Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak Češi vnímají Evropskou unii

Jak Češi vnímají Evropskou unii

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Šofrová
Šetření:13. 03. 2010 - 31. 03. 2010
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na to, jaký mají Češi vztah k Evropské unii a jak vnímají naše členství. Dotazník slouží ke zpracování diplomové práce na téma „Vývoj vzájemných vztahů České republiky a Evropské unie“.

Předem děkuji za čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Pavlína Šofrová

studentka OPF SLU Karviná

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7464,91 %64,91 %  
Ne.2925,44 %25,44 %  
Nevím.119,65 %9,65 %  

Graf

2. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý vliv.8473,68 %73,68 %  
Stejný jako ostatní členské státy.2925,44 %25,44 %  
Velký vliv.10,88 %0,88 %  

Graf

3. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5144,74 %44,74 %  
Ano.4842,11 %42,11 %  
Nevím.1513,16 %13,16 %  

Graf

4. Co je podle Vás největším přínosem členství České republiky v Evropské unii? (zvolte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otevření hranic, bezproblémové cestování.3026,32 %26,32 %  
Možnost pracovat či studovat v2723,68 %23,68 %  
Dotace z2219,3 %19,3 %  
Jsme součástí evropského celku.108,77 %8,77 %  
Ekonomický přínos (např. růst HDP, příliv zahraničních investic).87,02 %7,02 %  
Žádné výhody.54,39 %4,39 %  
Volný pohyb zboží.54,39 %4,39 %  
Možnost pracovat či studovat v zemích Evropské unie.43,51 %3,51 %  
Nevím.21,75 %1,75 %  
Dotace z rozpočtu Evropské unie.10,88 %0,88 %  

Graf

5. Souhlasíte s přijetí eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5144,74 %44,74 %  
Ne.4539,47 %39,47 %  
Nevím.1815,79 %15,79 %  

Graf

6. Orientujete se ve fungování institucí Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu.6657,89 %57,89 %  
Ano.2925,44 %25,44 %  
Ne.1714,91 %14,91 %  
Nevím.21,75 %1,75 %  

Graf

7. Myslíte si, že přijetím Lisabonské smlouvy se zefektivní fungování Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5245,61 %45,61 %  
Nevím.3429,82 %29,82 %  
Ano.2824,56 %24,56 %  

Graf

8. Jak hodnotíte české předsednictví v prvním pololetí 2009?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani úspěšné, ani neúspěšné.5850,88 %50,88 %  
Neúspěšné.3934,21 %34,21 %  
Úspěšné.1714,91 %14,91 %  

Graf

9. Jak se podle Vás promítl pád vlády během českého předsednictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně negativně.6355,26 %55,26 %  
Spíše negativně.3631,58 %31,58 %  
Nemělo to žádný vliv na předsednictví.1412,28 %12,28 %  
Pozitivně.10,88 %0,88 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.8776,32 %76,32 %  
Muž.2723,68 %23,68 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let.7666,67 %66,67 %  
25 – 34 let.2622,81 %22,81 %  
35 – 44 let.65,26 %5,26 %  
45 – 54 let.43,51 %3,51 %  
Nad 55 let.21,75 %1,75 %  

Graf

12. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola.6355,26 %55,26 %  
Střední škola.3127,19 %27,19 %  
Základní škola.76,14 %6,14 %  
SOU s65,26 %5,26 %  
SOU bez maturity.65,26 %5,26 %  
SOU s maturitou.10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

  • odpověď Ano.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme součástí evropského celku. na otázku 4. Co je podle Vás největším přínosem členství České republiky v Evropské unii? (zvolte jednu odpověď)

3. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

  • odpověď Ne.:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

11. Váš věk

  • odpověď 15 - 24 let.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

2. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

3. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

4. Co je podle Vás největším přínosem členství České republiky v Evropské unii? (zvolte jednu odpověď)

5. Souhlasíte s přijetí eura?

6. Orientujete se ve fungování institucí Evropské unie?

7. Myslíte si, že přijetím Lisabonské smlouvy se zefektivní fungování Evropské unie?

8. Jak hodnotíte české předsednictví v prvním pololetí 2009?

9. Jak se podle Vás promítl pád vlády během českého předsednictví?

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk

12. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je členství v Evropské unii pro Českou republiku prospěšné?

2. Jaký vliv má podle Vás Česká republika v Evropské unii?

3. Změnila se podle Vás životní úroveň České republiky po vstupu do Evropské unie?

4. Co je podle Vás největším přínosem členství České republiky v Evropské unii? (zvolte jednu odpověď)

5. Souhlasíte s přijetí eura?

6. Orientujete se ve fungování institucí Evropské unie?

7. Myslíte si, že přijetím Lisabonské smlouvy se zefektivní fungování Evropské unie?

8. Jak hodnotíte české předsednictví v prvním pololetí 2009?

9. Jak se podle Vás promítl pád vlády během českého předsednictví?

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk

12. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šofrová, P.Jak Češi vnímají Evropskou unii (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-cesi-vnimaji-evropskou-unii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.