťanům.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekvivalent terorismu. na otázku 17. Slovo džihád podle Vás znamená:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání - ukončené

4. Vzdělání - probíhající

5. Jste věřící?

6. Kdo je považován za zakladatele islámu?

7. Jak se nazývá základní kniha islámské věrouky?

8. Jak muslimové nazývají boha?

9. Jaké máte pocity, když se řekne sovo islám?

10. Zajímáte se o problematiku islámu a muslimů v Evropě?

11. Jaké zdroje byste preferoval/a k zíkání informací o islámu?

12. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných istitucích?

13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

14. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

15. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

16. Imigrační politika by měla být řízena:

17. Slovo džihád podle Vás znamená:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání - ukončené

4. Vzdělání - probíhající

5. Jste věřící?

6. Kdo je považován za zakladatele islámu?

7. Jak se nazývá základní kniha islámské věrouky?

8. Jak muslimové nazývají boha?

9. Jaké máte pocity, když se řekne sovo islám?

10. Zajímáte se o problematiku islámu a muslimů v Evropě?

11. Jaké zdroje byste preferoval/a k zíkání informací o islámu?

12. Souhlasili byste s nošením islámského šátku ve veřejných istitucích?

13. Průměrný muslim žijící v Evropě je podle Vás:

14. Jaký zaujímáte postoj ke stavbě mešit na území ČR?

15. Vnímáte přítomnost muslimských menšin v Evropě jako hrozbu?

16. Imigrační politika by měla být řízena:

17. Slovo džihád podle Vás znamená:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kimák, M.Islám a islamofobie v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://islam-a-islamofobie-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.