Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Islám v ČR, jeho znalost a postoje k němu

Islám v ČR, jeho znalost a postoje k němu

Cíle udržitelného rozvoje
Který z cílů udržitelného rozvoje je Vám nejbližší?

(cca 10 minut, veřejné výsledky 19. května)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Běloveský
Šetření:05. 07. 2020 - 13. 04. 2021
Počet respondentů:708
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovídejte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nejedná se o test vašich znalostí a vědomostí. Pravdivou opovědí mi pomůžete zjistit skutečný stav věci a výsledek bude pak co nejvíce odpovídat realitě.

Výsledky dotazníku budou použity pro potřeby bakalářské práce.

Milan Běloveský

 Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena35750,42 %50,42 %  
Muž35149,58 %49,58 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let31043,79 %43,79 %  
15 - 25 let25836,44 %36,44 %  
41 - 60 let10715,11 %15,11 %  
61 a více let334,66 %4,66 %  

Graf

3. Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské29641,81 %41,81 %  
Střední s maturitou28239,83 %39,83 %  
Základní689,6 %9,6 %  
Střední628,76 %8,76 %  

Graf

4. Jakého jste vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez vyznání49069,21 %69,21 %  
Křesťan16122,74 %22,74 %  
Jiné466,5 %6,5 %  
Buddhista50,71 %0,71 %  
Muslim30,42 %0,42 %  
Žid30,42 %0,42 %  

Graf

5. Do jakého období byste zařadil(a) vznik islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V 7. století49269,49 %69,49 %  
Asi 1000 let před naším letopočtem11916,81 %16,81 %  
Na počátku našeho letopočtu7911,16 %11,16 %  
Koncem 14. století141,98 %1,98 %  
Polovina 18. století40,56 %0,56 %  

Graf

6. Islám vznikl na území kterého z těchto současných státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Saúdská Arábie41258,19 %58,19 %  
Izrael15021,19 %21,19 %  
Spojené arabské emiráty7710,88 %10,88 %  
Libanon375,23 %5,23 %  
Egypt324,52 %4,52 %  

Graf

7. Kdo je považován za „zakladatele“ tohoto náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prorok Mohamed69097,46 %97,46 %  
Abrahám91,27 %1,27 %  
Ježíš Nazaretský40,56 %0,56 %  
Buddha20,28 %0,28 %  
Konfucius20,28 %0,28 %  
Král David10,14 %0,14 %  

Graf

8. Která kniha je svatou knihou islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korán70499,44 %99,44 %  
Talmud30,42 %0,42 %  
Bible10,14 %0,14 %  

Graf

9. Nejvyšší bytostí v islámu je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alláh70699,72 %99,72 %  
Jehova10,14 %0,14 %  
Buddha10,14 %0,14 %  

Graf

10. Pro vyznavače islámského náboženství je hlavním poutním místem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mekka67094,63 %94,63 %  
Medina162,26 %2,26 %  
Jeruzalém152,12 %2,12 %  
Fallúdža40,56 %0,56 %  
Karbalá30,42 %0,42 %  

Graf

11. Muslimský postní měsíc se nazývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ramadán69097,46 %97,46 %  
Rámájana81,13 %1,13 %  
Asalha Puja50,71 %0,71 %  
Rámnavámi30,42 %0,42 %  
Jom kipur20,28 %0,28 %  

Graf

12. Počet muslimů na světě je v současnosti zhruba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,6 miliardy44462,71 %62,71 %  
750 milionů13519,07 %19,07 %  
2,5 miliardy10414,69 %14,69 %  
300 milionů253,53 %3,53 %  

Graf

13. Jak hodnotíte váš vztah k islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporný23433,05 %33,05 %  
Neutrální22732,06 %32,06 %  
Spíše záporný18826,55 %26,55 %  
Spíše kladný365,08 %5,08 %  
Kladný233,25 %3,25 %  

Graf

14. Je podle vás islám náboženstvím míru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne29641,81 %41,81 %  
Naopak, je náboženstvím války a smrti19126,98 %26,98 %  
Nevím13619,21 %19,21 %  
Ano8512,01 %12,01 %  

Graf

15. Myslíte si, že je postavení žen v islámu rovnoprávné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne44262,43 %62,43 %  
Spíše ne21229,94 %29,94 %  
Nevím344,8 %4,8 %  
Spíše ano172,4 %2,4 %  
Rozhodně ano30,42 %0,42 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou v islámu pronásledováni homosexuálové a jiné sexuální menšiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano37052,26 %52,26 %  
Spíše ano24835,03 %35,03 %  
Nevím7210,17 %10,17 %  
Spíše ne152,12 %2,12 %  
Rozhodně ne30,42 %0,42 %  

Graf

17. Myslíte si, že je islám přívětivý k ostatním náboženstvím a k ateistům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne30743,36 %43,36 %  
Spíše ne24234,18 %34,18 %  
Nevím7911,16 %11,16 %  
Spíše ano709,89 %9,89 %  
Rozhodně ano101,41 %1,41 %  

Graf

18. Myslíte si, že je islám hrozbou pro Česko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano21229,94 %29,94 %  
Spíše ne17725 %25 %  
Spíše ano15521,89 %21,89 %  
Rozhodně ne8612,15 %12,15 %  
Nevím7811,02 %11,02 %  

Graf

19. Myslíte si, že je islám v Česku ohrožením hlavně pro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidská práva a svobody39255,37 %55,37 %  
Není ohrožením pro nic16823,73 %23,73 %  
Právní řád537,49 %7,49 %  
Nevím436,07 %6,07 %  
Demokracii425,93 %5,93 %  
Ekonomiku101,41 %1,41 %  

Graf

20. Myslíte si, že by měl být islám v ČR zakázán zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne22932,34 %32,34 %  
Rozhodně ano16323,02 %23,02 %  
Spíše ne13719,35 %19,35 %  
Nevím9913,98 %13,98 %  
Spíše ano8011,3 %11,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 a více let na otázku 2. Váš věk?

6. Islám vznikl na území kterého z těchto současných státu?

 • odpověď Saúdská Arábie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 a více let na otázku 2. Váš věk?

13. Jak hodnotíte váš vztah k islámu?

 • odpověď Záporný:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 20. Myslíte si, že by měl být islám v ČR zakázán zákonem?

18. Myslíte si, že je islám hrozbou pro Česko?

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 20. Myslíte si, že by měl být islám v ČR zakázán zákonem?

19. Myslíte si, že je islám v Česku ohrožením hlavně pro?

 • odpověď Není ohrožením pro nic:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 16. Myslíte si, že jsou v islámu pronásledováni homosexuálové a jiné sexuální menšiny?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 18. Myslíte si, že je islám hrozbou pro Česko?

20. Myslíte si, že by měl být islám v ČR zakázán zákonem?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 18. Myslíte si, že je islám hrozbou pro Česko?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladný na otázku 13. Jak hodnotíte váš vztah k islámu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 16. Myslíte si, že jsou v islámu pronásledováni homosexuálové a jiné sexuální menšiny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše vzdělání?

4. Jakého jste vyznání?

5. Do jakého období byste zařadil(a) vznik islámu?

6. Islám vznikl na území kterého z těchto současných státu?

7. Kdo je považován za „zakladatele“ tohoto náboženství?

8. Která kniha je svatou knihou islámu?

9. Nejvyšší bytostí v islámu je?

10. Pro vyznavače islámského náboženství je hlavním poutním místem?

11. Muslimský postní měsíc se nazývá?

12. Počet muslimů na světě je v současnosti zhruba?

13. Jak hodnotíte váš vztah k islámu?

14. Je podle vás islám náboženstvím míru?

15. Myslíte si, že je postavení žen v islámu rovnoprávné?

16. Myslíte si, že jsou v islámu pronásledováni homosexuálové a jiné sexuální menšiny?

17. Myslíte si, že je islám přívětivý k ostatním náboženstvím a k ateistům?

18. Myslíte si, že je islám hrozbou pro Česko?

19. Myslíte si, že je islám v Česku ohrožením hlavně pro?

20. Myslíte si, že by měl být islám v ČR zakázán zákonem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše vzdělání?

4. Jakého jste vyznání?

5. Do jakého období byste zařadil(a) vznik islámu?

6. Islám vznikl na území kterého z těchto současných státu?

7. Kdo je považován za „zakladatele“ tohoto náboženství?

8. Která kniha je svatou knihou islámu?

9. Nejvyšší bytostí v islámu je?

10. Pro vyznavače islámského náboženství je hlavním poutním místem?

11. Muslimský postní měsíc se nazývá?

12. Počet muslimů na světě je v současnosti zhruba?

13. Jak hodnotíte váš vztah k islámu?

14. Je podle vás islám náboženstvím míru?

15. Myslíte si, že je postavení žen v islámu rovnoprávné?

16. Myslíte si, že jsou v islámu pronásledováni homosexuálové a jiné sexuální menšiny?

17. Myslíte si, že je islám přívětivý k ostatním náboženstvím a k ateistům?

18. Myslíte si, že je islám hrozbou pro Česko?

19. Myslíte si, že je islám v Česku ohrožením hlavně pro?

20. Myslíte si, že by měl být islám v ČR zakázán zákonem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Běloveský, M.Islám v ČR, jeho znalost a postoje k němu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://islam-v-cr-jeho-znalost-a-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.