Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak nám sociální sítě ovlivňují život?

Jak nám sociální sítě ovlivňují život?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Hukalová
Šetření:07. 12. 2021 - 21. 12. 2021
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen především pro uživatele sociálních sítí. Hlavním cílem je zjistit jaké sítě jsou nejvíce používané a jak nás ovlivňují.

Odpovědi respondentů

1. Používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12795,49 %95,49 %  
ne64,51 %4,51 %  

Graf

2. Které sociální sítě používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook11286,15 %84,21 %  
YouTube9270,77 %69,17 %  
WhatsApp7456,92 %55,64 %  
Instagram6852,31 %51,13 %  
TikTok2418,46 %18,05 %  
Snapchat1914,62 %14,29 %  
Reddit86,15 %6,02 %  

Graf

3. V kolika letech jste si založili první profil na sociálních sítích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 - 20 let5139,23 %38,35 %  
do 13 let3829,23 %28,57 %  
21 - 39 let2519,23 %18,8 %  
40+ let1612,31 %12,03 %  

Graf

4. Kolik času v průměru trávíte na sociálních sítích během jednoho dne?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 hodiny7154,2 %53,38 %  
méně než 1 hodinu3425,95 %25,56 %  
4 - 6 hodin2116,03 %15,79 %  
nevím32,29 %2,26 %  
7+ hodin21,53 %1,5 %  

Graf

5. Co na sítích sledujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vtipný obsah8869,29 %66,17 %  
kamarády7559,06 %56,39 %  
vzdělávací obsah7357,48 %54,89 %  
aktuality6651,97 %49,62 %  
influencery3426,77 %25,56 %  
tutoriály2519,69 %18,8 %  

Graf

6. Znáte všechny své přátele ze sociálních sítí osobně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7255,81 %54,14 %  
ne5744,19 %42,86 %  

Graf

7. Myslíte si, že sociální sítě jsou jednou z příčin sociální izolace nebo samoty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná5340,15 %39,85 %  
ano4231,82 %31,58 %  
ne2821,21 %21,05 %  
nevím96,82 %6,77 %  

Graf

8. Cítíte se osamělí i přes veškeré interakce na sociálních sítích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5844,62 %43,61 %  
ne5643,08 %42,11 %  
ano1612,31 %12,03 %  

Graf

9. Myslíte si, že by byl život bez sociálních sítí jednodušší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4030,3 %30,08 %  
spíše ano2720,45 %20,3 %  
ano2418,18 %18,05 %  
ne2115,91 %15,79 %  
nevím2015,15 %15,04 %  

Graf

10. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8867,18 %66,17 %  
muž4332,82 %32,33 %  

Graf

11. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let5138,64 %38,35 %  
31 - 49 let4634,85 %34,59 %  
50+ let1511,36 %11,28 %  
16 - 18 let1410,61 %10,53 %  
do 15 let64,55 %4,51 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4836,64 %36,09 %  
vysoké4131,3 %30,83 %  
střední2015,27 %15,04 %  
základní1511,45 %11,28 %  
žádné75,34 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Které sociální sítě používáte?

  • odpověď Instagram:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 - 18 let na otázku 11. Věk

11. Věk

  • odpověď 31 - 49 let:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 39 let na otázku 3. V kolika letech jste si založili první profil na sociálních sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte sociální sítě?

2. Které sociální sítě používáte?

3. V kolika letech jste si založili první profil na sociálních sítích?

4. Kolik času v průměru trávíte na sociálních sítích během jednoho dne?

5. Co na sítích sledujete?

6. Znáte všechny své přátele ze sociálních sítí osobně?

7. Myslíte si, že sociální sítě jsou jednou z příčin sociální izolace nebo samoty?

8. Cítíte se osamělí i přes veškeré interakce na sociálních sítích?

9. Myslíte si, že by byl život bez sociálních sítí jednodušší?

10. Pohlaví:

11. Věk

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte sociální sítě?

2. Které sociální sítě používáte?

3. V kolika letech jste si založili první profil na sociálních sítích?

4. Kolik času v průměru trávíte na sociálních sítích během jednoho dne?

5. Co na sítích sledujete?

6. Znáte všechny své přátele ze sociálních sítí osobně?

7. Myslíte si, že sociální sítě jsou jednou z příčin sociální izolace nebo samoty?

8. Cítíte se osamělí i přes veškeré interakce na sociálních sítích?

9. Myslíte si, že by byl život bez sociálních sítí jednodušší?

10. Pohlaví:

11. Věk

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hukalová, K.Jak nám sociální sítě ovlivňují život? (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://jak-nam-socialni-site-ovlivn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.