Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaderné elektrárny

Jaderné elektrárny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Cyril Šimon
Šetření:18. 05. 2016 - 24. 05. 2016
Počet respondentů:206
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jaký máte názor na jaderné elektrárny? Dotazník do ročníkové práce.

Odpovědi respondentů

1. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let14972,33 %72,33 %  
více než 30 let5024,27 %24,27 %  
do 15 let73,4 %3,4 %  

Graf

2. Víte jak funguje jaderná elektrárna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám děje, které probíhají uvnitř jaderné elektrárny15776,21 %76,21 %  
Nevím vůbec, nebo jen okrajově4923,79 %23,79 %  

Graf

3. Jaký máte postoj k jaderným elektrárnám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pro rozvoj jaderných elektráren15474,76 %74,76 %  
Raději bych se jadrným elektrárnám vyhnul3416,5 %16,5 %  
je mi to jedno20,97 %0,97 %  
Neutrální - vidím výhody i nevýhody10,49 %0,49 %  
Je to jisté nebezpečí,ale některé země nemají jinou možnost vyšší produkce enrgie.10,49 %0,49 %  
Poměrně stálý zdroj energie, ale již není cenově konkurenceschopný. (Drahá dostavba většinou hrazená státem)10,49 %0,49 %  
Nevadí mi a vzhledem k podmínkám u nás mi to přijde jako správná volba10,49 %0,49 %  
Jsem pro podporu obnovitelných zdrojů 10,49 %0,49 %  
Stutus quo10,49 %0,49 %  
Fuzní reaktor10,49 %0,49 %  
myslím, že jsou čistší než uhelné elektrárny10,49 %0,49 %  
nechal bych tak, jak to je10,49 %0,49 %  
žádný postoj nemám :)10,49 %0,49 %  
neutrální10,49 %0,49 %  
Jsem pro zachování současného stavu - dvě jaderky jsou pro ČR akorát...10,49 %0,49 %  
Nechala bych je všechny zrušit protože ničej životní prostředí10,49 %0,49 %  
jsem pro rozvoj JE, pokud to bude nezbytné10,49 %0,49 %  
Dokud někdo nepřijde se srovnatelně výkonnou alternativní (čistší) výrobou energie, jsem pochopitelně pro rozvoj jaderných elektráren.10,49 %0,49 %  
kdyby bylo něco lepšího (méně škodlivého a nebezpečného) než jader.e. jsem pro ten lepší vynález10,49 %0,49 %  

Graf

4. Myslíte si, že by mohla na našem území nastat jaderná havárie v JE Temelín nebo Dukovany, která by ohrozila zdraví obyvatel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11857,28 %57,28 %  
ano8842,72 %42,72 %  

Graf

5. Myslíte si, že jaderné elektrárny ohrožují životní prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13766,5 %66,5 %  
ano6933,5 %33,5 %  

Graf

6. Pokud ano, stručně popište, v čem vidíte nebezpečí. (stačí jen krátká slovní spojení)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

v součtu s těžbou uhlí tepelné škodí určitě víc

- radioaktivní odpad -znečištěný vzduch - ohrožění podzemní vody

Ano, ale nemyslím si, že by jiné elektrárny (tepelná) byly lepší.

bum?

Cirile, ty Káre :D zdraví tě jauryyyy :D

dosud nevyžešení problém se zpracování jaderného odpadu, který se musí skladovat.

Finta Černobyl a Fukušima

Havárie, pokud k ní dojde. Skladování jaderného odpadu.

havárii nelze nikdy 100% vyloučit, ale obecně jaderné elektrárny neohrožují životní prostředí a pouze teoreticky ohrožují zdraví lidí ve svém okolí; na rozdíl od tepelných, které zdraví ohrožují určitě

Havarovat může cokoli. Čtu bohatou diskusi k dotazníku, to podstatné už tam napsali jiní: Přes možnost (s velice malou pravděpodobností) havárie je u jaderné energetiky provozované odpovědným způsobem citelně menší ohrožení zdraví havárií i životního prostředí než u jiných způsobů výroby elektřiny, které se u nás masově používají.

chyba lidského faktoru

jaderný odpad a jeho uložení

Jaderný odpad když se s nim špatně zachází

Je nebezpeci, ale porad je to lepsi nez jine zdroje.

je problém co s vyhořelým palivem - recyklace je jen omezená

je to jedno z nejbezpečnějších typů vároby energií

malé, zanedbatelné.. proti těžbě, resp problém vyřešení jader odpadu. Technologie poruchovosti samotné elektrárny je relativně dotáhnutá. Odpovědi jsou příliš černobíle :(

mohou vybouchnout a navíc asi vypouštějí plyn z komínů

možnost havárie

Myslím si, že mají negativní dopad zejména na lidské zdraví plus vzniká jaderný odpad, který neumíme likvidovat.

Nebezpečí pro životní prostředí vidím především v tom, pokud by se někdo pokusil na jadernou elektrárnu zaútočit. Víme, co dokázal výbuch Černobylu.

Nehoda- dopad na prostredi

nejasný dopad v dlouhém horizontu spojený s uskladněním jaderného odpadu

Není vyřešeno, co s odpadem. Třeba to v budoucnu nebude odpad, ale zdroj energie, nicméně může představovat problém.

Odpad

Odpad

odpad

Potíž vidím jen v ohřívání vody následně vypouštěné do řek. Skladování odpadu nepovažuji za problém.

Pouze v lidské blbosti...

Problém vidím v jaderném odpadu.

radiace

radioaktivita

radioaktivita, likvidace radioaktivniho materialu

radioaktivne žiarenie, znečistenie ovzdušia..

radioaktivní odpad

Radioaktivní odpad, nebezpečí havárie

Samozřejmě jako prakticky cokoliv člověkem vytvořené i jaderná elektrárna životní prostředí ohrožuje, o případné havárii nemluvě. Nicméně v porovnání s jinými zdroji energie včetně pravděpodobnosti fatální poruchy mi jaderná elektrárna přijde sympatičtější než několik tepelných místo ní.

selhání obsluhy či techniky

skladovani vyhoreleho paliva

skladování vyhořelého paliva

Smog

smog

Tendenční otázky (4 a 5). Samozřejmě, že JE ohrožují životní prostředí, tak jako naprosto každý lidský výtvor, protože část přírody musí být poškozena, aby mohl vzniknout.

těžba uranu a celkové LCA technologie

Ukládání jaderného odpadu

Ukládání radioaktivního odpadu.

unik radioaktivniho materialu v souvislosti s teroristickym utokem

Únik vyhořelého paliva, což je ale málo pravděpodobné,v porovnání s jinými typy elektráren je méně škodlivá pro ŽP

V možnosti výbuchu a radioaktivity.

V odpadu z nich

V radioaktivní odpadu a možnosti havárie (to je ale podle mě minimální). Je to ale podle mě lepší volba, než tepelné elektrárny, které škodí prostředí víc a požírají přírodní zdroje.

V tom, že se stále neví, co s jaderným odpadem

Výbuch, bum bum bum

výpary jdou do vzduchu

vypouští výpary, které škodí život. prostředí a lidem žijícím v okolí, znečistěný vzduch

Vzdy to muze bouchnout :D ale jinak nepravdepodobne

vzhledem k tomu, že i výroba téměř jakékoliv věci určitým způsobem zatěžuje a tím pádem ohrožuje životní prostředí a jaderné elektrárny spadají do kategorie vyrobených věcí, je jasné, že už jen postavení elektrárny životní prostředí ohrožuje, naprosto jiná otázka je, nakolik je toho ohrožení velké v porovnání s jinými prostředky k výrobě elektrické energie

Znecistovani prirody

znečištění ovzduší

znečištění ovzduší... já nevim

Znečišťuje své okolí jaderným odpadem

7. Kdyby jste musel/a bylet u elektrárny, kterou možnost byste zvolil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlel bych raději u jaderné elektrárny16178,16 %78,16 %  
Bydlel bych raději u tepelné elektrárny4521,84 %21,84 %  

Graf

8. Popdorujete návrh na přistavění nových bloků k JE Temelín a Dukovany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15474,76 %74,76 %  
ne5225,24 %25,24 %  

Graf

9. ČR bude během několika let rozšířit zdroje energie, jaký je Váš názor na dostavbu elektráren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina energie by měla pocházet z jaderných elektráren11656,31 %56,31 %  
Množství energie získávané z obou typů elektráren by mělo být podobné4320,87 %20,87 %  
Většina energie by měla pocházet z tepelných elektráren62,91 %2,91 %  
Alternativní zdroje20,97 %0,97 %  
nevím20,97 %0,97 %  
Většina energie by měla být z jiných alternativních zdrojů energie10,49 %0,49 %  
Měly by se využívat zdroje z vodních a větrných elektráren.10,49 %0,49 %  
ani jedno10,49 %0,49 %  
Čerpat z obnovitelných zdrojů10,49 %0,49 %  
Jaderné + alternativní (vodní, vzdušné, světelné)10,49 %0,49 %  
Jsem pro obnovitelné zdroje, voda vítr slunce10,49 %0,49 %  
Většina energie by měla pocházet z obnovitelných zdrojů10,49 %0,49 %  
kombinace jádra a vodních elektráren je dle mého názoru nejlepší cesta10,49 %0,49 %  
měly by se podpořit i jiné zdroje energie.10,49 %0,49 %  
Většina z jaderných + rozvoj získávání energie z obnovitelných zdrojů10,49 %0,49 %  
obnovitelné zdroje především a tlačit na efektivitu spotřeby10,49 %0,49 %  
Jé třeba podporovat životnímu prostředí zdravé způsoby získávání energie, jako jsou jaderné nebo vodní elektrárny, ale vzhledem k tomu, že je vize budoucnosti, ve které bychom používali pouze energie těchto druhů elektráren zatím utopistická, musíme najít vhodný kompromis.10,49 %0,49 %  
rozhodne spise obnovitelne zdroje10,49 %0,49 %  
Najit jine zdroje10,49 %0,49 %  
ČR by vůbec neměla do energetiky fušovat a nechat to soukromníkům.10,49 %0,49 %  
obnovitelne zdroje plus jaderne el.10,49 %0,49 %  
z obnovitelnych zdroju10,49 %0,49 %  
je mi to fuk10,49 %0,49 %  
alternativní elektrárny, vítr, voda, vzduch, slunce10,49 %0,49 %  
je mi to jedno10,49 %0,49 %  
-10,49 %0,49 %  
měla by se soustředit na obnovitelné zdroje10,49 %0,49 %  
nemám na to názor10,49 %0,49 %  
je třeba více využívat například malé vodní elektrárny a alternativní zdroje, ale oproti tepelným elektrárnám na fosilní paliva raději jaderné.10,49 %0,49 %  
jaderné a vodní a ty nové Tokamaky nebo jak se to jmenuje, nějaké jaderné podle dosavadní koncepce ještě postavit na zelené louce, tedy nejen rozšířením stávajících elektráren, nejlépe kdyby to nebyl ČEZ, ale nějaká konkurenční aliance 10,49 %0,49 %  
jsem pro jaderne elektrarny a prirozene zdroje energie (slunecni, vetrna, vodni)10,49 %0,49 %  
Obnovitelné zdroje. 10,49 %0,49 %  
Nejvíc se budou rozšiřovat solární a vodní elektrárny. Energií budoucnosti je jednoznačně jádro.10,49 %0,49 %  
maximální možné využití obnovitelných zdrojů a na zbytek JE10,49 %0,49 %  
jsou i jiné typy...10,49 %0,49 %  
Tepelné elektrárny by v této době neměly vůbec existovat. Jsem jednoznačně pro jádro.10,49 %0,49 %  
A co alternativa? Solární energie, ze zemského jádra?10,49 %0,49 %  
vodní a větrné elektrárny postavit10,49 %0,49 %  
energetický mix10,49 %0,49 %  
Dokud nikdo nevynalezne čistší a stejně výkonnou alternativu výroby energie, tak by měla pocházet hlavně z jaderných elektráren.10,49 %0,49 %  
jaderné elektrárny + obnovitelné zdroje10,49 %0,49 %  
nevyznám se, nevím, co by bylo nejvhodnější10,49 %0,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že jaderné elektrárny ohrožují životní prostředí?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději bych se jadrným elektrárnám vyhnul na otázku 3. Jaký máte postoj k jaderným elektrárnám?

8. Popdorujete návrh na přistavění nových bloků k JE Temelín a Dukovany?

  • odpověď ne:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději bych se jadrným elektrárnám vyhnul na otázku 3. Jaký máte postoj k jaderným elektrárnám?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věková kategorie

2. Víte jak funguje jaderná elektrárna?

3. Jaký máte postoj k jaderným elektrárnám?

4. Myslíte si, že by mohla na našem území nastat jaderná havárie v JE Temelín nebo Dukovany, která by ohrozila zdraví obyvatel?

5. Myslíte si, že jaderné elektrárny ohrožují životní prostředí?

7. Kdyby jste musel/a bylet u elektrárny, kterou možnost byste zvolil/a ?

8. Popdorujete návrh na přistavění nových bloků k JE Temelín a Dukovany?

9. ČR bude během několika let rozšířit zdroje energie, jaký je Váš názor na dostavbu elektráren?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věková kategorie

2. Víte jak funguje jaderná elektrárna?

3. Jaký máte postoj k jaderným elektrárnám?

4. Myslíte si, že by mohla na našem území nastat jaderná havárie v JE Temelín nebo Dukovany, která by ohrozila zdraví obyvatel?

5. Myslíte si, že jaderné elektrárny ohrožují životní prostředí?

7. Kdyby jste musel/a bylet u elektrárny, kterou možnost byste zvolil/a ?

8. Popdorujete návrh na přistavění nových bloků k JE Temelín a Dukovany?

9. ČR bude během několika let rozšířit zdroje energie, jaký je Váš názor na dostavbu elektráren?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimon, C.Jaderné elektrárny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://jaderne-elektrarny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.