Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak mladí i staří u počítače září

Jak mladí i staří u počítače září

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Belásová
Šetření:22. 11. 2013 - 05. 12. 2013
Počet respondentů:493
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pomocí následujících několika otázek bych chtěla zjistit, jakými znalostmi o počítačích disponují určité věkoví skupiny a k jakým účelům je využívají.

Odpovědi respondentů

1. Na co využíváte svůj počítač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Surfování po internetu / hledání novinek45191,48 %91,48 %  
Komunikace s lidmi43187,42 %87,42 %  
Sledování filmů, poslouchání hudby39179,31 %79,31 %  
Čistě jen pro pracovní / školní věci32866,53 %66,53 %  
Hraní počítačových her22445,44 %45,44 %  
Jiné6513,18 %13,18 %  

Graf

2. Jak je pro Vás počítač důležitý?

Vyberte ze škály 1-5 , kde 1-nejméně, 5-nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
520040,57 %40,57 %  
419439,35 %39,35 %  
36012,17 %12,17 %  
2306,09 %6,09 %  
191,83 %1,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.19
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.63
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:4
Modus:5

Graf

3. Komunikujete s lidmi přes sociální sítě typu Facebook, Skype, ICQ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano44790,67 %90,67 %  
ne469,33 %9,33 %  

Graf

4. Používáte počítač ke správě internetového bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39580,12 %80,12 %  
ne9819,88 %19,88 %  

Graf

5. Co je pro Vás důležité, při koupi počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výkon43788,64 %88,64 %  
Cena41183,37 %83,37 %  
Výrobce17836,11 %36,11 %  
Design14629,61 %29,61 %  
Jiné6212,58 %12,58 %  

Graf

6. Pokud byste měli možnost, zúčastnili byste se počítačového kurzu ke zvýšení svých dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsem spokojen/á s tím co umím26854,36 %54,36 %  
Jistě, jsem těmto příležitostem nakloněn/á22545,64 %45,64 %  

Graf

7. Ohodnoťte své počítačové znalosti:

Vyberte z možností : 1- Ano, 2 - Spíše ano, 3 - Nevím, 4 - Spíše ne, 5 - Ne

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umíte pracovat s multifunkční tiskárnou ( tisk dokumentů, fotografií, scan, kopírování)1.3690.626
Umíte přesouvat soubory z počítače do externích zařízení?1.2330.576
Umíte využívat základní funkce programů Word, PowerPoint, Excel?1.3140.585
Jste schopni chránit svůj počítač před napadením virů?1.7261.079
Víte, jaké klávesy použít k otevření správce úloh?1.7671.583
Umíte zazipovat soubory?1.61.4
Dokážete nainstalovat programy (např. přehrávač filmů, antiviry,..)1.3890.923

Graf

8. Použili jste někdy klávesovou zkratku Shift - Delete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, používám ji velmi často17836,11 %36,11 %  
O této zkratce vím, ale nepoužívám ji17635,7 %35,7 %  
Netuším, čeho se tato zkratka týká13928,19 %28,19 %  

Graf

9. Vyberte pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena30762,27 %62,27 %  
Muž18637,73 %37,73 %  

Graf

10. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2630461,66 %61,66 %  
27-408417,04 %17,04 %  
41-55489,74 %9,74 %  
0-18459,13 %9,13 %  
56 a více122,43 %2,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Ohodnoťte své počítačové znalosti:

  • odpověď Umíte zazipovat soubory?=5:
    • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umíte přesouvat soubory z počítače do externích zařízení?=5 na otázku 7. Ohodnoťte své počítačové znalosti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na co využíváte svůj počítač?

2. Jak je pro Vás počítač důležitý?

3. Komunikujete s lidmi přes sociální sítě typu Facebook, Skype, ICQ?

4. Používáte počítač ke správě internetového bankovnictví?

5. Co je pro Vás důležité, při koupi počítače?

6. Pokud byste měli možnost, zúčastnili byste se počítačového kurzu ke zvýšení svých dovedností?

7. Ohodnoťte své počítačové znalosti:

8. Použili jste někdy klávesovou zkratku Shift - Delete?

9. Vyberte pohlaví :

10. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na co využíváte svůj počítač?

2. Jak je pro Vás počítač důležitý?

3. Komunikujete s lidmi přes sociální sítě typu Facebook, Skype, ICQ?

4. Používáte počítač ke správě internetového bankovnictví?

5. Co je pro Vás důležité, při koupi počítače?

6. Pokud byste měli možnost, zúčastnili byste se počítačového kurzu ke zvýšení svých dovedností?

7. Ohodnoťte své počítačové znalosti:

8. Použili jste někdy klávesovou zkratku Shift - Delete?

9. Vyberte pohlaví :

10. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Belásová, P.Jak mladí i staří u počítače září (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://jak-mladi-i-stari-u-pocitace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.