Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jste odolní proti náročným životním situacím?

Jak jste odolní proti náročným životním situacím?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Elena Motkova
Šetření:03. 12. 2009 - 10. 12. 2009
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.1
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci seminární práce z předmětu Psychologie a Sociologie Řízení řešíme  problém odolnosti proti různým stresujícím situacím, které se mohou nastat s každým. Současný životní styl klade značné nároky na psychiku člověka a na jeho schopnosti odpovídajícím způsobem se vyrovnávat s konflikty, frustrujícím stavem zklamání, touhy nebo přání.  Mnozí lidé tomuto tlaku podléhají a hroutí se, jiní mají tendence k úniku, někteří se uchylují k agresi a pouze  ti nejsilnější odolávají.

Jak jste na tom vy?

Dotazník je anonymní, má 8 otázek.

Předem děkujeme!

Odpovědi respondentů

1. Subjektivně pociťuji, že se zajištěním elementárních životních potřeb (jídlo, pití, ošacení apod.) pro sebe a svoji rodinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám stárosti.5565,48 %66,27 %  
Mám potíže, ale při troše skromnosti se to dá zvládnout.2732,14 %32,53 %  
Mám více problémů, než je únosné.22,38 %2,41 %  

Graf

2. Ve složitých a rozporuplných vztazích mezi lidmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyznám se, neboť dovedu odhadnout, co je správné a co není, ale přesto se mnohých lidí bojím.4452,38 %53,01 %  
Umím se orientovat s jistotou, neboť si věřím.2630,95 %31,33 %  
Orientuji se velice těžko, a proto bývám často nejistý(á).1416,67 %16,87 %  

Graf

3. Myslím, že jsem schopen(na) uspokojovat svoji potřebu činnosti, neboť:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy se dá něco vymyslet, aby se člověk nenudil.5160,71 %61,45 %  
Kromě zajímavé práce mám i mnoho dalších zájmů a koníčků.2226,19 %26,51 %  
Zaměstnání a starosti o rodinu mi zaberou veškerý čas.1113,1 %13,25 %  

Graf

4. V sexuálním životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám problémy.5363,1 %63,86 %  
Mám občas problémy, neboť nemám stálého partnera (partnerku).1922,62 %22,89 %  
Mám problémy, protože nemám na partnera (partnerku) dostatek času.1214,29 %14,46 %  

Graf

5. Myslím si, že většina mých známých:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potřebuje mě stejně jako já je, protože je těžké být sám.4452,38 %53,01 %  
Respektuje mě, neboť si je příliš nepřipouštím k tělu.2630,95 %31,33 %  
Nerozumí mi, neboť nemám chuť chovat se tak, jak by oni chtěli.1416,67 %16,87 %  

Graf

6. Při každé činnosti, do které se pustím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se v mezích možností odvést co největší výkon.5970,24 %71,08 %  
Chci být nejlepší.1416,67 %16,87 %  
Chci pokud možno včas poznat, zda na to mám, a pokud ne, radě ji toho nechám.1113,1 %13,25 %  

Graf

7. Mnoho potřeb lze v životě potlačit, ale asi bych nedokázal(a) žít bez:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocitu jistoty, že mě někdo potřebuje a že mohu pro něho něco udělat.3946,43 %46,99 %  
Možnosti seberealizace a společenského uznání.2428,57 %28,92 %  
Naprosté volnosti, neboť život je můj a nikdo mi do něj mluvit ne bude.2125 %25,3 %  

Graf

8. Dost často přemýšlím, proč:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud některým lidem chybějí argumenty, nepřiznají svůj omyl, ale ohánějí se svým postavením.6273,81 %74,7 %  
Někteří lidé nechtějí respektovat autority, přestože na to většinou doplatí.1517,86 %18,07 %  
Snad ještě nikdo mi nikdy neřekl, že jsem fajn a že něco umím.78,33 %8,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Subjektivně pociťuji, že se zajištěním elementárních životních potřeb (jídlo, pití, ošacení apod.) pro sebe a svoji rodinu:

2. Ve složitých a rozporuplných vztazích mezi lidmi:

3. Myslím, že jsem schopen(na) uspokojovat svoji potřebu činnosti, neboť:

4. V sexuálním životě:

5. Myslím si, že většina mých známých:

6. Při každé činnosti, do které se pustím:

7. Mnoho potřeb lze v životě potlačit, ale asi bych nedokázal(a) žít bez:

8. Dost často přemýšlím, proč:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Subjektivně pociťuji, že se zajištěním elementárních životních potřeb (jídlo, pití, ošacení apod.) pro sebe a svoji rodinu:

2. Ve složitých a rozporuplných vztazích mezi lidmi:

3. Myslím, že jsem schopen(na) uspokojovat svoji potřebu činnosti, neboť:

4. V sexuálním životě:

5. Myslím si, že většina mých známých:

6. Při každé činnosti, do které se pustím:

7. Mnoho potřeb lze v životě potlačit, ale asi bych nedokázal(a) žít bez:

8. Dost často přemýšlím, proč:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Motkova, E.Jak jste odolní proti náročným životním situacím? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jak-jste-odolni-proti-narocnym-zivotnim-situacim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.