Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kiliánová
Šetření:11. 03. 2013 - 10. 04. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění dotazníku, který slouží výhradně pro zpracování v rámci diplomové práce na téma: „Hodnocení vnímaných společenských dopadů jaderné elektrárny v kontextu regionálního rozvoje“. Jaderná energetika je v dnešní době velmi diskutované téma, a tak bych ráda svojí prací přispěla ke zohlednění názorů občanů ČR. Tento dotazník je určen pro obyvatele obcí, které se nachází do 5-ti km od Jaderné elektrárny Dukovany. Uvádějte prosím odpovědí, které se blíží nejvíce Vašemu názoru.
Děkuji za Vás čas!
 

Odpovědi respondentů

1. V jaké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dukovany4747 %47 %  
Horní Dubňany1515 %15 %  
Mohelno1414 %14 %  
Slavětice1111 %11 %  
Rouchovany1010 %10 %  
Rešice33 %3 %  

Graf

2. V obci bydlíte proto, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Narodil/a jsem se zde5252 %52 %  
Zvolil/a jsem ji jako místo, kde chci bydlet2424 %24 %  
Oženil/vdala jsem se zde1818 %18 %  
Nemám jinou možnost22 %2 %  
přestěhovali jsme se sem, když jsem byla malá11 %1 %  
Přistěhovali jsme se po rozvodu.11 %1 %  
zdělila jsem zde nemovitost11 %1 %  
přestěhovala ze zaniklé obce Skryje11 %1 %  

Graf

3. Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano7171 %71 %  
spíše ano2626 %26 %  
spíše ne33 %3 %  

Graf

4. Myslíte si, že dostavbou 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se zvýší riziko pro občany okolních obcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne7373 %73 %  
spíše ne2323 %23 %  
spíše ano33 %3 %  
určitě ano11 %1 %  

Graf

5. Pokud si myslíte, že se zvýší riziko, jakou kompenzaci byste si za to představovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance do rozpočtu obcí1250 %12 %  
finance přímo občanům1145,83 %11 %  
Finance do rozpočtu obcí. Ale ne kvůli riziku. Zde bude produkován ý zisk. Daňové přerozdělování je nespravedlivé.14,17 %1 %  

Graf

6. Pracujete vy nebo Váš příbuzný v Jaderné elektrárně Dukovany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příbuzný5151 %51 %  
nikdo z rodiny2727 %27 %  
2222 %22 %  

Graf

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení, že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zaměstnanost1.880.106
doprava1.30.71
podpora kultury a sportu1.380.536
cestovní ruch a drobné podnikání1.090.542
ceny nemovitostí0.251.308
nová výstavba1.130.873
vzdělanost10.7
dotace obcím, rozpočet obcí1.760.282
přímá finanční pomoc regionu1.590.342
zdravotní stav obyvatel0.030.429
ovzduší0.010.63
voda0.010.55
radiace-0.150.408
fauna0.110.458
flóra0.060.556

Graf

8. Důvěřujete informacím o bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění bezpečnosti obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6969 %69 %  
spíše ano2929 %29 %  
spíše ne22 %2 %  

Graf

9. Domníváte se, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je pro její okolí bezpečný? Jaké riziko vnímáte z provozu Jaderné elektrárny Dukovany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné5151 %51 %  
velmi nízké3535 %35 %  
nízké77 %7 %  
střední66 %6 %  
vysoké11 %1 %  

Graf

10. Myslíte si, že protesty ekologických skupin proti Jaderné elektrárně Dukovany jsou adekvátní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne5757 %57 %  
spíše ne4141 %41 %  
spíše ano22 %2 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5858 %58 %  
muž4242 %42 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let3232 %32 %  
31 - 45 let2828 %28 %  
46 - 60 let2828 %28 %  
více než 61 let99 %9 %  
do 18 let33 %3 %  

Graf

13. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4343 %43 %  
3434 %34 %  
vyučen2020 %20 %  
základní33 %3 %  

Graf

14. Váš čistý měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 - 20 000 Kč3030 %30 %  
10 001 - 15 000 Kč2525 %25 %  
do 10 000 Kč1717 %17 %  
20 001 - 30 000 Kč1515 %15 %  
30 001 - 40 000 Kč99 %9 %  
40 001 - 50 000 Kč44 %4 %  

Graf

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05454 %54 %  
22525 %25 %  
11515 %15 %  
355 %5 %  
411 %1 %  

Graf

16. Zde je možné uvést jakékoliv připomínky a podněty k provozu Jaderné elektrárny Dukovany a jak popřípadě zvýšit možné přínosy pro region?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-Únikové cesty - kvalita a údržba mizerná – viz. například silnice v Jamolicích. Toto je opravdu výsměch. Jak je možné, že toto „odpovědné“ orgány tolerují? -Peníze obcím – naprosto nedostatečné nejen vzhledem k možným rizikům. -Mzdy zaměstnanců – nedostatečné. Bylo by zajímavé zjistit kolik pracovníků na elektrárně má plat pod „hranicí chudoby“.

-

-

-

-

-

???

...

0

a

ahoj

b

bez připomínek

bez připomínek

Bez připomínek

Bez připomínek.

bez připomínky

ČEZ by měl více peněz věnovat regionu. Elektrárna byla postavena z daní našich předků. Novodobí rádoby podnikatelé a manažeři ČEZu si z toho co nevybudovali mastí kapsy a v regionu jsou silnice horší jak za komunistů. Lokality do 15 km od elektrárny by měly připomínat Kuvajt a ne Ukrajinu.

ČEZ by se měl více podílet na investicích do stavu silniční sítě v regionu.

d

elektrárna je super

f

g

h

j

j

j

j

Jáderná elektrárna hyzdí jeden z nejhezčích výhledů z okolní krajiny a tím myslím vyhlídku na Hadcové stepi.

Jaderná elektrárna je super

k

k

k

l

l

levnější elektřina

m

m

Momentálně mě nic nenapadá.

n

n

nemám

nemám

nemám nic

nemám připomínek

nemám připomínky

nemám připomínky

nemám připomínky

nemám připomínky

Nemám žádné připomínky

Nemám žádné připomínky

NEMÁM ŽÁDNOU PŘIPOMÍNKU

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic mě nenapadá :)

nic nevím,dotazník vyplněn :)

ok

ok

Pro region - stav některých vozovek v okolí elektrárny je katastrofální...

připomínka - špatná úniková cesta směr Brno

snížit cenu elektřiny pro přilehlé obce

spokojená

stavba 5 bloku

v

větší podíl zaměstannosti z okolních obcí

vše v pořádku

Výce pracovních příležitostí a financí pro obce.

využívat odpadní teplo z chladících věží. za minimální cenu nebo zdarma.

x

x

x

x

x

x

x

zadne

Zadne

Zvýhodnit cenu elektřiny!!!

žádné

žádné

žádné nemám

žádné připomínky

žádné připomínky

Žádné připomínky

Žádné připomínky momentálně nemám.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení, že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

  • odpověď nová výstavba=2:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdělanost=2 na otázku 7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení, že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

11. Pohlaví

  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000 Kč na otázku 14. Váš čistý měsíční příjem

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

  • odpověď 0:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi cestovní ruch a drobné podnikání=0 na otázku 7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení, že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké obci bydlíte?

2. V obci bydlíte proto, že:

3. Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v ČR?

4. Myslíte si, že dostavbou 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se zvýší riziko pro občany okolních obcí?

5. Pokud si myslíte, že se zvýší riziko, jakou kompenzaci byste si za to představovali?

6. Pracujete vy nebo Váš příbuzný v Jaderné elektrárně Dukovany?

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení, že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

8. Důvěřujete informacím o bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění bezpečnosti obyvatel?

9. Domníváte se, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je pro její okolí bezpečný? Jaké riziko vnímáte z provozu Jaderné elektrárny Dukovany?

10. Myslíte si, že protesty ekologických skupin proti Jaderné elektrárně Dukovany jsou adekvátní?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Dosažené vzdělání

14. Váš čistý měsíční příjem

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

16. Zde je možné uvést jakékoliv připomínky a podněty k provozu Jaderné elektrárny Dukovany a jak popřípadě zvýšit možné přínosy pro region?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké obci bydlíte?

2. V obci bydlíte proto, že:

3. Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v ČR?

4. Myslíte si, že dostavbou 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se zvýší riziko pro občany okolních obcí?

5. Pokud si myslíte, že se zvýší riziko, jakou kompenzaci byste si za to představovali?

6. Pracujete vy nebo Váš příbuzný v Jaderné elektrárně Dukovany?

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení, že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

8. Důvěřujete informacím o bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění bezpečnosti obyvatel?

9. Domníváte se, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je pro její okolí bezpečný? Jaké riziko vnímáte z provozu Jaderné elektrárny Dukovany?

10. Myslíte si, že protesty ekologických skupin proti Jaderné elektrárně Dukovany jsou adekvátní?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Dosažené vzdělání

14. Váš čistý měsíční příjem

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

16. Zde je možné uvést jakékoliv připomínky a podněty k provozu Jaderné elektrárny Dukovany a jak popřípadě zvýšit možné přínosy pro region?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kiliánová, Z.Jaderná elektrárna Dukovany (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jaderna-elektrarna-dukovany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.