Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vybíráte dětem kroužky?

Jak vybíráte dětem kroužky?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Komínková
Šetření:28. 11. 2011 - 05. 12. 2011
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,
jsem studentka pátého ročníku České zemědělské univerzity v Praze a pro svoji diplomovou práci, která se zabývá marketingovou analýzou neziskové organizace, potřebuji zjistit údaje, které mi pomohou pro lepší propagaci neziskových organizací zabývající se mimoškolními volnočasovými aktivitami. Jelikož jako rodič jste primární zákazník těchto organizací, ráda bych znala Váš názor. Dotazník je anonymní. Děkuji za vyplnění.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 35 let2057,14 %57,14 %  
36 - 50 let1440 %40 %  
50 let a více12,86 %2,86 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2468,57 %68,57 %  
muž1131,43 %31,43 %  

Graf

3. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádné → konec dotazníku, 1 dítěotázka č. 4, 2 dětiotázka č. 4, 3 a více dětíotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 děti1542,86 %42,86 %  
1 dítě1234,29 %34,29 %  
žádné617,14 %17,14 %  
3 a více dětí25,71 %5,71 %  

Graf

4. V jaké věkové kategorii je/ jsou vaše dítě/ děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 6 let1862,07 %51,43 %  
7 - 15 let1344,83 %37,14 %  
20 let a více310,34 %8,57 %  
16 - 20 let26,9 %5,71 %  

Graf

5. Navštěvuje Vaše dítě nějaký kroužek (pořádaný školou či jinou organizací)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2793,1 %77,14 %  
ne26,9 %5,71 %  

Graf

6. O jaký druh kroužku se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolektivní sport1140,74 %31,43 %  
výtvarná výchova829,63 %22,86 %  
hudební výchova829,63 %22,86 %  
individuální sport829,63 %22,86 %  
skauting a podobné skupiny (Pionýr, Kondor)518,52 %14,29 %  
dramatická výchova311,11 %8,57 %  
RC modeling13,7 %2,86 %  
keramika13,7 %2,86 %  
street dance13,7 %2,86 %  
angličtina, akrobatický tanec, 13,7 %2,86 %  
mažoretky13,7 %2,86 %  
karate13,7 %2,86 %  
pohybové hry13,7 %2,86 %  
plavání, cvičení s dětmi13,7 %2,86 %  
keramický kroužek13,7 %2,86 %  
taneční kroužek13,7 %2,86 %  

Graf

7. Ohodnoťte od 1 – 5 (1 = velice důležité, 5 = nejméně důležité), který z těchto faktorů jsou pro Vás při výběru kroužku důležité.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena2.2960.949
místo kroužku20.889
čas dojezdu2.2220.691
čas konání kroužku1.9260.735
kvalita kroužku1.370.381

Graf

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit za dítě na rok (na jeden kroužek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000 Kč725,93 %20 %  
2001 - 3000 Kč725,93 %20 %  
1001 - 2000 Kč518,52 %14,29 %  
3001 - 4000 Kč414,81 %11,43 %  
4001 - 5000 Kč311,11 %8,57 %  
na 5000 Kč13,7 %2,86 %  

Graf

9. Odkud jste se o kroužcích pro děti dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých1762,96 %48,57 %  
ze školy dítěte1451,85 %40 %  
z internetu1244,44 %34,29 %  
z letáku414,81 %11,43 %  
z novin a časopisů13,7 %2,86 %  

Graf

10. Co požadujete od kroužku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aby se něčemu naučilo2385,19 %65,71 %  
aby získalo dostatek kamarádů a umělo se začlenit do kolektivu2177,78 %60 %  
aby se dítě zabavilo1451,85 %40 %  
aby dělalo to , co si samo vybere a baví ho to13,7 %2,86 %  
získalo vlastní motivaci pro činnosti13,7 %2,86 %  

Graf

11. Předpokládáte, že vedoucí, kteří dostávají odměnu za práci, vytvářejí kvalitnější program?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1555,56 %42,86 %  
ne1244,44 %34,29 %  

Graf

12. Víte o tom, že všichni vedoucí, co pracují ve Skautu a jiných podobných oddílech, pracují dobrovolně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2379,31 %65,71 %  
ne620,69 %17,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Komínková, Z.Jak vybíráte dětem kroužky? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-dulezite-jsou-pro-rodice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.