Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ISLÁM JAKO HROZBA PRO EVROPU

ISLÁM JAKO HROZBA PRO EVROPU

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:John Doe
Šetření:17. 02. 2011 - 03. 03. 2011
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Evropa a islám?

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11062,86 %62,86 %  
Muž6537,14 %37,14 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3010459,43 %59,43 %  
20 a méně3821,71 %21,71 %  
30 a více3520 %20 %  

Graf

3. Zajímáš se o problematiku islámu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13376 %76 %  
ne4224 %24 %  

Graf

4. Myslíš si, že islám představuje pro Evropu hrozbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12672 %72 %  
ne3117,71 %17,71 %  
nevím1810,29 %10,29 %  

Graf

5. Jaký máš k islámu postoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní10962,29 %62,29 %  
Neutrální4626,29 %26,29 %  
Pozitivní2011,43 %11,43 %  

Graf

6. Myslíš si, že je islám násilnické náboženství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11867,43 %67,43 %  
ne4726,86 %26,86 %  
nevím105,71 %5,71 %  

Graf

7. Máš s islámem osobní zkušenost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9956,57 %56,57 %  
ano7643,43 %43,43 %  

Graf

8. Máš ve svém okolí nějakého muslima?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9353,14 %53,14 %  
ano8246,86 %46,86 %  

Graf

9. Jaký je tvůj názor na multikulturní společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vede k zániku původní kultury11565,71 %65,71 %  
Obohacuje původní kulturu5028,57 %28,57 %  
Nemá na kulturu větší vliv105,71 %5,71 %  

Graf

10. Souhlasíš s výstavbou mešit v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12169,14 %69,14 %  
ano3117,71 %17,71 %  
nevím2313,14 %13,14 %  

Graf

11. Souhlasíš se vstupem Turecka do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10358,86 %58,86 %  
Je mi to jedno3620,57 %20,57 %  
Ano3620,57 %20,57 %  

Graf

12. 12.Myslíš si, že se teroristická hrozba může týkat i České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12068,57 %68,57 %  
ne3017,14 %17,14 %  
nevím2514,29 %14,29 %  

Graf

13. 13. Myslíš si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8850,29 %50,29 %  
ano5833,14 %33,14 %  
nevím2916,57 %16,57 %  

Graf

14. Slyšel(a) jsi někdy o islámském právu šaría?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14281,14 %81,14 %  
ne3318,86 %18,86 %  

Graf

15. Znepokojuje Tě vzrůstající počet muslimů v Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13979,43 %79,43 %  
Ne3620,57 %20,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíš si, že islám představuje pro Evropu hrozbu?

 • odpověď ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 5. Jaký máš k islámu postoj?

6. Myslíš si, že je islám násilnické náboženství?

 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 5. Jaký máš k islámu postoj?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Myslíš si, že islám představuje pro Evropu hrozbu?

7. Máš s islámem osobní zkušenost?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 5. Jaký máš k islámu postoj?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Myslíš si, že je islám násilnické náboženství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Zajímáš se o problematiku islámu?

4. Myslíš si, že islám představuje pro Evropu hrozbu?

5. Jaký máš k islámu postoj?

6. Myslíš si, že je islám násilnické náboženství?

7. Máš s islámem osobní zkušenost?

8. Máš ve svém okolí nějakého muslima?

9. Jaký je tvůj názor na multikulturní společnost?

10. Souhlasíš s výstavbou mešit v České republice?

11. Souhlasíš se vstupem Turecka do Evropské unie?

12. 12.Myslíš si, že se teroristická hrozba může týkat i České republiky?

13. 13. Myslíš si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

14. Slyšel(a) jsi někdy o islámském právu šaría?

15. Znepokojuje Tě vzrůstající počet muslimů v Evropě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Zajímáš se o problematiku islámu?

4. Myslíš si, že islám představuje pro Evropu hrozbu?

5. Jaký máš k islámu postoj?

6. Myslíš si, že je islám násilnické náboženství?

7. Máš s islámem osobní zkušenost?

8. Máš ve svém okolí nějakého muslima?

9. Jaký je tvůj názor na multikulturní společnost?

10. Souhlasíš s výstavbou mešit v České republice?

11. Souhlasíš se vstupem Turecka do Evropské unie?

12. 12.Myslíš si, že se teroristická hrozba může týkat i České republiky?

13. 13. Myslíš si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

14. Slyšel(a) jsi někdy o islámském právu šaría?

15. Znepokojuje Tě vzrůstající počet muslimů v Evropě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doe, J.ISLÁM JAKO HROZBA PRO EVROPU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://islam-jako-hrozba-pro-evropu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.