Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaderná elektrárny Dukovany 2

Jaderná elektrárny Dukovany 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kiliánová
Šetření:11. 03. 2013 - 10. 04. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění dotazníku, který slouží výhradně pro zpracování v rámci diplomové práce na téma: „Hodnocení vnímaných společenských dopadů jaderné elektrárny v kontextu regionálního rozvoje“. Jaderná energetika je v dnešní době velmi diskutované téma, a tak bych ráda svojí prací přispěla ke zohlednění názorů občanů ČR. Tento dotazník je určen pro obyvatele obcí, které se nachází od 5-ti km do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany a obyvatele města Třebíč, Znojmo a Moravské Budějovice. Uvádějte prosím odpovědí, které se blíží nejvíce Vašemu názoru.
Děkuji za Vás čas!
 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany (mimo 6 obcí do 5 km – Dukovany, Slavětice, Rešice, Rouchovany, Horní Dubňany, Mohelno)? Nebo bydlíte ve městech Znojmo, Třebíč, Moravské Budějovice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano100100 %100 %  

Graf

2. V obci/městě bydlíte proto, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Narodil/a jsem se zde4848 %48 %  
Oženil/vdala jsem se zde2222 %22 %  
Zvolil/a jsem ji jako místo, kde chci bydlet2020 %20 %  
Nemám jinou možnost66 %6 %  
bydliště prarodičů11 %1 %  
Přistěhovali jsme se srodiči11 %1 %  
Nikde jinde mě nechtěli11 %1 %  
studuji poblíž11 %1 %  

Graf

3. Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4646 %46 %  
spíše ano4444 %44 %  
spíše ne99 %9 %  
určitě ne11 %1 %  

Graf

4. Myslíte si, že dostavbou 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se zvýší riziko pro občany okolních obcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5050 %50 %  
určitě ne3636 %36 %  
spíše ano1313 %13 %  
určitě ano11 %1 %  

Graf

5. Pokud si myslíte, že se zvýší riziko, jakou kompenzaci byste si za to představovali:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance do rozpočtu obcí1753,13 %17 %  
finance přímo občanům1237,5 %12 %  
snížené náklady na energie pro domácnosti, finance do obcí a spolků v nich (sport, ...)13,13 %1 %  
Nejlepší kompenzací pro okolí vidím v nárůstu pracovních příležitostí v regionu.13,13 %1 %  
není úměrná kompenzace13,13 %1 %  

Graf

6. Pracujete Vy nebo Váš příbuzný v Jaderné elektrárně Dukovany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo z rodiny5252 %52 %  
příbuzný3939 %39 %  
99 %9 %  

Graf

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zaměstnanost1.680.258
doprava0.880.726
podpora kultury a sportu0.870.653
cestovní ruch a drobné podnikání0.530.769
ceny nemovitostí-0.030.909
nová výstavba0.491.09
vzdělanost0.730.537
dotace obcím, rozpočet obcí1.350.588
přímá finanční pomoc regionu1.050.648
zdravotní stav obyvatel-0.180.408
ovzduší-0.220.552
voda-0.140.38
radiace-0.260.512
fauna-0.190.434
flóra-0.190.434

Graf

8. Důvěřujete informacím o bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění bezpečnosti obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano4646 %46 %  
spíše ano4545 %45 %  
spíše ne99 %9 %  

Graf

9. Domníváte se, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je pro její okolí bezpečný? Jaké riziko vnímáte z provozu Jaderné elektrárny Dukovany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi nízké4040 %40 %  
nízké2828 %28 %  
žádné2020 %20 %  
střední1010 %10 %  
vysoké22 %2 %  

Graf

10. Myslíte si, že protesty ekologických skupin proti Jaderné elektrárně Dukovany jsou adekvátní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4545 %45 %  
určitě ne3939 %39 %  
spíše ano1616 %16 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5353 %53 %  
muž4747 %47 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let3232 %32 %  
31 - 45 let2929 %29 %  
46 - 60 let2121 %21 %  
do 18 let99 %9 %  
více než 61 let99 %9 %  

Graf

13. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4545 %45 %  
3030 %30 %  
vyučen1717 %17 %  
základní88 %8 %  

Graf

14. Váš čistý měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč3030 %30 %  
10 001 Kč - 15 000 Kč2424 %24 %  
20 001 Kč - 30 000 Kč1818 %18 %  
15 001 Kč - 20 000 Kč1818 %18 %  
více než 50 001 Kč55 %5 %  
40 001 Kč - 50 000 Kč33 %3 %  
30 001 Kč - 40 000 Kč22 %2 %  

Graf

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05555 %55 %  
22020 %20 %  
11212 %12 %  
31111 %11 %  
422 %2 %  

Graf

16. Zde je možné uvést jakékoliv připomínky a podněty k provozu Jaderné elektrárny Dukovany a jak popřípadě zvýšit možné přínosy pro region?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

1.)jaderná elektrárna vypouštěním obrovského množství páry z věží ovlivňuje klima ve svém okolí a ať nikdo netvrdí, že její provoz nemá žádný vliv na oblast, kde je postavena 2.) před výstavbou Dukovan naslibovali, že obce do 20 km budou mít mnohem levnější proud než zbytek ČR a tento slib nikdy nesplnili

Já nevím mě to příjde OK

myslím, že obce do 10 km by mohli dostávat mnohem, ale mnohem vyšší finanční příspěvky do rozpočtu obcí, zejména na jejich rozvoj!

nic

nnk

Více se věnovat získávání energie z jádra než šaškovat s větrníkama a solárníma panelama, je to sice super vynález, ale tak do pouště, kde to má trochu smysl

x

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

  • odpověď dotace obcím, rozpočet obcí=2:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímá finanční pomoc regionu=2 na otázku 7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.
  • odpověď flóra=-1:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fauna=-1 na otázku 7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

11. Pohlaví

  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi voda=-1 na otázku 7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany (mimo 6 obcí do 5 km – Dukovany, Slavětice, Rešice, Rouchovany, Horní Dubňany, Mohelno)? Nebo bydlíte ve městech Znojmo, Třebíč, Moravské Budějovice?

2. V obci/městě bydlíte proto, že:

3. Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v ČR?

4. Myslíte si, že dostavbou 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se zvýší riziko pro občany okolních obcí?

5. Pokud si myslíte, že se zvýší riziko, jakou kompenzaci byste si za to představovali:

6. Pracujete Vy nebo Váš příbuzný v Jaderné elektrárně Dukovany?

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

8. Důvěřujete informacím o bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění bezpečnosti obyvatel?

9. Domníváte se, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je pro její okolí bezpečný? Jaké riziko vnímáte z provozu Jaderné elektrárny Dukovany?

10. Myslíte si, že protesty ekologických skupin proti Jaderné elektrárně Dukovany jsou adekvátní?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Dosažené vzdělání

14. Váš čistý měsíční příjem

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany (mimo 6 obcí do 5 km – Dukovany, Slavětice, Rešice, Rouchovany, Horní Dubňany, Mohelno)? Nebo bydlíte ve městech Znojmo, Třebíč, Moravské Budějovice?

2. V obci/městě bydlíte proto, že:

3. Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v ČR?

4. Myslíte si, že dostavbou 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se zvýší riziko pro občany okolních obcí?

5. Pokud si myslíte, že se zvýší riziko, jakou kompenzaci byste si za to představovali:

6. Pracujete Vy nebo Váš příbuzný v Jaderné elektrárně Dukovany?

7. Myslíte si, že Jaderná elektrárna Dukovany má v jednotlivých oblastech kladný nebo záporný vliv na potenciál rozvoje regionu? Pokud v jednotlivých aspektech vnímáte negativní vliv elektrárny ohodnoťte zaškrtnutím -- nebo -, u pozitivního vlivu ++ nebo + a pokud jste přesvědčení že tento aspekt rozvoje elektrárna neovlivňuje, zaškrtněte 0.

8. Důvěřujete informacím o bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění bezpečnosti obyvatel?

9. Domníváte se, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je pro její okolí bezpečný? Jaké riziko vnímáte z provozu Jaderné elektrárny Dukovany?

10. Myslíte si, že protesty ekologických skupin proti Jaderné elektrárně Dukovany jsou adekvátní?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Dosažené vzdělání

14. Váš čistý měsíční příjem

15. Počet dětí pod 18 let, žijících ve společné domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kiliánová, Z.Jaderná elektrárny Dukovany 2 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jaderna-elektrarny-dukovany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.