Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jste spokojeni s fastfoodovou restaurací McDonald's?

Jak jste spokojeni s fastfoodovou restaurací McDonald's?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Holáková
Šetření:23. 12. 2009 - 18. 01. 2010
Počet respondentů:192
Počet otázek (max/průměr):15 / 15.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Jana Amose Komenského - obor sociální a masová komunikace. Chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce s názvem "Fenomén McDonald's". Tento dotazník se týká nejen zákazníků, kteří tuto fastfoodovou restauraci navštěvují často, ale i jejích zákazníků obecně. Moc mi tím pomůžete a předem děkuji za strávený čas nad tímto dotazníkem, který však zabere jen chvilku vašeho času :-)

Lenka

Odpovědi respondentů

1. Jak často se stravujete v restauracích McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Jen ve výjimečných situacích12865,98 %66,67 %  
c) Několikrát měsíčně6131,44 %31,77 %  
b) Několikrát týdně52,58 %2,6 %  

Graf

2. Do restauračních zařízení McDonald’s chodíte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) S přáteli11659,79 %60,42 %  
a) Sám/sama5327,32 %27,6 %  
d) S rodinou2211,34 %11,46 %  
c) S dětmi31,55 %1,56 %  

Graf

3. Jak jste spokojeni se službami rychlého občerstvení McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Spíše spokojen8443,3 %43,75 %  
a) Spokojen4523,2 %23,44 %  
c) Ani spokojen - ani nespokojen3417,53 %17,71 %  
e) Nespokojen168,25 %8,33 %  
d) Spíše nespokojen157,73 %7,81 %  

Graf

4. Považujete výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11257,73 %58,33 %  
ne8242,27 %42,71 %  

Graf

5. Jak jste spokojení s chutí a kvalitou nabízených výrobků u McDonald‘s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Spíše spokojen8744,85 %45,31 %  
a) Spokojen4422,68 %22,92 %  
d) Spíše nespokojen2512,89 %13,02 %  
c) Ani spokojen - ani nespokojen2010,31 %10,42 %  
e) Nespokojen189,28 %9,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Vysoké10855,67 %56,25 %  
b) Přiměřené6634,02 %34,38 %  
d) Nedokážu posoudit178,76 %8,85 %  
c) Nízké31,55 %1,56 %  

Graf

7. Jak hodnotíte rychlost a spolehlivost obsluhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Velmi dobrá7237,11 %37,5 %  
c) Dobrá6332,47 %32,81 %  
a) Výborná3317,01 %17,19 %  
d) Dostatečná178,76 %8,85 %  
e) Nedostatečná94,64 %4,69 %  

Graf

8. Jak jste spokojeni s přístupem a ochotou personálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Spíše spokojen9146,91 %47,4 %  
a) Spokojen5930,41 %30,73 %  
c) Ani spokojen - ani nespokojen3317,01 %17,19 %  
d) Spíše nespokojen63,09 %3,13 %  
e) Nespokojen52,58 %2,6 %  

Graf

9. Úprava personálu a vzhled uniforem považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Dobrý7237,11 %37,5 %  
b) Velmi dobrý5829,9 %30,21 %  
a) Výborný3015,46 %15,63 %  
d) Dostatečný2512,89 %13,02 %  
e) Nedostatečný94,64 %4,69 %  

Graf

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu restaurací (vně, zvenčí) McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Velmi dobrý7036,08 %36,46 %  
c) Dobrý6131,44 %31,77 %  
d) Dostatečný2914,95 %15,1 %  
a) Výbroný189,28 %9,38 %  
e) Nedostatečný168,25 %8,33 %  

Graf

11. Vyhovuje Vám otevírací doba restaurací McDonald’s?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17288,66 %89,58 %  
ne2211,34 %11,46 %  

Graf

12. Navštěvujete i jiné fastfoodové restaurace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14072,16 %72,92 %  
ne5427,84 %28,13 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Žena14876,29 %77,08 %  
a) Muž4623,71 %23,96 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 15-25 let15579,9 %80,73 %  
b) 26-40 let3518,04 %18,23 %  
c) 41-50 let31,55 %1,56 %  
d) 50 let a více10,52 %0,52 %  

Graf

15. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Středoškolské vzdělání10453,61 %54,17 %  
c) Vysokoškolské vzdělání5930,41 %30,73 %  
a) Základní vzdělání3015,46 %15,63 %  
d) Bez vzdělání10,52 %0,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často se stravujete v restauracích McDonald’s?

  • odpověď d) Jen ve výjimečných situacích:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi e) Nespokojen na otázku 3. Jak jste spokojeni se službami rychlého občerstvení McDonald’s?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi e) Nespokojen na otázku 5. Jak jste spokojení s chutí a kvalitou nabízených výrobků u McDonald‘s?

4. Považujete výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů za dostačující?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi e) Nespokojen na otázku 3. Jak jste spokojeni se službami rychlého občerstvení McDonald’s?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi e) Nedostatečný na otázku 10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu restaurací (vně, zvenčí) McDonald’s?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se stravujete v restauracích McDonald’s?

2. Do restauračních zařízení McDonald’s chodíte nejčastěji?

3. Jak jste spokojeni se službami rychlého občerstvení McDonald’s?

4. Považujete výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů za dostačující?

5. Jak jste spokojení s chutí a kvalitou nabízených výrobků u McDonald‘s?

6. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě výrobků?

7. Jak hodnotíte rychlost a spolehlivost obsluhy?

8. Jak jste spokojeni s přístupem a ochotou personálu?

9. Úprava personálu a vzhled uniforem považujete za:

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu restaurací (vně, zvenčí) McDonald’s?

11. Vyhovuje Vám otevírací doba restaurací McDonald’s?

12. Navštěvujete i jiné fastfoodové restaurace?

13. Pohlaví

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se stravujete v restauracích McDonald’s?

2. Do restauračních zařízení McDonald’s chodíte nejčastěji?

3. Jak jste spokojeni se službami rychlého občerstvení McDonald’s?

4. Považujete výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů za dostačující?

5. Jak jste spokojení s chutí a kvalitou nabízených výrobků u McDonald‘s?

6. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě výrobků?

7. Jak hodnotíte rychlost a spolehlivost obsluhy?

8. Jak jste spokojeni s přístupem a ochotou personálu?

9. Úprava personálu a vzhled uniforem považujete za:

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu restaurací (vně, zvenčí) McDonald’s?

11. Vyhovuje Vám otevírací doba restaurací McDonald’s?

12. Navštěvujete i jiné fastfoodové restaurace?

13. Pohlaví

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holáková, L.Jak jste spokojeni s fastfoodovou restaurací McDonald's? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-jste-spokojeni-s-fastfoodovou-restauraci-mcdonald-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.