Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak akční letáky ovlivňují rozhodování spotřebitele?

Jak akční letáky ovlivňují rozhodování spotřebitele?

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Čížková
Šetření:11. 12. 2011 - 17. 12. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník bude použit jako jeden z podkladů k seminární práci z předmětu sociologie.

Předem děkuji za Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5375,71 %75,71 %  
muž1724,29 %24,29 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-264057,14 %57,14 %  
26 a více2434,29 %34,29 %  
15-1868,57 %8,57 %  

Graf

3. Kolik členů má vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42535,71 %35,71 %  
31927,14 %27,14 %  
5 a více1217,14 %17,14 %  
21115,71 %15,71 %  
134,29 %4,29 %  

Graf

4. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde3144,29 %44,29 %  
Mladá Boleslav2028,57 %28,57 %  
okolí Mladé Boleslavi1927,14 %27,14 %  

Graf

5. Nakupujete nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde3651,43 %51,43 %  
přímo v Mladé Boleslavi2840 %40 %  
v okolí Mladé Boleslavi68,57 %8,57 %  

Graf

6. Odebíráte reklamní letáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 5984,29 %84,29 %  
ne1115,71 %15,71 %  

Graf

7. Zajímáte se o letáky vybraných druhů zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímám se o letáky obou druhů zboží3955,71 %55,71 %  
zajímám se o letáky s užitkovým zbožím (elektronika, oděvy,...)2231,43 %31,43 %  
zajímám se o letáky se spotřebním zbožím (potraviny,..)912,86 %12,86 %  

Graf

8. O které letáky máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze o letáky vybraných obchodů5172,86 %72,86 %  
o všechny letáky1927,14 %27,14 %  

Graf

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v letáku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne3448,57 %48,57 %  
většinou ano2840 %40 %  
nikdy57,14 %7,14 %  
vždy ano34,29 %4,29 %  

Graf

10. Nakupujete nepotřebné zboží jen proto, že je uvedeno v akčním letáku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne3752,86 %52,86 %  
nikdy3144,29 %44,29 %  
většinou ano11,43 %1,43 %  
vždy ano11,43 %1,43 %  

Graf

11. Nakupujete pouze zboží, které je v letácích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne4260 %60 %  
nikdy2130 %30 %  
většinou ano710 %10 %  

Graf

12. Nakupujete v několika různých obchodech proto, že je jejich zboží uvedeno v akčním letáku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne3245,71 %45,71 %  
nikdy3042,86 %42,86 %  
většinou ano710 %10 %  
vždy ano11,43 %1,43 %  

Graf

13. Dáváte přednost ceně před kvalitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne4260 %60 %  
nikdy1724,29 %24,29 %  
většinou ano912,86 %12,86 %  
vždy ano22,86 %2,86 %  

Graf

14. Jak často nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně2028,57 %28,57 %  
3x týdně1927,14 %27,14 %  
2x týdně1622,86 %22,86 %  
4x týdně811,43 %11,43 %  
více jak 4x týdně710 %10 %  

Graf

15. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v domě 3144,29 %44,29 %  
v bytě3144,29 %44,29 %  
na koleji811,43 %11,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik Vám je let?

 • odpověď 19-26:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 1. Pohlaví

5. Nakupujete nejčastěji

 • odpověď jinde:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinde na otázku 4. Vaše bydliště

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v letáku?

 • odpověď většinou ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Odebíráte reklamní letáky?

10. Nakupujete nepotřebné zboží jen proto, že je uvedeno v akčním letáku?

 • odpověď nikdy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Odebíráte reklamní letáky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik Vám je let?

3. Kolik členů má vaše domácnost?

4. Vaše bydliště

5. Nakupujete nejčastěji

6. Odebíráte reklamní letáky?

7. Zajímáte se o letáky vybraných druhů zboží?

8. O které letáky máte zájem?

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v letáku?

10. Nakupujete nepotřebné zboží jen proto, že je uvedeno v akčním letáku?

11. Nakupujete pouze zboží, které je v letácích?

12. Nakupujete v několika různých obchodech proto, že je jejich zboží uvedeno v akčním letáku?

13. Dáváte přednost ceně před kvalitou?

14. Jak často nakupujete?

15. Bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik Vám je let?

3. Kolik členů má vaše domácnost?

4. Vaše bydliště

5. Nakupujete nejčastěji

6. Odebíráte reklamní letáky?

7. Zajímáte se o letáky vybraných druhů zboží?

8. O které letáky máte zájem?

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v letáku?

10. Nakupujete nepotřebné zboží jen proto, že je uvedeno v akčním letáku?

11. Nakupujete pouze zboží, které je v letácích?

12. Nakupujete v několika různých obchodech proto, že je jejich zboží uvedeno v akčním letáku?

13. Dáváte přednost ceně před kvalitou?

14. Jak často nakupujete?

15. Bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čížková, M.Jak akční letáky ovlivňují rozhodování spotřebitele? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-akcni-letaky-ovlivnuji-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.