Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Islámské náboženství

Islámské náboženství

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Majštiníková
Šetření:07. 03. 2013 - 10. 03. 2013
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

cílem dotazníku je zjistit, zda mají lidé v České republice povědomí o islámském náboženství a jaký k němu zaujímají postoj. Výsledky dotazníku poslouží jako podklad pro naši seminární práci. :)

 

Předem díky za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9376,23 %76,23 %  
Muž2923,77 %23,77 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307460,66 %60,66 %  
15-213730,33 %30,33 %  
31-5097,38 %7,38 %  
50 a více21,64 %1,64 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7662,3 %62,3 %  
Vysokoškolské3125,41 %25,41 %  
Základní119,02 %9,02 %  
Středoškolské bez maturity43,28 %3,28 %  

Graf

4. Vyznáváte nějaké náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9174,59 %74,59 %  
Ano3125,41 %25,41 %  

Graf

5. V případě, že ANO, jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
křesťanství929,03 %7,38 %  
římskokatolická církev26,45 %1,64 %  
Katolické26,45 %1,64 %  
krestan-katolik26,45 %1,64 %  
a není to jedno? 13,23 %0,82 %  
Nehlásím se přímo k žádné církvi, ale jsem věřící13,23 %0,82 %  
Evangelik13,23 %0,82 %  
římskokatolické13,23 %0,82 %  
římskokatlolické13,23 %0,82 %  
křesťanství s vlastními úpravami13,23 %0,82 %  
ostatní odpovědi Římsko-katolické
pohanství
kresťan katolík
křesťanské
Buddhismus
Katolík
Budhismus
rimokatolicke
krestanske
Deismus
1032,26 %8,2 % 

Graf

6. Zajímáte se o problematiku Islámu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7863,93 %63,93 %  
Ano4436,07 %36,07 %  

Graf

7. Jaký máte k Islámu postoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální7863,93 %63,93 %  
Negativní4335,25 %35,25 %  
Pozitivní10,82 %0,82 %  

Graf

8. Myslíte si, že je Islám násilnické náboženství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně6150 %50 %  
Ne2318,85 %18,85 %  
Ano2318,85 %18,85 %  
Nevím1411,48 %11,48 %  
Jak v čem10,82 %0,82 %  

Graf

9. Máte ve svém okolí nějakého muslima?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10384,43 %84,43 %  
Ano1915,57 %15,57 %  

Graf

10. Souhlasíte s výstavbou mešit v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5343,44 %43,44 %  
Ano, ale omezeně3831,15 %31,15 %  
Nevím2117,21 %17,21 %  
Ano108,2 %8,2 %  

Graf

11. Myslíte si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale v souladu se zákony, normami a tradicemi dané země8972,95 %72,95 %  
Ne1411,48 %11,48 %  
Ano129,84 %9,84 %  
Nevím75,74 %5,74 %  

Graf

12. Znepokojuje Vás vzrůstající počet muslimů v Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7561,48 %61,48 %  
Ne4738,52 %38,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 15-21:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

12. Znepokojuje Vás vzrůstající počet muslimů v Evropě?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Myslíte si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Vyznáváte nějaké náboženství?

6. Zajímáte se o problematiku Islámu?

7. Jaký máte k Islámu postoj?

8. Myslíte si, že je Islám násilnické náboženství?

9. Máte ve svém okolí nějakého muslima?

10. Souhlasíte s výstavbou mešit v České republice?

11. Myslíte si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

12. Znepokojuje Vás vzrůstající počet muslimů v Evropě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Vyznáváte nějaké náboženství?

6. Zajímáte se o problematiku Islámu?

7. Jaký máte k Islámu postoj?

8. Myslíte si, že je Islám násilnické náboženství?

9. Máte ve svém okolí nějakého muslima?

10. Souhlasíte s výstavbou mešit v České republice?

11. Myslíte si, že menšiny mají právo žít podle svých zákonů, norem a tradic?

12. Znepokojuje Vás vzrůstající počet muslimů v Evropě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majštiníková, E.Islámské náboženství (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://islamske-nabozenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.