Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak přemýšlíme o smrti (nesmrtelnosti)?

Jak přemýšlíme o smrti (nesmrtelnosti)?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Pokorný
Šetření:28. 10. 2023 - 11. 11. 2023
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Smrt nás obklopuje a mnohdy jsme s ní konfrontováni. Rád bych zjistil, jaké intuice a názory ve vztahu ke smrti převažují, případně jaké závislosti mezi nimi lze vysledovat.

   Předem upozorňuji, že část otázek je formulována velmi spekulativně. V několika případech se jedná o vysloveně kontafaktuální myšlenkové experimenty, které vyžadují, abychom dali do "závorky" některé skutečnosti, jež jinak pokládáme za neměnnou dannost. 

   (Pokud se cítíte nabízenými odpověďmi a odpovědí "nevím" příliš limitováni, zvolte prosím odpověď, která se té vámi preferované blíží nejvíce, a bližší odpověď uveďte v poslední otázce, kde se můžete "rozepsat".)

Odpovědi respondentů

1. Co je horší na smrti jednotlivce (jednotlivce středního věku, který mnoho prožil, ale ještě prožít může)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta budoucích možností: nemůžeme dál dělat, co bychom chtěli a co nás baví, sledovat cíle, které pro nás jsou (byly) důležité, rozvíjet hodnoty, na které klademe důraz.5651,38 %48,28 %  
Ztráta paměti o minulosti: spolu s naší smrti zanikne spousta jedinečných informací o věcech, lidech a skutečnostech, s nimiž jsme udělali zkušenost, i o nás samotných, informací, které jsme měli jen my.3633,03 %31,03 %  
Nevím (nerozumím rozdílu / nedokážu posoudit, co je horší).1715,6 %14,66 %  

Graf

2. Co je horší na představě, že jednou zanikne celý svět, jak ho známe (např. v důsledku pádu obrovského asteroidu)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bude zapomenut celý "příběh" lidstva i "příběhy" všech lidí, kteří kdy žili (přičemž nebudou pouze "pozapomenuty", ale zmizí "beze stopy").6660,55 %56,9 %  
Lidstvo se nebude moci dál vyvíjet, navazovat na odkaz předchozích generací. Nebudou moci být rozvíjeny již známé hodnoty, vznikat nové hodnoty. Nebudou se rodit další lidé.2522,94 %21,55 %  
Nevím (nerozumím rozdílu / nedokážu posoudit, co je horší).1816,51 %15,52 %  

Graf

3. Přemýšleli jste někdy o tom, zda je lidská smrtelnost "dobrá" nebo "špatná", a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přemýšlel/a.9081,82 %77,59 %  
Ne, nepřemýšlel/a.1614,55 %13,79 %  
Nevím.43,64 %3,45 %  

Graf

4. Kdybyste si mohli vybrat mezi smrtelností a nesmrtelností (např. v podobě nesmrtelnosti duše či koloběhu fyzického znovuzrození atd.), co byste si vybrali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na tom, co by nesmrtelnost "obnášela".6660 %56,9 %  
Nesmrtelnost.2320,91 %19,83 %  
Smrtelnost.1917,27 %16,38 %  
Nevím.21,82 %1,72 %  

Graf

5. Uveďte, jaký je váš vztah k níže uvedeným myšlenkám: souhlasíte s nimi?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Nakolik by vám následující myšlenky mohly pomoci vyrovnat se s vyhlídkou vlastní smrti (s vědomím vlastní smrtelnosti), kdyby vás tato vyhlídka zneklidňovala a KDYBYSTE TYTO MYŠLENKY POVAŽOVALI ZA PRAVDIVÉ? (DŮLEŽITÉ: i u myšlenky, kterou nepovažujeme za pravdivou, můžeme spekulativně zkusit posoudit, nakolik by nás ovlivnila, kdybychom jí považovali za pravdivou. Pokud vám takové uvažování připadá příliš spekulativní a nejste si jisti, volte možnost "nevím".) Vycházejme z předpokladu, že pravděpodobnost vaší smrti v blízké době není extrémně vysoká (nebyla vám diagnostikována žádná nevyléčitelná a smrtelná nemoc atd.) a váš strach ze smrti není extrémně silný (pokud neplatí opak).

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jaký svět by byl horší? (1) Svět, v němž (nebolestivě a rychle) já jako jednotlivec zemřu s tím, že všechny mé někdejší duševní pochody i události se mnou spojené "přežívají" v mysli vševědoucího Boha, který je nikdy nezapomene. V tomto světě neexistuje posmrtný život a nesmrtelné duše. (2.) Svět, v němž já jako jednotlivec utrpím úplnou (nezvratnou) ztrátu paměti (týkající se vl. života) s tím, že poté neexistuje nikdo, kdo by mě před ztrátou paměti znal. Předpokládejme dále, že v tomto světě by neexistoval žádný Bůh. Informace o mé zapomenuté minulosti budou definitivně ztraceny. Individuální ztrátou paměti však není postižena znalost jazyka a porozumění fungování světu kolem mne, mohu tedy začít "nový život". Ani v tomto světě neexistuje posmrtný život a duše nejsou nesmrtelné.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horší by byl svět 2.4844,04 %41,38 %  
Nevím.4238,53 %36,21 %  
Horší by byl svět 1.1917,43 %16,38 %  

Graf

8. Představme si, že na planetu Zemi, která prochází relativně blahobytným obdobím svého vývoje, dopadne tisíce či miliony let po naší vlastní smrti asteroid, ta zanikne. Zachrání se pouze omezená skupina lidí na jiné planetě. Spolu s touto skupinou se na jiné planetě zachovají i určité zdroje či informace. Který z těchto hypotetických "scénářů" vám připadá horší, více vás zneklidňuje? (1) Zachrání se historici a veškeré informace z historické literatury a historických pramenů (památky, kroniky, archeologické vykopávky a literatura o nich, filmy, umělecká literatura atd.), které nejde využít k obnově civilizačních výdobytků. Zachrání se tedy historická paměť. (Nechme stranou, jak je slučitelný zánik Země se zachováním informací z historických pramenů. Uvažujme, že se zachovají buď přímo prameny, nebo jen jejich digitální kopie, které lze věrně zrekonstruovat ve virtuální realitě.) Běžné předměty a život, jak jsme je znali před zánikem, však nelze obnovit - až na nezbytné výjimky zajišťující, že historici a jejich potomci nežijí v nouzi a mohou se věnovat bádání o zaniklé planetě a civilizaci. Nemůže dojít k technickému pokroku, rozvoji nové civilizace. Nastane tedy jakýsi "konec dějin", ale paměť o dějinách se uchová. (2) Zachrání se vědci a experti, kteří budou schopni obnovit (navrhnout a nechat vyrobit) nejdůležitější praktické předměty tak, jak jsme je znali těsně před zánikem Země, a tím pádem i každodenní život podobně, jak jsme ho znali. Zanikne však (téměř veškerá) historická paměť - dostupné budou jen ty informace o minulosti lidstva, nezbytné pro obnovu "praktického" chodu společnosti (návody na výrobu praktických předmětů, které lidé běžně ve svém každodenním životě používali před zánikem planety, jako jsou knihy, telefony, počítače, automobily atd.; zaniknou návody na výrobu předmětů méně běžných a méně rozšířených, ale technologicky vyspělých; především však zaniknou veškeré historické památky, kroniky, archeologické vykopávky a literatura o nich, filmy, umělecká literatura atd.). Zanikne tedy paměť o dějinách, ale nenastane "konec dějin". OTÁZKA NEZNÍ, v jaké společnosti byste radši vy sami žili. Představte si, že k zániku planety dojde tisíce či miliony let po vaší smrti. Který "scénář" vás VÍCE zneklidňuje - považujete ho za HORŠÍ (jde zde spíše o emoce a pocity než o rozumovou úvahu)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horší je "scénář" 1, kdy se sice zachrání historici, historická literatura a historické prameny (informace z nich), což umožní zachování historické paměti, kde ale nebude možné "obnovit civilizaci" a dějiny se "zastaví".5550,93 %47,41 %  
Horší je "scénář" 2, kdy se sice zachrání vědci a experti, kteří obnoví nejdůležitější praktické předměty, a s tím do značné míry i dříve běžný každodenní život, kdy ale současně dojde ke ztrátě historické paměti.2725 %23,28 %  
Nevím / ani jeden "scénář" mě nezneklidňuje.2624,07 %22,41 %  

Graf

9. Chcete vysvětlit své odpovědi, rozvinout své úvahy na témata udaná otázkami v dotazníku? Pokud ano, napište vždy číslo otázky a k němu váš komentář. Vlastní odpovědi, které se nevejdou do přednastavených odpovědí (a pro něž bylo "nevím" příliš svazující), jsou vítány.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dotazník není určen přímo mně, protože jsem četla hodně mystických, okultních, hermetických a duchovních knih a stále praktikuji jistou duchovní cestu, takže některé zde položené otázky jsou jaksi pro mne neuchopitelné - vím, jak to je po smrti, co se stane s duší, co je karma, reinkarnace apod. Smrti se tedy neobávám, osobně mi vadí jen bolest pozůstalých, které musíme opustit. A také je mi líto těch, kteří nevěří v posmrtný život a tudíž se smrti bojí. Ale i tak to má být, protože vše se děje na světě správně.

fjmkmdnf

já jsem bůh, takže je to úplně jedno :-)

Jsem ateista, vyznávám jiné hodnoty, než ty na které je dotazováno v dotazníku.

K otázce 8: když by se zachovala historická paměť, prameny apod., bude možné obnovit civilizaci, protože historie vývoj civilizace mapuje. Z historie se dá poučit, najít návody na to, co a jak vzniklo/vyvinulo se/vynalezlo se, a tím se dá znovu nastartovat chod civilizace. Pokud historická paměť nebude, jako v druhém případě, vědci a experti nebudou mít na čem stavět, jejich paměť je časově omezená a nebudou znát prapůvod, strukturu a vývojové mechanismy pro výrobu předmětů denní potřeby, budou začínat od začátku, od klacku a kamene. To by byl případ, kdy se dějiny zastaví, respektive skončí, vrátí se skoro na začátek a budou vznikat nové a odlišné.

Mrtví, prd ví.

Myslenka ze smrt se nas netyka mi pripada absordni. Smrt je vsude kolem. A nejhorsi na smrti je, ze svet jde i tak dal. Nekdo zemre a svet funguje, jako by se nic nestalo. To je realita a je to to, co me nejvice znepokojuje

Myslím, že nejhorší postižení je ztráta paměti. U jednotlivce, který trpí nemocí stáří a který si to ještě uvědomuje, je to dost traumatizující. Ve společnosti (komunitě) je to problém, který způsobuje stále se opakující a zbytečné chyby, které by "při dobré paměti" nenastaly.

ne

Nemyslím to nějak hnusně, ale tento dotazník je opravdu mizerný. Extrémně moc textu - vyplní ho jen určité typy lidí, což není reprezentativní. Naše vlastní zkušenost ovlivňuje názory - důležité se zeptat i na naši situaci. Pokud se nepotřebuji se smrtí srovnávat, měla bych mít možnost to vyplnit jednou a zbytek otázek přeskočit. Text je natolik špatně formulovaný a hypotetický, že si ho přečtou jen lidé, které baví filosofie a kteří jsou dostatečně inteligentní na to, aby to pochopili. V některých otázkách chybí jiné možnosti - např. u otázky 2. je mi zcela ukradené, jestli svět vůbec zanikne, takže i zbytek otázky je k ničemu. Otázky měli být koncipovány jinak - např. pokud by nám nějaká myšlenka pomohla smířit se se smrtí, bylo by zajímavé zjistit jak, atd. Také myšlenka nesmrtelnosti je velmi obecná - nesmrtelnost pro všechny nebo jen pro nás, za jakých podmínek, atd. Možné odpovědi na otázky jsou velmi konkrétní, takže když člověk nesouhlasí ani s jedním, dá "nevím", což ale nemusí vůbec znamenat, že neví. Na pomoc smířit se se smrtí by bylo lepší použít škály namísto souhlasím/nesouhlasím. U otázky 8. "nevím / ani 1 mě nezneklidňuje" jsou 2 velmi rozdílné odpovědi a netuším prč jsou spolu. Co když v Boha fakt nevěřím? - od toho se odráží spousta otázek. .... Našla bych toho i více. Podle toho jak je dotazník koncipován, nepředpokládám, že data budou nějak dále využita - v což doufám, jelikož o moc věcech nevypovídají a jakékoliv výsledky by jen zkreslily. Proto se spíše domnívám, že je to dotazník vytvořený spíše ze zvědavosti, což je opravdu milý koníček a je to pěkné. Jen opravdu dolaďte své schopnosti pro tvoření dotazníků. Data budou o něčem vypovídat a budou rozhodně zábavnější na vyplnění. Tuto konstruktivní kritiku nabízím, jelikož mě tvorba dotazníků relativně baví, ne protože bych se ji Vám pokoušela zprotivit, tak hodně štěstí s příštím dotazníkem.

no kromě té paměti boha by mohlo utěšovat i kolektivní nevědomí (spíše povědomí:-).. To by mě tedy asi utěšilo víc, než představa Boha, jak si něco pamatuje. Pak vás taky může utěšovat to, že v potomstvu kolujete dál, pokud máte děti.

Otázka 8 nedává smysl. Pokud přežijí lidé schopní studovat a analyzovat minulost, mohou stejně dobře rozvíjet i technologie pro budoucnost. Technologie jsou totiž neoddělitelně spojené s historií. Historie lidstva je fakticky historií technologií v širším smyslu, i filosofie je vlastně technologií myšlení.

Otázka 8: horší je scénář 2, ale ne proto, že dojde ke ztrátě paměti, ale že lidstvo bude mít stále po ruce nástroje, kterými bude likvidovat prostředí kolem sebe. Z toho důvodu si budu raději pamatovat minulost, ale vrátím se stylem života o několik století nazpět.

Otázka č.8 je dost jasná, kdo zvolí, že horší jsou vědci, ten nad tím vůbec nepřemýšlel. Zajímavější by byli "vědci a experti" vs. "zemědělci a potravináři".

považuji se za agnostika a ke všemu, co zavání "bohem", mám docela odpor, takže to pro mě byly těžké otázky, zároveň jsem velmi humanitně založený člověk (ve stylu humanitní vědy), ale upřímně by mi asi nevadilo, kdyby historie lidstva zmizela, chci říct, stejně lidstvo opakuje stejné chyby pořád dokola, otázce 7 moc nerozumím; 2 a 8 jsou podobné otázky, ale každá s jinou formulací, to je chytré

Sice věřím na nesmrtelnost duše a že jsme všichni jednota, ale nemám potřebu to použít jako "štít" před strachem ze smrti. Smrt je jen součástí života, na kterou se vlastně docela těším (nové dobrodružství!), takže jsem se pokoušela poctivě odpovídat (moc zajímavý dotazník), ale prostor pro tento pocit tu moc nebyl...

Skoro to vypadá, jako by chtěl někdo stvořit nové náboženství. Na varianty světů se špatně odpovídá, protože jednotlivé možnosti nejsou proporcionálně vyváženy, případně nejsou reálné ani jako myšlenkový experiment. Obdobné problémy lze nalézt v kosmologii. Tam, kde nelze přenést informace, neexistuje spojitost. Jako události před velkým třeskem nebo mimo tento vesmír. Stejné je to s jedinci i lidskou společností. Tam, kde nelze přenést kontinuální sebeuvědomění, nemá smysl jakýkoliv druh posmrtného života pro daného jedince. Což nevylučuje jeho smysl pro společnost, protože informace o něm se uchová. Civilizace, která ztratí možnost se vyvíjet, je odsouzena k zániku.

Smrt mne nezneklidňuje, k životu patří, důležité je tady a teď, nechat své myšlenky bloumat v budoucnosti nebo minulosti (co by bylo kdyby, co bude když ...), je plýtvání časem, energií ...

Těžce kladené otázky na jasně dane věci :) Namaste :)

U přechozí otázky - pokud zachováme historickou literaturu a prameny, zachováme tím i záznamy o vynálezech a vědeckých objevech, tudíž civilizace bude obnovena nebo téměř obnovena poměrně brzy + si naivně myslím, že bychom se mohli ze svých chyb poučit. :)

Určitě nevěřím v boha

Vzhľadom na hypotetickosť, táto štúdia má solídnu limitáciu. Netuším, či existuje niečo ako Boh (v zmysle bytosť s vôľou) ani "nadvedomie". Zo záhrobia sa nikto nevrátil. Near death experience je účinok endogénneho DMT. Smrteľnosť je však evolučne zachovaná, pretože všetky nesmrteľné organizmy do jedného vyhynuli. (Starí jedinci kompletne obsadili ekologickú niku, mladí hynuli a pri zmene prostredia sa nedokázali dostatočne rýchlo adaptovať)

Zrození-život-smrt -jsou součásí celého našeho bytí na světě a tak bychom to měli přijímat a moc nad tím nehloubat......

žiju praktický život, pouze filozofické otázky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Uveďte, jaký je váš vztah k níže uvedeným myšlenkám: souhlasíte s nimi?

 • odpověď Myšlenka posmrtného života a nesmrtelnosti duše (myšlenka, že naše vědomí definitivně nezanikne smrtí).=Souhlasím.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myšlenka, že my, všechny naše někdejší duševní pochody i události s námi spojené (vzpomínky na ně) "přežívají" (i po naší smrti) v mysli vševědoucího Boha (stvořitele odlišného od svého stvoření), který je nikdy nezapomene.=Souhlasím. na otázku 5. Uveďte, jaký je váš vztah k níže uvedeným myšlenkám: souhlasíte s nimi?
 • odpověď Myšlenka, že my, všechny naše někdejší duševní pochody i události s námi spojené (vzpomínky na ně) "přežívají" (i po naší smrti) v mysli vševědoucího Boha (stvořitele odlišného od svého stvoření), který je nikdy nezapomene.=Nesouhlasím.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myšlenka posmrtného života a nesmrtelnosti duše (myšlenka, že naše vědomí definitivně nezanikne smrtí).=Vůbec by nepomohla. na otázku 6. Nakolik by vám následující myšlenky mohly pomoci vyrovnat se s vyhlídkou vlastní smrti (s vědomím vlastní smrtelnosti), kdyby vás tato vyhlídka zneklidňovala a KDYBYSTE TYTO MYŠLENKY POVAŽOVALI ZA PRAVDIVÉ? (DŮLEŽITÉ: i u myšlenky, kterou nepovažujeme za pravdivou, můžeme spekulativně zkusit posoudit, nakolik by nás ovlivnila, kdybychom jí považovali za pravdivou. Pokud vám takové uvažování připadá příliš spekulativní a nejste si jisti, volte možnost "nevím".) Vycházejme z předpokladu, že pravděpodobnost vaší smrti v blízké době není extrémně vysoká (nebyla vám diagnostikována žádná nevyléčitelná a smrtelná nemoc atd.) a váš strach ze smrti není extrémně silný (pokud neplatí opak).
 • odpověď Myšlenka, že naše "já" (samost. existující) je iluze - že ve skutečnosti my a ti druzí vůbec nejsme oddělené entity (substance), ale část jednoho celku, jemuž teprve přísluší skutečná existence (např. přírody). I "definitivnost" smrti je tedy iluze.=Nesouhlasím.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myšlenka, že naše "já" (samost. existující) je iluze - že ve skutečnosti my a ti druzí vůbec nejsme oddělené entity (substance), ale část jednoho celku, jemuž teprve přísluší skutečná existence (např. přírody). I "definitivnost" smrti je tedy iluze.=Spíše by nepomohla. na otázku 6. Nakolik by vám následující myšlenky mohly pomoci vyrovnat se s vyhlídkou vlastní smrti (s vědomím vlastní smrtelnosti), kdyby vás tato vyhlídka zneklidňovala a KDYBYSTE TYTO MYŠLENKY POVAŽOVALI ZA PRAVDIVÉ? (DŮLEŽITÉ: i u myšlenky, kterou nepovažujeme za pravdivou, můžeme spekulativně zkusit posoudit, nakolik by nás ovlivnila, kdybychom jí považovali za pravdivou. Pokud vám takové uvažování připadá příliš spekulativní a nejste si jisti, volte možnost "nevím".) Vycházejme z předpokladu, že pravděpodobnost vaší smrti v blízké době není extrémně vysoká (nebyla vám diagnostikována žádná nevyléčitelná a smrtelná nemoc atd.) a váš strach ze smrti není extrémně silný (pokud neplatí opak).
 • odpověď Myšlenka, že smrtelnost dává životu hodnotu (že kdybychom měli k dispozici věčnost nebo "neomezeně pokusů", na ničem by nezáleželo).=Souhlasím.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myšlenka, že smrtelnost dává životu hodnotu (že kdybychom měli k dispozici věčnost nebo "neomezeně pokusů", na ničem by nezáleželo).=Velmi by pomohla. na otázku 6. Nakolik by vám následující myšlenky mohly pomoci vyrovnat se s vyhlídkou vlastní smrti (s vědomím vlastní smrtelnosti), kdyby vás tato vyhlídka zneklidňovala a KDYBYSTE TYTO MYŠLENKY POVAŽOVALI ZA PRAVDIVÉ? (DŮLEŽITÉ: i u myšlenky, kterou nepovažujeme za pravdivou, můžeme spekulativně zkusit posoudit, nakolik by nás ovlivnila, kdybychom jí považovali za pravdivou. Pokud vám takové uvažování připadá příliš spekulativní a nejste si jisti, volte možnost "nevím".) Vycházejme z předpokladu, že pravděpodobnost vaší smrti v blízké době není extrémně vysoká (nebyla vám diagnostikována žádná nevyléčitelná a smrtelná nemoc atd.) a váš strach ze smrti není extrémně silný (pokud neplatí opak).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je horší na smrti jednotlivce (jednotlivce středního věku, který mnoho prožil, ale ještě prožít může)?

2. Co je horší na představě, že jednou zanikne celý svět, jak ho známe (např. v důsledku pádu obrovského asteroidu)?

3. Přemýšleli jste někdy o tom, zda je lidská smrtelnost "dobrá" nebo "špatná", a proč?

4. Kdybyste si mohli vybrat mezi smrtelností a nesmrtelností (např. v podobě nesmrtelnosti duše či koloběhu fyzického znovuzrození atd.), co byste si vybrali?

5. Uveďte, jaký je váš vztah k níže uvedeným myšlenkám: souhlasíte s nimi?

6. Nakolik by vám následující myšlenky mohly pomoci vyrovnat se s vyhlídkou vlastní smrti (s vědomím vlastní smrtelnosti), kdyby vás tato vyhlídka zneklidňovala a KDYBYSTE TYTO MYŠLENKY POVAŽOVALI ZA PRAVDIVÉ? (DŮLEŽITÉ: i u myšlenky, kterou nepovažujeme za pravdivou, můžeme spekulativně zkusit posoudit, nakolik by nás ovlivnila, kdybychom jí považovali za pravdivou. Pokud vám takové uvažování připadá příliš spekulativní a nejste si jisti, volte možnost "nevím".) Vycházejme z předpokladu, že pravděpodobnost vaší smrti v blízké době není extrémně vysoká (nebyla vám diagnostikována žádná nevyléčitelná a smrtelná nemoc atd.) a váš strach ze smrti není extrémně silný (pokud neplatí opak).

7. Jaký svět by byl horší? (1) Svět, v němž (nebolestivě a rychle) já jako jednotlivec zemřu s tím, že všechny mé někdejší duševní pochody i události se mnou spojené "přežívají" v mysli vševědoucího Boha, který je nikdy nezapomene. V tomto světě neexistuje posmrtný život a nesmrtelné duše. (2.) Svět, v němž já jako jednotlivec utrpím úplnou (nezvratnou) ztrátu paměti (týkající se vl. života) s tím, že poté neexistuje nikdo, kdo by mě před ztrátou paměti znal. Předpokládejme dále, že v tomto světě by neexistoval žádný Bůh. Informace o mé zapomenuté minulosti budou definitivně ztraceny. Individuální ztrátou paměti však není postižena znalost jazyka a porozumění fungování světu kolem mne, mohu tedy začít "nový život". Ani v tomto světě neexistuje posmrtný život a duše nejsou nesmrtelné.

8. Představme si, že na planetu Zemi, která prochází relativně blahobytným obdobím svého vývoje, dopadne tisíce či miliony let po naší vlastní smrti asteroid, ta zanikne. Zachrání se pouze omezená skupina lidí na jiné planetě. Spolu s touto skupinou se na jiné planetě zachovají i určité zdroje či informace. Který z těchto hypotetických "scénářů" vám připadá horší, více vás zneklidňuje? (1) Zachrání se historici a veškeré informace z historické literatury a historických pramenů (památky, kroniky, archeologické vykopávky a literatura o nich, filmy, umělecká literatura atd.), které nejde využít k obnově civilizačních výdobytků. Zachrání se tedy historická paměť. (Nechme stranou, jak je slučitelný zánik Země se zachováním informací z historických pramenů. Uvažujme, že se zachovají buď přímo prameny, nebo jen jejich digitální kopie, které lze věrně zrekonstruovat ve virtuální realitě.) Běžné předměty a život, jak jsme je znali před zánikem, však nelze obnovit - až na nezbytné výjimky zajišťující, že historici a jejich potomci nežijí v nouzi a mohou se věnovat bádání o zaniklé planetě a civilizaci. Nemůže dojít k technickému pokroku, rozvoji nové civilizace. Nastane tedy jakýsi "konec dějin", ale paměť o dějinách se uchová. (2) Zachrání se vědci a experti, kteří budou schopni obnovit (navrhnout a nechat vyrobit) nejdůležitější praktické předměty tak, jak jsme je znali těsně před zánikem Země, a tím pádem i každodenní život podobně, jak jsme ho znali. Zanikne však (téměř veškerá) historická paměť - dostupné budou jen ty informace o minulosti lidstva, nezbytné pro obnovu "praktického" chodu společnosti (návody na výrobu praktických předmětů, které lidé běžně ve svém každodenním životě používali před zánikem planety, jako jsou knihy, telefony, počítače, automobily atd.; zaniknou návody na výrobu předmětů méně běžných a méně rozšířených, ale technologicky vyspělých; především však zaniknou veškeré historické památky, kroniky, archeologické vykopávky a literatura o nich, filmy, umělecká literatura atd.). Zanikne tedy paměť o dějinách, ale nenastane "konec dějin". OTÁZKA NEZNÍ, v jaké společnosti byste radši vy sami žili. Představte si, že k zániku planety dojde tisíce či miliony let po vaší smrti. Který "scénář" vás VÍCE zneklidňuje - považujete ho za HORŠÍ (jde zde spíše o emoce a pocity než o rozumovou úvahu)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je horší na smrti jednotlivce (jednotlivce středního věku, který mnoho prožil, ale ještě prožít může)?

2. Co je horší na představě, že jednou zanikne celý svět, jak ho známe (např. v důsledku pádu obrovského asteroidu)?

3. Přemýšleli jste někdy o tom, zda je lidská smrtelnost "dobrá" nebo "špatná", a proč?

4. Kdybyste si mohli vybrat mezi smrtelností a nesmrtelností (např. v podobě nesmrtelnosti duše či koloběhu fyzického znovuzrození atd.), co byste si vybrali?

5. Uveďte, jaký je váš vztah k níže uvedeným myšlenkám: souhlasíte s nimi?

6. Nakolik by vám následující myšlenky mohly pomoci vyrovnat se s vyhlídkou vlastní smrti (s vědomím vlastní smrtelnosti), kdyby vás tato vyhlídka zneklidňovala a KDYBYSTE TYTO MYŠLENKY POVAŽOVALI ZA PRAVDIVÉ? (DŮLEŽITÉ: i u myšlenky, kterou nepovažujeme za pravdivou, můžeme spekulativně zkusit posoudit, nakolik by nás ovlivnila, kdybychom jí považovali za pravdivou. Pokud vám takové uvažování připadá příliš spekulativní a nejste si jisti, volte možnost "nevím".) Vycházejme z předpokladu, že pravděpodobnost vaší smrti v blízké době není extrémně vysoká (nebyla vám diagnostikována žádná nevyléčitelná a smrtelná nemoc atd.) a váš strach ze smrti není extrémně silný (pokud neplatí opak).

7. Jaký svět by byl horší? (1) Svět, v němž (nebolestivě a rychle) já jako jednotlivec zemřu s tím, že všechny mé někdejší duševní pochody i události se mnou spojené "přežívají" v mysli vševědoucího Boha, který je nikdy nezapomene. V tomto světě neexistuje posmrtný život a nesmrtelné duše. (2.) Svět, v němž já jako jednotlivec utrpím úplnou (nezvratnou) ztrátu paměti (týkající se vl. života) s tím, že poté neexistuje nikdo, kdo by mě před ztrátou paměti znal. Předpokládejme dále, že v tomto světě by neexistoval žádný Bůh. Informace o mé zapomenuté minulosti budou definitivně ztraceny. Individuální ztrátou paměti však není postižena znalost jazyka a porozumění fungování světu kolem mne, mohu tedy začít "nový život". Ani v tomto světě neexistuje posmrtný život a duše nejsou nesmrtelné.

8. Představme si, že na planetu Zemi, která prochází relativně blahobytným obdobím svého vývoje, dopadne tisíce či miliony let po naší vlastní smrti asteroid, ta zanikne. Zachrání se pouze omezená skupina lidí na jiné planetě. Spolu s touto skupinou se na jiné planetě zachovají i určité zdroje či informace. Který z těchto hypotetických "scénářů" vám připadá horší, více vás zneklidňuje? (1) Zachrání se historici a veškeré informace z historické literatury a historických pramenů (památky, kroniky, archeologické vykopávky a literatura o nich, filmy, umělecká literatura atd.), které nejde využít k obnově civilizačních výdobytků. Zachrání se tedy historická paměť. (Nechme stranou, jak je slučitelný zánik Země se zachováním informací z historických pramenů. Uvažujme, že se zachovají buď přímo prameny, nebo jen jejich digitální kopie, které lze věrně zrekonstruovat ve virtuální realitě.) Běžné předměty a život, jak jsme je znali před zánikem, však nelze obnovit - až na nezbytné výjimky zajišťující, že historici a jejich potomci nežijí v nouzi a mohou se věnovat bádání o zaniklé planetě a civilizaci. Nemůže dojít k technickému pokroku, rozvoji nové civilizace. Nastane tedy jakýsi "konec dějin", ale paměť o dějinách se uchová. (2) Zachrání se vědci a experti, kteří budou schopni obnovit (navrhnout a nechat vyrobit) nejdůležitější praktické předměty tak, jak jsme je znali těsně před zánikem Země, a tím pádem i každodenní život podobně, jak jsme ho znali. Zanikne však (téměř veškerá) historická paměť - dostupné budou jen ty informace o minulosti lidstva, nezbytné pro obnovu "praktického" chodu společnosti (návody na výrobu praktických předmětů, které lidé běžně ve svém každodenním životě používali před zánikem planety, jako jsou knihy, telefony, počítače, automobily atd.; zaniknou návody na výrobu předmětů méně běžných a méně rozšířených, ale technologicky vyspělých; především však zaniknou veškeré historické památky, kroniky, archeologické vykopávky a literatura o nich, filmy, umělecká literatura atd.). Zanikne tedy paměť o dějinách, ale nenastane "konec dějin". OTÁZKA NEZNÍ, v jaké společnosti byste radši vy sami žili. Představte si, že k zániku planety dojde tisíce či miliony let po vaší smrti. Který "scénář" vás VÍCE zneklidňuje - považujete ho za HORŠÍ (jde zde spíše o emoce a pocity než o rozumovou úvahu)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pokorný, J.Jak přemýšlíme o smrti (nesmrtelnosti)? (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://jak-premyslime-o-smrti-nesmr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.