Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak nahlíží české obyvatelstvo na zdravotně postižené?

Jak nahlíží české obyvatelstvo na zdravotně postižené?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Burdychová
Šetření:10. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pomocí tohoto dotazníku bych ráda zjistila jak nahlíží české obyvatelstvo na zdravotně postižené a na jejich integraci do společnosti.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9367,39 %67,39 %  
muž4532,61 %32,61 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-309266,67 %66,67 %  
31-452820,29 %20,29 %  
46-601410,14 %10,14 %  
do 1832,17 %2,17 %  
61 a více10,72 %0,72 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola6244,93 %44,93 %  
střední odborná škola s maturitou4834,78 %34,78 %  
gymnázium128,7 %8,7 %  
vyšší odborná škola75,07 %5,07 %  
základní64,35 %4,35 %  
vyučen32,17 %2,17 %  

Graf

4. Napište,co si představíte pod pojmem "osoba zdravotně postižená":

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

.

........

Bytost, která slouží lidem jako snadný zdroj "dobrého pocitu", stačí pro ni něco udělat a průměrný člověk si o sobě začne myslet, jak je neuvěřitelně hodný, skvělý a lepší než ti, kteří nepřispívají na charitu (=nekupují si "dobrý pocit"). Nejčastěji si pod tím pojmem představím zaostalou osobu, která o sobě ani neví a vlastně asi nemusí, protože lidé, bažící po "dobrém pocitu", dělají všechno za ni. Podle mě to je jen zneužívání a trápení bytosti, která se neměla narodit nebo přežít déle, teď je to jen předmět opakovaně zneužívaný humanisty k dosažení sebeuspokojení.

clovek ktereho mi je hodne lito ! ma strasny zivot a utpeni mam dna nej kamose a jsou to fajn lidi !

Clovek s nejakym fyzickym nebo psychickym omezenim

člověk duševně nebo tělesně jiný než většina

Člověk fyzicky či psychicky více či méně omezený, který se většinou neobejde bez pomůcek nebo pomocníků.

Člověk kterého trvale omezuje neschopnost vyvolaná pošozením zdravotního stavu.

člověk na vozíku, o berlích, nějak nemocný

člověk s mentálním nebo fyzickým postižením, které mu v nějaké míře znemožňuje každodenní činnosti.

ČLOVĚK S MENTÁLNÍM, SMYSLOVÝM NEBO FYZICKÝM HANDICAPEM

člověk s nějakým handicapem nebo senior

Člověk s nějakým stupněm invalidity

Člověk s omezenou pohybovou, zrakovou atd schopností

člověk s tělesným handicapem spíš než duševním, i když vím, že mentálně postižení tam spadají také

člověk s určitým hendikepem

člověk se sníženou fyzickou či psychickou schopností se o sebe postarat.

Člověk se zdravotním omezením

člověk trpící nějakou chronickou fyzickou nebo psychickou chorobou

člověk, který je nějakým způsobem zdravotně handikapován

člověk, který je omezen k normálnímu životu díky zdravotním problémům

Člověk, který má trvalé následky projevující se fyzickými či psychickými problémy, které nelze vyléčit.

člověk, který není plně soběstačný v běžných denních činnostech, ve společenských kontaktech a životě jako takovém. V různé míře.

člověka, kterého jeho zdravotní stav omezuje v běžném životě. Tedy nejen vozíčkáři, či jinak tělesně, ale i schizofrenici, lidé s mentálním postižením apod.

Člověka, který je zdravotně znevýhodněný

Člověka, který potřebuje pomoc od bližních.

Fyzická osoba s trvalým zdravotním postižením, buď fyzického, nebo mentálního/duševního rázu (popř. v kombinaci).

Fyzicky a psychicky znevyhodnena osoba oproti okoli

hancipanovaný nějakého druhu

handicap, nemůže chodit, nemůže se hýbat.

handikepovaný člověk, kdokoliv, kdo se zdravotně liší od "normálu"

Invalidy, chronický nemocný člověk, intelektuálně omezený člověk a pod,

Jakákoliv osoba, co není zdravotně úplně v pořádku. Ale ne jakože jsem teď nemocná, tak jsem podtižená... ale mám nějakou zdravotní vadu stálou

jakkoliv znevýhodněná po zdravotní stránce

Jakymkoliv zpusobem handicapovany clovek.

je nejak omezena a urcite aktivity nemuze vylonavat na 100%

má nějakou anomálii (psychyckou, fyzickou) oproti běžnému stavu populace, netýká se ras, etnik, náboženství, ekonomického zázemí

mentálně postižení

mentální nebo fyzické postižení - nemožnost se pohybovat, mentální retardace

moc složitá odpověď která nelze jednoduše vysvětlit

ne úplně zdravá

Nejake zdravotni omezeni

Nějakým způsobem zdravotně omezená

Někdo se zásadním zdravotním handicapem, nedokáže něco normálně jako zdravý člověk

Někdo, kdo má problémy se zdravím :)

Někoho, kdo je na vozíčku, slepý nebo mentálně postižený.

Někoho, kdo je v životě nějak omezen, i když se snaží žít život jak zdravý člověk.

Odchylka ve zdraví - brání ve výkonu činnosti, povolání, v společnosti

Omezená

omezení pohybových/smyslových schopností

osoba co neni schopná se sama o sebe postarat a potřebuje péči od ostatních

osoba fyzicky či mentálně určitým způsobem znevýhodněná :-)

osoba která má fyzický, mentální nebo duševní hendicap

Osoba která potřebuje péči druhé osoby

Osoba ktera se o sebe nedokáže postarat

Osoba mající zdravotní omezení znemožňující jí stoprocentní výkonnost.

osoba mentálně (nízké IQ, ...) nebo fyzicky postižená (chybějící končetiny, poruchy pohybového ústrojí, vozíčkáři, neschopnost postarat se o sebe, lidé s chybějícími smysly - slepí, hluší, němí...)

osoba mentálně nebo tělesně postižená

Osoba na vozíku, slepec...

Osoba nějakým zdravotním omezením

Osoba nějakým způsobem omezená k vykonávání běžných činností.

osoba omezená v určité činnosti života buď od narození,či vlivem úrazu, nebo nemocí.

Osoba s fyzickou (např. osoba upoutaná na invalidní vozík, sluch, zrak...) nebo psyychickou poruchou (např. mentální postižení)

osoba s fyzickým či psychickým omezením

osoba s fyzickým nebo psychickým handicapem

osoba s handicapem, omeza mentalne ci pohybove zpusobem, kdy nemuze sama vykonavat urcity pohyb, aniz by nebylo zapotrebi urcitych zdravotnickych pomucek ci jine osoby, ktera ji pomaha k cinnostem, kterych by sama nebyla schopna, pripad, kdy postizeni zasahuje do kazdodenniho zivota, znevyhodnuje a znesnadnuje pri hledani prace apod.

osoba s hendikempem

osoba s jakýmkoli vážnějším fyzickým omezením

Osoba s mentálním (např. dětská mozková obrna) či zdravotním handicapem (např. úraz).

osoba s nějakou vadou, defektem nebo omezením

Osoba s nějakým nedostatkem nebo neléčitelnou nemocí, pro kterou je nějakým způsobem komplikované žít normální život.

osoba s nějakým trvalejším tělesným zdravotním hendikepem

osoba s odchylkou od fyziologickeho normalu nebo od psychologickeho normalu

Osoba s omezenim, neschopna se samostatne pohybovat, vykonavat nejakou cinost

Osoba s omezenou možností pohybu, nebo s poškozením některého smyslu (zrak, sluch), případně osoba s potížemi psychickými či nervovými

osoba s omezenými možnosti života - osobního, kulturního, pracovního...

Osoba s psychickym nebo fyzickym handicapem

Osoba s ruznym fyzickym nebo mentalnim postizenim

osoba s takovým handicapem, který ji nedovoluje žít plnohodnotný život jako zdraví lidé.

Osoba s takovým tělesným postižením,díky kterému vyčnívá ze společnosti a které ji z ni může částečně i vytlačovat.

Osoba s tělesným nebo psychickým omezenim.

Osoba s tělesným, mentálním, nebo kombinovaným postižením

Osoba s tělesným, smyslovým nebo mentálním hendikepem

osoba s určitým druhem postižení

Osoba s určitým hendikepem

osoba se zdravotní postižením

Osoba se zdravotním handicapem, znevýhodněná.

Osoba se zdravotnim onemocnenim ktere ji neumoznuje byt ve vsech smerech schopna jako osoba zdrava

osoba se zdravotním postižením

Osoba se zjevným zdravotním hendikepem.

Osoba taková, která svým stavem není klasifikována jako zdravá.

Osoba zdravotně postižená je podle mého názoru osoba, která nemůže vykonávat normální práci, nebo je závislá na jiné osobě, která se o ni stará, protože sama by se o sebe postarat nemohla.

osoba, která jakkoliv trvale postižená

osoba, která je držitelem průkazu zdravotně postiženého občana

osoba, která je nějakým způsobem nemocná, buď mentálně nebo tělesně

osoba, která je nějakým způsobem omezena narozdíl od zdravých lidí

osoba, která je svou nemocí nějakým způsobem omezená

osoba, která má kvůli nějaké nemoci omezení v normálním životě, nevýhodu oproti ostatním

osoba, která má kvůli nemoci/zranění omezené možnosti pohybu/vnímání

Osoba, která má nějaké duševní či fyzické onemocnění.

osoba, která má nějaké zdravotní omezení - fyzické či mentální

osoba, která má nějaký handicap

osoba, která má poruchu zdraví buď vrozenou nebo získanou

Osoba, která má problémy s mobilitou, špatně vidí, slyší a podobně.

Osoba, která má určitý handicap, ať už se jedná o tělesné postiženou nebo mentálně postiženou osobu. Taky to může být osoba zdravotně znevýhodněná.

Osoba, která má velké zdravotní potíže a také osoby, které se bez cizí pomoci neobejdou, např. skolióza páteře, amputace končetiny, ztráta sluchu, obrna apod.

Osoba, která má viditelné zdravotní postižení.

osoba, která nemůže pracovat na plný úvazek nebo nemůže pracovat bez dozoru ( postižení tělesné nebo duševní nebo kombinované)

Osoba, která potřebuje, díky svému zdravotnímu stavu, speciální pomůcky a přístup k životu.

Osoba, která trpí postižením zdravotního aparátu

Osoba, která trpí tělesným, smyslovým či mentálním postižením.

osoba, která v důsledku dispozic, či úrazu má omezené schopnosti zvládat své potřeby

osoba, která z dovodu nemoci, vrozené vady či úrazu má nějaké zdravotní omezení

Osoba, kterou její zdravotní stav znevýhodňuje oproti zdravé populaci

Osoba, kterou zdravotni potize omezuji v kazdodennim zivote podle beznych norem

Osoba, který není po tělesné stránce zdravá od narození a nebo např. následkem úrazu.

osoba,která není po fyz.či psych. stránce na 100% v pořádku

osobu s fyzickým či psychickým handicapem výraznějšího rázu

osobu zdravotně postiženou

Osoby co se narodily s defektem (ať už vlivem genetiky nebo nezodpovědností matky při vývoji plodu) nebo se jim během života přihodila nehoda. Nemohou nabýt plnohodnotného zdravotního stavu.

osoby invalidní v 1-3. stupni, osoby zdravotně znevýhodněné, nemocné civilizačními chorobami

pohybově nebo smyslově znevýhodněná osoba pro běžný životní standard.

se zdravotním handicapem

Se zdravotním problemem

sluchově, zrakově nebo třeba někdo na vozíčku

Tělesně nebo duševně mimo normu.

Tělesný či mentální handicap.

většinou osoba na vozíčku s nemožností pohybu, případně bez ruky, atd, atd

Vozickar

Vozíčkář, člověk o berlích

vyrůstal jsem se zdravotně postiženýma

ZTP, ztp-p, mentální zaostalost

5. Napište, jaké druhy zdravotního postižení znáte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

- tělesné - zrakové, sluchové - mentální

-zrakově postižení - sluchově postižení - tělesně postižení - mentálně postižení - duševní nemoci (postižení) -kombinovaná postižení (kombinace některých z výše uvedených postižení)

.

.

... momentalne si nevzpomenu na spravne nazvy...

.....

ani nevím,je jich dost

bez nohy, bez ruky, slepý, hluchý, ochrnutý, retardovaný, ...

daunův syndrom, jakékoliv tělesné postižení

demence, ochrnutí

detska obrna !!! egenerativní onemocnění svalstva!!amelie dysmelie

Dočasné a trvalé.

Downův syndrom

Downův syndrom, DMO, leukodystrofie...

Fakt se nebudu vypisovat

fyzické mentální psychické kombinované

fyzické - mentální

Fyzické a mentální

fyzické a psychické

FYZICKÉ POSTIŽENÍ MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ SMYSLOVÉ POSTIŽENÍ

fyzické, mentální

fyzicke, mentalni, kombinovane

fyzické, mentální, kombinované

fyzické, mentální, psychické

Fyzické, mentální, psychické...

fyzické, psychické

fyzické, psychické a kombinované obou

Fyzické, psychické, duševní

fyzické, psychické, mentální, kombinované

fyzické, psychické, obojí

fyzické, telesné - lidé na vozíčku, bez ruky, nevidomí mentální - Downuv syndrom...

fyzické,psychické

fyzický psychický

fyzycké, psychycké

hemiparéza, kvadruparéza, hemiplegie, kvadruplegie, amputace, myopatie

hluchoněmí zrakově postižený na vozýku

Chronická únava, chybějící končetina/y, spousty dalších...

invalidita 1 - 3°

Je jich hodne

mentální tělesné

Mentalni a fyzicke

mentální a fyzické

mentální a mentální

Mentalni, fyzice, psychicke,

mentální, fyzické

Mentální, fyzické

mentální, fyzické

mentální, fyzické, psychické

mentální, pohybové (lidé na vozíčku)

mentální, tělesné

Mentalni, telesne

mentální, tělesné, duševní

mentální, tělesné, kombinované

mentální, tělesní, kombinované

moc: přes tělesné vady vrozené způsobené během vývoje jedince, chromozomalni vady atd

mozková obrna, hluchota, slepota,

např. autismus, sluchové, zrakové postižení, atd.

nechápu zcela otázku...fyzické, psychické....???

nevidomý, neslyšící, mentálně postižení, nebo pohybově omezení

nevidomý, neslyšící, tělesně postižení, ZTP, mentální, ....

Nevidomý, tělesně postižení - na vozíku

nevidoucí, neslyšící, na vozíku, po amputaci, mentálně postižení

Nevím

Neznám názvy

obrna, mentální retardace

ochrnutí

ochrnutí celkové, částečné, slepota, hluchota, chybějící končetiny nebo její části, deprese...

Ochrnutí dolních končetin, amputace končetin, následky dětské obrny, mentální retardace, autismus, nemoc motýlích křídel

Ochrnutí, duševní, mentální

Ochrnutí, lidé po mrtvici, bez nějakých částí těla, dawnův syndrom atd.

ochrnutí, slepota, hluchota, oněmnění, poruchy svalového tonusu....

Ochrnutí, slepota, hluchota, psychická porucha...

Omezeni pohybu, vady zraku, sluchu, downuv syndrom

Oslepnutí Ochrnutí Ohluchnutí

Osobne sem se setkal s osobou ktera ma svalovou atrofii, tzn. se sama vesmes nepohne, s hluchym a to z osobniho zivota asi vse. Nicmene myslim jeste na nemotu, slepotu.

paraplegik, tetraplegik, downuv syndrom, autismus, je toho spousta

Pohybové, smyslové, psychické.

postižení krční páteře, nohou, ruk...

postižení pohybového aparátu, psychické potíže, interní choroby

Postižení tělesná, dlouhodobé onemocnění a zdravotní oslabení, sluchové, zrakové, mentální, duševní a záchvatovité stavy (epilepsie).

promiňte, je jich mnoho ...

Psychické (demence, poruchy řeči, vyjadřování, psychické potíže jako problém s komunikací, deprese, maniodepresivní stavy ...) , fyzické postižení (hluchota, slepota, fyzické postižení - končetiny, tělo, ...)

psychické, fyzické, kombinované

psychické, fyzické, pohybového ústrojí ...

roztroušená skleróza, epilepsie,

Ruzne syndromy atd

skolióza páteře, obrna, astma

Slepota, hlučnost, nemota, ztráta končetiny, zohyzdejici zranění, omezený intelekt, psychická nemoc či vada, choroby / vady růstu, svalová atrofie, patologické obezita, ...

Slepota.kratkozrakost.vozickar.hluchota.psychicke

Sluch, zrak, končetiny, stabilita postoje, mentální retardace a podobně.

sluchově, zrakově, mentálně, tělesně, osoby s chronickým onemocněním, osoby s duševním onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra atd.

smyslové, duševní, tělesné, mentální popř. kombinace

Smyslové, tělesné, mentální

tělesná postižení duševní/mentální nemoci

Telesna, mentalni, dusevni

tělesné mentální duševní jejich kombinace

Tělesné (do něj patří smyslové) a duševní.

Tělesné a duševní

tělesné a mentální

Tělesné a psychické.

telesne postizeni mentalni postizeni kombinace obojiho

tělesné postižení (dětské mozkové obrny, deformace, malformace, amputace, svalová onemocnění - např. svalová dystrofie atd.) a mentální postižení (poruchy autistického spektra, Downův syndrom, mentální retardace)

Tělesné postižení (Plegie - chybějící kontrola nad některými, nebo i všemi končetinami, obrna, nedoslýchavost, ztráta sluchu, tupozrakost, ztráta zraku,...) Mentální a duševní postižení ( fobie, pervazivní vývojové poruchy, tourettův syndrom,...)

tělesné, duševní

Tělesné, mentální

Tělesné, mentální

Tělesné, mentální a duševní.

tělesné, mentální, duševní

tělesné, mentální, duševní

tělesné, mentální, duševní nemoci a kombinované postižení

Tělesné, mentální, duševní.

tělesné, mentální, duševní...

Tělesné, mentální, kombinované

tělesné, mentální, kombinované

tělesné, mentální, kombinované a duševní

tělesné, mentální, smyslové (zrakové, sluchové), kombinované, chronická onemocnění

Tělesné, mentální.

tělesné, psychické nebo duševní, mentální

tělesné, smyslové, mentální

tělesné, zrakové, sluchové, mentální, duševní

to se sem nevejde, ale nejmodelovější bude v ČR asi paraplegik

viz 4

viz výše - mentální či fyzické; vozíčkáři, zrakově, sluchově postižení, němí, ...

vrozené (vývojové vady, dědičná onemocnění), získané (nehody, nemoc během života)

Vrozené X získané, fyzické X psychické X smyslové, úplné X částečné...

Vsechny

Zakrnělé či jinak deformované části těla, chybějící části těla, zevní či vnitřní.

zrakové postižení, neslyšící, hluchoněmý, lidé na vozíčku, lidé bez rukou, prstů....

Zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, mentální postižení a jejich kombinace

Zrakové,sluchové, vady řeči(nemožnost mluvy), tělesné ..

ZTrata jednoho ze smyslu, problem s pohyblivosti, snizena funkce zivotne duleziteho organu, vcetne mozku

6. Jaké postoje má společnost, dle Vás, k osobám zdravotně postiženým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní5842,03 %42,03 %  
spíše pozitivní5640,58 %40,58 %  
nedokážu posoudit1611,59 %11,59 %  
rozhodně pozitivní42,9 %2,9 %  
rozhodně negativní42,9 %2,9 %  

Graf

7. Domníváte se, že jsou osoby zdravotně postižené v Čechách diskriminovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6144,2 %44,2 %  
spíše ne5237,68 %37,68 %  
rozhodně ano117,97 %7,97 %  
nevím85,8 %5,8 %  
rozhodně ne64,35 %4,35 %  

Graf

8. Domníváte se, že péče o osoby se zdravotním postižením je u nás dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5539,86 %39,86 %  
spíše ano4129,71 %29,71 %  
rozhodně ne2014,49 %14,49 %  
neumím posoudit1913,77 %13,77 %  
rozhodně ano32,17 %2,17 %  

Graf

9. Vadilo by Vám, kdyby jste se měli pravidelně setkávat s osobou se zdravotním postižením ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne8158,7 %58,7 %  
spíše ne3525,36 %25,36 %  
spíše ano96,52 %6,52 %  
nevím85,8 %5,8 %  
rozhodně ano53,62 %3,62 %  

Graf

10. Domníváte se, že by měly mít osoby zdravotně postižené možnost pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12792,03 %92,03 %  
nevím96,52 %6,52 %  
ne21,45 %1,45 %  

Graf

11. Proč? Prosím napište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

- samozřejmě dle druhu a stupně postižení - měly by možnost rozvíjet své dovednosti, uplatnit se a seberealizovat, mít vlastní výdělek

.

....

1. Práce je součástí lidského života, osoby ZP by měly mít možnost pracovat, aby se včlenily do společnosti nebo se doma "nenudily". 2. Ne vždy jim stačí státní příspěvky, měly by mít možnost si přivydělat.

A proč ne?!? Jsou to lidé, jako kdokoli jiný, mají své potřeby a zájmy a schopnosti, často pracovat chtějí a v rámci svých schopností umí, pro jim to zakazovat?!? S trochou tolerance není problém, záleží pochopitelně na druhu a rozsahu postižení, ale v zásadě nevidím problém.Znám více zdravotně postižených lidí a musím říct, že mnozí z nich zastanou málem víc práce, než "zdravé osoby".

Aby měli možnost poznat život zdravých lidí, aby měli pocit, že jsou užiteční a odolávali tak obecnému názoru, že jsou "neplnohodnotní lidé", práce je může odpoutat od vědomí, že jsou postižení. Být zdravotně postižený neznamená být mentálně postižený..nevím, proč by nemohla být úřednice nebo pokladní vozíčkářka.

Aby měli možnost se normálně zapojit do společnosti, alespoň tak, jak jim to jejich postižení dovoluje. A samozřejmě také kvůli tomu, aby mohli být i finančně samostatní.

Aby mohli dělat nějakou užitečnou činnost a ne jen "seděli na zadku"

Aby mohli žít co nejvíce smysluplný život, ke kterému práce patří.

aby platili daně

aby se clovek mohl sam realizovat a je jedno jestli je postizeny ci nikoliv

Aby se jejich život co nejvíce přibližoval životu zdravých lidí.

aby se mohli co možná nejvíce začlenit do majoritní skupiny lidí

aby se mohli realizovat

Aby se začlenili do společnosti a nebyli vyčleněni.

aby se začlenily mezi ostatní zdravé lidi

aby si na sebe vydělaly

aby si nepřipadali vyřazeni z kolektivu

Aspoň na částečný úvazek, aby byly částečně finančně nezávislé, mohly uspokojit lidskou potřebu práce.

Berou důchod Neustále dotace Berou pracovní příležitosti Musí je někdo hlídat

budou se cítit potřební

Člověk chce být užitečný a taky si něco vydělat, realizovat se a tak, ne?

handicap není důvod proč nepracovat, když chtejí

Jak kteří, někdo mentálně v pořádku a jen na vozíčku samozřejmě pracovat může. Mentálně postižení už těžko, možná jen tak uklízet a podobně.

Jak z hlediska zaměstnance, tak i z hlediska zaměstnavatele je to přínosné - V prvním případě OZP přestane "pouze pobírat dávky", ale stane se i ekonomicky přínosným člověkem. Po zkušenostech vím, že se tito lidé snaží zapojit do pracovního procesu, ač jim to mnohdy není umožňováno. Ve druhém případě může zaměstnavatel hromadu peněz ušetřit, mají různé výhody (možnost získat dotace, slevu na dani z příjmu....).

Je důležité aby se i jedinci s nějakým postižením normálně začlenili do běžného života.

Je potřeba tyto osoby neustále začleňovat do společnosti a udržovat sociální kontakty.

je to člověk jako každý jiný také potřebuje společenské uplatnění potřebuje zaplatit "složenky" a dětem školu

Je to človek jako každý jiný, jen má nějaké postižení a dle druhu postižení může vykonávat jemu vhodnou práci sice asi za nižší příjem..

je to pro ně forma seberealizace, rzptýlení ...

Jejich zapojení do společnosti je veskrze pozitivní, navíc je zde asi i pozitivní ekonomický dopad

Jelikož si v mnoha případech za svou nemoc nemohou.

Jsou plnohodnotným členy naší společnosti. Samozřejmě by měli diky svému postižení nějaká omezení,ale pracovat by jim mělo být umožněno.

Jsou to lidé, jako každý jiný.

kazdy by mel dostat moznost pracovat, pokud je toho schopen, v pripade zdravotne postizene osoby se to odviji od jejiho stavu, proto se domnivam, ze je nejdrive nutne posoudit zavaznost zdravotniho postizeni, a pote najit idealni prostredi, kde bude uplatneni te osoby prinosne

Kazdy ma mit stejne prava

Kazdy ma pravo pracovat. Ale musi se na to pohlizet strizlive, zase nemuzou delat vsechno. Tzn, pokud se najde pro konkretniho cloveka vhodna pozice, proc ne?

Každý by měl mít možnost seberealizace, a případně možnost dostat nějaké ocenění za práci

Každý člověk by měl mít nárok pracovat a pokud mu to zdravotní postižení umožňuje, nevidím důvod proč ne.

každý člověk má právo na práci

Každý člověk má právo žít..a i normálně se učit pracovat..bez ohledu na postižení..

Každý kdo chce by měl mít možnost pracovat a kdo nechce by to měl mít za povinnost

Každý má právo na uspokojování vlastních potřeb nejsou-li v rozporu s obecnými mravními principy, či zákonem. Krom toho osoby zdravotně postižené nejsou méněcené a pokud to jejich zdravotní stav umožňuje měly by mít možnost svobodného rozhodnutí nad svou zaměstnaností. Dokonce mohou být v některých specifických oblastech schopnější, než zaměstnanci bez postižení (Asperger v IT).

každý má právo pracovat

každý si zaslouží šanci začlenit se do společnosti, mít šanci si vydělat a mít náplň času

kriste pane a proč ne proboha

lepší je si položit otázku proč by němohli

mají na to právo stejně tak, jako zdravý člověk

Mají právo bý zařazeni do společnosti stejně jako osoby bez zdravotního postižení, neměli by být vyčleňováni

mají stejná práva a pokud mohou a jejich zdravotní stav jim to umožňuje, tak proč ne

mají stejná práva jako intaktní popupace

Mají stejná práva jako ostatní lidé, jen jsou znevýhodněni.

mají také nárok na možnost výdělku a obživy jako ostatní

mají také potřebu seberealizace

Měly by mít alespoň možnost žít normální život

Mely by mit stejnou sanci na normalni zivot jako ostatni

mohou být pro společnost přínosem pro svoje znalosti a zkušenosti, pro ně osobně pak možnost seberealizace

Mohou si tak zlepšit kvalitu života a vyplnit si smysluplně čas, mohou být i vzorem zdravým lidem

Možnost seberealizace.

Musi se nejak o sebe postarat a vetsina chce sama pracovat. Je neco jineho teda napr clovek na voziku a clovek co ma mozek ditete (berte s nadsazkou)

Může je to přivést na jiné myšlenky, mohou mít pocit začlenění do společnosti i pocit užitečnosti.

Myslím si, že práce v chráněných dílnách by se s ohledem na úroveň postižení dala oproti současnému stavu dále rozšiřovat. Další věcí je i to, že se taková osoba zaměstnaná v některé z těchto dílen lépe cítí ve společnosti (lépe se začlení a má pocit, že pro společnost dělá nějakou prospěšnou věc). Další možností je i zaměstnávání osob s lehčím postižením např. ve výrobních závodech (i zde se dají nalézt práce vhodné pro některé typy postižení). Dále bych si uměl představit osobu s lehčím postižením i např. v oblasti vzdělávání.

Myslím, že by se měli co nejvíce začlenit do společnosti, aby i ta je vnímala jako součást běžného života a brala je normálně, ne jako "exoty". Dále si myslím, že to může mít i pozitivní vliv na jejich psychiku.

Na jednu stranu si myslim, ze by se nemeli diskriminovat a dat jim najevo, ze je bereme jaki ,, normalni,, lide. Na druhou stranu jsou omezeni a nevim, jestli by takovy clovek pracovat zvladl.jestli by to pro nej nebylo tezke

Například handikepování sportovci nám dokazují, že stále mnohdy dokážou například víc, než člověk, co je zcela zdráv

Ne každé postižení musí nutně člověka vyloučit ze společnosti a pracovního procesu. Je však nutné vytvářet vhodná pracovní místa dle druhu postižení a celkového zdravotního stavu a i klidně mimo chráněné dílny.

Ne všechna zdravotní postižení omezují člověka natolik, aby nemohl pracovat. Při duševních poruchách je možné používat léky, které zmírňují či zcela tlumí projevy postižení a člověk je tak srovnatelný s osobou "zdravou". Mít práci znamená nejen příjem peněz, ale jde i o kontakt s ostatními lidmi a jistý psychologický efekt "mám práci!". Někteří lidé s ZP by jistě zvládli práci lépe než jiní, "zdraví" jedinci, protože by o práci stáli více.

Nechápu proc by nemohly. Samozřejmě práci kde jim jejich fyzicky či psychicky handicap nevadí.

Neni treba omezovat cloveka co ma napr fyzicke postizeni.. muze preci pracovat i tam kde fyzicka zdatnost neni nutna

neumím rozhodnout

Nevím

Neznám ani jeden důvod, proč by postižený nemohl pracovat, pokud mu to jeho zdravotní stav umožňuje.

Osoby s tělesným či smyslovým postižením s využitím vhodně zvolených kompenzačních pomůcek či podporou svého okolí jsou schopny žít plnohodnotný život, včetně výkonu svého zaměstnání.

Pakliže na to fyzicky, psychicky mají, proč by nemohli ...

pokud je jejich omezení pouze částečné, potřebují malý finanční příjem od státu doplnit vlastním příjmem. Pokud je omezení částečné také potřebují mít pocit důležitosti.

pokud jejich postižení není natolik vážné a sami se chtějí zapojit do běžného života tak je dobré jim to umožnit.

pokud jsou práce schopni tak proč by nemohli pracovat, něco málo vydělají a mají aspon nějakou aktivitu během dne.

Pokud můžou a chtějí proč ne

pokud na danou práci fyzicky stačí, proč jim odpírat možnost seberealizace?

Pokud postižený dokáže pracovat,není důvod,aby mu to nebylo umožněno. Postižení z něj nedělá méněcenného!

Pokud práci mohou i přes postižení zvládnout, tak není jediný problém, proč by nemohli pracovat.

pokud se jedná o práci, kde je fyzická indispozice nijak výrazně neomezuje, tak proč ne?

Pokud svou práci zvládnou, tak nevidím jediný důvod, proč by nemohli pracovat.

Pokud zvládnou zastat požadovaný druh práce, není důvodu, proč na ně hledět jinak.

Pomůže to zapojení těchto lidí do normálního života, zdravotně postižení poté nebudou mít takový pocit osamocení a mohou získat pocit že jsou také pro někoho prospěšní a pomohou získat pocit, že i oni nám vrací to co my do nich investujeme... také tím pomohou vrátit zpět peníze které se investují do léčby

Postižení jsou různá,a některá nejsou překážkou pro příznivý pracovní výkon. Bohužel jsou postižení, ktará nelze slučovat s příznivými výsledky, v tomto případĕ by pracovní činnost byla pouze psychickým přínosem pro poatižené.V tomto případĕ by měli být na místě dotované organizace.

potřebují interakci se společností, aby se necítili odsunutí, dokáží vnímat jinak

Pozitivní vliv na zdravotní vztah v rámci integrace do společnosti.

Práce je lék duše, už Fr. Bakule zaměstnával invalidní vojáky, vracející se z 1. světové války a byl si dobře vědom, jakou hodnotu to pro ně má. Samozřejmě to pomáhá nejen jejich sociálním dovednostem a psychice, ale je to pro ně důležitým prvkem samostatnosti a zdroje peněz.

právo na práci patří mezi základní lidská práva...a OZP je taky člověk ne :)

Pro ně je to určitý impuls že i se zdravotní vadou jsou pro společnost důležití

Proč by nemohli? Jestli to bude práce kterou by bez problému zvladli tak proč jim jí nenabídnout. Nebo jen proto, že si s jejich zdravým život pohrál nemohli by pracovat? Mají na to stejné právo jako každý jiný.

proč ne?

Proč ne? Jsou schopni leckdy vyrobit či vytvořit něco, co zdravý člověk neumí, jsou pečlivější atd.

Protože důchody nestačí

Protože chtějí být užiteční a nechtějí se cítit vyčleněni ze společnosti. Můj přítel je zdravotně postižený (ZTP/P) a také si našel způsob, jak se realizovat.

protože i přes svoji "jinakost" mohou a chtějí být platnými občany

Protože je to stále člověk. Neměl by být limitován pouze kvůli tomu, že má nějaké postižení, za které nemůže.

Protože jsou to lidé, stejně jako my. Zdravotně postižení můžeme být jednou všichni, a co pak?

protože né ve všech zaměstnání je to pro ně handicap

Protože se tak nebude zacyklovat jejich případný ekonomický problém a zároveň u nich může docházet ke zvýšení sebevědomí (zaměstnání znamená jak finanční ohodnocení tak možnost "být platný").

Rozvoj osobnosti, pocit přínosu pro společnost, ekonomická činnost, racionální výplň času.

SAMOZŘEJMĚ ZÁLEŽÍ NA DRUHU POSTIŽENÍ. ALE PRÁCE ČLOVĚKU PŘINÁŠÍ USPOKOJENÍ JEHO POTŘEB NEJEN PO MATERIÁLNÍ STRÁNCE, ALE I PO SOCIÁLNÍ A PSYCHICKÉ

Socializace. Nemaji mor.tak proc ne.kdyz by jim to stav umoznoval.

stejné příležitosti pro všechny... nutná integrace do normální společnosti

Tak možnosti by měl mít každý ... otázka je, jestli má mít někdo povinnost zaměstnat takovou osobu a jestli má být zvýhodnění ze zákona. To, že je někdo postižený, neznamená, že není vůl, který se třeba nehodí do týmu. Ale rozhodně by stát neměl takovým osobám klást překážky třeba při zakládání živnosti. To ostatně ani komukoliv jinému :)

tenhle dotaznik je prilis obecny... jiste druhy postizeni (napr paraplegie) samozrejme umoznuje cloveku pracovat naprosto stejne jako cloveku zdravemu, jine druhy fyzickeho postizeni predstavuji vetsi komplikace ale i tak si clovek muze najit obor ve kterem vyhovujici praci najde... takze u fyzicky postizenych problem nevidim, ti at klidne pracuji pokud muzou k zamestnavani mentalne postizenych mam vyhrady... jenom malo z nich je schopno nejake samostatne prace, vyzaduji asistenci dalsich osob a celkove naklady na jejich zacleneni do pracovniho trhu jsou vyssi nez co vydelaji a co vyprodukuji takze ja bych mentalne postizene nezamestnavala

to je ale hloupá otázka ! Protože práce šlechtí ! (tělo i ducha)

To, ze je nekdo zdravotne postizeny, neznamena, ze neni clovek.A pokud mu to jeho zdravotni stav dovoli a chce, tak proc mu upirat tuto moznosz.Zaroven mute byt i prinosem pro spolecnost v mnoha smerech.

To,ze mohou vykonavat pouze nekterou praci, neznamena,ze by meli byt socialne vylouceni ze spolecnosti. MAJi stejne spolecenske i financni naroky, touhu po uplatneni jako zdravi lide

U telesne postizenych nevidim duvod proc by nemohli pracovat

Určitě ano, každý by měl mít možnost pracovat a pokud dostanou práci, která by jim vzhledem k jejich postižení vyhovovala, tak nevidím důvod, proč by pracovat neměli, navíc je to stále vzdělává a mají pocit potřebnosti.

určitě by měli mít stejné podmínky jako ostatní. samozřejmě s ohledem na jejich míru postižení. jsou to pořád lidi.

Určitě chtějí vydělávat, cítit se rovni zdravotně nepostiženým, je to dobré pro jejich psychiku.

Určitě pokud mohou a baví je to tak ta možnost pracovat by měla být.

uz jsem to delal

V případě částečného invalidního důchodu možnost přivydělávat si, nebo v ochranných střediscích, je důležité postižené lidi neseparovat od společnosti, nýbrž je včlenit.

Většina zdravotně postižených pracovat může a chce, potřebují jen přizpůsobit prostředí.

Využití schopností těchto lidí pro společnost, aktivizace těchto lidí, tito lidé si vydělají nějaké peníze a zaplatí za sebe zdravotní a sociální pojištění

vždyt všichni lidé potřebují být finančně zajištění

Z práce znám pána na vozíčku a jak sám říká a dodávají to i jeho asistenti a kolegové práce mu pomáhá zůstat aktivním. A také není celé dopoledne sám doma.

Zacleneni do spolecnosti

Zachování sebeúcty, finanční soběstačnost, společenské kontakty

Základní právo na uplatnění ve společnosti. Bez toho se nedá cítit naplněn...

Záleželo by na druhu postižení. Je jasné, že člověk, který nemůže sám chodit či si něco sám podat, by nemohl pracovat třeba jako stavař.

Záleží co by to bylo za zaměstnání

Záleží na druhu postižení, nicméně mnoho zejména menších postižení člověku nemusí bránit vykonávat práci. Samozřejmě je podstatné přizpůsobit práci druhu postižení, resp. pomoci najít postiženému práci takovou, na kterou bude stačit a může ji vykonávat. Je to důležité mimo jiné i pro sebeurčení a naplnění dotyčných postižených osob, tudíž rozhodně ano.

záleží na stupni a typu postižení; zaměstnání jim pomůže být v kontaktu s okolním světem

Zarazeni do společnosti

zdravotní postižení není trest ani smrt

zejména pro jejich duševní rozvoj a pohodu

Zlepšení kvality života.

12. Mohou podle Vás osoby zdravotně postižené navštěvovat stejnou školu společně se zdravými jedinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 13, spíše anootázka č. 13, spíše neotázka č. 13, rozhodně ne → konec dotazníku, nedokážu posoudit → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6043,48 %43,48 %  
rozhodně ano3626,09 %26,09 %  
spíše ne2316,67 %16,67 %  
nedokážu posoudit1410,14 %10,14 %  
rozhodně ne53,62 %3,62 %  

Graf

13. Proč? Prosím napište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

- je dobré integrovat děti mezi zdravé, ovšem musíme brát ohledy na samotného postiženého jedince, co mu více vyhovuje - záleží na jeho druhu a rozsahu postižení

- opět dle míry postižení - pokud to jejich stav umožňuje (ne za každou cenu) - jinak speciální školy

a proč ne ? vždyť každému z nás se může něco nemilého přihodit....

A proč ne?!? Jsou to lidé, jako kdokoli jiný, mají své potřeby a zájmy a schopnosti, s trochou tolerance není problém, záleží pochopitelně na druhu a rozsahu postižení, ale v zásadě nevidím problém.

aby nebyli izolováni od běžného života a zároveň zdraví jedinci aby se v běžném životě potkali s postiženými

aby nebyly terčem posměšků

aby se necítily méněcenné

aby se začlenili mezizdravé děti, neznamenáto, že když je někdo postižen (nemá nohu), že nemůže být nejchytřejší ve třídě

Aby si všichni zvykli, že je to normální. Navíc to odbourává neznalost toho prostředí postižených. Co lidi neznají, toho se bojí a nechtějí s tím nic mít. A to je v tomhle případě škoda.

aby si zdraví uvědomili, že jsou kolem nás také postižení a naučili se s nimi komunikovat ...

Ano, ale měli by mít u sebe člověka, který by jim pomáhal, pokud by to sami nezvládli.

Asi potřebují větší péči než zdraví jedinci a asi by se jim děti posmívali.

Běžnou výuku většina fyzických handicapů nemůže ovlivnit (krom tělocviku a pěstitelek :-)), soužití s těmito lidmi již od školního věku napomůže jejich integraci a napomůže rozšířit sociální cítění ostatních. Na druhou stranu je zde riziko diskriminace, šikany, sociálního vyloučení... je mnoho typů postižení a nedá se jednoznačně stanovit kdy a jak moc ZH začlenit...

bo jsou to přeci lidé !

Brzdili by ostatní

davá pocit rovnosti

Dle mého záleží na typu postižení. Pokud se bude jednat o tělesné, nevidím problém, proč by neměl postižený navštěvovat stejnou školu se zdravými jedinci. V případě mentálního postižení už by to problém byl, je potřeba zvláštní péče a přizpůsobit výuku schopnostem a možnostem postiženého jedince.

hlava jim myslí stejně jako zdravým

I zdravotně postižení mají právo na vzdělání. Zdraví jedinci získají jedinečnou zkušenost pro život.

Integrace

Jako bod 11

Je to v závislosti na stupeň postižení, je možné mít asistenta ve škole, navíc se "zdravé" děti naučí žít s postiženým člověkem a akceptovat postižení, nevidět jej potom jako překážku do společenského života a nemají předsudky. Pro postiženého je dobré nebýt separován.

Jedná-li se o lehčí postižení a děti jsou chytré, bylo by vhodné, v rámci začlenění do společnosti, aby navštěvovali klasickou školu. Vše záleží na přístupu školy a okolí. Jsou-li všichni vstřícní je to ideální stav, aby do klasické školy chodilo co nejvíce dětí s postižením. Problém vidím nejvíce ve financích.

Jinak bychom si nebyli rovni.

Jsou nám rovni. Pokud nejsou po mrtvici např., tak jsou snad stejně chytří.

Kam jinam by meli chodit? Pokud se nejedna o postizeneho treba pohybove a zaroven bude inteligentne jinde nez vrstevnici, tak jo, mame tu specialni skoly pro mene chytre, ale pokud jsou na urovni vrstevniku, nevidim duvod, proc by nemeli chodit do stejne skoly.

Kazdy ma pravo na vzdelani

každý by měl mít právo na stejné podmínky

když jim to jejich zdravotní stav dovoluje a škola je na to uzpůsobená, nevidím problém

Kontakt s vrstevníky, základní vzdělání, příprava na zaměstnání.

Lepší přijímání zdravotně postižených majoritní společností.

Lidé se zdravotním postižením mohou mít opožděné reakce a mozkové buňky, tudíž by mohly zaostávat nad chápáním probírané látky oproti ostatních zdravých dětí.

měli by mít stejné možnosti volby jako ostatní lidé. samozřejmě zase s ohledem na jejich míru postižení a tím pádem schopností určité věci zvládat

Mnoho se od sebe mohou zdravotne postižení a zdraví jedinci naučit.

mohou být se svými zdravými vrstevníky, opět záleží na stupni a typu postižení

Mohou, ale měl by na ně být brán ohled. Jinak je spíš lepší, když jsou zdravotně postižené osoby ve speciálních školách, kde je pro ně speciální program.

např. mentální postižení značně omezuje výuku dětí zdravých, potřebují zvláštní přístup, asistenta, jsou na ně kladeny menší nároky. Zdravotně postižení (např. vozíčkáři) mohou navštěvovat stejnou školu, pokud bude bezbariérová, což v některých starých budovách škol není možné zajistit

Ne všechny školy jsou pro tyto osoby "zařízené".

Ne vždy je hendikep tak velký, aby neumožnil integraci. Integrace by navíc měla podpořit toleranci osob, mezi které je dotyčný integrovaný.

ne za každou cenu, záleží také na typu postižení.....ale myslím, že jde vcelku o poziivní příklad pro ostatní děti

Neměli by být ze společnosti nijak vyčleňiváni. A existuji i asistenti,kteří jim s případnými problémy mohou pomoci.

Nemely by se citit mezi ostatnimi menecenne

Nevidím důvod proč ne. Nežijeme již v době, kdy se jakkoliv odlišní/postižení lidé zavírali do ústavů, aby je lidé neviděli.

No, je to velmi individuální nejen podle míry postižení, ale také dle osobnosti dítěte. Jde o to, co nejvíce posoudit, zda vzdělávání dítěte se specifickými potřebami v běžné škole pro něj bude spíše přínosem či nikoli. Také dle mého nejsou ani školy, ani učitelé často vybaveni na práci s těmito dětmi.

No, spíš "Proč ne?" ne?

Opět záleží na druhu postižení. Pokud se jedná o jedince, kteří mají pohybová postižení, ale jejich mysl funguje na normální úrovni, je rozhodně vhodné, aby se výuky účastnil (dokonce i tělocviku - ovšem v upravené formě). Samozřejmě jsou i jedinci, pro které výuka s ostatními dětmi společně nemusí být vhodná (např. osoby trvale upoutané na lůžko, atd.). Tato problematika je hodně komplexní a potřebovala by hlubší vhled.

OPĚT ZÁLEŽÍ NA POSTIŽENÍ. S FYZICKÝM POSTIŽENÍM TO NENÍ PROBLÉM. OVŠEM MENTÁLNĚ PRO MENTÁLNĚ A SMYSLOVĚ POSTIŽENÉ DĚTI EXISTUJE PERFEKTNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ, TAKŽE NAPŘÍKLAD SLEPÍ ČI NESLYŠÍCÍ MOHOU PO ABSOLVOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL NAVŠTĚVOVAT UNIVERZITY. MYSLÍM, ŽE POKUD UDĚLÁME TU CHYBU, A TYTO DĚTI ZAČLENÍME DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VŠECHNY SPECIALIZOVANÉ ZAVŘEME, BUDE TO MÍT STRAŠNÉ NÁSLEDKY PRÁVĚ PRO TYTO DĚTI, NEBOŤ NEJENŽE SE JIM V BĚŽNÉ ŠKOLE BUDOU VĚNOVAT MÉNĚ, ALE OSTATNÍ K NIM POJMOU PRETENZE, PROTOŽE KVŮLI NIM SE BUDOU CÍTIT NEKONFORTNĚ (UČITEL SE BUDE MUSET VÍCE VĚNOVAT POSTIŽENÉMU DÍTĚTI; OSTATNÍ DĚTI BUDOU PŘI VÝUCE RUŠENY APOD.)

Otázka je, co znaméná navštěvovat stejnou školu - pokud jde o budovu, tak ano, pokud tomu bude přizpůsobena. Pokud stejnou třídu, tak bych to viděl problém v tom o jaký druh postižení by se jednalo, nehledě na nutnou asistenci speciálního pedagoga nutnost individuálního vzdělávacího plánu.

Pakliže na to fyzicky, psychicky mají, proč by nemohli ...

Podle druhu postižení

Podle me jde o to, ze pokud jsou postizeni mentalne, i lehce, potrebuji individualni peci ktere se mu v normalni tride nemuze dostat.

Pokud budou výuku zvládat společně se zdravými jedinci, není důvodu, aby chodili do jiné školy. Tím nemyslím tělocvik u tělesně postižených osob, zde by tito lidé mohli zůstat neklasifikováni. Pokud by výuku postižení nezvládali, pak teprve stojí za to uvažovat o jiné formě jejich výuky.

Pokud jde o tělesné postižení, tak pak mezi nimi nevidím rozdíl a nevidím důvod proč by neměli navštěvovat stejnou školu

pokud je na to škola vybavená, má proškolené asistenty a vhodný program pro postižené, tak v tom nevidím problém

pokud je postižení v menším rozsahu, tak se vtmelí do kolektivu ostatních, při větším rozsahu postižení je již větší problém

pokud je to jen pohybové postižení, mohou se učit stejným způsobem jako ostatní

Pokud je to zvladatelný jedinec, a má asistenta (u většího postižení), pomáhá mu setkávání se zdravými jedinci jeho věku: začlenit se lépe do společnosti, necítit se tak odlišně, vybudovat si sociální kontakty a sociální inteligenci i do let budoucích.

pokud jejich postižení není takové aby nezvládly obsah výuky nevidím důvod proč ne. Např. z důvodu zamezení vzniku různých předsudků.

Pokud jim to jejich omezení (např. mentální) neznemožňuje, nevidím důvod proč ne.

POkud jim to jejich postižení dovoluje a pokud mají zájem.

Pokud jim to rozsah postižení umožní a prostředí školy je přizpůsobené pro jejich pohyb je dle mého dobré a potřebné, aby se zdravotně postižení lidé satkávali se svými "zdravými protějšky".

Pokud nejde o mentální postižení nevidím důvod proč by neměli navštěvovat běžnou školu. Je to přínos pro zdravé i postižené. Postižení se cítí, že jsou zařazeni do běžného života.Zdraví se naučí jakým způsobem se k postiženým mají chovat a zamezí se vzniku různých předsudků.

Pokud nejsou duševne nemocni tak mají stejně možnosti

pokud není nějaký významný důvod /nefunčkní rodina, kombinované postižení/ nevidím důvod proč by nemohly děti s postižením chodit do běžné školy.

pokud není postižení mentální, tak proč ne, brání v tom jedině bariérový přístup

Pokud nepotřebují speciální přístup měli by se začlenit do společnosti.

Pokud se bere v potaz pouze tělesná vada a mozek funguje dobře může takoví člověk být ve škole mnohem lepší než zdraví jedinec, ale pokud se bavíme o mentální postižení tak tam není co dodat.

Pokud se jedná o tělesné postižení, tak si myslím, že to nijak nebrání v tom aby mohli chodit do školy se zdravými dětmi, navíc i zdravé děti by pak brali tyto postižené děti jako "normální" a naučili se s nimi normálně vycházet. Pokud jde ovšem o mentální postižení je otázka, zda není potřeba speciální výuka pro takovéto děti, speciálně zaměření učitelé, které by byli pro zdravé děti "škoda".

Pokud školu mohou zvládat, tak není jediný důvod, proč by nemohli navštěvovat školu s ostatními.

Pokud to daná osoba preferuje, pak ano, ale neměla by k tomu být nucena hurá inkluzivními akcemi, kdy se specializované školy pro handicapované a praktické školy hloupě zruší. Pro řadu handicapovaných (ale někdy spíš jejich rodičů) je důležitý pocit, že dítě není vyřazeno a navštěvuje normální školu, přitom je však díky asistentovi vyčleněno z kolektivu a speciální škola by mu dala do života víc a umožnila mu lepší rozvoj dovedností a lepší začlenění. Tyto případy jsou velmi individuální a postižený by měl mít právo si školu vybrat sám, on sám ví, kde je mu lépe.

Pokud to není zrovna těžká forma poruchy autistického spektra, tak nevím, proč by nemohli, pokud je na to škola dostatečně připravená. Nevím, proč by nemohl chodit žák do školy, když "pouze" nemá například nohy, ale jinak je chytrý a příslušnou látku zvládne.

Poue fyzicky postižení

Pozitivní vliv na zdravotní vztah v rámci integrace do společnosti.

pozn. k 12: záleží samozřejmě na stupni postižení

Proč by nemohli? Mnoho jiných zdravých debilů projde školami a pak perzekvují postižené.

proč ne?

proč ne?

Protože jsou to stejní lidé jako zdraví. Jen mají problém např. že nemohou chodit, to z nich ale nedělá jiné lidi.

Protože mají jiný mozek a jiné vnímání.. Měly by mít školu kde budou všichni jiného postižené po spolu a budou se učit svým tempem..

protože né všechny školy jsou pro ně uzpůsobené např. většina škol je více podlažních tudíž vzniká problém pro vozíčkářě

protože vyžadují individuální přístup a ostatní děti by byly znevýhodněni v tempu vyučování

rozhodně záleží na typu postižení i na typu školy

samozřejmě je to individuální. v případě lehčí formy postižení je to jednodušší než v případě těžší formy postižení. pokud je tedy dítě postiženo lehce, tak si myslím, že pro něj bude i lepší, pokud bude navštěvovat školu se zdravými dětmi, může to pro něj být přínosné, motivační

Samozřejmě záleží na druhu zdravotního postižení, ale myslím, že pokud jde o např. vozíčkáře, který jiný "problém" nemá, není důvod, proč by nemohl navštěvovat stejnou školu, jako ostatní.

Samozřejmě záleží s jakým postižením... s jak těžkým... s lehkým postižením může, ale vždy na to musí být učitel i ostatní žáci řádně proškoleni

Socializace

stejná jako u 11

Stejně jako u zaměstnání - neměli by být vyčleňováni, jenom proto že jsou postižení

Škola je pro to, aby lidi připravila do života. Postižení se v životě budou setkávat i se zdravými a je podle mě naprostý nesmysl je už od dětství útlačovat a nechávat je vyrůstat jen s dalšími postiženými lidmi.

školu chápu jako vysoce specializované zařízení, mající své cíle a ty nemusí být v souladu se zdravotním postižením

Tělesně postižené - ano, jelikož jsou s to stíhat výuku. Omezení pouze v tělocviku. Mentálně postižené - ne, jelikož brzdí kolektiv a samy potřebují pomalejší tempo výuky jinou metodou.

Tyto osoby by neměly mít pocit, že jsou diskriminováni oproti zdravým lidem.

u mentálních postižení by to nebylo vhodné ale u fyzických to není problém

U mne na základní škole studoval kluk na vozíčku. Hrál si s ostatními a díky asistentovi zvládal i docházku. Naše škola ale neměla výtah a tak přešel na jinou školu, protože neustále jej dostávat do druhého patra bylo pro jeho asistenta příliš náročné.

U tělesného postižení by to neměl být problém, u duševního je třeba být opatrní.

Učitel by se musel více věnovat postiženému - hlavně pokuď by byl mentálně postižený a nestíhal by výuku.

Už jen z morálního hlediska. Naučit ostatní správného přístupu k nim, spolupráci, empatii, sociální vazby - vztahům. Dále je to motivuje.

V denšní době jsou ve společnosti takový jedinci, kteří nedokažou žíti se zdravotně postiženými aniž by si z nich dělali srandu. Je pro ně lepší když budou mezi svými kde mají stejné podmínky.

v podstate stejne argumenty - fyzicke postizeni (i v pripade napr hluchoty, slepoty) dle me nepredstavuje problem u mentalne postizenych deti je bohuzel uceni o dost slozitejsi, mivaji problemy s chovanim a ani s asistentem se nemuzou rychlosti uceni vyrovnat "normalnim" detem, tudiz at chodi do zvlastnich skol argument "integrace" a "chceme aby se deti lepe seznamily s postizenymi a vypestovaly si toleranci" je dle meho nazoru blbost - neni mozno vytvorit naprosto homogenni spolecnost a k toleranci taky nikoho nejde nutit ja bych svoje dite do tridy kam chodi mentalne postizene dite nedala, sama si moc dobre pamatuju svoji skolni dochazku - i mentalne zdrave deti, ktere byly jenom mene inteligentni nez ja me proste zdrzovaly a omezovaly a to bych pro svoje dite opravdu nechtela

V případě, že stíhají tempo vyučování nebo mají asistenta, nevidím důvod, proč by tito lidé měli být vyčleněni z kolektivu.

Ve vetsine pripadu budou jejich naroky na tempo a obsah vyuky stejne, v takovem pripade neni nutne je vylucovat ze skupiny vrstevniku

Velice záleží na druhu postižení, pokud je mírného charakteru, pak souhlasím, aby jedinec navštěvoval běžnou školu, ovšem s asistentem.

Většina zdravotně postižených dětí je mentálně v pořádku a látku bez obtíží zvládají. Když budou zdravé děti od mala sdílet učebnu s postiženým dítětem prospěje to oběma stranám. Postižení budou mít pocit, že se mohou vyrovnat zdravým a zdraví se budou učit postiženým pomáhat, nepřehlížet je, být tolerantní, empatičtí.

vždycky záleží na typu postižení, ale u většiny si myslím, že postižení v navštěvování školy se zdravými jedinci nijak nebrání

Vždyť s hlavou nic nemají a navíc tady funguje inkluzivni školství, při nejhorším by měli ivp

zalezi na postizeni, mentalne postizeni by nemel byt ve tride s normalne zdravymi detmi, protoze zdrave deti jsou jen díky tomu bity, že se nemohou soistředit, nebo nemají tolik pozornosti. Dalším bodem je ten, že máme dnes dost škol pro postižené, a tak se může opět učitel zaměřit na zdravé děti. Na tomto principu funguje i gymnázium, kam docházejí prakticky ty chytřejší děti, aby se mohli lépe vyvíjet, proto se zavedli i školy pro postižené, aby jim se bylo možno věnovat na maximum. U fyzicky postižených pak záleží na postižení. Třeba taková obrna, kdy dítě třeba není možné ani udržet propisku sám a musí mít asistenta, je pak těžké posoudit, kdo píše písemné práce a poté maturitní zkoušky. Celkově přístup na školách vůči postiženým může být pro nepřipravené pedagogy takový, že děti po obrně a jiné podobné postižení, nebudou chtít pořádně zkoušet, a tak dostanou známku, která neodpovídá výkonu.

záleží na druhu postižení pokud je to postižení lehkého rázu(např. pohybová vada) tak nevidím důvod proč je odlučovat, ale pokud je postižení vážnější(např. nějaká mentální porucha) tak je pro obě strany lepší když bude každý mezi svými sobě rovnými jedinci

Záleží na druhu postižení, zařazení mezi zdravé prospěje oběma skupinám

záleží na druhu postižení,člověk na vozičku,který nemůže chodit,by klidně mohl chodit do normální školy když bude bezbarierová,jen bude uvolněn třeba z tělocviku,ale člověk například s mentálním postižením potřebuje určitě jiný přistup a způsob výuky než na běžné skole.

Záleží na stupni postižení jedince a možnostech školy, do jaké míry jsou schopny postižené děti integrovat.

Záleží na stupni postižení,ale pokud je toho dítě schopné,ať je v kolektivu vrstevníků.

Záleží na tom, jaký mají druh postižení.

Záleží o jake postižení se jedná

Znám jednu nejmenovanou školu, kde navštěvují "nepřizpůsobiví" stejnou školu jako například autisté či jinak postižené děti a absolutně to nechápu, naše menšina je pouze líná něco dělat a pro děti i rodiče je to velice vyhovující, protože se ani jeden z nich neužene. Bohužel to narušuje postižené a rozhodí je to. Chápu, že autisté to mají opravdu těžké, ale pokud je člověk postižený "pouze" menším IQ, nemyslím si, že by neměl mít prostor se rozvíjet vedle zdravých dětí.

14. Znáte, či navštěvujete nějaké místo, kde jsou osoby zdravotně postižené zaměstnáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16, nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7159,66 %51,45 %  
ne3831,93 %27,54 %  
nevím108,4 %7,25 %  

Graf

15. Jaké? Prosím napište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

- sociálně terapeutickou dílnu (v rámci terapie) Louny - chráněné dílny - kavárna Ústí nad Labem - zahradnictví "zahradníček" Louny

Arkadie Teplice, Jedličkův ústav

Arkadie, dále kavárna Světluška (Potmě), The Tap Tap plus několik dalších zařízení, kde se primárně nezaměřují na postižené lidi

Café Apatyka Pardubice

Canisterapie (i naši psi mají canisterapeutickou zkoušku), hippoterapie. Velmi prospěšné a záslužné aktivity.

Centrum postižených, klub neslyšících, svaz tělesně postižených, kavárna Jeroným,

Česká spořitelna a.s.

Děčínský zámek cukrárna

Denní stacionář

Fokus Labe, Bárka kafe,

chráněná dílna - obchod kavárna

Chráněná dílna Fokus Turnov

Chráněné dílny

chráněné dílny

chráněné dílny

Chráněné dílny - Arkadie Teplice, Bramborárna Teplice, Drotep Teplice,

chráněné dílny, neziskovky, kavárny, bufety a jiné

Chráněné pracovní středisko na Slapech.

Je jich moc

Jsem u skautů a máme tam dva handicapované:) jsou stejný a normální jako ostatní..

JSOU TO KAVÁRNY, KDE PRACUJÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ. MEZI MÝMI PŘÁTELI JE MNOHO NESLYŠÍCÍCH, KTEŘÍ VŠICHNI NAVŠTĚVOVALI ŠKOLU V PRAZE 10 A CHODÍ TAM I JEJICH DĚTI. JE ZAJÍMAVÉ, ŽE VĚTŠINOU JSOU PROTI TOMU, ABY JEJICH DĚTI (POKUD JSOU NESLYŠÍCÍ) NAVŠTĚVOVALY "NORMÁLNÍ" ŠKOLU.

Kačaba

Karteko Ústí

Kavárna

Kavárna Fokus v Teplicích, kavárna na děčínském zámku.

Kavárna Jeroným MK Louny

Kavárna Kačaba v Plzni

Kavárna LáryFáry, restaurace Labuž. Kavárna La fokus.

Kavárna neslyším v Ládví, Slepecké muzeum v Brně, chráněné dílny s obchůdkem, cvičná kavárna na Petříně...

kavárna Potmě, kavárna Mezi řádky, jezdecký oddíl Orion (TJ Orion)

Kavarna v Ladvi

Kavárna v městské knihovně v Lounech funguje myslím jako chráněná dílna.

Kavárna v praze, kde jsou zaměstnaní neslyšící

Kávarnu u Jedličkova ústavu a škol Informační centrum a dopravní kancelář AN Praha - Florenc

Kavarnu v Praze na Karline kde obsluhuji postizeni

KAvarnu, kde pracuji prevazne postizeni lide

LN - kavárna v knihovně

Má kamarádka pracuje jako účetní pro nejmenovanou firmu, již několik let. Manželovo strýc je zase zahradníkem. Oba jsou držitelé průkazu OZP.

Mám postiženou dceru chybí ji část chromozomu proto s ní navštěvujeme speciální ústavy

Mela

Městská knihovna Louny Firma Zahradníček Louny

např. firma PREMO (Buchlovice) dále pobočka fy. DIPRA (Louny)

např. MKL - občerstvení Jeroným, dále můj zaměstnavatel

Navštěvuji hospodu, kde obsluhují hluchoněmý.

Není to místo, ale můj soused je ochrnutý.

O2

Palačinkárna, kterou provozuje Chráněné bydlení

Písek - kavárna Pontes, Ústí nad Labem - Literární kavárna, různé trhy, kde zdravotně postižení prodávají své výrobky.

pracuji s náhradními rodinami, kde se často o tyto děti jejich náhradní rodiče starají

Prodejna knih, kavárna

Restaurace na zámku v Děčíně

Skola,

Slunce Unhošť

Tesco

Tichá kavárna

Třeba moje pracoviště, jsem OZP.

U nas v knihovne pracuji pani - jedna je mala (nevim jak se ta nemoc jmenuje) a druha ma nejak defirmovany nohy a spatne chodi

U nás v práci pracují OZP (Domov pro seniory Rezidence Tereza Dubí, Tereziny lázně), jinak si myslím, že OZP pracují na více místech. Jen to nemusíme všichni vědět.

účetní firma v lounech

úřady

V DDM Ulita byl zaměstnán pán bez rukou a na vozíčku jako vrátný. Počítač ovládal pomocí tyčky v ústech, Ale nevím, jestli tam ještě je.

V mém zaměstnání.

v mém zaměstnání, kde pracuji

Ve výrobní hale jedné firmy na výrobu součástek do automobilů.

Vybrané firmy, chráněné dílny, kulturní zařízení, sportovní zařízení, služby...

VZP uherske hradiště

Zahradnictví

zdravotní dílničky

16. Napište prosím, kde by podle Vás mohli osoby zdravotně postižené pracovat:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

administrativa, prodej, chráněné dílny

administrativní práce, chráněné dílny

dílny, bary, pekárna, záleží na postižení

Dílny,počítačové firmy, škola..... Kdekoliv

Dle vážnosti postižení. Někteří jsou šikovní a prakticky mohou dělat cokoliv. Ti méně zručné a zdatné bych například zaměstnala: umývač nádobí, uklízeč, doplňovač zboží, uklízeč, pokladní, zahradník, práce na farmě,...

fyzicky postizeni v podstate kdekoli pokud to jejich postizeni umoznuje u mentalne postizenych me napadaji jenom nejake dilny, tovarny, proste lehka manualni prace

Chráněné dílny

chráněné dílny

Chráněné dílny, administrativa, hudební obory a troufám si tvrdit, že by mohli i učit. Ovšem pouze tělesné postižené.

jednoduché manuální činnosti, např dávání věcí do krabic atd.

již zmíněno

Kavárna, která by byla specifická tím, že v ní pracují zdravotně postižení lidé.

Kdekoli na co si troufnou a podle míry jejich postizeni

Kdekoliv

kdekoliv

kdekoliv s ohledem na jejich handicap

Kdekoliv,,

Na administrativních pozicích, v dílnách, informační centra ... záleží na typu postižení

NEvím

Opět záleží na typu postižení, ale často v administrativě, informatice, ekonomických nebo právní oborech, nebo i ve službách. Takových oborů je jistě hodně.

Pokud jim to fyzička dovoluje, v podstatě všude kde je bezbariérový přístup a výtah, napr. informace, prodej jízdenek, kanceláře, pošta aj. a doma

Pomáhat dětem, v nemocnicích apod.

práce u PC

Pracovni podminky musi být vždy s ohledem na jejich handicap. A samozrejme záleží na zaměstnavateli jak vyjde vstříc a jaké pozice nabídne.

Specializované kavárny, neziskovk

školství, manufaktury různé, kanceláře - administrativa, stravovací zařízení

tam, kde mohou

tam, kde není náročná práce, vzhledem k jejich postižení. konkrétní příklad mě nenapadá.

Teď mě nic nenapadá.

tělesně postižení-úřady,banky, (administrativa)

úklid, jednoduchá výroba, pohostinství ...

V chráněné dílně, vyrábět nějaké jednoduché věci

V chráněných dílnách.

v podstatě kdekoliv, kde není náročná a nebezpečná práce, a pokud podmínky pracoviště odpovídají zdravotnímu postižení

V práci, ve které by bylo možno setrvat v závislosti na jejich zdravotním stavu. Těžko posoudit takhle obecně.

všude

všude tam kde jim pro ně jde vytvořit potřebné podmínky v ohledu na jejich postižení

všude, kde je jejich postižení neomezu

všude, kde mají vlohy

vzhledem k nedostatku pracovních míst pro zdravé, tak asi nikde. Ale v případě, že by pracovních míst byl dostatek, pak v pohostinství, službách, obchodě, výrobě, zemědělství - dle jejich schopností

Zalezi kdo je jak postizeny. Pohybove mohou zastavat kancelarskou praci, sedet na infocentru. Slepy si nedokazu moc predstavit co by mohli delat, ono slepej nejsem, tak netusim, jak vnimaji realitu.

Záleželo by na druhu postižení.

Záleží na jejich možnostech a schopnostech...kanceláře,práce u pc,drobná manuální činnost

Záleží na zdravotním postižení. Ale kdekoliv, pokud jsou v zaměstnání vytvořeny takové podmínky, které by daného jedince neomezovaly (př. přístup,...).

Záleží od druhu postižení, ale například v nějaké dílně.

17. Víte co je "Denní stacionář" ? Prosím napište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

- poskytuje služby pro osoby s mentálním postižením či s chronickým duševním onemocněním dle Zákona 108/2006 Sb. - jedná se o službu sociální - mohou docházet denně po - pá

,,péče" o zdravotně postižené formou např.různých zájmových aktivit atd. bez přespávání na daném místě

"ambulatní jednotka" kde jsou postižení lidé, kteří potřebují celodenní pomoc ostatních lidí, normálně bydlí s rodinou, ale rodina chodí do práce a postižený jde do denního stacionáře, kde se o něj vyškolený personál postará

"hlídání" přes den, rehabilitace

"školka" pro postižené nebo staré osoby, o které se přes den nemá doma kdo postarat, nebo chtějí být ve skupině kamarádů a doma se nudí.

Ambulace, zařízení sociální

ambulantní péče o postižené, denně zde dochází a tráví společně čas různými akvitami

ambulantní sociální služba, zařízení zajišťuje péči o občany dle cílové skupiny pouze na část dne, jinak občan žije v rodině či bytě

Ambulantní zařízení,které lidem s postižením ,kteří se neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby,poskytuje sociální služby.

ano

Ano

ano je to denní stacionář

ano vím

Ano, jde o sociální službu poskytující ambulatní péči osobám se sníženou soběstačností (díky zdravotnímu stavu či věku)

Ano, je to místo, kde jsou umístěné postižené děti na určitou dobu. Než si je opět vyzvednou rodiče.

Ano, jedná se o denní sociální službu, která poskytuje péči lidem, kteří se neobejdou bez neustálé pomoci.

ano, klienti jsou umístěni přes den do domu, kde se o ně starají pečovatelky, hrají se hry, pořádají společenské akce atd. a večer jsou klienti rozvezeni do svých domovů a takto to běží každý den

ano, péče o postižené denně v hodinách kdy rodina npř. chodí do práce

ano, protože tam docházím. lidé zdravotně postižení tam docházejí v určenou hodinu.. není to 24-hodinová péče. je to hlavně místo, kde se mohou tito lidé odreagovat, naučit se něco nového a také je to dobrá možnost pro samotné rodiče (nebo pečující) pro odpočinek

ano, starají se zde o postižené děti (ulehčení pro příbuzné takto nemocných lidí)

ANO. JSOU TO ZAŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÁ PRO POSTIŽENÉ SPOLUOBČANY,ALE TAKÉ PRO SENIORY. LIDÉ, KTEŘÍ SE NEMOHOU O SVÉ BLÍZKÉ VYŽADUJÍCÍ CELODENNÍ PÉČI BĚHEM CELÉHO DNE STARAT, MOHOU VYUŽÍT SLUŽBY TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. PROBÍHAJÍ ZDE ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE APOD.

Ano. Místo, kteér slouží k setkávání ...

Ano..to je na dlouho

Asistované externí péče pro postižené osoby, jež žijí s rodinou, která se jim nemůže neustále věnovat.

Člověk bydlí doma resp. s rodinou, ráno jej někam dovedou, kde se o něj stávají, a k večeru zas odvezou. Taková školka pro dospělé.

denní rozvrh?

Denní stacionář zajišťuje péči s různými aktivitami lidem se zdravotním postižením.

Denní stacionář? Poskytování základních služeb osobám, které jsou schopny se o sebe ještě postarat, ale ne úplně, dovážení obědů, úklid a tak dále.

Docházkové zařízení, které specificky postiženým pomáhá v návratu do relativně normálního života.

forma sociální služby, je poskytována ambulantní formou, pro trávení volného času, pro osoby se zdravotním postižením - většinou nemohou pracovat, rozvíjení mototiky a jiných dovedností

Je to něco jako opatrovnictví u postiženého doma

Je to služba, kam dochází osoba, která je zdravotně postižená a není schopná sama trávit čas.

Je to taková "školka" pro OZP, pro staré lidi, dlouhodobě duševě nemocné. V době kdy se o tyto osoby nemůže rodina starat (z důvodu zaměstnání atd..) navštěvují tuto sociální službu.

je to zařízení pro osoby s postižením, kde mají své aktivity, svůj harmonogram - jako školní družina či mateřská škola, ale zaleží od jaké věkové hranice je denní stacionář pro tyto klienty (uživatele) zařízen.

Jsou zde umístěni postižení lidé během dne, nemají zde nocleh.

místo kam rodiče postiženou osobu rodiče umístí aby mohli jít do práce něco na způsob mateřské školky.

Místo kde postižený prožívá denní dobu, kdy se o něho rodina nemůže starat. Odpoledne se vždy vrací domů

Místo kde se setkávají postižení, případně staří lidé a dělají různé aktivity a odpoledne jdou zpět domu

Místo, kam docházejí postižení lidé, kde se jim zdraví lidé věnují.

Místo, kam přicházejí děti či dospělí s nějakým handicapem, kde je pro ně připraven pracovní a terapeutický program a večer či odpoledne se vracejí zpět domů.

Místo, kde je o zdravotně postižené postaráno během dne, kdy jejich pečovatelé dochází do práce, či se věnují jiným aktivitám. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí. Má za úkol o klienta se komplexně postarat a zároveň jej podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

Místo, kde je všemožně postiženým neschopných se o sebe samostatně postarat poskytována denní péče. Pro lidi, kteří bydlí s rodinou, ale její členové musí např. chodit do práce.

Místo, kde je vytvářen program přes den pro specifickou skupinu lidí.

Místo, na kterém mohou postižení či starší lidé smysluplně strávit den.

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

NE

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne:)

Ne.

Něco jako školka ale pro nemocné lidi

neco jako ustav pro postizene, akorat tam ti lide chodi jenom pres den a jinak bydli doma

nedokážu vysvětlit

nějaký ústav, který pomáhá zdravotně postiženým lépe zvládat denní činnosti

Nemám tušení.

Netuším

netuším

Nevím

Nevim

nevim

Nevim

nevím

nevím

Nevim, nidky sem se s timhle pojmem nesetkal.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

nezcela

pobytové zařízení, ve kterém jsou ubytováni lidé s postižením po celý týden

postižené osoby tam tráví celý den odpoledne si je vyzvednou "rodiče" a berou je domu

setkávají se tam postižení

Sluzba,ktera zajistuje peci pro postizene,kteri ji potrebuji, ale mohou zustat v prostredi domova

Služba lidem , kteří se neobejdou bez pomoci jiné osoby.

Služba pomáhající lidem, kteří se neobejdou bez pomoci jiné osoby. Tato osoba jim pomáhá ve všech ohledech potřebných pro život daného člověka se zdravotním postižením.

Služba sociální péče ukotvená v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to ambulantní sllužba, která se však nemusí týkat pouze hendikepovaných, ale existují i denní stacionáře pro seniory (důvodem pro využívání této sociální služby pak může být třeba omezení rizika sociální izolace).

Služba zajišťující program pro zdravotně postižené osoby, umožňuje rozvoj jejich schopností, rehabilitace, poskytuje úlevu rodinám a blízkým těchto osob.

služby poskytované postiženým, kteři se neobejdu bez pomoci

stacionář denní je ambulantní služba, kam dochází člověk s určitým problémem a je zde vyvinut program pro tyto lidi, nemusí se nutně jednat ani o stacionář pro postižený, ale i důchodce či pokud se nemýlím drogově závislý.

taková "školka" pro zdravotně postižené

taková de facto školka pro přerostlé

Tuším. Sociální služba, která se každý den těmto osobám věnuje.

Už jsem to slyšela, nicméně na pomoc jsem přizvala tetu Wiki, takže nyní už to vím přesněji. Jedná se o sociální ambulantní službu, která poskytuje pomoc seniorům, postiženým, atd.

V podstatě je to jakási "školka" pro postižené děti. Ráno je tam rodiče přivedou, věnují se jim odborně vyškolení pracovníci a odpoledne děti zase odchází s rodiči domů

V této chvíli mám jen mlhavou představu, musím vyhledat na internetu.

velmi zjednodušeně ....."hlídání, péče o dravotně postižené

Výpomoc při starání se o zdravotně handicapované, kteří potřebují péči druhé osoby.

zařízení kde mohou trávit volný as

Zařízení podporuje a vylepšuje život osobám s mentálním postižením.

zařízení sociálních služeb do kterého klienti s postižením nebo senioři dochází a po skončení se vrací zpět do domácího prostředí

Zařízení sociálních služeb, kde zdravotně postižení tráví čas ve vymezeném čase v rámci rehabilitace.

zařízení v kterém se starají o zdravotně postižené během dne ...

Zařízení, kam mohou postižení přes den docházet a kde je jim poskytnuta potřebná péče. Může to být dobré pro jejich rodinné příslušníky, kteří mezitím mohou docházet do zaměstnání.

Zařízení, kam zdravotně postižená osoba může denně"docházet" a svým způsobem také trošku ulevit osobě, která se o tuto osobu stará a pečuje.

Zařízení, kde je o postižené postaráno v denní době, kdy rodinní příslušníci se z důvodu zaměstnání starat nemohou.

Zařízení, kde mohou handicapovaní trávit čas denními aktivitami přiměřenými jejich postižení, je o ně postaráno odbornou obsluhou, pobyt je se stravou a potřebnou péčí

zařízení, kde mohou postižení strávit čas v době, kdy se o jejich potřeby nemůže nikdo postarat

zařízení, kde může zdrav znevýhodněná osoba trávit čas i pracovat a nemusí být třeba doma sama, když osoba která se o ní stará musí nebo chce jít do práce

Zařízení, kde tráví osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním čas - nejčastěji přes pracovní dny (např. přijdou v 8 a odejdou v 17 hodin).

zařízení, které poskytuje péči o zdravotně postižené

Zde se starají o postižené, kteří nejsou soběstační.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

6. Jaké postoje má společnost, dle Vás, k osobám zdravotně postiženým?

7. Domníváte se, že jsou osoby zdravotně postižené v Čechách diskriminovány?

8. Domníváte se, že péče o osoby se zdravotním postižením je u nás dostatečná?

9. Vadilo by Vám, kdyby jste se měli pravidelně setkávat s osobou se zdravotním postižením ?

10. Domníváte se, že by měly mít osoby zdravotně postižené možnost pracovat?

12. Mohou podle Vás osoby zdravotně postižené navštěvovat stejnou školu společně se zdravými jedinci?

14. Znáte, či navštěvujete nějaké místo, kde jsou osoby zdravotně postižené zaměstnáni?

17. Víte co je "Denní stacionář" ? Prosím napište:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

6. Jaké postoje má společnost, dle Vás, k osobám zdravotně postiženým?

7. Domníváte se, že jsou osoby zdravotně postižené v Čechách diskriminovány?

8. Domníváte se, že péče o osoby se zdravotním postižením je u nás dostatečná?

9. Vadilo by Vám, kdyby jste se měli pravidelně setkávat s osobou se zdravotním postižením ?

10. Domníváte se, že by měly mít osoby zdravotně postižené možnost pracovat?

12. Mohou podle Vás osoby zdravotně postižené navštěvovat stejnou školu společně se zdravými jedinci?

14. Znáte, či navštěvujete nějaké místo, kde jsou osoby zdravotně postižené zaměstnáni?

17. Víte co je "Denní stacionář" ? Prosím napište:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burdychová, P.Jak nahlíží české obyvatelstvo na zdravotně postižené? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://jak-nahlizi-ceske-obyvatelst.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.