Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak česká společnost vnímá cizince

Jak česká společnost vnímá cizince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pojkarová
Šetření:04. 11. 2012 - 11. 11. 2012
Počet respondentů:363
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který Vám nezabere více jak 5 minut .

Dotazník se týká vnímání přítomnosti cizinců  českou společností. Tento výzkum dělám v rámci své diplomové  práce a jeho cílem je zjistit názory majoritní společnosti na  cizince a nalézt podmínky k lepšímu vnímání a pochopení  této problematiky.

Předem děkuji za Vaše odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s cizinci? (např. v práci, kolektivu přátel..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano32288,71 %88,71 %  
Ne4111,29 %11,29 %  

Graf

2. Jaká byla Vaše zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá15949,69 %43,8 %  
Spíše dobrá12840 %35,26 %  
Spíše špatná278,44 %7,44 %  
Špatná61,88 %1,65 %  

Graf

3. Dokážete si představit soužití s příslušníky jiného etnika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15642,98 %42,98 %  
Spíše ano12734,99 %34,99 %  
Spíše ne5715,7 %15,7 %  
Ne236,34 %6,34 %  

Graf

4. Znáte nějakou organizaci napomáhající začleňování cizinců do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26773,55 %73,55 %  
ano9626,45 %26,45 %  

Graf

5. Jaký je dle Vašeho názoru nejčastější důvod vedoucí k migraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná ekonomická situace v zemi migranta a nezaměstnanost28177,41 %77,41 %  
Občanské nepokoje, válka, represivní režim5414,88 %14,88 %  
Vztah, manželství s cizincem164,41 %4,41 %  
Špatná úroveň vzdělání123,31 %3,31 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na menšinu(žijící v ČR): Ukrajinskou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše špatný15743,25 %43,25 %  
Spíše dobrý13336,64 %36,64 %  
Špatný4913,5 %13,5 %  
Dobrý246,61 %6,61 %  

Graf

7. Vietnamskou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrý17046,83 %46,83 %  
Dobrý9125,07 %25,07 %  
Spíše špatný7921,76 %21,76 %  
Špatný236,34 %6,34 %  

Graf

8. Ruskou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše špatný17247,38 %47,38 %  
Spíše dobrý9626,45 %26,45 %  
Špatný7219,83 %19,83 %  
Dobrý236,34 %6,34 %  

Graf

9. Slovenskou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý20857,3 %57,3 %  
Spíše dobrý10930,03 %30,03 %  
Spíše špatný318,54 %8,54 %  
Špatný154,13 %4,13 %  

Graf

10. Jaký je dle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnání cizinců v českých společnostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochota pracovat za nižší mzdu25269,42 %69,42 %  
Ochota pracovat ve zhoršených pracovních podmínkách5815,98 %15,98 %  
Vyšší pracovní nasazení4211,57 %11,57 %  
Lepší kvalifikace113,03 %3,03 %  

Graf

11. Myslíte si, že je v ČR velký podíl cizinců pracujících načerno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27776,31 %76,31 %  
nevím6919,01 %19,01 %  
ne174,68 %4,68 %  

Graf

12. Myslíte si, že cizinci berou práci ostatním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18049,59 %49,59 %  
Ano13336,64 %36,64 %  
Nevím5013,77 %13,77 %  

Graf

13. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30383,47 %83,47 %  
Nevím3810,47 %10,47 %  
Ano226,06 %6,06 %  

Graf

14. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena24768,04 %68,04 %  
Muž11631,96 %31,96 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou16545,45 %45,45 %  
Vysokoškolské14038,57 %38,57 %  
Základní318,54 %8,54 %  
Středoškolské bez maturity/ vyučen174,68 %4,68 %  
Vyšší odborné102,75 %2,75 %  

Graf

16. Váš věk se pohybuje v rozmezí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let29982,37 %82,37 %  
30-45 let369,92 %9,92 %  
46-60 let236,34 %6,34 %  
61 let a více51,38 %1,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Slovenskou?

  • odpověď Dobrý:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrý na otázku 6. Jaký je Váš názor na menšinu(žijící v ČR): Ukrajinskou?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrý na otázku 8. Ruskou?

12. Myslíte si, že cizinci berou práci ostatním?

  • odpověď Ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatný na otázku 7. Vietnamskou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte osobní zkušenost s cizinci? (např. v práci, kolektivu přátel..)

2. Jaká byla Vaše zkušenost?

3. Dokážete si představit soužití s příslušníky jiného etnika?

4. Znáte nějakou organizaci napomáhající začleňování cizinců do společnosti?

5. Jaký je dle Vašeho názoru nejčastější důvod vedoucí k migraci?

6. Jaký je Váš názor na menšinu(žijící v ČR): Ukrajinskou?

7. Vietnamskou?

8. Ruskou?

9. Slovenskou?

10. Jaký je dle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnání cizinců v českých společnostech?

11. Myslíte si, že je v ČR velký podíl cizinců pracujících načerno?

12. Myslíte si, že cizinci berou práci ostatním?

13. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

14. Vaše pohlaví?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Váš věk se pohybuje v rozmezí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte osobní zkušenost s cizinci? (např. v práci, kolektivu přátel..)

2. Jaká byla Vaše zkušenost?

3. Dokážete si představit soužití s příslušníky jiného etnika?

4. Znáte nějakou organizaci napomáhající začleňování cizinců do společnosti?

5. Jaký je dle Vašeho názoru nejčastější důvod vedoucí k migraci?

6. Jaký je Váš názor na menšinu(žijící v ČR): Ukrajinskou?

7. Vietnamskou?

8. Ruskou?

9. Slovenskou?

10. Jaký je dle Vás nejvýznamnější důvod pro zaměstnání cizinců v českých společnostech?

11. Myslíte si, že je v ČR velký podíl cizinců pracujících načerno?

12. Myslíte si, že cizinci berou práci ostatním?

13. Vadilo by Vám spolupracovat s cizincem?

14. Vaše pohlaví?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Váš věk se pohybuje v rozmezí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pojkarová, T.Jak česká společnost vnímá cizince (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jak-ceska-spolecnost-vnima-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.