Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak Pražané tráví svůj volný čas?

Jak Pražané tráví svůj volný čas?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Kroulík
Šetření:14. 11. 2009 - 21. 11. 2009
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k vypracování case study na téma "Jak Pražané tráví svůj volný čas?". Cílem výzkumu je zjistit nejčastější náplň volného času Pražanů v závislosti na jejich pohlaví, věku a profesi. Součástí výzkumu jsou i otázky na kvalitu informačních webů zaměřených na Prahu.

Odpovědi respondentů

1. Žijete v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4483,02 %83,02 %  
ne916,98 %16,98 %  

Graf

2. Svůj volný čas v Praze nejraději a nejčastěji trávíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturou3056,6 %56,6 %  
Vzděláváním - školy, knihovny, kurzy2037,74 %37,74 %  
Sportem1935,85 %35,85 %  
V gastronomických zařízeních1935,85 %35,85 %  
Výlety do přírody (zelených částí Prahy)1630,19 %30,19 %  
Prací1528,3 %28,3 %  
Procházkami po památkách1324,53 %24,53 %  
Cestováním mimo Prahu1120,75 %20,75 %  
Jinak611,32 %11,32 %  
Návštěvami muzeí47,55 %7,55 %  

Graf

3. Pokud se rozhodujete, jak strávíte svůj volný čas v Praze, inspirujete se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel4075,47 %75,47 %  
na informačních webech zaměřených na Prahu2954,72 %54,72 %  
v časopisech/novinách1630,19 %30,19 %  
v televizi916,98 %16,98 %  
v rádiu59,43 %9,43 %  

Graf

4. Cítíte se být dostatečně informováni o možnostech trávení volného času v Praze? (Oznámkujte prosím jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2343,4 %43,4 %  
dobrý2139,62 %39,62 %  
dostatečný47,55 %7,55 %  
výborný47,55 %7,55 %  
nedostatečný11,89 %1,89 %  

Graf

5. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3667,92 %67,92 %  
Muž1732,08 %32,08 %  

Graf

6. Do jaké věkové struktury se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254177,36 %77,36 %  
26 - 351120,75 %20,75 %  
Méně než 18 let11,89 %1,89 %  

Graf

7. Jaká je Vaše profese?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2750,94 %50,94 %  
programátor23,77 %3,77 %  
studentka23,77 %3,77 %  
kadeřnice23,77 %3,77 %  
pracující student11,89 %1,89 %  
marketing11,89 %1,89 %  
Informatik11,89 %1,89 %  
studentka, zaměstnaná na poloviční úvazek11,89 %1,89 %  
doktorand11,89 %1,89 %  
student vysoké školy11,89 %1,89 %  
ostatní odpovědi redaktor
Kancelářská práce + student
průvodce
zdravotní sestra
referent
marketingová komunikace
student,recepční
student VŠ
Credit analyst
student VS
student/OSVC
LOGISTIKA
nezaměstnaný
pracujici studentka
1426,42 %26,42 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kroulík, J.Jak Pražané tráví svůj volný čas? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://jak-prazane-travi-svuj-volny-cas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.