Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak podnikám?

Jak podnikám?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Jurák
Šetření:31. 01. 2014 - 04. 02. 2014
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro podnikatele

Odpovědi respondentů

1. Jak podnikám ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikám jako OSVČ - hlavní činnost440 %40 %  
podnikám jako právnická osoba220 %20 %  
nepodnikám220 %20 %  
nepodnikám, ale uvažuji o tom110 %10 %  
podnikám jako OSVČ - vedlejší činnost110 %10 %  

Graf

2. Jak se vzdělávám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně pomocí literatury a veřejných kurzů660 %60 %  
i pomocí on-line kurzů /webináře,.../220 %20 %  
tv, radio, internet, zkušenosti a rady druhých, vlastní zkušenosti110 %10 %  
rozhlas, tisk110 %10 %  
internet, samostudium110 %10 %  
vysoká škola110 %10 %  

Graf

3. Jak komunikuji s úřady

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně osobní formou, neuvažuji o změně660 %60 %  
osobní formou i elektronicky220 %20 %  
převážně elektronicky110 %10 %  
postou110 %10 %  

Graf

4. vedení účetnictví,daňové evidence

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si vedu dám550 %50 %  
pomocí externí účetní440 %40 %  
nevedu110 %10 %  

Graf

5. vedení účetnictví /daňovou evidenci - způsoby vedení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedu v excelu550 %50 %  
pomocí účetního SW- offline verze, ale uvažuji o změně220 %20 %  
nevedu110 %10 %  
stáhnu ten, co je zdarma110 %10 %  
pomocí účetního SW - offline verze110 %10 %  

Graf

6. Zpracování podkladů pro účetnictví - cestoní náhrady, docházka, ..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedeme v excelu, na papíře550 %50 %  
nevím110 %10 %  
vedeme v excelu, ale uvažujeme o změně110 %10 %  
nevedu110 %10 %  
nejsou110 %10 %  
vedeme v účetním SW110 %10 %  

Graf

7. daňové přiznání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podávám sám660 %60 %  
připravuje účetní440 %40 %  

Graf

8. Evidence klietů, schůzek, úkolů, CRM ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedeme v excelu a mailech550 %50 %  
vedeme v excelu amailech, uvažujeme o koupi systému CRM220 %20 %  
nevedu, nechci uvést110 %10 %  
neeviduji110 %10 %  
diar110 %10 %  

Graf

9. Evidence výkonů, práce?

Jak vedu výkazy práce (svoje, zaměstnanci)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedeme v excelu440 %40 %  
nevedeme220 %20 %  
nevedeme, ale bude to nutností220 %20 %  
nepodnikám110 %10 %  
nemam zamestnance110 %10 %  

Graf

10. Jak dlouho podnikám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 let440 %40 %  
nepodnikám220 %20 %  
méně než 3 roky220 %20 %  
méně než 1 rok110 %10 %  
připravuji se na podnikání110 %10 %  

Graf

11. Navštěvuji následující weby?

1- často, 3 - občas, 5-vůbec

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
jakpodnikat.cz3.53.45
podnikatel.cz33
radce.cz41.8
center.cz4.12.09
mfcr.cz3.22.16
webtrh.cz3.72.81
ihned.cz2.61.04
blesk.cz3.92.29

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (76,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jurák, Z.Jak podnikám? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://jak-podnikam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.