Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak na Vás působí pracovní zátěž?

Jak na Vás působí pracovní zátěž?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Ježková
Šetření:08. 01. 2014 - 15. 01. 2014
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tímto Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete ve vedoucí, manažerské, nebo řídící pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3984,78 %84,78 %  
ano715,22 %15,22 %  

Graf

2. Jste unavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1941,3 %41,3 %  
často1328,26 %28,26 %  
vždy48,7 %8,7 %  
většinou48,7 %8,7 %  
jednou , dvakrát36,52 %6,52 %  
zřídka24,35 %4,35 %  
nikdy12,17 %2,17 %  

Graf

3. Pociťujete sklíčenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1430,43 %30,43 %  
zřídka1021,74 %21,74 %  
často817,39 %17,39 %  
jednou, dvakrát613,04 %13,04 %  
nikdy510,87 %10,87 %  
většinou24,35 %4,35 %  
vždy12,17 %2,17 %  

Graf

4. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1532,61 %32,61 %  
často1226,09 %26,09 %  
zřídka1021,74 %21,74 %  
většinou48,7 %8,7 %  
nikdy36,52 %6,52 %  
vždy12,17 %2,17 %  
jednou, dvakrát12,17 %2,17 %  

Graf

5. Cítíte se emocionálně vyčerpaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1328,26 %28,26 %  
zřídka1021,74 %21,74 %  
často817,39 %17,39 %  
jednou, dvakrát613,04 %13,04 %  
většinou48,7 %8,7 %  
nikdy36,52 %6,52 %  
vždy24,35 %4,35 %  

Graf

6. Připadáte si využívaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1123,91 %23,91 %  
jednou, dvakrát817,39 %17,39 %  
někdy817,39 %17,39 %  
často715,22 %15,22 %  
většinou510,87 %10,87 %  
zřídka510,87 %10,87 %  
vždy24,35 %4,35 %  

Graf

7. Jste přepracovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1941,3 %41,3 %  
jednou, dvakrát1021,74 %21,74 %  
často613,04 %13,04 %  
vždy48,7 %8,7 %  
zřídka36,52 %6,52 %  
nikdy36,52 %6,52 %  
většinou12,17 %2,17 %  

Graf

8. Jste nešťastní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1226,09 %26,09 %  
nikdy1123,91 %23,91 %  
zřídka715,22 %15,22 %  
často613,04 %13,04 %  
jednou, dvakrát613,04 %13,04 %  
vždy24,35 %4,35 %  
většinou24,35 %4,35 %  

Graf

9. Cítíte se jako v pasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1839,13 %39,13 %  
někdy919,57 %19,57 %  
často715,22 %15,22 %  
zřídka510,87 %10,87 %  
vždy48,7 %8,7 %  
jednou, dvakrát36,52 %6,52 %  

Graf

10. Připadáte si bezcenní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy2043,48 %43,48 %  
někdy919,57 %19,57 %  
často919,57 %19,57 %  
jednou, dvakrát510,87 %10,87 %  
vždy24,35 %4,35 %  
zřídka12,17 %2,17 %  

Graf

11. Jste znechucení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1328,26 %28,26 %  
zřídka919,57 %19,57 %  
nikdy817,39 %17,39 %  
jednou, dvakrát613,04 %13,04 %  
většinou48,7 %8,7 %  
vždy36,52 %6,52 %  
často36,52 %6,52 %  

Graf

12. Pociťujete obavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1532,61 %32,61 %  
často1021,74 %21,74 %  
nikdy613,04 %13,04 %  
vždy48,7 %8,7 %  
zřídka48,7 %8,7 %  
jednou, dvakrát48,7 %8,7 %  
většinou36,52 %6,52 %  

Graf

13. Pociťujete vůči svému okolí zlost, nebo zklamání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1430,43 %30,43 %  
nikdy817,39 %17,39 %  
zřídka817,39 %17,39 %  
jednou, dvakrát817,39 %17,39 %  
často48,7 %8,7 %  
většinou36,52 %6,52 %  
vždy12,17 %2,17 %  

Graf

14. Připadáte si slabí a bezcenní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1736,96 %36,96 %  
někdy1328,26 %28,26 %  
často613,04 %13,04 %  
jednou, dvakrát48,7 %8,7 %  
zřídka48,7 %8,7 %  
vždy12,17 %2,17 %  
většinou12,17 %2,17 %  

Graf

15. Pociťujete beznaději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1226,09 %26,09 %  
někdy817,39 %17,39 %  
jednou, dvakrát817,39 %17,39 %  
často817,39 %17,39 %  
zřídka715,22 %15,22 %  
většinou24,35 %4,35 %  
vždy12,17 %2,17 %  

Graf

16. Máte pocit, že vás okolí odmíta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1839,13 %39,13 %  
někdy1123,91 %23,91 %  
jednou,dvakrát919,57 %19,57 %  
zřídka510,87 %10,87 %  
většinou24,35 %4,35 %  
vždy12,17 %2,17 %  

Graf

17. Máte strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1634,78 %34,78 %  
zřídka1021,74 %21,74 %  
nikdy919,57 %19,57 %  
často510,87 %10,87 %  
jednou, dvakrát510,87 %10,87 %  
vždy12,17 %2,17 %  

Graf

18. Máte dnes hezký den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1430,43 %30,43 %  
často1328,26 %28,26 %  
vždy817,39 %17,39 %  
zřídka613,04 %13,04 %  
většinou510,87 %10,87 %  

Graf

19. Jste šťastní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1430,43 %30,43 %  
většinou1226,09 %26,09 %  
často1021,74 %21,74 %  
zřídka715,22 %15,22 %  
vždy36,52 %6,52 %  

Graf

20. Máte optimistickou náladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1941,3 %41,3 %  
někdy1021,74 %21,74 %  
vždy510,87 %10,87 %  
většinou510,87 %10,87 %  
zřídka510,87 %10,87 %  
nikdy24,35 %4,35 %  

Graf

21. Jste plní energie a chuti do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1532,61 %32,61 %  
většinou1328,26 %28,26 %  
zřídka715,22 %15,22 %  
často510,87 %10,87 %  
jednou, dvakrát48,7 %8,7 %  
nikdy24,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Cítíte se jako v pasti?

 • odpověď nikdy:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 6. Připadáte si využívaní?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 8. Jste nešťastní?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 15. Pociťujete beznaději?

10. Připadáte si bezcenní?

 • odpověď nikdy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 8. Jste nešťastní?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 14. Připadáte si slabí a bezcenní?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 15. Pociťujete beznaději?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 6. Připadáte si využívaní?

14. Připadáte si slabí a bezcenní?

 • odpověď nikdy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 15. Pociťujete beznaději?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 8. Jste nešťastní?

16. Máte pocit, že vás okolí odmíta?

 • odpověď nikdy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 6. Připadáte si využívaní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete ve vedoucí, manažerské, nebo řídící pozici?

2. Jste unavení?

3. Pociťujete sklíčenost?

4. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

5. Cítíte se emocionálně vyčerpaní?

6. Připadáte si využívaní?

7. Jste přepracovaní?

8. Jste nešťastní?

9. Cítíte se jako v pasti?

10. Připadáte si bezcenní?

11. Jste znechucení?

12. Pociťujete obavy?

13. Pociťujete vůči svému okolí zlost, nebo zklamání?

14. Připadáte si slabí a bezcenní?

15. Pociťujete beznaději?

16. Máte pocit, že vás okolí odmíta?

17. Máte strach?

18. Máte dnes hezký den?

19. Jste šťastní?

20. Máte optimistickou náladu?

21. Jste plní energie a chuti do práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete ve vedoucí, manažerské, nebo řídící pozici?

2. Jste unavení?

3. Pociťujete sklíčenost?

4. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

5. Cítíte se emocionálně vyčerpaní?

6. Připadáte si využívaní?

7. Jste přepracovaní?

8. Jste nešťastní?

9. Cítíte se jako v pasti?

10. Připadáte si bezcenní?

11. Jste znechucení?

12. Pociťujete obavy?

13. Pociťujete vůči svému okolí zlost, nebo zklamání?

14. Připadáte si slabí a bezcenní?

15. Pociťujete beznaději?

16. Máte pocit, že vás okolí odmíta?

17. Máte strach?

18. Máte dnes hezký den?

19. Jste šťastní?

20. Máte optimistickou náladu?

21. Jste plní energie a chuti do práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježková, K.Jak na Vás působí pracovní zátěž? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://jak-na-vas-pusobi-pracovni-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.