Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak prožíváme a zvládáme stres a zátěž?

Jak prožíváme a zvládáme stres a zátěž?

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:dominika šešerová
Šetření:14. 09. 2010 - 21. 09. 2010
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):39 / 38.19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere cca 12 minut, a můžete v něm nalézt inspiraci pro zvládání stresových situací, popř. zpětnou vazbu ke svému prožívání a chování ve stresu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pod pojmem stres a zátěž si představte jakékoli náročné situace, jež jste v poslední době zažili nebo zažíváte pravidelně. Přečtěte si následující tvrzení a označte u každého vám nejbližší odpověď.

 

Základní otázka je pro všechna následující tvrzení stejná:

"Jsem-li ve stresové situaci, zpravidla..."

Odpovědi respondentů

1. ...pokárám, popř. potrestám toho, kdo situaci zavinil

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5350,96 %50,96 %  
spíše nesouhlasím2725,96 %25,96 %  
souhlasím1413,46 %13,46 %  
nesouhlasím109,62 %9,62 %  

Graf

2. ...snažím se situaci vyřešit tak, aby druzí byli co nejspokojenější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4543,27 %43,27 %  
spíše nesouhlasím2927,88 %27,88 %  
souhlasím2826,92 %26,92 %  
nesouhlasím21,92 %1,92 %  

Graf

3. ...umím si říci o pomoc nebo podporu svému okolí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4644,23 %44,23 %  
spíše nesouhlasím2826,92 %26,92 %  
souhlasím2423,08 %23,08 %  
nesouhlasím65,77 %5,77 %  

Graf

4. ....je pro mě důležité, co říká zákon, pravidla, autorita apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4644,23 %44,23 %  
souhlasím2423,08 %23,08 %  
spíše nesouhlasím2221,15 %21,15 %  
nesouhlasím1211,54 %11,54 %  

Graf

5. ...snažím se odvést pozornost na něco jiného

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4644,23 %44,23 %  
spíše souhlasím2625 %25 %  
nesouhlasím2625 %25 %  
souhlasím65,77 %5,77 %  

Graf

6. ...naslouchám své intuici a důvěřuji jí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5350,96 %50,96 %  
souhlasím3331,73 %31,73 %  
spíše nesouhlasím1615,38 %15,38 %  
nesouhlasím21,92 %1,92 %  

Graf

7. ...cítím vztek, zlost, naštvání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5754,81 %54,81 %  
spíše souhlasím2826,92 %26,92 %  
spíše nesouhlasím1514,42 %14,42 %  
nesouhlasím43,85 %3,85 %  

Graf

8. ...raději se vzdám svých nároků a přání, ve prospěch zklidnění situace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5149,04 %49,04 %  
spíše nesouhlasím3432,69 %32,69 %  
souhlasím1514,42 %14,42 %  
nesouhlasím43,85 %3,85 %  

Graf

9. ...uvědomuji si své touhy, svá přání, očekávání a pocity, ať jsou jakékoli

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4846,15 %46,15 %  
souhlasím3129,81 %29,81 %  
spíše nesouhlasím2322,12 %22,12 %  
nesouhlasím21,92 %1,92 %  

Graf

10. ...neangažuji se, čekám, až se situace vyřeší sama

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4442,31 %42,31 %  
nesouhlasím3634,62 %34,62 %  
spíše souhlasím2322,12 %22,12 %  
souhlasím10,96 %0,96 %  

Graf

11. ...jsou pro mě důležitější objektivní fakta, než lidé a jejich zájmy a potřeby

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6057,69 %57,69 %  
spíše souhlasím2524,04 %24,04 %  
nesouhlasím1514,42 %14,42 %  
souhlasím43,85 %3,85 %  

Graf

12. ...považuji za důležité naslouchat sobě i druhým

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4543,27 %43,27 %  
souhlasím4543,27 %43,27 %  
spíše nesouhlasím1211,54 %11,54 %  
nesouhlasím21,92 %1,92 %  

Graf

13. ...vybuchuji, zlobím se (křičím)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3129,81 %29,81 %  
souhlasím2927,88 %27,88 %  
spíše souhlasím2826,92 %26,92 %  
nesouhlasím1615,38 %15,38 %  

Graf

14. ...vím, že mám možnost volby, a že výběr řešení situace je na mně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4341,35 %41,35 %  
souhlasím3533,65 %33,65 %  
spíše nesouhlasím2524,04 %24,04 %  
nesouhlasím10,96 %0,96 %  

Graf

15. ...cítím smutek, bezmoc, lítost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3533,65 %33,65 %  
souhlasím3129,81 %29,81 %  
spíše nesouhlasím2927,88 %27,88 %  
nesouhlasím98,65 %8,65 %  

Graf

16. ...hledám nějaké tvůrčí řešení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4745,19 %45,19 %  
souhlasím3432,69 %32,69 %  
spíše nesouhlasím1817,31 %17,31 %  
nesouhlasím54,81 %4,81 %  

Graf

17. ...spoléhám na svou inteligenci a vědomosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4846,15 %46,15 %  
souhlasím3937,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím1615,38 %15,38 %  
nesouhlasím10,96 %0,96 %  

Graf

18. ...snažím se situaci obrátit v žert

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3735,58 %35,58 %  
spíše souhlasím3230,77 %30,77 %  
souhlasím1817,31 %17,31 %  
nesouhlasím1716,35 %16,35 %  

Graf

19. ...vnímám, že (situace) má pro můj osobnostní růst nějaký význam

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4442,31 %42,31 %  
spíše nesouhlasím3129,81 %29,81 %  
souhlasím2423,08 %23,08 %  
nesouhlasím54,81 %4,81 %  

Graf

20. ...hledám chyby - v okolnostech, anebo druhých lidech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4240,38 %40,38 %  
spíše nesouhlasím3937,5 %37,5 %  
nesouhlasím1413,46 %13,46 %  
souhlasím98,65 %8,65 %  

Graf

21. ...cítím se jako „nikdo“, bez práv a zastání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4240,38 %40,38 %  
nesouhlasím3836,54 %36,54 %  
spíše souhlasím1615,38 %15,38 %  
souhlasím87,69 %7,69 %  

Graf

22. ...vnímám sebe i druhé lidi jako rovnocenné partnery

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4745,19 %45,19 %  
spíše nesouhlasím2725,96 %25,96 %  
souhlasím2625 %25 %  
nesouhlasím43,85 %3,85 %  

Graf

23. ...jsem „mimo“ a neorientuji se v dění kolem sebe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4240,38 %40,38 %  
nesouhlasím3230,77 %30,77 %  
spíše souhlasím2423,08 %23,08 %  
souhlasím65,77 %5,77 %  

Graf

24. ...trvám na pravidlech a regulích a jejich dodržování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5149,04 %49,04 %  
spíše nesouhlasím3028,85 %28,85 %  
souhlasím1514,42 %14,42 %  
nesouhlasím87,69 %7,69 %  

Graf

25. ...stojím si sám/sama za sebou a svými rozhodnutími, dokážu za ně nést odpovědnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5350,96 %50,96 %  
souhlasím3432,69 %32,69 %  
spíše nesouhlasím1615,38 %15,38 %  
nesouhlasím10,96 %0,96 %  

Graf

26. ...cítím se osamělý, neúspěšný a zklamaný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3937,5 %37,5 %  
spíše souhlasím2826,92 %26,92 %  
nesouhlasím2322,12 %22,12 %  
souhlasím1413,46 %13,46 %  

Graf

27. ...mám dojem, že je to celé moje chyba

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3634,62 %34,62 %  
spíše souhlasím3129,81 %29,81 %  
nesouhlasím2524,04 %24,04 %  
souhlasím1211,54 %11,54 %  

Graf

28. ...věřím si, že obstojím, i přes možná rizika

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5754,81 %54,81 %  
spíše nesouhlasím2826,92 %26,92 %  
souhlasím1514,42 %14,42 %  
nesouhlasím43,85 %3,85 %  

Graf

29. ...cítím se zmateně a nestabilně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4442,31 %42,31 %  
spíše souhlasím4139,42 %39,42 %  
souhlasím109,62 %9,62 %  
nesouhlasím98,65 %8,65 %  

Graf

30. ...zásadně nedávám najevo své pocity a emoce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4442,31 %42,31 %  
nesouhlasím3836,54 %36,54 %  
spíše souhlasím1918,27 %18,27 %  
souhlasím32,88 %2,88 %  

Graf

31. ...vnímám spirituální přesah věcí kolem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3836,54 %36,54 %  
spíše souhlasím3230,77 %30,77 %  
nesouhlasím2019,23 %19,23 %  
souhlasím1413,46 %13,46 %  

Graf

32. ...mám ztuhlé svaly na zádech, ztuhlé klouby a těžce se mi dýchá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4038,46 %38,46 %  
nesouhlasím3331,73 %31,73 %  
spíše souhlasím2120,19 %20,19 %  
souhlasím109,62 %9,62 %  

Graf

33. ...často se cítím pod tlakem, mívám žaludeční potíže a/nebo trpím na migrény

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3028,85 %28,85 %  
nesouhlasím3028,85 %28,85 %  
spíše nesouhlasím2927,88 %27,88 %  
souhlasím1514,42 %14,42 %  

Graf

34. ...můj nervový systém je přetížený, bývá mi na zvracení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4240,38 %40,38 %  
spíše nesouhlasím3533,65 %33,65 %  
spíše souhlasím1918,27 %18,27 %  
souhlasím87,69 %7,69 %  

Graf

35. ...fyzicky se cítím trochu ztuhle a vyprahle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3735,58 %35,58 %  
spíše nesouhlasím3028,85 %28,85 %  
nesouhlasím2725,96 %25,96 %  
souhlasím109,62 %9,62 %  

Graf

36. ...mé tělo je zdravé, silné a v pohodě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4139,42 %39,42 %  
spíše souhlasím3432,69 %32,69 %  
nesouhlasím2120,19 %20,19 %  
souhlasím87,69 %7,69 %  

Graf

37. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9389,42 %89,42 %  
Muž1110,58 %10,58 %  

Graf

38. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let5250 %50 %  
31 - 40 let3432,69 %32,69 %  
do 20 let1211,54 %11,54 %  
nad 50 let54,81 %4,81 %  
41 - 50 let10,96 %0,96 %  

Graf

39. Chcete něco vzkázat tvůrci tohoto dotazníku? (náměty, připomínky, postřehy...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ať se dílo podaří, mám tě ráda a stresy nemám ráda. Pa

caj seseroooo chybelo mi tam stredni cesto x. zalezi na okolnostech muze to byt stres prinosny proste jsou ruzne druhy tak nekdy bych spis spis jjj

Čau Kyri, LenkaKT Otázka 1 není správně zodpovězená, myslela jsem, že to "spíše souhlasím" je odpověď na otázku... prostě jsem to klepla blbě.

Hezky dotaznicek Domi :)

chybí mi odpověď "ráda bych" :-) a také možnost se k některým otázkám vrátit

jarmila.novako@seznam.cz Díky, Kyri.

je to hloupy dotaznik

KRISTYNABERANKOVAzavináčCENTRUM.CZ

Mám Tě ráda. MVU :-)

martinakovap@gmail.com

Možná by bylo dobré zohlednit více faktorů jako jsou třeba momentální zdravotní stav, nevyspání a kumulace stresovýh situací.

na některé otázky by se mi lépe odpovídalo: často-někdy-málokdy-nikdy. protože nereaguju ve všech stresových situacích stejně a snažím se je zvládat lépe.

někdy bych fakt odpověděla úplně jinak jenže jsem neměla na výběr...čtyři možnosti jsou vážně málo;-)

příliš mnoho téměř stejných otázek

ráda bych ten výsledek- hejkalka@email.cz děkuji

U prvních otázek by to chtělo líp specifikovat.

vevava@seznam.cz

Zajímavé k zamyšlení, určitě bych ty situace mohla i líp řešit. Za případně zhodnocení anbo ifo bych byla ráda. katka.konvalinova@seznam.cz

zamecnikova1@gmail.com

zrovna se mi kvůli vypňovní dotazníku připálilo kuře. Ale ve stresu kvůli tomu nejsem:-) Nemám co dodat, jako průzkum je to dobře napsané... přeju Ti úspěch Dominiko. Kateřina Erlebachová

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. ...cítím vztek, zlost, naštvání

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 26. ...cítím se osamělý, neúspěšný a zklamaný
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. ...vybuchuji, zlobím se (křičím)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 18. ...snažím se situaci obrátit v žert

25. ...stojím si sám/sama za sebou a svými rozhodnutími, dokážu za ně nést odpovědnost

 • odpověď souhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 28. ...věřím si, že obstojím, i přes možná rizika

34. ...můj nervový systém je přetížený, bývá mi na zvracení

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 31. ...vnímám spirituální přesah věcí kolem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. ...pokárám, popř. potrestám toho, kdo situaci zavinil

2. ...snažím se situaci vyřešit tak, aby druzí byli co nejspokojenější

3. ...umím si říci o pomoc nebo podporu svému okolí

4. ....je pro mě důležité, co říká zákon, pravidla, autorita apod.

5. ...snažím se odvést pozornost na něco jiného

6. ...naslouchám své intuici a důvěřuji jí

7. ...cítím vztek, zlost, naštvání

8. ...raději se vzdám svých nároků a přání, ve prospěch zklidnění situace

9. ...uvědomuji si své touhy, svá přání, očekávání a pocity, ať jsou jakékoli

10. ...neangažuji se, čekám, až se situace vyřeší sama

11. ...jsou pro mě důležitější objektivní fakta, než lidé a jejich zájmy a potřeby

12. ...považuji za důležité naslouchat sobě i druhým

13. ...vybuchuji, zlobím se (křičím)

14. ...vím, že mám možnost volby, a že výběr řešení situace je na mně

15. ...cítím smutek, bezmoc, lítost

16. ...hledám nějaké tvůrčí řešení

17. ...spoléhám na svou inteligenci a vědomosti

18. ...snažím se situaci obrátit v žert

19. ...vnímám, že (situace) má pro můj osobnostní růst nějaký význam

20. ...hledám chyby - v okolnostech, anebo druhých lidech

21. ...cítím se jako „nikdo“, bez práv a zastání

22. ...vnímám sebe i druhé lidi jako rovnocenné partnery

23. ...jsem „mimo“ a neorientuji se v dění kolem sebe

24. ...trvám na pravidlech a regulích a jejich dodržování

25. ...stojím si sám/sama za sebou a svými rozhodnutími, dokážu za ně nést odpovědnost

26. ...cítím se osamělý, neúspěšný a zklamaný

27. ...mám dojem, že je to celé moje chyba

28. ...věřím si, že obstojím, i přes možná rizika

29. ...cítím se zmateně a nestabilně

30. ...zásadně nedávám najevo své pocity a emoce

31. ...vnímám spirituální přesah věcí kolem

32. ...mám ztuhlé svaly na zádech, ztuhlé klouby a těžce se mi dýchá

33. ...často se cítím pod tlakem, mívám žaludeční potíže a/nebo trpím na migrény

34. ...můj nervový systém je přetížený, bývá mi na zvracení

35. ...fyzicky se cítím trochu ztuhle a vyprahle

36. ...mé tělo je zdravé, silné a v pohodě

37. Jste

38. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. ...pokárám, popř. potrestám toho, kdo situaci zavinil

2. ...snažím se situaci vyřešit tak, aby druzí byli co nejspokojenější

3. ...umím si říci o pomoc nebo podporu svému okolí

4. ....je pro mě důležité, co říká zákon, pravidla, autorita apod.

5. ...snažím se odvést pozornost na něco jiného

6. ...naslouchám své intuici a důvěřuji jí

7. ...cítím vztek, zlost, naštvání

8. ...raději se vzdám svých nároků a přání, ve prospěch zklidnění situace

9. ...uvědomuji si své touhy, svá přání, očekávání a pocity, ať jsou jakékoli

10. ...neangažuji se, čekám, až se situace vyřeší sama

11. ...jsou pro mě důležitější objektivní fakta, než lidé a jejich zájmy a potřeby

12. ...považuji za důležité naslouchat sobě i druhým

13. ...vybuchuji, zlobím se (křičím)

14. ...vím, že mám možnost volby, a že výběr řešení situace je na mně

15. ...cítím smutek, bezmoc, lítost

16. ...hledám nějaké tvůrčí řešení

17. ...spoléhám na svou inteligenci a vědomosti

18. ...snažím se situaci obrátit v žert

19. ...vnímám, že (situace) má pro můj osobnostní růst nějaký význam

20. ...hledám chyby - v okolnostech, anebo druhých lidech

21. ...cítím se jako „nikdo“, bez práv a zastání

22. ...vnímám sebe i druhé lidi jako rovnocenné partnery

23. ...jsem „mimo“ a neorientuji se v dění kolem sebe

24. ...trvám na pravidlech a regulích a jejich dodržování

25. ...stojím si sám/sama za sebou a svými rozhodnutími, dokážu za ně nést odpovědnost

26. ...cítím se osamělý, neúspěšný a zklamaný

27. ...mám dojem, že je to celé moje chyba

28. ...věřím si, že obstojím, i přes možná rizika

29. ...cítím se zmateně a nestabilně

30. ...zásadně nedávám najevo své pocity a emoce

31. ...vnímám spirituální přesah věcí kolem

32. ...mám ztuhlé svaly na zádech, ztuhlé klouby a těžce se mi dýchá

33. ...často se cítím pod tlakem, mívám žaludeční potíže a/nebo trpím na migrény

34. ...můj nervový systém je přetížený, bývá mi na zvracení

35. ...fyzicky se cítím trochu ztuhle a vyprahle

36. ...mé tělo je zdravé, silné a v pohodě

37. Jste

38. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

šešerová, d.Jak prožíváme a zvládáme stres a zátěž? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://jak-prozivame-a-zvladame-stres-a-zatez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.