Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak letáky ovlivňují rozhodování spotřebitele?

Jak letáky ovlivňují rozhodování spotřebitele?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Čížková
Šetření:11. 12. 2011 - 05. 01. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou SAVŠ. Tento dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů k vypracování seminární práce k předmětu sociologie.

Předem děkuji za Váš čas.


 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6483,12 %83,12 %  
muž1316,88 %16,88 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-264963,64 %63,64 %  
26 a více1620,78 %20,78 %  
15-181215,58 %15,58 %  

Graf

3. Kolik členů má Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42937,66 %37,66 %  
32431,17 %31,17 %  
21620,78 %20,78 %  
5 a více67,79 %7,79 %  
122,6 %2,6 %  

Graf

4. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde7698,7 %98,7 %  
okolí Mladé Boleslavi11,3 %1,3 %  

Graf

5. Nakupujete nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde7698,7 %98,7 %  
v okolí Mladé Boleslavi11,3 %1,3 %  

Graf

6. Obebíráte reklámní letáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6381,82 %81,82 %  
ne1418,18 %18,18 %  

Graf

7. Zajímáte se o letáky vybraných druhů zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímám se o letáky obou druhů zboží3646,75 %46,75 %  
zajímám se o letáky se spotřebním zbožím (potraviny,..)2532,47 %32,47 %  
zajímám se o letáky s užitkovým zbožím (elektronika, oděvy,...)1620,78 %20,78 %  

Graf

8. O které letáky máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze o letáky vybraných obchodů5166,23 %66,23 %  
o všechny letáky2633,77 %33,77 %  

Graf

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v akčním letáku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano4862,34 %62,34 %  
většinou ne2836,36 %36,36 %  
nikdy11,3 %1,3 %  

Graf

10. Nakupujete nepotřebné věci proto, že jsou uvedeny v letáku v akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne3545,45 %45,45 %  
nikdy3241,56 %41,56 %  
většinou ano911,69 %11,69 %  
vždy ano11,3 %1,3 %  

Graf

11. Nakupujete poze zboží, které je v akčním letáku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne4862,34 %62,34 %  
nikdy1924,68 %24,68 %  
většinou ano1012,99 %12,99 %  

Graf

12. Nakupujete v několika různých obchodech proto, že je jejich zboží v akčním letáku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne3646,75 %46,75 %  
nikdy2025,97 %25,97 %  
většinou ano2025,97 %25,97 %  
vždy ano11,3 %1,3 %  

Graf

13. Dáváte přednost ceně před kvalitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ne4761,04 %61,04 %  
většinou ano2025,97 %25,97 %  
nikdy79,09 %9,09 %  
vždy ano33,9 %3,9 %  

Graf

14. Jak často nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x týdně2836,36 %36,36 %  
1x týdně1924,68 %24,68 %  
3x týdně1722,08 %22,08 %  
více jak 4x týdně810,39 %10,39 %  
4x týdně56,49 %6,49 %  

Graf

15. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v bytě4659,74 %59,74 %  
v domě2836,36 %36,36 %  
na koleji22,6 %2,6 %  
jinde11,3 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Kolik členů má Vaše domácnost?

4. Vaše bydliště

5. Nakupujete nejčastěji:

6. Obebíráte reklámní letáky?

7. Zajímáte se o letáky vybraných druhů zboží?

8. O které letáky máte zájem?

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v akčním letáku?

10. Nakupujete nepotřebné věci proto, že jsou uvedeny v letáku v akci?

11. Nakupujete poze zboží, které je v akčním letáku?

12. Nakupujete v několika různých obchodech proto, že je jejich zboží v akčním letáku?

13. Dáváte přednost ceně před kvalitou?

14. Jak často nakupujete?

15. Bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Kolik členů má Vaše domácnost?

4. Vaše bydliště

5. Nakupujete nejčastěji:

6. Obebíráte reklámní letáky?

7. Zajímáte se o letáky vybraných druhů zboží?

8. O které letáky máte zájem?

9. Rozhodujete se o nákupu zboží na základě ceny uvedené v akčním letáku?

10. Nakupujete nepotřebné věci proto, že jsou uvedeny v letáku v akci?

11. Nakupujete poze zboží, které je v akčním letáku?

12. Nakupujete v několika různých obchodech proto, že je jejich zboží v akčním letáku?

13. Dáváte přednost ceně před kvalitou?

14. Jak často nakupujete?

15. Bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čížková, M.Jak letáky ovlivňují rozhodování spotřebitele? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://jak-letaky-ovlivnuji-rozhodo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.