Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Islám v Hradci Králové

Islám v Hradci Králové

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Chrastinová
Šetření:14. 06. 2012 - 21. 06. 2012
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

ráda bych vás poprosila o vyplnění těchto pár otázek. Myslím, že to zabere maximálně 2 min. Dotazník je přednostně určen obyvatelům Hradce Králové.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2964,44 %64,44 %  
Muž1635,56 %35,56 %  

Graf

2. Je Vám...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 24 let3782,22 %82,22 %  
25 - 34 let613,33 %13,33 %  
45 - 54 let24,44 %4,44 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita2248,89 %48,89 %  
vysokoškolský titul2044,44 %44,44 %  
základní24,44 %4,44 %  
výuční list12,22 %2,22 %  

Graf

4. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3884,44 %84,44 %  
Ano715,56 %15,56 %  

Graf

5. Máte obavy z rostoucího vlivu islámu v západních zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1840 %40 %  
spíše ano1635,56 %35,56 %  
spíše ne613,33 %13,33 %  
rozhodně ne511,11 %11,11 %  

Graf

6. Přítomnost islámu a muslimů v ČR (zejména v Hradci Králové) považujete za jev:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní2351,11 %51,11 %  
negativní1124,44 %24,44 %  
spíše pozitivní817,78 %17,78 %  
pozitivní36,67 %6,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že muslimové v ČR bývají často diskriminování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2044,44 %44,44 %  
rozhodně ne1431,11 %31,11 %  
spíše ano1022,22 %22,22 %  
rozhodně ano12,22 %2,22 %  

Graf

8. Přišli jste někdy do přímého kontaktu s islámskou kulturou?(návštěva muslimské země, osobní kontakt s osobou islámské víry, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3271,11 %71,11 %  
Ne1328,89 %28,89 %  

Graf

9. Považujete muslimskou kulturu za potenciálně přínosnou pro českou společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1840 %40 %  
spíše ne1022,22 %22,22 %  
nevím817,78 %17,78 %  
spíše ano613,33 %13,33 %  
ano36,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste...

  • odpověď Žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Myslíte si, že muslimové v ČR bývají často diskriminování?

5. Máte obavy z rostoucího vlivu islámu v západních zemích?

  • odpověď rozhodně ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativní na otázku 6. Přítomnost islámu a muslimů v ČR (zejména v Hradci Králové) považujete za jev:

9. Považujete muslimskou kulturu za potenciálně přínosnou pro českou společnost?

  • odpověď ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativní na otázku 6. Přítomnost islámu a muslimů v ČR (zejména v Hradci Králové) považujete za jev:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Je Vám...

3. Dosažené vzdělání

4. Jste věřící?

5. Máte obavy z rostoucího vlivu islámu v západních zemích?

6. Přítomnost islámu a muslimů v ČR (zejména v Hradci Králové) považujete za jev:

7. Myslíte si, že muslimové v ČR bývají často diskriminování?

8. Přišli jste někdy do přímého kontaktu s islámskou kulturou?(návštěva muslimské země, osobní kontakt s osobou islámské víry, …)

9. Považujete muslimskou kulturu za potenciálně přínosnou pro českou společnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Je Vám...

3. Dosažené vzdělání

4. Jste věřící?

5. Máte obavy z rostoucího vlivu islámu v západních zemích?

6. Přítomnost islámu a muslimů v ČR (zejména v Hradci Králové) považujete za jev:

7. Myslíte si, že muslimové v ČR bývají často diskriminování?

8. Přišli jste někdy do přímého kontaktu s islámskou kulturou?(návštěva muslimské země, osobní kontakt s osobou islámské víry, …)

9. Považujete muslimskou kulturu za potenciálně přínosnou pro českou společnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chrastinová, A.Islám v Hradci Králové (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://islam-v-hradci-kralove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.