Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak ovlivňují masové sdělovací prostředky dospělou populaci?

Jak ovlivňují masové sdělovací prostředky dospělou populaci?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Peťula Víšková
Šetření:09. 10. 2011 - 15. 10. 2011
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, výsledky dotazníku o jehož vyplnění Vás prosím, poslouží jako jeden z podkladů mé seminární práce na téma "Jak ovlivňují masové sdělovací prostředky dospělou populaci."  Předem děkuji za vyplnění, Petra

Odpovědi respondentů

1. Považujete televizor za nejmasivnější sdělovací prostředek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5457,45 %57,45 %  
ne3739,36 %39,36 %  
nevím33,19 %3,19 %  

Graf

2. Sledujete v TV reklamy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5053,19 %53,19 %  
ano4446,81 %46,81 %  

Graf

3. Necháváte se jimi ovlivňovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8489,36 %89,36 %  
ano1010,64 %10,64 %  

Graf

4. Pokud jste podlehli reklamě, byli jste s výrobkem spokojení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4952,13 %52,13 %  
ano4547,87 %47,87 %  

Graf

5. Čtete denní tisk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5154,26 %54,26 %  
ano4345,74 %45,74 %  

Graf

6. Má bulvár své místo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5053,19 %53,19 %  
ne2627,66 %27,66 %  
nevím1819,15 %19,15 %  

Graf

7. Myslíte si, že se dají masové sdělovací prostředky využít k rozšíření obzorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7781,91 %81,91 %  
nevím1010,64 %10,64 %  
ne77,45 %7,45 %  

Graf

8. Sledujete dění ve světe po internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9398,94 %98,94 %  
ne11,06 %1,06 %  

Graf

9. Dáváte přednost internetu před denním tiskem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8994,68 %94,68 %  
ne55,32 %5,32 %  

Graf

10. Jste posluchačem nějaké rozhlasové stanice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4952,13 %52,13 %  
ne4547,87 %47,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete televizor za nejmasivnější sdělovací prostředek?

2. Sledujete v TV reklamy?

3. Necháváte se jimi ovlivňovat?

4. Pokud jste podlehli reklamě, byli jste s výrobkem spokojení?

5. Čtete denní tisk?

6. Má bulvár své místo?

7. Myslíte si, že se dají masové sdělovací prostředky využít k rozšíření obzorů?

8. Sledujete dění ve světe po internetu?

9. Dáváte přednost internetu před denním tiskem?

10. Jste posluchačem nějaké rozhlasové stanice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete televizor za nejmasivnější sdělovací prostředek?

2. Sledujete v TV reklamy?

3. Necháváte se jimi ovlivňovat?

4. Pokud jste podlehli reklamě, byli jste s výrobkem spokojení?

5. Čtete denní tisk?

6. Má bulvár své místo?

7. Myslíte si, že se dají masové sdělovací prostředky využít k rozšíření obzorů?

8. Sledujete dění ve světe po internetu?

9. Dáváte přednost internetu před denním tiskem?

10. Jste posluchačem nějaké rozhlasové stanice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Víšková, P.Jak ovlivňují masové sdělovací prostředky dospělou populaci? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://jak-ovlivnuji-masove-sdelova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.