Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak kvalitně spíme?

Jak kvalitně spíme?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Maxová
Šetření:06. 10. 2013 - 20. 10. 2013
Počet respondentů:646
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Přátelé,

 

     žijeme v uspěchané době. Máme plno povinností a koníčků, které nás stojí spoustu energie a času. Jak vlastně tyto síly regenerujeme? Jedním ze zdrojů těchto sil je kvalitní spánek. Jaká je kvalita našeho spánku? Spíme dost? Jak se cítíme po probuzení?

     Literatura zmiňuje mnoho faktorů ovlivňujících kvalitní spánek. Svým průzkumem bych si ráda ověřila subjektivní vnímání kvality spánku a míru důležitosti faktorů ovlivňujících kvalitu spánku s ohledem na věk, pohlaví a pracovní zátěž dotazovaných.

     Tento průzkum provádím jako součást školního projektu. Otázky jsou zcela anonymní a nemohou být nijak zneužity.

     Předem Vám děkuji za pomoc a čas, strávený při vyplňování tohoto dotazníku.
 

Hana Maxová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena46071,21 %71,21 %  
muž18628,79 %28,79 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 až 28 let40462,54 %62,54 %  
28 až 45 let13020,12 %20,12 %  
do 17ti let609,29 %9,29 %  
45 až 65 let396,04 %6,04 %  
nad 65 let132,01 %2,01 %  

Graf

Obecně se má za to, že lidé, kteří tvrdě pracují, lépe spí.

3. Charakter mé práce je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně duševní42265,33 %65,33 %  
částěčně fyzický i duševní19630,34 %30,34 %  
převážně fyzický284,33 %4,33 %  

Graf

4. Dobře se mi spí a ráno se cítím vyspalý(á). Se svým spánkem jsem spokojený(á).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím25639,63 %39,63 %  
spíše nesouhlasím24237,46 %37,46 %  
rozhodně nesouhlasím9314,4 %14,4 %  
rozhodně souhlasím558,51 %8,51 %  

Graf

5. Trvá mi dlouho, než usnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím20431,58 %31,58 %  
spíše souhlasím17426,93 %26,93 %  
rozhodně nesouhlasím15223,53 %23,53 %  
rozhodně souhlasím11617,96 %17,96 %  

Graf

6. V noci se často budím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím26541,02 %41,02 %  
rozhodně nesouhlasím17326,78 %26,78 %  
spíše souhlasím14522,45 %22,45 %  
rozhodně souhlasím639,75 %9,75 %  

Graf

7. Denně spím průměrně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 až 7 hodin30947,83 %47,83 %  
7 až 9 hodin29044,89 %44,89 %  
méně než 5 hodin294,49 %4,49 %  
více než 9 hodin182,79 %2,79 %  

Graf

Prosím ohodnoťte tato tvrzení zkoumající faktory tvrdého spánku.

8. Dobře se mi spí a ráno se cítím vyspalý(á), když:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. Charakter mé práce je:

4. Dobře se mi spí a ráno se cítím vyspalý(á). Se svým spánkem jsem spokojený(á).

5. Trvá mi dlouho, než usnu.

6. V noci se často budím.

7. Denně spím průměrně:

8. Dobře se mi spí a ráno se cítím vyspalý(á), když:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. Charakter mé práce je:

4. Dobře se mi spí a ráno se cítím vyspalý(á). Se svým spánkem jsem spokojený(á).

5. Trvá mi dlouho, než usnu.

6. V noci se často budím.

7. Denně spím průměrně:

8. Dobře se mi spí a ráno se cítím vyspalý(á), když:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maxová, H.Jak kvalitně spíme? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-kvalitne-spime.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.